Espen Andreas Hasle

7

Impuls er viktig

På vegne av Acta - barn og unge i Normisjon vil jeg i dag komme med følgende kommentar til dagens medieoppslag om seminaret om helbredelse på gata på årets festival.

Publisert: 7. feb 2011

 Vi er stolte av å ha Impuls som en spydspiss i våre bevegelser. De går foran på mange områder og Gud gjør utrolig mye godt gjennom Impuls. Konkret til dagens sak i Stavanger aftenblad vil vi gjerne si følgende:

 - Vi tror Gud kan helbrede folk, og vi gleder oss over alle fortellingene om mennesker som har blitt friske på Impuls.

- Sykdom er et vanskelig felt, der det er viktig med sjelesørgerisk skjønn og sensitivitet i møte med mennesker. Dette ble vektlagt i undervisningen på Impuls.

- Seminaret om helbredelse på gata var ikke en obligatorisk del av Impuls.

- Vi vil fortsette samtalen med Impuls om hvordan Impuls kan utvikle seg videre.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Vegar Monsen

30 innlegg  641 kommentarer

Javel?

Publisert nesten 9 år siden

Hei Espen Andreas Hasle!

Først og fremst:

- Seminaret om helbredelse på gata var ikke en obligatorisk del av Impuls.

Hvordan er dette relevant i forhold til hvorvidt det var riktig å ha det på dagsordenen for barn i det hele tatt? Virker som en billig ansvarsfraskrivelse.

Videre:

- Sykdom er et vanskelig felt, der det er viktig med sjelesørgerisk skjønn og sensitivitet i møte med mennesker. Dette ble vektlagt i undervisningen på Impuls.

Her er det mye som skurrer. Først og fremst så lar dere barn ned i 13 år få et minikurs over et par-tre timer om å være sjelesørgerisk og sensitive i forhold til sine kanskje nyvunne krefter til å heale folk, så sender dere gjengen ut på gaten for å spør folk "hei, har du en sykdom som jeg kan helbrede?".

Videre, er det slik at Acta syntes at tilfeldige 13-åringer er etter et par timer i et seminar er i en voksen nok posisjon til å ha en tilstrekkelig og voksen tilnærming til alle de etiske og skjønnsmessige forhold som ligger rundt en sykdom? Og er det etisk og moralsk riktig (det er det jo tydeligvis) å la barn sette seg i en slik posisjon at de kan holde seg selv ansvarlig for sykdom hvor de ikke prøvde hardt nok eller ikke er gode nok til å gjøre noe som jo per dagens vitenskapentlige definisjon er fysisk umulig?

Nå skal det sies at jeg ikke beskylder noen for å være "onde" her eller noe, jeg kan godt forstå at hensikten er god. Men uansett så har voksne mennesker en viss plikt til å være ansvarlige og holdes ansvarlige, spesielt i en sammenheng slik som et seminar av seriøse aktører, ovenfor barn for å beskytte deres rett til å være barn.

Og for å presisere, jeg har ingenting i mot Impuls, Acta eller noen andre innad i gruppen der. Impuls i seg selv er sikkert et veldig bra initiativ som tar opp viktige spørsmål, så jeg ønsker ikke å skyte i stykker hele Impuls, men man må få lovt å være kritisk til ting her i verden.

Kommentar #2

Geir Bent Lorentzen

1 innlegg  6 kommentarer

Noen spørsmål ...

Publisert nesten 9 år siden

 

Jo, jeg har med en viss undring lest omtalen i Stavanger Aftenblad om Impulskonferansen som samlet 3500 (!) ungdommer i Stavanger (hvor ellers?) som ledd i konfirmasjonsforberedelsene, hvor ett av temaene på konferansen var helbredelse ved bønn. Reportasjen fra dette arrangementet får meg til å stille følgende spørsmål til deltakerne her på verdidebatt.no:

 

I hvor stor grad er helbredelse ved bønn en akseptert praksis i den norske kirken i dag, ... blant personer som kaller seg personlig kristne, ... blant deltakerne på verdidebatt.no? Med begrepet 'akseptert praksis' mener jeg i første rekke en type aktivitet som utøverne mener statistisk sett medfører ønskede resultater (helbredelse); - slik at man kan si at det foreligger en god grunn til å tro på helbredelse ved bønn er et effektivt middel for å gjenopprette god helse, altså noe på linje med behandlingen med et godt dokumentert legemiddel eller annen form for medisinsk behandling.

 

Og hvis det er slik at man tror på helbredelse ved bønn, hvordan forklarer man dette fenomenet fysisk, kjemisk, medisinsk? F. eks., hvordan formidles ønsket eller kravet om helbredelse fra den eller de som ber til den instansen som er i stand til å foreta de nødvendige medisinske "inngrep" for at helbredelse skal skje? Skjer denne formidlingen via radio- eller lydbølger? Andre måter? Og hvem og hvor er denne medisinske supermannen/-damen som skal utføre de helbredende tiltakene? Gud? Og hvordan griper denne instansen eller dette vesenet inn og retter opp eller uskadeliggjør de prosesser som forårsaker lidelsene hos den personen som utsettes for helbredelse ved bønn? Er i det hele tatt påstanden om helbredelse ved bønn på noe måte i rimelig samsvar med de erkjennelser som vi har tilegnet oss gjennom utviklingen av naturvitenskapene de siste århundrene?

 

Eller er det slik at en eventuell positiv effekt av helbredelse ved bønn rett og slett må tilskrives psykiske forhold hos personen som er i senter for behandlingen, altså en form for placebo-effekt? I tilfelle psykisk påvirkning eller psykisk følsomhet er det egentlige forklaringen på en bedret helsetilsatnd, så er det vel ikke riktig å kalle dette "helbredelse ved bønn"?

 

videre, hvis det er slik at troen på helbredelse ved bønn bare finnes hos en gruppe av de troende, altså ikke slik at dette utgjør en utbredt konsensusoppfatning, hvordan diskuteres en slik forskjell i oppfatninger blant troende? Hva slags type argumenter er det som brukes? Er det mulig å komme frem til en konklusjon om helbredelse ved bønn reelt sett er mulig eller umulig? Eller er ikke dette av noen direkte interesse eller betydning? Kan man sånn sett tro på hva som helst ... så lenge som man bare tror?

 

Så et lite sleivspark til mulige skolepolitikere som skulle komme til å lese denne kommentaren: Hvis det er slik at et større antall elever i ungdomskolen, etter åtte-ni års skolegang, i våre dager, med våre muligheter til kunnskapstilegnelse, er i stand til å la seg overbevise at helbredelse ved bønn er fullt ut mulig og akseptabelt, er ikke dette et tegn på svikt i skolens oppgave med å lære elevene å tenke selvstendig, logisk og rasjonelt? Hva med et lite introduksjonskurs i et fag som vi noe rundt kunne kalle "kritisk tenkning"? Hvis noen mener at elevene ikke er modne for et slikt fag på dette trinnet, så vil jeg hevde at de heller ikke er intellektuelt modne nok til å delta på den omtalte typen av konfirmasjonsforberedelser.

 

For ordens skyld - men du som leser dette har vel skjønt det allerede - jeg er en skeptiker, som ikke tror på hverken bønn eller helbredelse ved bønn.

Kommentar #3

Espen Andreas Hasle

7 innlegg  15 kommentarer

Noen oppfølgende kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Takk for tilbakemeldingene. Det vil bli for omfattende å gå inn på alt her, men la meg komme med noen korte kommentarer til det over.

Som det fremgår av oppfølgingen i Aftenbladet utover dagen mener både Impuls og vi at dette burde vært sikra bedre. Samtidig kan medias fremstilling være litt tendensiøs. Ingen gikk alene, og alle hadde med seg eldre ledere. Når det er sagt vil min normale anbefaling være at bønn for syke skjer i menighetens ramme og av menighetens ledere, jmf. Jakob brev kap. 5.

Til Lorentzen og som en mer generell kommentar til temaet vil jeg gjerne vise til generalsekretær Rolf Kjødes utmerkede innlegg her på verdidebatt.

Kommentar #4

Vegar Monsen

30 innlegg  641 kommentarer

Presisering

Publisert nesten 9 år siden

Så vil det i fremtiden fortsatt være tilbud til slike healing kurs for barn i regi av Acta?

Kommentar #5

Espen Andreas Hasle

7 innlegg  15 kommentarer

Fremtiden

Publisert nesten 9 år siden

Det vil vi snakke med Impuls om i tiden som kommer, men som dagens oppslag har vist ønsker vi å gjøre endringer i dagens praksis.

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
19 dager siden / 5375 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
17 dager siden / 3728 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
18 dager siden / 1294 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1175 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
13 dager siden / 1009 visninger
Hva nå, Etiopia?
av
Ragnhild Mestad
6 dager siden / 936 visninger
Ungdomsrus: Vi må handle nå!
av
Pernille Huseby
23 dager siden / 906 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere