Kjell G. Kristensen

115

Stjernene forteller

Publisert: 3. feb 2011

Store astronomiske spørsmål ble engang stilt Job, som levde for mer enn 3500 år siden. Det var Gud selv som spurte: Kan du knytte syvstjernens bånd? eller kan du løse Orions lenker? Kan du føre Dyrekretsens stjernebilder fram i rette tid? Og bjørnen med dens unger - kan du styre deres gang? Job 38, 31-32. 
 

Pleiadene, eller syvstjernen, kan vi se i stjernebildet Tyren.  At pleiadene er «bundet sammen» slik Bibelen beskriver, er på grunn av nåtidens teknikk og stjernekikkerter en observerbar astronornisk realitet. Men det er like sikkert at ingen på denne kloden kunne ha visst det på den tiden Jobs bok ble skrevet, med mindre Gud hadde åpenbart det.

Hva sier vitenskapen i dag? Isabel Lewis i  «U.S. Naval Observatory» uttaler; «Mens de fleste konstellasjoner driver gjennom verdensrommet i ulike retninger, og til og med endrer fasong p.g.a. årsaker vi vet lite om, gjelder dette ikke pleiadene. Fotografier viser nå ca. 250 soler i denne hopen, og alle reiser sammen i én felles retning.»

Dr. Robert J. Tumpler ved liek Observatory,» skriver at pleiadene kan sammenlignes med en sverm av fugler, som flyr i fellesskap mot et mål i det fjerne. Pleiadene er ikke sammen ved en tilfeldighet på nåværende tidspunkt, men er i et system hvor stjernene er bundet sammen med «usynlige tråder.» Så når du ser opp mot pleiadene i kveld, så holder de en enorm preken og peker ut universets Skaper og opprettholder.

Men hva med «bjørnen» og dens «unger?» Visste du at dette stjernebilde er kjent som rømlingen i universet? Den raser av sted gjennom den tykkeste delen av melkeveien med en fart på 257 «miles» pr. sekund. (Til sammenligning beveger en kanonkule seg ca. 25 «miles» pr. minutt, mens Bjørnen med dens unger har en hastighet på 15.420 «miles» på det samme minuttet.) Charles Burckhalter ved »Chabot Observatory» sier at Bjørnen må være en utenforstående besøkende, en stjerne fra utsiden av vår galakse.

Orion kalles det mest markerte og synlige av alle stjernebilder, og kan observeres fra alle områder på jorden. Stjernene i denne formasjonen er et blikkfang på grunn av sin funklende klarhet. Det ser virkelig ut som om Gud med vilje ønsker vår oppmerksomhet, når vi ser opp mot himmelen, mot Orion og den store «hestetåken» i Orion Nebula. Den framstår som en slags «brennende busk» på himmelen, et studium av Guds veldige kraft og allmakt.

En av de mest interessante observasjoner i Orion, er det store tomme området nord i Orion Nebula (innen astronomien gitt benevnelsen M42). Denne himmelske hulen er så gigantisk at vår hjerne vanskelig kan fatte det. Den er dessuten så utrolig
vakker at ord ikke kan beskrive det. Ingen som har sett fargefotografier av M42, kan glemme denne formasjonen. «Sverdet» i Orion er som en flammende hop av stjerner som danner åpningen til en større hule. Alle astronomer er enige om at åpningen antakelig er mer enn 16.740.000.000.000 miles i diameter. Dvs. 90.000 ganger større enn jordens omkrets. Andre astronomer har kalt den; en korridor som passer en konge.  Kan det være at dette er porten til det himmelske Jerusalem?

I mars 1985 ble det rapportert i Science News at en meget hurtig sirkulerende nebula var blitt observert i Oriontåken (M42) . Tre år etter var den nye tåken helt forandret, og et nytt fenomen ble observert; En stav eller søyle av infrarødt lys var blitt til, men alt i september samme år var fenomenet borte.

Det siste eksempel på endringer i Oriontåken, er identifiseringen av en merkelig ny og fokusert røntgen kilde, som har sin opprinnelse i en eiendommelig stjerne eller lyskilde med høyst uvanlig atferd. En britisk satelitt, Ariel 5, observerte rutinemessig røntgenskyen. Den har plukket opp flere enorme lyseksplosjoner i Orion. Dette er i seg selv ikke uvanlig i universet, men i dette tilfelle søkte man etter lyskildenes nøyaktige lokalitet. Den amerikanske astronomi satelitten «SAS-3,» ble bedt om å hjelpe til, og etter 24 timers leting, fant de kilden men ble samtidig oppmerksom på at noe høyst usannsynlig var i ferd med å skje. Kildens røntgen intensitet var blitt fem ganger sterkere enn noen røntgen kilde tidligere målt. Objektet var også blitt 1000 ganger klarere enn det var ved målinger 20 år tidligere. I astronomisk litteratur kalles den en høyst uvanlig stjerne, uten likhet med noe som tidligere er blitt observert. Stjernen har rett og slett endret seg fullstendig. Stjernen ligger i samme område som den enorme røntgen strålingen og sammenhengen er ennå ikke utstudert av forskerne.

Dyrekretsens stjernebilder.

Dr. Ed Kleiner er en kristen jødisk astronom som har studert den opprinnelige, åndelige betydning av Zodiaken (dyrekretsen).

Han så på stjernebildenes navn på hebraisk, fønikisk, koptisk, egyptisk, skandinavisk, og på sentral- amerikanske språk. Da han fant den opprinnelige roten til ordet fra disse språkene, viste det seg at meningen var den samme, og at betydningen fortalte noe om Guds frelsesplan. For eksempel betyr Spica; «The Branch,» eller «grenen.» Arcturus (Bjørnen) betyr «Han kommer» (eller han som kommer). Sirius betyr «Prinsen.» Elinath betyr «En som er slaktet,» (eller ofret). Vega betyr «Han skal bli opphøyet.»

Dr. Kleiner ble spurt om han var klar over at mange kristne tror at Jesus vil komme tilbake til jorden gjennom konstellasjonen i Orion, og hva han trodde om den mystiske svarte korridoren som stadig vokser seg større. Dr. Kleiner var ikke oppmerksom på første del av spørsmålet, men kunne fortelle at han nylig hadde lest at atronomer hadde oppdaget en ubeskrivelige energi kilde inne i Orions vakre masse.

Orion er lokalisert like under dyre kretsens bilde Tyren.(Taurus). For å gjøre denne informasjonen spesielt spennende betyr stjernenavnet Taurus, «Hans vidunderlige gjenkomst!» (His glorious coming). Det er nettopp i stjernebilde Tyren vi finner pleiadene. Astronomiske målinger viser at de reiser på vei mot Orions venstre skulder, mot stjernen Betelgeuse. Det samme gjør Hyadertåken som også er lokalisert i Tyren. De er som en finger  på himmelen som peker mot noe meget viktig og som prøver å fortelle oss at Hans gjenkomst nærmer seg og fra dette sted vil han komme.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Ja, han brukte astronomi og han brukte Bibelen. Jeg har en film som viser at han studerte Bibelen flittig fra han var en liten gutt, og han hadde nok de samme ønskene om å forstå hva den fortalte om framtiden. Det later til at han fant det ut og skrev det ned i en stilart og hemmeligholdelse som ligner det bibelske billedspråket.

Ja at han studerte bibelen har jeg også lest om han, at han brukte astronomi er intressant og forklarer kanskje litt om hvorfor noen frykter det er spådoms ånd i hans profetier også.

Det er i alle fall intressant hvordan han forteller ting langt frem i tid som stemmer.

Det er ikke sånn at jeg tar i mot alt av spådom men det går ann å registrere hva forskjellige mennesker har profetert, og kanskje disse astronomi studiene tross alt ikke hadde noe med okkult spådom å gjøre men heller med vitenskap , slik som det var med Galileo Galilei...

 

Kommentar #52

Kjell G. Kristensen

115 innlegg  13843 kommentarer

Astron - stjerne

Publisert over 9 år siden
Mai-Liss Hauger. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke sånn at jeg tar i mot alt av spådom men det går ann å registrere hva forskjellige mennesker har profetert, og kanskje disse astronomi studiene tross alt ikke hadde noe med okkult spådom å gjøre men heller med vitenskap , slik som det var med Galileo Galilei...

Hei igjen!

Jeg er enig i at en ikke bør tro på alt som finnes av profetier, jeg har en del av dem, men noe av det er søkt å forstå, noen er til og med norske, en Anton Johansen , kalt Lebesbymannen så vel 1. og 2. verdenskrig som en slags film på netthinnen hvor han vel også prøvde å advare fordi han skulle få tegn om når krigen skulle starte, men ble vel ikke trodd. Men han fikk faktisk beskjed fra Gud, også om en kommende 3. verdenskrig og tegnene forut for den.

Astronomi er vel egentlig de greske ordene for astron - stjerne og nomos - lov som er den vitenskapelige studien av himmellegemer som stjerner, planeter, kometer og galakser og fenomener utenfor jordens atmosfære (slik som kosmisk bakgrunnsstråling). Den befatter seg med himmellegemers utvikling, fysikk, kjemi, meteorologi og bevegelser, så vel som universets utforming og utvikling.

Bibelen er full av slik foståelse også da Jesus skulle gjøre sin inntreden, ble det fokusert på Betlehemstjernen, når den ble sett og hvor hen den viste seg - hvor er den jødenes konge som nå er blitt sett spurte de vise menn, de hadde sett en stjerne som hadde stått opp, ja til og med tiden da stjernen viste seg ble nøye studert - rart vi ikke vet mer i dag om dette? Men det er kanskje ikke så rart heller for etter hva en får ut av Åp.2.27-28, så skulle Jesus først få makt over folkene og styre dem med jernstav - slik det også står fortalt i Åp.12.5, da kvinnen fødte et guttebarn midt foran dragen, men gutten ble rykket bort til Gud, han som senere skulle styre hedningene med jernstav - så også i Åp.2.27, og deretter gir Gud ham morgenstjernen. Det var antakelig denne de vise menn hadde sett stige opp?

Bibelen kaller disse som så slike tegn før for seere, i våre dager kaller man dem profeter, og Jesus ga klar beskjed om at han ikke hadde kommet hverken for å oppheve loven eller profetene , men for å oppfylle! (Matt.5.17) Men fra den tid Jesus kommer og etter skal vi bare tro på ham, for da er ventetiden over. Jeg mener vi er for ivrige og vil ha ting til å ha hendt og være oppfyllt før tiden? Det viser vel klart han som skal tukte hedningene med jernstaven som skulle arve morgenstjernen, som etter mine begreper skulle være Venus?

Kommentar #53

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Bibelen er full av slik foståelse også da Jesus skulle gjøre sin inntreden, ble det fokusert på Betlehemstjernen, når den ble sett og hvor hen den viste seg - hvor er den jødenes konge som nå er blitt sett spurte de vise menn, de hadde sett en stjerne som hadde stått opp, ja til og med tiden da stjernen viste seg ble nøye studert - rart vi ikke vet mer i dag om dette? Men det er kanskje ikke så rart heller for etter hva en får ut av Åp.2.27-28, så skulle Jesus først få makt over folkene og styre dem med jernstav - slik det også står fortalt i Åp.12.5, da kvinnen fødte et guttebarn midt foran dragen, men gutten ble rykket bort til Gud, han som senere skulle styre hedningene med jernstav - så også i Åp.2.27, og deretter gir Gud ham morgenstjernen. Det var antakelig denne de vise menn hadde sett stige opp?

Bibelen kaller disse som så slike tegn før for seere, i våre dager kaller man dem profeter, og Jesus ga klar beskjed om at han ikke hadde kommet hverken for å oppheve loven eller profetene , men for å oppfylle! (Matt.5.17) Men fra den tid Jesus kommer og etter skal vi bare tro på ham, for da er ventetiden over. Jeg mener vi er for ivrige og vil ha ting til å ha hendt og være oppfyllt før tiden? Det viser vel klart han som skal tukte hedningene med jernstaven som skulle arve morgenstjernen, som etter mine begreper skulle være Venus?

Hm ja kanskje det var venus som ledet de vise menn til Jesus barnet, hvem vet.

Venus blir iallefall riktignok kalt for "morgenstjernen" fordi den reflekterer så mye lys på grunn av de hvite skyene som ligger rundt hele denne planeten.

En annen ting er at venus er fryktelig varm, den er varmere enn merkur selv om den ligger lengere vekke i fra sola enn merkur.Temp. på overflaten av venus er 400 grader,lufta er så tett at man ville bli knust der og i tillegg regner det etsende svovelsyre....så jeg vet ikke helt om det er noe å trakte etter som arvegods?  :)))

Jeg synes også vi skulle slappe av og ikke skynde på endetidsprofetien iallefall fordi det er så mange fler som skal få muligheten til å bli med til Himmelen.

Ingen av oss vet jo heller ikke hvor lang levetid hver enkelt av oss har så for de som dør er det jo uansett den siste tid her i verden.

Men det er nå tydelige tegn i tiden nå som stemmer med mye som står i åpen b. boka.Vi kan lese den uten å frykte men bare tro på Jesus !

Jeg har også hørt om Lebesby mannen, ja Gud kan gi oss profetier og drømmer det er helt sikkert:)

 

Kommentar #54

Kjell G. Kristensen

115 innlegg  13843 kommentarer

Venus / Lucifer

Publisert over 9 år siden
Mai-Liss Hauger. Gå til den siterte teksten.

Hm ja kanskje det var venus som ledet de vise menn til Jesus barnet, hvem vet.

Venus blir iallefall riktignok kalt for "morgenstjernen" fordi den reflekterer så mye lys på grunn av de hvite skyene som ligger rundt hele denne planeten.

Ja, en kan jo se på Venus som en slags stjerne på himmelen, egentlig er den en planet, men blir faktisk benevnt som både aftenstjerne og morgenstjerne. I den bibelske termonologien brukes det også mytologiske betegnelser, det vil si at Venus her også kan oversettes til å gjelde Lucifer eller også Afrodite:

Gammel italiensk gudinne med uklar funksjon, var  følge enkelte kilder hagebrukets beskytterinne, og ca.200 f.v.t. ble Venus identifisert med Afrodite, og ble derved kjærlighetens, og kvinneskjønnhetens og den spirende naturens gudinne, samt vindyrkingens beskytterinne. Afrodite. (hos romerne Venus), grekernes gudinne for kjærlighet, skjønnhet og fruktbarhet, datter av Zevs og Dione (Zevs og Zevstempelet står omtalt i Apg.14.12-13) http://www.snl.no/Afrodite Med Kristus som morgenstjerne går vi inn i en ny forståelse av at kjærlighet til menneskene bringes inn på banen igjen ved hans komme. For før hans komme heter det at kjærligheten skal bli kald hos de fleste, men de som holder ut inntil enden (da morgenstjernen, Venus hos rom. som Afrodite, kjærligheten kommer) skal bli frelst. Det siktes altså ikke til noe som allerede for vår del har kommet enda, men vil intre i slutten av endens dager, etter trengselstiden. (Matt.24.12)

I 2.Pet.1.19 heter det så om morgenstjernen: Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter.

Hos Job (38.) diskuterer Gud med Job om alle hans sønner som jubler av fryd da morgenen endelig brøt fram (det hadde nok vært mørke over jorden i lengre tid - et slikt mørke vi bare kan forstå ved å oversette dette til ondskap), og han spør Job om han  noen gang kalt morgenen fram og vist morgenrøden dens sted, og her må vi antakelig forstå at morgenen og morgenrøden har sin oppgang i det som senere skal tennes i mørket (hatet) og bli til lys (kjærlighet) i en morgenstjerne. Ut av morgenrøden stiger stjernen opp - det er i denne forbindelse vismennene fra Østen spør etter denne stjernen som steg opp (Betlehemstjernen) som var Jesus selv i det øyeblikk det onde (hatet, mørket og Satan) blir nedkjempet, og lyset og kjærligheten har vunnet i stjernen som vismennene så. (venus / Afrodite)

 

Der finnes også en tolkning i Morgenstjernen i Lucifer-/Venus-motivet i Henrik Ibsens Catilina

http://www.ibsensregine.com/morgenstjernen.html

*

Kommentar #55

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Hos Job (38.) diskuterer Gud med Job om alle hans sønner som jubler av fryd da morgenen endelig brøt fram (det hadde nok vært mørke over jorden i lengre tid - et slikt mørke vi bare kan forstå ved å oversette dette til ondskap), og han spør Job om han  noen gang kalt morgenen fram og vist morgenrøden dens sted, og her må vi antakelig forstå at morgenen og morgenrøden har sin oppgang i det som senere skal tennes i mørket (hatet) og bli til lys (kjærlighet) i en morgenstjerne. Ut av morgenrøden stiger stjernen opp - det er i denne forbindelse vismennene fra Østen spør etter denne stjernen som steg opp (Betlehemstjernen) som var Jesus selv i det øyeblikk det onde (hatet, mørket og Satan) blir nedkjempet, og lyset og kjærligheten har vunnet i stjernen som vismennene så. (venus / Afrodite)

Ja å sammenlikne det med lys/mørke og kjærlighet / ondskap er nok korrekt i forbindelse med Kristus:)

Når det gjelder Betlehemsstjernen og hvordan den ble til så vet ingen dette sikkert;

men forskerne har vist til at det fant sted en konjunksjon i mellom planetene Jupiter og Saturn  i år 7 før Kristus.... og noen har trodd at det kanskje  dreide seg om en supernova.

Det kan også ha vært et overnaturlig fenomen...

Kommentar #56

Kjell G. Kristensen

115 innlegg  13843 kommentarer

Syv ganger lysere

Publisert over 9 år siden
Mai-Liss Hauger. Gå til den siterte teksten.

Når det gjelder Betlehemsstjernen og hvordan den ble til så vet ingen dette sikkert;

men forskerne har vist til at det fant sted en konjunksjon i mellom planetene Jupiter og Saturn  i år 7 før Kristus.... og noen har trodd at det kanskje  dreide seg om en supernova.

Det kan også ha vært et overnaturlig fenomen...

Jeg er helt enig med deg i dette, alt sammen er så usikkert at jeg tror vi lar det ligge og modne seg litt. Da en så stor begivenhet ikke er tatt rede på, har jeg ingenting og bemerke annet enn at: Det var da rart da? Men skriftene bruker jo å oppdatere seg selv, se Salm.2.1-7.

Jes.30.25-26 har en forklaring på fenomenet forskerne aldri har tenkt på, at svaret finnes også her i Bibelen, men ikke på det tidspunket som de tenker seg, og som aldri ble tatt rede på, for slik beskrives fenomenet: På alle høye fjell og alle store hauger skal det være bekker med strømmende vann, på den store drapsdag når tårnene faller. 26 Månen skal lyse som solen, og sollyset skal bli sju ganger sterkere – som lyset for sju dager, når Herren forbinder folkets sår og leger de slag det har fått.
*

Kommentar #57

Kjell G. Kristensen

115 innlegg  13843 kommentarer

Orions belte

Publisert over 9 år siden

Orions belte har i Skandinavia blitt kalt Frigge-tenen (Friggs spinneten). I middelalderen ble Frigg byttet ut med jomfru Maria og tenen med et mer moderne spinneredskap, rokken. Nedre del av orion (beltet og føttene) ble da Mariarokk. I seinere middelalder ble de tre stjernene til Jakobs stav.

Orions belte har også blitt kalt Fiskene, og hvilken av de tre stjernene som var klarest, ble brukt til å varsle godt eller dårlig fiske.

Kommentar #58

Kjell G. Kristensen

115 innlegg  13843 kommentarer

Syvstjernen

Publisert over 9 år siden

Der var engang en mann som hadde seks sønner. Sønnene hadde ikke ordentlige navn; faren kalte dem bare etter deres alder: Eldste, Nest eldste , Tredje eldste, Tredje yngste, Nest yngste og Yngste, andre navn hadde de ikke. Da den Eldste var atten og den Yngste var tolv år gammel, lot deres far dem alle sammen dra ut i verden, for at de hver især skulle lære seg et håndverk. De fulgtes sammen et stykke på veien, men da de kom til et veikryss, hvor det gikk seks veier ut til forskjellige retninger, så ble de enige om å skilles og gå hver sin vei. De ble enige om å møtes to år senere på samme sted, for så å slå følge sammen på veien hjem til deres far.

På den bestemte dagen var de alle seks på pletten, og de fulgtes da sammen hjem til faren. Han spurte dem nå hver især, hva de så var blitt til og hadde lært på de to årene som var gått. Eldste sa at han var blitt skipsbygger og kunne bygge skip som kunne gå av seg selv.

Nest eldste hadde været til sjøs; han var blitt styrmann og kunne styre et skip like godt til lands som til vanns. Tredje eldste hadde lært å lytte så godt, at han kunne høre hva som foregikk i sitt kongerike, hva som foregikk i naboriket. Den Tredje yngste var blitt mesterskytter; han hadde lært at skyte så godt, at han alltid traff blinken. Nest yngste hadde lært å klatre; han kunne gå oppover og nedover en vegg som en flue, og det var ikke det fjell han ikke kunne bestige.

Da faren nå hadde hørt på de fem, og fått rede på hva hver enkelt av dem var blitt til, så han til dem at det alt sammen kunne være veldig nyttig. Han hadde likevel forventet seg mere av dem, for det som de hadde lært, var det mange flere som kunne. Nå ville han da til slutt også vite hva den Yngste hadde lært. Han hadde slike store forventninger til ham, for han hadde alltid været hans beste yndling.

Den Yngste ble glad for at han nå endelig ble spurt, og han svarte lykkelig at han var blitt mestertyv. Da faren hørte dette, blev han så sint at han ga ham en skikkelig ørefik og sa:"Fy Søren, du har brakt skam over meg og hele din slekt!"                                                                                                                                               Nå hendte det på den samme tid at landets vakreste unge prinsesse ble kidnappet av et troll. Kongen bekjentgjorde at den som kunne finne hans datter igjen og bringe henne i livet tilbake fra trollet, skulle få gifte seg med henne og få halve riket i medgift.

De seks brødrene ville da dra ut for å prøve lykken. Skipsbyggeren bygde så et skip som gikk av seg selv. De gikk alle om bord, og styrmannen styrte skipet både over land og vann. Lytteren lyttet hele tiden etter hvor prinsessen kunne være, og omsider sa han, at han kunne høre henne inne i et glassfjell. De seilte så dithen, og Fjellklatreren klatret i en fart opp fjellveggen, og fra toppen så han trollet ligge der nede, det lå og sov med det stygge hode sitt i prinsessens fang. Han ga seg så til å klatre ned igjen, og tok med seg den lille mestertyven på ryggen og klatret så opp, og så helt ned i fjellet med ham ned til trollet. Mestertyven stjal så prinsessen med seg bort fra trollet uten at det merket noe, og fjellklatreren hjalp dem begge med å komme seg ut av fjellet og ned til skipet.

De kom seg så om bord, og la ut fra land. Imens lå Lytteren hele tiden og hørte etter om trollet skulle våkne. Da de var kommet et stykke ut fra land, så sa han til de andre: "Nu våkner trollet - nå strekker han seg – og nå savner han prinsessen - og nå kommer han!" Da ble prinsessen veldig redd og sa at det nå snart var ute med dem alle sammen. Men heldigvis hadde de Mesterskytteren om bord. Trollet kunne fare hele veien gjennom luften, så han kunne komme hvert øyeblikk. Det var ganske usårbarlig, bortsett fra en liten sort prikk midt på brystet, omtrent så stor som et knappenålshode.

Med det samme prinsessen snakket, kom trollet allerede susende gjennom luften. Men skytteren var parat og tok sikte, og han traff midt i den sorte prikken. Og i samme øyeblikk som trollet ble truffet, ble det sprengt i flint, så splintene suste omkring i alle retninger, og det er derfra alle flintsteinene kommer fra som man finner alle steder.

De seks brødrene seilte så hjem med prinsessen og førte henne opp til slottet og til hennes far. Alle var de betatt i henne, og hver av dem kunne med sannhet si at uten ham var hun ikke blitt frelst. Kongen ble da helt i villrede; og han visste ikke hvem av dem han skulle gi henne til. Og prinsessen var også i tvil, for hun visste ikke hvem av dem hun likte best.                                                                                                                                      Det trakk opp til splid imellom brødrene, men det ville Vårherre ikke tillate. Derfor lot han alle seks brødrene og prinsessen med, dø i én og samme natt. Og så tok han og satte dem alle syv opp som stjerner på himmelen. Og det er det stjernebillede, som vi nu kaller Syvstjernen. Den av de syv stjerner, som funkler klarest, det er prinsessen. Men den matteste av dem alle det er mestertyven.

Kommentar #59

Kjell G. Kristensen

115 innlegg  13843 kommentarer

Dragen Hydra

Publisert over 9 år siden

I den store strid (kommentar #20) ser vi striden mellom Kristus og Satan som er illutrert ved en drage (Åp.12) i stjernebildet skorpionen og stjernen Hydra. Kampen er gjengitt i den Greske mytologien.

I gresk mytologi , det Lernaean Hydra ( gresk: Λερναία δρα) ) var en antikk navnløs slange -lignende ktonisk vannslange/ sjøuhyre (som navnet evinces) som hadde mange hoder - poetene nevner flere hoder enn vasen-malere kunne male, og for hver hodet som ble kuttet av den vokste det ut to nye - og den giftige pusten var dødelig, selv hennes låter var dødelige. Hydra av Lerna ble drept av Herakles som den andre av hans tolv Herakles. Dens bosted var innsjøen Lerna i Argolis, men arkeologen har båret ut myten om at det hellige stedet var eldre enn selv den mykenske byen Argos siden Lerna var stedet for myten om  Danaids. Under vann var en inngang til undeverdenen, og Hydra var dens verge.

Hydra var avkom av Tyfon og echidna ( Theogoni , 313), som begge var onde avkom av jorden gudinnen Gaia.

http://en.wikipedia.org/wiki/Lernaean_Hydra

 

Kommentar #60

Kjell G. Kristensen

115 innlegg  13843 kommentarer

Spire (Spica)

Publisert over 9 år siden

Fra kommentar #34

Det hebraisk navnet på stjernebildet er "Bethula" som er et vanlig brukt ord for jomfru i Det gamle testamentet.

På arabisk er navnet på bildet, "Adarah," som betyr jomfru.

Det greske navn er "Parthenos," som er ordet brukt om jomfru i Det nye testamentet. 

I tradisjonen er kvinnen i stjernebildet ikke bare jomfru, men jomfrumor.

I Egypt het hun "Aspolio," som betyr sed (frø), som i virkeligheten gir forbindelse mellom jomfruen og hennes sønn. Matt.13:31 gir oss assosiasjoner til det himmelske riket ved hjelp av sennepsfrøet.

De enkelte stjernene i stjernebildet forklarer dette enda bedre:

"Spica," den skinnende stjernen i jomfruens venstre hånd, hadde i oldtiden betydningen "kvist" og markerte kornet (sed eller frø) på aksen som hun holder i hånden.

På hebraisk er navnet på Spica: (Tsemeck.) Mer enn 20 ulike navn for spire er brukt i Det gamle testamentet, men "Tsemeck" refererer direkte til Messias. Som spiren (Tsemeck) er Han åpenbart som konge i Jer. 23:5,6, som tjener i Sak. 3:8, som menneske i Sak.6:12, og som Gud i Jes.4:5.

Vi tar en nærmere titt på Spica, som stjerne er Spica er den klareste stjernen i stjernebildet Jomfruen, og den 15. klareste stjernen på himmelhvelvingen, og er en blå kjempestjerne, den er også en dobbeltstjerne.

Spica ligger nær ekliptikken, og derfor kan Spica bli okkultert av månen og en sjelden gang av Venus. Forrige Venusokkultasjon var i 1783 og den neste vil komme i 2197

Spica som betyr Spire er som nevnt ovenfor i Jer.5.5-6: Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da jeg lar en rettferdig spire vokse fram i Davids ætt. Han skal være konge og styre med visdom og gjøre rett og rettferd i landet.I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Og dette er navnet han skal få: Herren, vår rettferdighet.

 

Sakarias 6.12 er enda tydeligere: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Se, det skal komme en mann som heter Spire; han skal spire frem av sin rot, og han skal bygge Herrens tempel.

 Dette er så tydelig at det ikke er til å misforstås, han skal spire frem av Davids rot – eller ætt akkurat slik Jesus sier i Åp.22.16, han er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne. Og tegnet på tiden var at Israel skulle bli frelst og at det skulle bo der i trygghet – og da skulle Herrens tempel bli bygget.

Men det finnes mange flere bibelsteder som nevner Jesus med dette navnet – det med å spire frem i rettferdighet er ættens nye rykte. I Job 14.7 er det treet som er nevnt i Daniel som ble hugget ned til en rotstubb, nevnt med at om alt annet dør ut, så er det allikevel håp for treet, om det hugges, så spirer det på nye skudd. – Jes.43.19 kaller det som spirer frem som noe nytt: Skal ikke dere oppleve det? Ja, jeg gjør vei i ørkenen og strømmer i ødemarken.

Jes.42.9 sier at det som jeg har forkynt tidligere, se det er kommet! Og nå forkynner jeg de nye ting før de kommer, og lar dere høre om dem!

 Dette har igjen forbindelse med utgytelsen av Den Hellige Ånd, hvor Jes.32.14-15 forteller om akkurat dette med vei i ørkenen og strømmer i ødemarken: For palasset er forlatt, svermen i byen er borte; haug og vakttårn er blitt til huler for evige tider, til fryd for villesler, til beite for buskap - inntil Ånden blir utøst over oss fra det høye, og ørkenen blir til fruktbar mark, og fruktbar mark aktes som skog.

 

 


Kommentar #61

Kjell G. Kristensen

115 innlegg  13843 kommentarer

Spica - som kvist (spire)

Publisert over 9 år siden

"Spica," den skinnende stjernen i jomfruens venstre hånd, hadde i oldtiden betydningen "kvist"

Kvist og vann har nær tilknytning til hverandre i bibelsammenhenger, en billedlig beskrivelse mellom kvisten og vannet kan se ut som på linken:

http://www.banett.no/Bildeserier/Tilbakeblikk/article361474.ece 

Finner vann med kvistØnskekvist: Her demonstrerer Herlof Johansen hvordan man bruker en ønskekvist. Vann fant han også!

Esek.31.5: Derfor ble sederen høyere
       
           enn alle andre trær på marken.
        
          Grenene ble mange og kvistene lange,
       
           fordi den fikk rikelig med vann
        
          der den strakte seg utover. 

Jes.11.1 sier at en kvist skal skyte fra Isais stubb – hvorfor akkurat fra en stubb?  Legg merke til at verset viser til 4.2 som forteller litt mer: Den dagen skal Herrens spire være til pryd og ære og landets frukt bli til stolthet og heder for dem som slapp unna i Israel.

Landets frukt skal bli til stolthet for dem som slapp unna i Israel – det er altså de som slapp unna her som er stubben – Israels eller Jakobs rest – når?

Vel, hvis en leser videre fra Jes.11., ser dette ut til å ligge til fremtiden;

v1: Den dagen skal sju kvinner ta fatt i en og samme mann og si: «Vi skal fø oss og kle oss selv, bare vi får bære ditt navn. Ta vår vanære bort!»

 

3-6 De som er blitt tilbake i Sion, og som er igjen i Jerusalem, de skal kalles hellige, alle som er skrevet opp til livet i Jerusalem. Når Herren har vasket bort urenheten hos Sions døtre og skylt Jerusalems blodskyld vekk med dommens og renselsens ånd, da skal han skape en røksky om dagen og en lysende, luende ild om natten over hele Sion-fjellet og over møteplassene der. For over alt herlig skal det være et dekke, et tak som skygger for heten om dagen og gir ly og skjul mot uvær og regn.

 

Dette er identisk med det som står om profetenes dager i den siste tid – de har makt til å lukke himmelen (Jerusalem) så det ikke faller noe regn i de dager de er profeter (Åp.11.3-6)

Kommentar #62

Kjell G. Kristensen

115 innlegg  13843 kommentarer

Kjennetegnene før Messias komme

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

På hebraisk betyr også Coma-bildet

"På hebraisk betyr også Coma-bildet "Den etterlengtede." Den etterlengtede sønn er vår Frelser, født av en jomfru. Rot-ordet på hebraisk er det samme ord som profeten Haggai bruker når han snakker om Messias: "..slik at alle folkenes lengsel skal komme, og jeg vil fylle dette hus med herlighet, (tempelet Jesus kom til), sier Herren Hærskarenes Gud." Hag.2:7. "

Dette er fra kommentar #41, og vi ser litt på tegnene som er gitt for den etterlengtede i Haggai 1:

 Er det tid for dere til å bo i deres bordkledde hus, mens dette hus ligger øde?  5 Og nå sier Herren, hærskarenes Gud, så: Legg merke til hvorledes det går dere!  6 Dere sår meget, men høster lite i hus; Dere eter, men blir ikke mette; Dere drikker, men blir ikke utørste; Dere kler dere, men ingen blir varm, og den som tjener for lønn, får sin lønn i en hullet pung.  7 Så sier Herren, hærskarenes Gud: Legg merke til hvorledes det går dere!  8 Gå opp i fjellene og hent tømmer og bygg huset! Så vil jeg ha velbehag i det og herliggjøre meg, sier Herren. 

9 Dere venter meget, og se, det blir til lite, og når dere bærer det i hus, så blåser jeg det bort. Hvorfor? sier Herren, hærskarenes Gud. Fordi mitt hus ligger øde, mens dere har det travelt hver med sitt hus. 10 Derfor har himmelen lukket seg over dere, så den ikke gir dugg, og jorden har holdt sin grøde tilbake. 11 Og jeg har kalt tørke hit over landet og fjellene, over kornet og mosten og oljen og alt det som jorden bærer, og over folk og fe og over alt deres henders arbeid.

12 Og Serubabel, Sealtiels sønn, og Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og alle som var igjen av folket, hørte på Herrens, sin Guds røst og på profeten Haggais ord, fordi Herren deres Gud hadde sendt ham, og folket fryktet for Herren. 13 Da sa Haggai, Herrens sendebud, i Herrens ærend til folket: Jeg er med dere, sier Herren. 14 Og Herren vakte slik iver hos Serubabel, Sealtiels sønn, stattholderen over Juda, og hos Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og hos hele det folk som var blitt igjen, at de kom og arbeidet på Herrens, sin Guds, hærskarenes Guds hus; 15 det var på den fire og tjuende dag i måneden, i den sjette måned i kong Darius' annet år.

20 Og Herrens ord kom annen gang til Haggai på den fire og tjuende dag i måneden, og det lød så: 21 Si til Serubabel, stattholderen over Juda: Jeg vil ryste himmelen og jorden, 22 og jeg vil omstyrte kongerikers troner og tilintetgjøre hedningerikenes makt; jeg vil velte vognene og dem som kjører på dem, og hestene skal styrte, og de som rider på dem; den ene skal falle for den andres sverd. 23 På den dag, sier Herren, hærskarenes Gud, vil jeg ta deg, Serubabel, Sealtiels sønn, min tjener, sier Herren, og gjøre med deg som med en signetring; for deg har jeg utvalgt, sier Herren, hærskarenes Gud.  

  

 

 

Og fra Haggai 2:

I den syvende måned, på den en og tjuende dag i måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød så:  2 Si til Serubabel, Sealtiels sønn, stattholderen over Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og til dem som er igjen av folket:  3 Har noen blant dere som er blitt igjen, sett dette hus i dets første herlighet? Og hva synes dere om det nå? Er det ikke som ingenting i deres øyne?  4 Men vær nå frimodig, Serubabel, sier Herren, vær frimodig, Josva, Jehosadaks sønn, du yppersteprest, vær frimodig, alt landets folk, sier Herren, og arbeid! For jeg er med dere, sier Herren, hærskarenes Gud.  

5 Den pakt jeg gjorde med dere da dere drog ut av Egypt, skal stå fast, og min Ånd skal bo blant dere; frykt ikke!  6 For så sier Herren, hærskarenes Gud: Ennå én gang, om en liten stund, vil jeg ryste himmelen og jorden og havet og det tørre land.  7 Og jeg vil ryste alle folkene, og alle folkenes kostelige skatter skal komme hit, og jeg vil fylle dette hus med herlighet, sier Herren, hærskarenes Gud.  8 Meg hører sølvet, og meg hører gullet til, sier Herren, hærskarenes Gud.  9 Dette siste hus skal bli herligere enn det første, sier Herren, hærskarenes Gud; og på dette sted vil jeg gi fred, sier Herren, hærskarenes Gud.

10 På den fire og tjuende dag i den niende måned i Darius' annet år kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød så: 11 Så sier Herren, hærskarenes Gud: Spør prestene om loven og si: 12 Om noen bærer hellig kjøtt i folden av sin kappe og med den  kommer nær noe brød eller noe kokt eller vin eller olje eller noe slags mat, blir det da hellig? Prestene svarte: Nei. 13 Så sa Haggai: Om en som er blitt uren ved lik, kommer nær noe av dette, blir det da urent? Prestene svarte: Ja, det blir urent. 14 Da tok Haggai til orde og sa: Således er det med dette folk, og således er det med disse mennesker i mine øyne, sier Herren, og således er det med all deres henders gjerning; og det de ofrer der, det er urent.

15 Og gi nå akt på tiden fra denne dag og tilbake, før det ble lagt stein på stein i Herrens tempel! 16 Kom noen i den tid til en haug med kornbånd som han tenkte skulle gi tjue mål, så ble det bare ti; kom noen til persekaret for å øse opp femti spann, så blev det bare tjue. 17 Jeg slo dere med kornbrann og rust og hagl i all deres henders gjerning; men dere vendte dere ikke til meg, sier Herren. 18 Gi da akt på tiden fra denne dag og tilbake, fra den fire og tjuende dag i den niende måned like til den dag da Herrens tempel blev grunnlagt! Gi akt! 19 Er det ennå sæd i kornboden? Ennå har hverken vintreet eller fikentreet eller granatepletreet eller oljetreet båret noe. Men fra denne dag vil jeg velsigne.

 

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
14 dager siden / 1447 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
24 dager siden / 1284 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
29 dager siden / 1274 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
5 dager siden / 710 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
1 dag siden / 708 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
23 dager siden / 542 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere