Øyvind Woie

74

Tester helbredelse på åpen gate

Unge, uerfarne fjortiser kurses i helbredelse. «Eksamen» er å helbrede vilt fremmede på gata.

Publisert: 7. feb 2011

Ungdom kurses i gatehelbredelse. Er det ok å ta kaste seg over vilt fremmede på gata og tilby helbredelse der og da?

Les nyhetssaken her

Konfirmanter som deltok på Impuls sendt ut på gata for å "teste" om helbredelse funker. I følge Impuls sitt seminarprogram var det dette et seminar med Sam Lovell - arrangøren skriver følgende i programheftet:

"Kristendom er ikke kjedelig! Spesielt ikke når du står på siden av noen på butikken, eller på skolen, hvor Gud fullstendig helbreder dem fra brukne bein, ryggsmerter, døve ører, eller hva det måtte være. Dette er ting Jesus ser ut til å vente som ”normalen” for ”de som tror og er blitt døpt”. I fjor var vi 125 ungdommer som reiste ned til Stavanger sentrum, og gjorde disse tingene i praksis, med utrolige resultater! Seminaret vil gå over to bolker; i bolk 1 en teoridel, hvor vi lærer av andres erfaringer, og deretter blir det en ”doing the stuff”- bolk (bolk 2)." Bolk 2 handlet om å praktisere og det er denne det refereres til i nyhetsartikkelen.

Før påske 2010 skrev Vårt Land om Natasha Pedersens familie som ble oppsøkt av en gruppe unge få timer etter at datteren var død. De unge ville vekke opp Andrea fra de døde. Hun ble bare 17 år gammel og var multihandikappet. Familien Pedersen hadde vært gjennom betydelige utfordringer.

Å invadere sørgende menneskers liv få timer etter et dødsfall tyder på sterk overbevisning. De aller fleste med et snev av respekt og anstendighet tar umiddelbart avstand fra en slik handling. Men de unge lot seg ikke stagge. Dagbladet fortalte på samme tid om familien til kreftsyke Steinar Lem som ble nedringt av mennesker som ønsket å be for ham og tilby helbredelse.

Grønt lys. 2008 skrev Vårt Land om en gruppe unge som kalte seg «Encounter-teamet». De var på landsdekkende turne. unge oppsøkte syke mennesker på gaten for å helbrede dem.

- Om vi ser noen med en krykke eller høreapparat, betyr det grønt lys for oss. Da spør vi om de ønsker å bli helbredet, og om vi kan be for dem. Andre ganger leder Gud oss til dem som har plager, fortalte Andreas Fjellvang, som var leder for teamet.

Bak stod Nordic Mission i Levanger, en kristen stiftelse som driver et nasjonalt bønnesenter. I tillegg hadde teamet røtter i Bethel Church i Redding, USA. Der har flere hundre norske unge gått. Skolen er kjent for å ha en meget offensiv undervisning om helbredelse. Å oppsøke folk på gaten, shoppingsentere og parkeringsplasser for å helbrede dem blir sett på som en viktig del av kristenlivet og en kristen tjeneste som alle kan og bør utføre.

Trend. Impuls-bevegelsen, som har sitt utspring i IMI-kirken i Stavanger, legger vekt på gatehelbredelse. Bevegelsen samler flere tusen unge fra ytterliggående karismatiske menigheter til traust Normisjons- og Sambandsungdom. Mange unge og uerfarne kristne med ulik trosbagasje møter vektleggingen på en mer aggresiv og pågående helbredelse. På samtlige av årets Impulskonferanser ble det holdt seminarer om gatehelbredelse. Også innen OASE og i det hurtigvoksende «Get Focused»-miljøet i Tønsberg-området, er tendensen den samme.

2011utgaven av Impuls legger vekt på mer av det overnaturlige. I tillegg kurses det i den kontroversielle bønneformen soaking.

Det er et generelt et høyt fokus på helbredelse i kristen-Norge. Helbredelsespredikant Svein Magne Pedersen har for lengst bevis at det er marked og betalingsvilje for mirakler. Noe har vi sett før, andre ting er nye og kommer i kjølvannet av den karismatiske vekkelsen som i stor grad følger strømminger fra USA.

Etter at familien Pedersens erfaringer ble kjent, startet jeg en diskusjon på verdidebatt.no. Flere tok avstand fra de unges fremgangsmåte, andre mente dette var ungdommelig overmot som burde aksepteres. Hallgeir Reiten, leder i menigheten «Catch the Fire» og lovsangsleder i Oslo Vineyard mener det er både bibelsk og bra at unge går på det han kaller «treasure hunting» - som betyr å oppsøke vilt fremmede syke og be for dem.

Uverdig. Kjetil Mogård Bergem er bekymret. Han skriver på verddidebatt.no at det kan blir for mye vekt på helbredelse i ungdomsmiljøene og at vi nå trenger en debatt. Helbredelse blir bevismateriale for Guds eksistens og mange unge har et høyt press på seg for å erfare Guds tilstedeværelse i eget liv.

Bønn for syke skaper store forventninger - både hos forbedere og mottakere - derfor bør det foregå i trygge former. Kristne ledere har et ansvar for at dette foregår på en etisk og verdig måte som ikke rammer den syke. Det handler ofte om å bevege seg inn i våre mest sårbare rom.

Personlig lurer jeg på hva Normisjon tenker om den vektleggingen på overnaturlige fenomener på sine arrangementer. Normisjon er arrangør for Impuls.

Når miraklene kommer på banen er det lett å tråkke feil og rive mennesker ned, mens det kan være en svært møysommelig prosess å bygge dem opp igjen.

(Innlegget bygger delvis på et tidliger innlegg)

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Normisjon på gli?

Publisert over 9 år siden

Når man leser om hva som foregår på Impuls kan man lure på om Normisjon er på vei vekk fra sitt lutherske utgangspunkt og på vei mot noe som andre lutherske organisasjoner er skeptiske til. Her ser vi at det gir seg utslag i hvordan de underviser om helbredelse.

Helbredelse i Bibelen. Det er ingen tvil om at Bibelen både forteller om helbredelse og oppfordrer oss til å be for syke. Det er det mange eksempler på. Men jeg kan ikke huske noen eksempler på at Jesus tvang seg innpå folk. Det vanlige var at folk kom til ham for å få hjelp. Det samme gjelder disiplene, de tvang seg ikke innpå folk, men ba for folk som ønsket dette. I Jakobs brev 5:14 står dette om forbønn for syke:  "Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn." Her er det et par gode poenger. Den syke ber selv om hjelp, og han kaller til seg menighetens eldste som så ber for ham. Nå hører nok Gud like mye på ungdommers bønn som de eldste i menigheten, men det er noe ryddig og godt over denne måten å gjøre tingene på.

Folkeskikk. Noe av det folk reagerer mest på ved slike stunt, er at man trenger seg på folk som kanskje har det vondt fra før. De fleste kronisk syke har ikke noe større ønske enn å bli frisk. Da trenger de kanskje ikke å bli skuffet enda en gang. (I tilfelle de ikke blir helbredet.)Jeg personlig misliker sterkt å bli plaget på gaten om det nå er gallup, telefonabonnementselgere, amnesty eller... Hvis jeg ønsker kontakt med noen av disse gruppene, oppsøker jeg dem selv. For ikke-kristne som kanskje ikke tror på helbredelse vil det oppleves ubehagelig om en gruppe ungdommer kommer og skal helbrede dem. Hadde man enda stått på en stand eller noe slik at folk selv kunne velge dette, kunne det ha vært bedre.

Mot sin hensikt. Som kristen ønsker jeg at andre også skal få møte Jesus. Jeg har en lei mistanke om at slike stunt virker mot sin hensikt på det området. For hvert negativt møte med kristne må det mange positive til for å oppveie dette. Om en da omringer en person i rullestol og skal helbrede vedkommende og ingen ting skjer, har de ikke da bevist at Gud ikke finnes? Sånn kan det oppleves for den som sitter i rullestolen. Å drive med helbredelsesaksjoner uten at "offeret" har hørt sunn forkynnelse om helbredelse kan føre dem vekk fra Gud i stedet for å føre dem nærmere. Vi som er kristne har fått utdelt fornuft, og den bør vi bruke. Vi trenger ikke å gi andre mennesker knagger å henge fordommene sine på.

Metodikk. Må man legge hendene på folk når man ber for dem? Jeg reagerer også på metodene. For min del er det fint med håndspåleggelse ved forbønn, men ute på gaten kan dette fort bli litt klamt. Gud hører like godt om vi er nært eller fjernt. Sånn sett kunne man be for en person i rullestol uten å ta kontakt med vedkommende. Om han ble frisk ville han jo skjønne at noen større enn oss hadde grepet inn. Dette gir meg en mistanke om at disse helbredelsesaksjonene er mer for ungdommene sin del enn for de syke sin del.

Nådegave. I Bibelen omtales helbredelse som en av nådegavene man kan ha. Jeg tror fullt og helt på at noen har denne nådegaven. Derimot tror jeg ikke at man kan ha et kort helgekurs for å få nådegaver, heller ikke nådegaven til å helbrede. Når og til hvem Gud gir gaver bestemmer han selv, og vi kan ikke tvenge det fram på slike kurs. Alle kan og bør be for syke, men kun noen få har helbredelsens nådegave. Det blir derfor feil å sende ungdommene ut på denne måten. De kan bli skuffet selv, og pasientene kan bli skuffet.

Engasjement. Det som er positivt med dette er ungdommens ønske om å hjelpe andre, gjøre en innsats for Gud, og fortelle andre om Jesus. Det er et engasjement man bør ta godt vare på. Jeg skulle likevel ønske at Impuls valgte sunnere måter å undervise om disse temaene på.

Mine innspill om denne saken er basert på det jeg har lest i avisene, jeg har selv ikke vært på Impuls. Derfor avhenger dette litt av at avisene har fremstilt saken noenlunde riktig.

Kommentar #2

Espen Andreas Hasle

7 innlegg  15 kommentarer

Kommentarer fra Acta og Normisjon

Publisert over 9 år siden

Hei.

Vi har i løpet av kvelden lagt ut noen innlegg til en viss grad kommenterer disse spørsmålene.

Fra undertegnede, daglig leder i Acta, barn og unge i Normisjon

Fra Rolf Kjøde, generalsekretær i Normisjon

Kommentar #3

Øyvind Woie

74 innlegg  64 kommentarer

Acta innspill

Publisert over 9 år siden

Jeg har sett det. Kloke ord fra Rolf Kjøde. Det er viktige og gjøre en betenkning på dette. Vi lever i en tid der det overnaturlige løftes høyt. Kanskje mange ungdommer som ikke kjenner evangeliet ikke synes dette er så skummelt. Norge flyter over av overnatulige fenomener, vi har engler og energier i bøtter og spann rundt oss hver dag i media. Hvordan hjelpe unge til å skille klinten fra hveten? Og hva slags livserfaring og skjønn er de i stand til å utvise i møte med disse kreftene?

For en tid tilbake skrev jeg en artikkel om Joni Eareckson Tada. Jeg har lyst til å minne om henne. Hun er et typisk objekt for helbredere. Det er så mange som så gjerne skulle ønske at denne damen ble helbredet.

«17 år gammel ble amerikanske Joni Eareckson Tada alvorlig skadet i en stupeulykke. Hun ble lam fra nakken og mistet bevegeligheten i armene. I dag leder hun en verdensomspennende organisasjon som hjelper mennesker med ulike funksjonshemninger, så de får et bedre liv, både praktisk og åndelig. Joni er en slags rullestolens Mor Teresa, og har bidratt til hverdagslige mirakler i mange menneskers liv. Hvis noen hadde fortjent å bli helbredet, så er det Joni.

Men for ti år siden ble kroppen bare verre. Hun fikk store kroniske smerter. Å komme seg ut av senga tar opptil to timer. Hvorfor skulle ikke Gud helbrede denne kvinnen?

I sommer var hun klar med en ny bok, «A place of healing». Der skrev hun om sitt liv i smerter og om helbredelsesbønner som ikke fikk svar. Like etter fikk hun brystkreft.

Hvorfor griper ikke Gud inn? Tenk for et mirakel og vitnesbyrd det ville være om en kvinne som er høyt dekorert, kjent over hele verden og sitter i USAs råd for funksjonshemmede, fikk førligheten tilbake?

Synden. Joni kan svare selv. I et intervju med Time Magazine forteller hun om møtet med en mann som var overbevist om at Gud skulle helbrede henne.

- «Joni, er du sikker på at du ikke bærer på synd du ikke har bekjent», spurte han. Mannen hevdet faktisk at troen min ikke var god nok, sterk nok eller oppriktig nok. Jeg minnet ham om de som bar en lam mann til Jesus. Det var troen til vennene som gjorde inntrykk på Jesus. Så jeg sa til mannen at her ligger nok ikke presset på meg, men på deg.

I et intervju med Christianity Today utdyper hun det:

- Lidelse og smerte har med synden å gjøre, men hvis Gud ville kvitte seg med lidelsen, må han kvitte seg med synden, og det innebærer også at han ikke kan ha noe med syndere å gjøre heller. Men det ville gå helt på tvers av Guds frelsesplan og nåde.

Eareckson Tada synes trosforkynnelsen har en tendens til å fokusere for ensidig på det fysiske aspektet ved helbredelse.

- Jeg tror at jeg er blitt helbredet, men ikke på den måte som andre forventer, sier Joni og ber også kristne bruke kreftene på å legge til rette for at funksjonshemmede blir integrert og sett på som ressurser både i samfunnet og i kristne fellesskap.»

Det finnes mange som Joni, hennes arbeid handler i dag mye om å hjelp Afghanistan-veteraner som er skadet inn i kirker og menigheter.

Kronisk syke og folk som er funksjonshemmet kan kjenne på at det blir lettvint når det er for korte ben, øresus og halvdiagnoser som helbredes. De kan kjenne på at de ikke har nok verdi slik de er og at det er noe galt med deres tro siden Gud ikke reiser dem opp fra stolen eller åpner de blindes øyne. Hadde Norge vært så skjevbente som antallet føtter som er vokst ut så hadde forskere fra hele verdens strømmet til og betegnet det som en sensasjon.

Jeg synes Normisjon bør betenke om det er rett og møte de overnaturlige tendensene med mer overnaturlighet. Kanskje det hundretusener av unge finner i Taize med meditasjon, stillhet, lytting og lovsang kunne være vel så mye motkultur som soaking og helbredelser.

Kanskje det å utruste ungdomsfellesskap som elsker og inkluderer annerledeshet vil være et mye sterkere vitnesbyrd enn det å gjøre alle unormale normale?

 

 

Kommentar #4

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Øyvind Woie. Gå til den siterte teksten.

Kanskje det å utruste ungdomsfellesskap som elsker og inkluderer annerledeshet vil være et mye sterkere vitnesbyrd enn det å gjøre alle unormale normale?

Klokt sagt! Mye å jobbe med på etikk- og holdningsfronten, for interesserte og åpne unge sinn.

Kommentar #5

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 9 år siden

En ting jeg alltid har lurt på med helbredelse:

Virker på meg som om gud liker å vise seg frem, for hva er vitsen med først å gjøre et menneske sykt når han allikevel helbreder det? Er det bare for show off?

 

Skulle også likt å fått helbredelse vitenskapelig testet, for å se hva det faktisk virker bra på og hvor bra det faktisk virker, men her skygger de religiøse banen og kommer med doktriner som "Gud vil ikke testes" også videre, for å slippe unna. For i likhet med at jeg nekter å ta piller gitt til meg av leger før de kan dokumentere virkningene av pillene, og ikke minst bivirkningene, så vil jeg gjerne vite hva jeg faktisk utsetter meg for med helbredelse også.

Og en ting har slått meg som meget rart med helbredelse og det er at metoden ikke klarer å helbrede folk som har amputert et lem. Det er kun "skjulte" sykdommer som helbredes og da er det alltid gud som får æren, men tenk om det faktisk var andre årsaker da? Dette kunne vi brakt for dagen hvis noen hadde testet helbredelse skikkelig, men enn så lenge så virker helbredelse kun på de som, unnskyld utrykket, er naive nok til å tro på det (og da er det faktisk mest sannsynlig å tro at det var placebo og ikke jesus som sto for "helbredelsen"...) Skal vedde hatten min på at hvis du hadde forsøkt med helbredelse på en sal full av skeptikkere så ville det ikke vært en kjeft som hadde merket noen forskjell....

Men kom gjerne med bevis for at helbredelse virker, for det hadde vært fint å møtt på en kar som kun ba litt for å få deg frisk enn en del av legene på norske sykehus som er så fulle av seg selv at de er en fare for andres liv og helse... Og det bringer opp et annet spørsmål jeg har lurt på engående helbredelse: Hvorfor er det ikke annsatt en eneste helbreder på norske sykehus?

 

Noen tanker jeg har gjort meg opp om helbredelse...

 

PS: Hvorfor nevnes Mor theresa som noe godt menneske? I lys av fakta som har kommet frem i etterkant ville i hvertfall ikke jeg kalt mor theresa for noe godt menneske, tvert i mot.... Men det er en annen bedatt...

Kommentar #6

Levi Fragell

100 innlegg  1166 kommentarer

Takk, Øyvind Woie

Publisert over 9 år siden

Øyvind Woie har igjen levert en meget betimelig kommentar til det som har foregått i Stavanger, og ellers utvidet perspektivet til den bredde dette problemet har i norsk og internasjonal kristenhet. Jeg beklager at jeg ikke var oppmerksom på denne tråden da jeg tidlig i dag morges satte meg til å skrive det innlegget jeg nå har publisert med tittelen "Nye overgrep mot barn". Jeg ville selvsagt ha vist nettopp til dette viktige bidraget.

Kommentar #7

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Enig!

Publisert over 9 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

Det som er positivt med dette er ungdommens ønske om å hjelpe andre, gjøre en innsats for Gud, og fortelle andre om Jesus. Det er et engasjement man bør ta godt vare på. Jeg skulle likevel ønske at Impuls valgte sunnere måter å undervise om disse temaene på.

God kommentar, som jeg anbefaler alle å lese!

Kommentar #8

Solveig Johanne Grønstøl

75 innlegg  350 kommentarer

Viktige ting å ta opp..

Publisert over 9 år siden

utrulig viktig at slikt blir belyst.

Eg har skrive ein blogg om temaet her.

Kommentar #9

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

ALLE KAN HELBREDE

Publisert over 9 år siden

Hvorfor kan dere ikke tro det som står i bibelen?

Mar 16:17  Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger,

Mar 16:18  de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noget giftig, skal det ikke skade dem; på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.

 

Det står ikke. De som har utdannelse, eller de som har bibelskole, eller de som har mottatt noen nådegave for helbredelse skal kunne helbrede andre.

Det står de som tror på Jesus og bruker Hans navn skal drive ut onde ånder og når de legger sine hender på syke skal de bli helbredet. Det er det Jesus sier – de som tror på Meg. Det gjelder om du er 10, 12 15 20 eller om du er 100 år.

Alle de som klager og protesterer mot dette er de som tror de vet det. Det er ikke noe problem for konfirmanter og gå ut å legge hender på syke. Fortsett med det. Ikke komme med dette tullet som sier at det kan være sårende etc. for de som er syke. Jesus kalte de skriftlærde for hyklere – og det er det vi ser flere her uttaler seg som om at de har.

Det er ikke en nådegave å helbrede syke – det er løgn. Ordet sier at de som er troende skal legge hender på de syke så skal de bli helbredet. ALLE som tror kan gjøre dette. Er det vanskelig å forstå. Eller må du ha i bibelen for å lese teksten. Det er så mange som har stappet så mye teori mellom øra at de klarer ikke å skjelne mellom kjødet og ånden i seg.

Det er ikke du som helbreder, det er det Herren som gjør. Og Han letter etter folk som vil tro på det som står i bibelen, og følge Hans ord – ikke menneskets ord. Det er Hans kraft og salvelse som gjør dette. Men han må bruker menneske som kan la for å kunne gjøre det.

Kommentar #10

Linda Greve

4 innlegg  237 kommentarer

Joda, men

Publisert over 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke en nådegave å helbrede syke – det er løgn. Ordet sier at de som er troende skal legge hender på de syke så skal de bli helbredet. ALLE som tror kan gjøre dette. Er det vanskelig å forstå. Eller må du ha i bibelen for å lese teksten. Det er så mange som har stappet så mye teori mellom øra at de klarer ikke å skjelne mellom kjødet og ånden i seg.

Det er ikke du som helbreder, det er det Herren som gjør. Og Han letter etter folk som vil tro på det som står i bibelen, og følge Hans ord – ikke menneskets ord. Det er Hans kraft og salvelse som gjør dette. Men han må bruker menneske som kan la for å kunne gjøre det.

Det er så mange problemer med dette, at jeg vet ikke hvor jeg skal begynne.

Hvor mange av de man legger hendene på, blir helbredet? En av ti? En av hundre? Kan du i det hele tatt garantere at de du legger hendene på, blir helbredet? Ikke? Og hva er da forklaringen din? Du siterte mark.16, men plutselig faller det litt i grus, når den man la hendene på ikke ble frisk, eller?

Jeg tror på helbredelse ved bønn, men bruk hodet. Det burde handle mer om å TA HENSYN til andre mennesker, enn å "være Gud lydig". Når man gir syke mennesker et håp om at de skal bli friske, "dersom vi får be for deg", så må man jo "levere" også. Hvis ikke blir det hele meningsløst.

Kan heller ikke se noe sted i bibelen at det var vanlig at helbredelsen kom gradvis. "Ja, nå har vi bedt for deg, gå hjem og takk Gud, så kommer helbredelsen etterhvert". Vi kristne dikter opp en haug med bortforklaringer, fordi vi klarer ikke å gjøre som det står :) Kanskje bare av og til?

Man er kjapp med å forsvare "så sier Herren", men ikke fullt så kjapp når det gjelder det å se konsekvensen av det man sier og gjør i "Jesu navn".

Kommentar #11

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Linda Greve. Gå til den siterte teksten.

Hvor mange av de man legger hendene på, blir helbredet? En av ti? En av hundre? Kan du i det hele tatt garantere at de du legger hendene på, blir helbredet? Ikke? Og hva er da forklaringen din? Du siterte mark.16, men plutselig faller det litt i grus, når den man la hendene på ikke ble frisk, eller?

I 12 av 19 tilfeller i DNT kom helbredelsene på grunn av troen til den som ble helbredet. Det er ikke du som helbreder, du bare gjør det som bibelen sier, tro. Så er det opp til Herren om det er 1, 2 eller 1000 mennesker som blir helbredet. Din oppgave er å følge bibelen og tro det som står der.

Når men kommer inn, så er tvilen der og bibelen sier du skal ha full overbevisning om at det skjer i ditt hjerte. Så når du vakler i troen så kan du ikke forvente å få noe.

Håpe skal være der, men det er frivillig om du vil bli helbredet eller ikke. Det er ingen som påtvinger deg helbredelse, du må selv ville det. Hva er Hensyn? Enten sier du Ja eller så sier du nei til å la noen be for deg. Det er ens eget valg. Hva er det vi er redde for da – at noen legger hender på en?

Vi Kristne klarer ikke å helbrede en flue – det er ikke vi som helbreder – vi er bare lydige til Guds ord – så er det Herren som helbreder. Ta bort fokuset på menneske og hold fokuset på Herren Jesus.

Hvilke konsekvenser får det å bruke Jesus navn. Så lenge du holder deg til ordet og er lydig til Herren og DHÅ så vil tegn og undere følge deg. Du følger ikke tegn og undere – det er tegn og undre som følger den som tror.

Hva mener en egentlig med å ta hensyn? Hensyn til hva da? Enten vil du ha helbredelse eller så vil du ikke. Det er ikke Jesus sin feil at en ikke vil tro. Jesus har gjort alt for oss – det er opptil oss selv å ta imot det Han har gitt oss.

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Sennep

Publisert over 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

I 12 av 19 tilfeller i DNT kom helbredelsene på grunn av troen til den som ble helbredet. Det er ikke du som helbreder, du bare gjør det som bibelen sier, tro. Så er det opp til Herren om det er 1, 2 eller 1000 mennesker som blir helbredet. Din oppgave er å følge bibelen og tro det som står der.

Joda, du er faktisk inne på noe der, Rudi, men det er for dårlig resultat. Drikker en slangegift, må en sikkert ha motgift for og overleve, eller tør du ta sjansen på det? Det var de som helbredet som kunne ta gift.

Nå er det vel også slik at om en tror at om en er frisk, så holder en seg friskere enn en som tror at han er syk? Det har jo blitt eksperimentert med liksom - medisin og har hatt en viss effekt det også.

Hele problemet med å tro på Bibelen og det som står i skriften, er at en tror på noe, men ikke alt, en leser noe, men får ikke med seg fortsettelsen som står helt andre steder i Bibelen. Når det gjelder dette med troen var dette egentlig myntet til sennepsfrøet - Matt.17.20:Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: 'Flytt deg herfra og dit!' – og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere!

Da stiller vel spørsmålet seg litt annerledes? Skal en fortsette og tro at en selv er et sennepsfrø, eller går du med på å undersøke hvem Jesus talte til? Fortellingen handler her om en gutt som var månesyk, og Jesus talte til den vantro og vrange slekt. -  «Fordi dere har så lite tro,» - Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: 'Flytt deg herfra og dit!' – og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere.

Når vi så er inne på dette med sennepsfrøet så var vel dette lignelsen om Guds rike og det evige liv?

Kommentar #13

Linda Greve

4 innlegg  237 kommentarer

Rudi Wara

Publisert over 9 år siden

Du siterte jo fra mark.16, jeg kan ikke se at det verset pålegger den syke å tro.

Og det er litt av problemet, man siterer bibelen, som om det var en selvfølge at det som skjedde "den gang da", skulle skje nå. Har ikke historien lært oss noe?

ALLE som kom til Jesus ble helbredet, noe som IKKE skjer i dag, uansett hvor mye man siterer bibel og sier hvordan det skal være.

Og det er HENSYNET man bør ta: Dersom du gir en syk et håp om å bli frisk, "hvis bare", så må du jo være sikker på at du kan "levere" også. For har du noen gang tenkt på hvilke tanker den syke sitter igjen med, når h*n forblir syk, etter forbønn?

Dersom dette med forbønn og helbredelse var så enkelt som du fremlegger det, så hadde sikkert kristenheten sett helt annerledes ut :)

Kommentar #14

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Linda Greve. Gå til den siterte teksten.

Og det er HENSYNET man bør ta: Dersom du gir en syk et håp om å bli frisk, "hvis bare", så må du jo være sikker på at du kan "levere" også. For har du noen gang tenkt på hvilke tanker den syke sitter igjen med, når h*n forblir syk, etter forbønn?

Dersom dette med forbønn og helbredelse var så enkelt som du fremlegger det, så hadde sikkert kristenheten sett helt annerledes ut :)

VIKTIG! Flott at du påpeker akkurat dette!

Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Fakta eller fleip?

Publisert over 9 år siden
Linda Greve. Gå til den siterte teksten.

Og det er litt av problemet, man siterer bibelen, som om det var en selvfølge at det som skjedde "den gang da", skulle skje nå. Har ikke historien lært oss noe?

ALLE som kom til Jesus ble helbredet, noe som IKKE skjer i dag, uansett hvor mye man siterer bibel og sier hvordan det skal være.

Jeg er på en måte enig i det du sier her hvis en skal anta at Bibelen er en foreldet bok og vi er latt i stikken? Da kan en vel kaste hele skriften på bålet, for da er den vel ikke verdt noe mer?

Eller skal vi anta at Bibelen er profetier (spådommer for framtiden) og ikke en historiebok? (fakta fra fortiden)

Kommentar #16

Benjamin Østli

13 innlegg  115 kommentarer

Forventninger

Publisert over 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Hva mener en egentlig med å ta hensyn? Hensyn til hva da? Enten vil du ha helbredelse eller så vil du ikke. Det er ikke Jesus sin feil at en ikke vil tro. Jesus har gjort alt for oss – det er opptil oss selv å ta imot det Han har gitt oss.

Å ta hensyn, er f.eks å ikke skape forventninger til noe man ikke kan holde ord om. Når det gjelder aksjoner som Impuls-konferansen i Stavanger utførte, skapes det store forventninger både til de som blir oppfordret til å være forbedere, og de som skal bli bedt for.

Jeg kan ikke forstå at noen med troen på Jesus ikke ønsker å ta hensyn med medmennesklighet, og øsker å love bort helbredelse, når det kun skjer i få tilfeller. De som ber for andre, kan ikke bare tro, de må vite.

Å ta imot det Gud har gitt oss, har blitt tolket som om Gud skal gjøre alle kristne til verdensmestere. Alle skal be i tunger, legge hendene på syke slik at de blir friske, legge til oss rar "åndelig" adferd, se syner, profetier osv.

Jeg tror Gud har lagt noe i alle, men ikke alt i alle. Alle mennesker har sine greier, og bør ikke pushes på egenskaper Gud faktisk ikke har gitt dem.

 

Kommentar #17

Linda Greve

4 innlegg  237 kommentarer

Det var ikke meningen

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er på en måte enig i det du sier her hvis en skal anta at Bibelen er en foreldet bok og vi er latt i stikken? Da kan en vel kaste hele skriften på bålet, for da er den vel ikke verdt noe mer?

Eller skal vi anta at Bibelen er profetier (spådommer for framtiden) og ikke en historiebok? (fakta fra fortiden)

... å dra bibelen ned i sølen på noen måte. Jeg tror på bibelen, men jeg tror også på virkeligheten. Virkeligheten sier meg at selv om man handler på det som står i bibelen, så blir ikke resultatet alltid som bibelen sier.

Kommentar #18

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Kun tro.

Publisert over 9 år siden
Benjamin Østli. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan ikke forstå at noen med troen på Jesus ikke ønsker å ta hensyn med medmennesklighet, og øsker å love bort helbredelse, når det kun skjer i få tilfeller. De som ber for andre, kan ikke bare tro, de må vite.

Det er ikke snakk om at det er du som lover bort dette. Det er Gud som sier dette og der er Gud som helbreder ikke menneske. Det er medmenneskelig å be for hverandre slik at de blir friske det er medmenneskelig.

Det står ikke i bibelen at de skal vite, det står den som tror. Det er riktig at du skal vite at det fungerer, HEB 11:1. Når du bare vet at du vet. Du tror ikke at 1+1 er 2, du trenger ikke tro det, du vet det. Har du det samme forholdet til bibelen, da har du kommet langt i din vandring med Herren.

Når du er blitt født på ny, da vet du at Jesus lever. Er du ikke født på ny da vet du ikke.

Du må skape forventninger og tro at Herren skal helbrede deg. Hva er galt med forventinger? Er du redd for at skuffelsen blir stor? Hva er egentlig problemet.

Igjen, det er ikke din oppgave å helbrede, det er Herren som gjør det - du er bare Hans forlengede arm. Alle som tror skal legge hender på de sjuke og de skal blir friske. Det er det som står i bibelen. Det står ikke at du må ha en spesiell nådegave.

Når jeg ble frelst så kom jeg til tro på Jesus da jeg hørte ordet ble forkynt, FØR jeg ble frelst og da jeg bekjente min tro med min munn da ble jeg frelst og åndsdøpt. Det er en egen kraft og salvelse som medfølger det som tror, og det er den kraften som er fra Herren som sørger for at helbredelsen skjer. Den skjer ikke fordi din vilje er det, den skjer fordi det er Guds vilje å helbrede alle. Det har ikke noe med deg å gjøre.

Tunger er noe for alle, jeg ba aldri om å snakke i tunger, den kom som følge av tro. Og Gud gjør ikke forskjell på mennesker – alle behandles likt. Tunge gave er for alle som tror. Om du er 10 12 20 eller 100 år. Alle kan få den. Fordi Jesus sier de som tror skal tale i tunger. Han sier ikke at det er en spesiell gave til utvalgte – det er for alle. Tror du jeg er noe bedre menneske en det du er, nei det er kun snakk om tro og nåde fra Herren. Vi er alle sammen i samme båt.

Grunnen for at tunge talen er for alle, er fordi det er en mektig bønne våpen. Når du begynner å tale i tunger så åpnes salvelsen fra Herren til deg. Det klarerer sinn også opp når du taler i tunger. Det heter også å tale i ånden, det er ånden i deg som taler – ikke ditt sinn.

Det er ikke noe galt med forventninger, er ikke forventninger det samme som håp. Hva er det vi sitter igjen med, TRO, HÅP og Kjærlighet.

Du skal spørre deg selv følgende spørsmål, hvorfor får jeg tanker opp i mitt hode som sier, det er galt å skape forventninger – hvor kommer disse meninger og tanker fra?

 

Kommentar #19

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Du skal spørre deg selv følgende spørsmål, hvorfor får jeg tanker opp i mitt hode som sier, det er galt å skape forventninger – hvor kommer disse meninger og tanker fra?

Ut fra min vurdering kommer slike tanker i hodet til dem som har respekt og ærefrykt for andre menneskers lidelse. Det er nok ulikt hvor godt utviklet evnen til å vise empati er utviklet.

Som Østli skriver: vi er nok ikke alle eslet for samme gjerning. Gud kan likevel bruke oss.

Kommentar #20

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

ALLE som kom til Jesus ble helbredet, noe som IKKE skjer i dag, uansett hvor mye man siterer bibel og sier hvordan det skal være.

Det er direkte feil. Det er tusenvis av mennesker som blir helbredet med Jesus i sentrum. Du må løfte blikket og se utenfor norske grenser. Igjen kommer vi til følgende. Det er kraft i evangeliet. Det er vantro som hindre helbredelse, det vil si tvil på Guds ord. Man lar kjøttet og de tankene som kommer fra denne verdens hersker råde i sitt sinn. Da kommer tvilen inn. Det er manglende tro som er problemet ikke Guds vilje til å helbrede. All synd som vi mennesker har, funger som et filter for Guds salvelse og kraft og kunnskap.

Pro 1:7 frykte Herren er begynnelsen til kunnskap; visdom og tukt foraktes av dårer.

 

Pro 12:1 Den som elsker tukt, elsker kunnskap; men den som hater refselse, er dum.

Pro 14:6 Spotteren søker visdom, men finner den ikke; men for den forstandige er kunnskap lett å vinne.

Hos 4:6  Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap; fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg dig, så du ikke skal tjene mig som prest; du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn.

Kommentar #21

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Ut fra min vurdering kommer slike tanker i hodet til dem som har respekt og ærefrykt for andre menneskers lidelse. Det er nok ulikt hvor godt utviklet evnen til å vise empati er utviklet.

Vi har to former for empati. Empati som er kjødelig og kommer fra mennesker – den menneskelige kjærlighet. Den er i utgangspunktet egoistisk. Et godt eksempel er når vi har fått barn – vi elsker dette barnet, og vil aldri gi det fra oss. Men etter en tid når barnet våkner på natta, da sier den ene ektefellen, det er din tur å ta barnet. Da kommer begrensningene in mennesket kjærlighet til synet.

Mens Guds kjærlighet har ikke noen begrensninger, den bare gir og gir og forventer ikke noe tilbake. Det er Agape kjærlighet – som er planete i alle troende som er født på ny.

Når du har begynt å tømme av Agape kjærlighet inn i deg, da vil du bare det beste med mennesker, du vil be for andre mennesker, du vil at de skal få se Herren slik som du har fått sett Ham. Det er det dette dreier seg om, Herren godhet og kjærlighet.

Den som har respekt for andre mennesker lidelser, hjelper disse menneskene – de hjelper dem til Herren og Hans velsignelser.

Kommentar #22

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Virkeligheten

Publisert over 9 år siden
Linda Greve. Gå til den siterte teksten.

Virkeligheten sier meg at selv om man handler på det som står i bibelen, så blir ikke resultatet alltid som bibelen sier.

Det har du helt rett i Linda, for mange tolker Bibelen selv, og det er jo nettopp det vi ikke skal gjøre. Derfor blir det som regel feil om vi skal ta Bibelen til etteretning for hvordan vi skal leve. Det blir veldig feil om vi skulle tolke den ordrett da skriften egentlig er skrevet i billedspråk og ikke alltid i sammenheng, noe jeg viste Rudi, men han overså det visst, for det passet ikke inn i hans "bare tro"

Kommentar #23

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

tro nok til å ikke bli helbredet?

Publisert over 9 år siden

Legger en link her med andre tanker om sykdom, helbredelse og tro. Oppfordrer til å lese det, for å se saken fra ulike perspektiver.

http://www.adventist.no/adventist/fellesskap2/et_medmenneske/tro_nok_til_ikke_aa_bli_helbredet

Kommentar #24

Linda Greve

4 innlegg  237 kommentarer

Et velment råd

Publisert over 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Det er direkte feil. Det er tusenvis av mennesker som blir helbredet med Jesus i sentrum. Du må løfte blikket og se utenfor norske grenser. Igjen kommer vi til følgende. Det er kraft i evangeliet. Det er vantro som hindre helbredelse, det vil si tvil på Guds ord. Man lar kjøttet og de tankene som kommer fra denne verdens hersker råde i sitt sinn. Da kommer tvilen inn. Det er manglende tro som er problemet ikke Guds vilje til å helbrede. All synd som vi mennesker har, funger som et filter for Guds salvelse og kraft og kunnskap.

La meg gjenta: Først siterer du mark.16 ("Disse tegn skal følge den som tror...") Og så pålegger du den syke, og ikke forbederen å tro.

Før du får orden på hvem som skal hva, så håper jeg at du unngår å be for syke. For du kan komme i skade for å legge ekstra belastning på den syke, ved å si at h*n ikke har nok tro eller "du vil ikke bli frisk", som du antydet i en annen kommentar.

Kommentar #25

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Linda Greve. Gå til den siterte teksten.

La meg gjenta: Først siterer du mark.16 ("Disse tegn skal følge den som tror...") Og så pålegger du den syke, og ikke forbederen å tro.

Før du får orden på hvem som skal hva, så håper jeg at du unngår å be for syke. For du kan komme i skade for å legge ekstra belastning på den syke, ved å si at h*n ikke har nok tro eller "du vil ikke bli frisk", som du antydet i en annen kommentar.

Hva har du å tape på å tro at du blir helbredet. Du kan jo fortsatt tro at du ikke blir frisk. Det er et valg du selv tar. Det er ikke på tvinge på noen noe som helst. Hva så om du ikke blir frisk ved bønn. Har du tapt noe, nei det har du ikke.

Hvilke ekstra belastninger, du skal alltid ta imot behandling fra din fysiske lege, men det er din åndelige lege som vet best. Du må aldri slutte behandlingen du har fått fra din fysiske lege, men samtidig kan du la Jesus se om Han kan gjøre noe for deg.

Det er holdninger fra mennesker som putter ekstra belastning på folk. Det er ikke galt å tro, men noen prøver å får det til å være galt.

Kommentar #26

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Sitatfeil

Publisert over 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Kjell Kristensen – gå til den siterte teksten.

ALLE som kom til Jesus ble helbredet, noe som IKKE skjer i dag, uansett hvor mye man siterer bibel og sier hvordan det skal være.

Jeg vet ikke hvordan du klarte dette, men du har ikke sitert mitt innlegg, ikke bland kortene er du snill.

Mulig at det er din egen tekst som er blitt med i sitatet, men jeg viste til sennepskornet, det handler om Guds rike, det har ikke kommet enda hvis du leser din Bibel riktig. Har du prøvd å drikke gift? Et, godt råd, ikke prøv!

Ja, Jesus helbredet og skal igjen gjøre det, men vi må visst vente på hans herligjørelse først?

Kommentar #27

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Vi har to former for empati. Empati som er kjødelig og kommer fra mennesker – den menneskelige kjærlighet. Den er i utgangspunktet egoistis

Empati er ikke det samme som kjærlighet og agape, Wara. Det har med identifisering og medfølelse å gjøre. Ikke alle har samme evne til dette. Totalt fravær av denne evnen er det vi kaller for psykopati.

F.eks. sier du selv til Greve: hva har du å tape på å ikke bli helbredet? Dette sier meg at du umulig kan ha opplevd hva alvorlig sykdom betyr på egen kropp. Altså er du ikke istand til å identifisere deg med dem som er alvorlig syke. Du kan selv mene du er medfølende, men du mangler den evnen som skal til for virkelig å forstå. Ut fra teorien.

Jeg vil si at man har veldig mye å tape dersom man er alvorlig syk og får et håp om å bli helbredet. Nedturen kan bli så mye større enn både du og jeg aner.

Jeg anbefaler deg å lese den linken jeg la ut, der pastor Morris Venden forteller om en ung gutts skjebne. Jeg tror ikke det manglet på troen hverken hos gutten selv eller dem som ba for ham.

Kommentar #28

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Linda Greve. Gå til den siterte teksten.

Før du får orden på hvem som skal hva, så håper jeg at du unngår å be for syke. For du kan komme i skade for å legge ekstra belastning på den syke, ved å si at h*n ikke har nok tro eller "du vil ikke bli frisk", som du antydet i en annen kommentar.

Det er ikke det er snakk om det er mange som ikke har tro på Jesus som har blitt helbredet. Det er fordi det er Guds vilje å helbrede alle.

Jeg sier ikke at du ikke kan bli helbredet vist du ikke tror. Det er feil det var 12 av 19 som ble helbredet ved egen tro. men det var også 7 tilfeller der det ikke var egen tro. Jesus gjorde svært lite tegn og under på sin hjemplass - det var fordi de så til menneske og ikke til Gud.

Jeg skjønner ikke hvorfor det er sånn motstand for helbredelse – når det er bibelen som sier vi skal gjøre det.

 

Kommentar #29

Linda Greve

4 innlegg  237 kommentarer

En gang til :)

Publisert over 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Hva har du å tape på å tro at du blir helbredet. Du kan jo fortsatt tro at du ikke blir frisk. Det er et valg du selv tar. Det er ikke på tvinge på noen noe som helst. Hva så om du ikke blir frisk ved bønn. Har du tapt noe, nei det har du ikke.

Hvilke ekstra belastninger, du skal alltid ta imot behandling fra din fysiske lege, men det er din åndelige lege som vet best. Du må aldri slutte behandlingen du har fått fra din fysiske lege, men samtidig kan du la Jesus se om Han kan gjøre noe for deg.

Det er holdninger fra mennesker som putter ekstra belastning på folk. Det er ikke galt å tro, men noen prøver å får det til å være galt.

Du kan ikke pålegge den syke å tro, når det er DU som ber for syke. Viser til Jakobs brev, der det står at "troens bønn skal lege den syke". Videre det du gjentatte ganger har sitert fra mark.16, som "bevis" på at "hver den som tror" skal helbrede syke. Allikevel pålegger du den syke å tro. Be for all del ikke for ikke-troende da.

Men du kommer med så mange selvmotsigelser, at jeg blir helt svimmel :)

Ekstra belastning: Du henvender deg til en syk person, siterer bibelen, gir vedkommede et håp om å bli frisk. Du ber, ingenting skjer.

Din konklusjon er: Du må ha tro nok.

Du har utført din handling, vært lydig. Og den syke sitter igjen med fordømmelse, fordi h*n ikke trodde nok eller hadde noe annet som hindret helbredelsen. Du kan "toe dine hender", fordi det ikke var deg det stod på.

Kom med alle teoriene, alt som står skrevet, men du er ikke ærlig dersom du påstår at alle som blir bedt for, blir friske "dersom de tror nok" eller "ønsker det nok". Det er helt utrolig at man i det hele tatt kan antyde at syke mennesker ikke ønsker å bli frisk. Du må nok finne en annen bortforklaring.

Mvh

 

Kommentar #30

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Empati er ikke det samme som kjærlighet og agape, Wara. Det har med identifisering og medfølelse å gjøre. Ikke alle har samme evne til dette. Totalt fravær av denne evnen er det vi kaller for psykopati.

Der er vi nok totalt uenig Sissel. Bibelen forteller om 4 typer av kjærlighet. Jeg tok bare frem det som har med menneskelig kjærlighet og Guds kjærlighet. Det er slik at når du er født på ny så har du fått Guds kjærlighet i deg. Men du må åpne døra for denne kjærlighet ved å fornekte kjødet. Og la åndens kjærlighet i deg få virke ut i deg. Paulus sier døden er en vinning for meg. Legg deg selv død og la ånden virke i deg som er gitt fra Herren.

Menneskelig kjærlighet søker etter det som tilfredsstiller en selv. En som er hyggelig og snill mot deg vil du like, men du vil hate en som snakker stygt eller baktaler deg. Mens Guds kjærlighet hater ingen uansett hva vedkommende vil si til deg. Du elsker vedkommende fortsatt.

Det er det som er skilnaden mellom menneskelig kjærlighet og Guds kjærlighet fordi Guds kjærlighet har ingen grenser, det har menneskelig kjærlighet.

Skal ikke går for dypt inn i det, men det finnes en empati som kommer fra det menneskelige og en empati som kommer fra Herren.

Kommentar #31

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Skal ikke går for dypt inn i det, men det finnes en empati som kommer fra det menneskelige og en empati som kommer fra Herren.

Du bør lese definisjonen på ordet empati. Det er ikke det samme som kjærlighet. Men vi er enige i at det finnes menneskelig og Guddomelig kjærlighet.

Det er viktig at vi ikke blander sammen begreper altfor mye, for da kan vår forståelse bli noe rotete og ikke fremstå som seriøs.

Kommentar #32

Linda Greve

4 innlegg  237 kommentarer

Teori og praksis

Publisert over 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Jeg skjønner ikke hvorfor det er sånn motstand for helbredelse – når det er bibelen som sier vi skal gjøre det.

Det er hva det koker ned til. Det er rett å be for syke, men da må man også ta med at ikke alle blir friske, til tross for at bibelen sier noe annet. Dermed bør man også vise litt forsiktighet med hva man "proklamerer", for det KAN hende at den syke forblir syk. Hva da?

Teorien kan vi, ikke praksisen. Man skal ikke slutte å praktisere, men man bør ta hensyn til at alt (åpenbart) ikke er så enkelt, som det bibelen sier. Tror man veldig ofte tar seg vann over hodet, og med det ligger det noen skuffede mennesker i kjølvannet.

Men her kommer man ingen vei, tror jeg, så jeg gir meg med dette :)

 

Kommentar #33

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Linda Greve. Gå til den siterte teksten.

Du har utført din handling, vært lydig. Og den syke sitter igjen med fordømmelse, fordi h*n ikke trodde nok eller hadde noe annet som hindret helbredelsen. Du kan "toe dine hender", fordi det ikke var deg det stod på.

Fordømmelse er fra menneske ikke fra Gud. Så når en fordømmende tanke kommer i deg så er det ikke fra Gud. Gud fordømmer deg ikke. Du velger selv om du vil la denne fordømmende tanken får råde i deg. Bibelen sier, ta til fange enhver tanke som ikke er fra Herren og kast den ut. Jeg vil aldri fordømme noen om de ikke blir helbredet. Fordømmer du noen som har mistet en fot? Eller har andre mangler. Fordømmelse er noe vi selv legger på oss, eller vi velger å lytte til tanker som ikke er bra for oss.

Jeg pålegger ikke noen å tro, det er opp til hver enkelt å avgjøre det. Jeg siterer hva bibelen sier og vist det er til anstøt – så får det være til anstøt.

Historien om den bløende kvinne i bibelen forteller om hun som hadde vært blødene i mange år Markus 5:30-34. Og hun tenkte bare jeg fikk berøre kappen til Jesus så ville jeg bli helbredet. Da hun berørte kappen til Jesus så sa Jesus hvem berørte meg. Jesus gikk i folkemengende og disiplene spurte, hva mener du Herren alle berører deg jo. Men det Han mente var at noen berørte Han, fordi det gikk en kraft (salvelse) gjennom Jesus og til Kvinnen. Jesus ba ikke en bønn for Henne – Han sier derimot at DIN tro har frelst deg. Hun var desperat og trodde på Jesus som kunne helbrede. Dette underbygger at det er også din egen tro som helbreder deg.

Mar 5:34 Da sa han til henne: Datter! din tro har frelst dig; gå bort i fred, og vær helbredet for din plage!

Jeg siterer bibelen og den er klar.

At folk vil vinkle det til som en fordeømmelse eller at en kan såre noen - det kalles med et ord: RELIGIØSITET.

 

 

Kommentar #34

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Linda Greve. Gå til den siterte teksten.

Det er hva det koker ned til. Det er rett å be for syke, men da må man også ta med at ikke alle blir friske, til tross for at bibelen sier noe annet. Dermed bør man også vise litt forsiktighet med hva man "proklamerer", for det KAN hende at den syke forblir syk. Hva da?

Ja Kjære Linda Hva da. Hva gjør det til eller fra. Hva vist vedkommende blir helbredet - hva da Linda. Hva galt har du gjort vist ikke helbredelsen kommer. Du har bare gjort det bibelen sier. Det er en egen fordommer og tanker som styrer ens handling - og ikke bibelens ord. Det er det som desverre er problemet.

Kommentar #35

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

noen har tro

Publisert over 9 år siden

Noen har tro til å spise alt, mens andre spiser bare grønnsaker. Det ene står ikke det andre i mot, begge får de næring...det er det viktigste. Glemmer ikke ordene til en av de ledene eldste i den lille menigheten i nord som jeg var med i. Han hadde vært en friskus hele livet inntil han ble kraftig hjertesyk ca 60 år. Dette var en av de jornære stabile trodende som man gjerne kaller dem. Vel, inn på sykerommet hans kommer det en velmenende broder, men dog så blottet for innsikt og skjønnsomhet. Om du hadde hatt tro sier denne, så hadde du ikke ligget her.  Ikke særlig kristelig å si i en situasjon der det stikker rør og slanger ut overalt på kroppen og man har vært igjennom sitt livs verste mareritt. Han sa det til meg etterpå, da han var kommet ut av sykehuset. "jeg er glad Asbjørn at jeg var så befestet i min tro og tillit til Jesus " 

Hvem kan vel forestille seg hva han hadde vært gjennom av spørsmål og vurderinger mens han lå på sykehuset. Ja, det vet bare den selv som har vært syk hva slags spørsmål som kan pulsere som har med livet og troen å gjøre. Og så kommer altså denne broderen susende inn døra, en nidkjær broder uten skjønnsomhet, for slikt sier skriften også ...nidkjærhet uten skjønnsomhet....

Da er det vi som er friske som kan tro, og mangen gang har mennesker blitt bedre Uten at de behøvde å vite at man ba for dem, eller føle at det ble lagt en extra belastning på dem. Ja, mange har i stillhet bedt for mennesker på sykehuset uten og si noe og sett bedringer.

I slike situasjoner er viktighet at den friske og oppegående viser skjønnsomhet, å søke å styrke og oppmuntre den som er svak, eller bare være der for denne uten så mange ord.

 

Kommentar #36

Linda Greve

4 innlegg  237 kommentarer

Rudi

Publisert over 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Ja Kjære Linda Hva da. Hva gjør det til eller fra. Hva vist vedkommende blir helbredet - hva da Linda. Hva galt har du gjort vist ikke helbredelsen kommer. Du har bare gjort det bibelen sier. Det er en egen fordommer og tanker som styrer ens handling - og ikke bibelens ord. Det er det som desverre er problemet.

Spør du virkelig om hva det gjør til eller fra, om den syke ikke blir frisk???

Dette handler jo uansett ikke om "meg" eller "den som ber for syke", men om den syke. Det har jo vært mitt poeng her hele tiden. Ikke så nøye hvordan tanker den syke sitter igjen med, så lenge "du" har gjort det bibelen sier?

Jeg mener uansett at når man ber for syke, uten å se resultat, så har man ikke handlet på bibelens ord. Bibelens ord sier jo at "de skal bli friske". Da bør man tenke seg om to og helst flere ganger, før man "proklamerer" bibelvers og ber for syke. For det er faktisk ikke så enkelt som "pytt, hva så, vi har jo leger". Ikke sikkert det er det du mener, men det ser sannelig sånn ut :D

Kommentar #37

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Menneskelig kjærlighet søker etter det som tilfredsstiller en selv.

Den setningen du selv skriver her, er viktig å grunne litt over - for virkelig å forstå hva det kan innebære. For jeg tror at denne menneskelige kjærligheten også kan få oss til å søke gode gjerninger - som det å be for andre/helbrede - for nettopp å tilfredsstille oss selv og dem rundt oss som forventer å se synlige resultater av vårt åndsliv. Det er klart at når man har "gururer" som sier klart og tydelig: dersom du ikke ser resultater av det du gjør,er du ikke fylt av Ånden! Ja, da ønsker du definitivt å se resultater. Og det er ikke sikkert ditt ønske om resultater skyldes din tro, men heller ditt ønske om å bevise noe.

Jeg vet ikke om du skjønner hva jeg mener - det begynner å bli sent.

Jeg mener å si noe om dette å hele tiden spørre seg selv om sine motiver. Og være ærlig på de svar man får.

Også var det ikke minst dette med skjønnsomheten, som Asbjørn nevner.

Kommentar #38

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Linda Greve. Gå til den siterte teksten.

Dette handler jo uansett ikke om "meg" eller "den som ber for syke", men om den syke. Det har jo vært mitt poeng her hele tiden. Ikke så nøye hvordan tanker den syke sitter igjen med, så lenge "du" har gjort det bibelen sier?

Det er riktig det handler om den syke, men tenk deg følgende - Jesus og hans disipler gikk omkring og så bekymret de seg over om den syke ikke ville bli helbredet - tror du de tenkte slik.

Nei for vist du kjenner Faderen da er det Faderens vilje som råder ikke din. En annen sak er om den som er syk ikke vil bli bedt for, da skal du heller ikke be for vedkommende.

Du kan ikke sitte og si de kanskje ikke vil bli helbredet, da har du vantro, du tror ikke at Herren skal helbrede. Tviler du på Guds ord - da kan du heller ikke forvente noe som helst. Det er full overbevisning om at det du tror på som er sant som er tro.

Kommentar #39

Levi Fragell

100 innlegg  1166 kommentarer

Mitt tidligere innlegg

Publisert over 9 år siden

- Karismatiske utskeielse - ris til egen bak, har for lengst forsvunnet fra oppslagssiden her. Men siden kommentarene i min tråd overlapper og støtter Øyvind Woies viktige innlegg, gjør jeg her oppmersom på at det fortsatt skrives innlegg via min blogg - som man altså fremdeles kan nå via denne siden. Min tråd inneholder tre Youtube-snutter som illustrerer farene ved ekstremt bruk av barn i "åndelige" øvelser, og jeg vil derfor informere om at dette materialet fortsatt er tilgjengelig.

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2969 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1706 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
7 dager siden / 1597 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1184 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1066 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 645 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere