Steinar Malmin

13

Salme 23

Dette er min forståelse å tolkning av Salme 23... dermed ikke sagt at det er den rette tolkningen ;)

Publisert: 3. feb 2011  /  1217 visninger.

Oppgavedag i Salme 23

01.02.2011

 

 

 

Oppgavedag ved Fjelltun Bibelskole 1. Februar 2011

Fag: Salmene

Salme 23 norsk oversettelse 1978/85

1 En Davids-salme.

Herren er min hyrde,

jeg mangler ingen ting.

2 Han lar meg ligge i grønne enger;

han fører meg til vann der jeg finner hvile,

3 og gir meg ny kraft.

Han leder meg på de rette stier

for sitt navns skyld.

4 Selv om jeg går i dødsskyggens dal,

frykter jeg ikke for noe vondt.

For du er med meg.

Din kjepp og din stav, de trøster meg.

5 Du dekker bord for meg

like for øynene på mine fiender.

Du salver mitt hode med olje,

mitt beger flyter over.

6 Bare godhet og miskunn

skal følge meg alle mine dager,

og jeg får bo i Herrens hus

gjennom lange tider.

 

Salme 23 hebraisk : Codex Leningradensis

1 מִזְמֹור לְדָוִד יְהוָה רֹעִי לֹא אֶחְסָר׃

2 בִּנְאֹות דֶּשֶׁא יַרְבִּיצֵנִי עַל־מֵי מְנֻחֹות יְנַהֲלֵנִי׃

3 נַפְשִׁי יְשֹׁובֵב יַנְחֵנִי בְמַעְגְּלֵי־צֶדֶק לְמַעַן שְׁמֹו׃

4 גַּם כִּי־אֵלֵךְ בְּגֵיא צַלְמָוֶת לֹא־אִירָא רָע כִּי־אַתָּה עִמָּדִי שִׁבְטְךָ וּמִשְׁעַנְתֶּךָ הֵמָּה יְנַחֲמֻנִי׃

5 תַּעֲרֹךְ לְפָנַי ׀ שֻׁלְחָן נֶגֶד צֹרְרָי דִּשַּׁנְתָּ בַשֶּׁמֶן רֹאשִׁי כֹּוסִי רְוָיָה׃

6 אַךְ ׀ טֹוב וָחֶסֶד יִרְדְּפוּנִי כָּל־יְמֵי חַיָּי וְשַׁבְתִּי בְּבֵית־יְהוָה לְאֹרֶךְ יָמִים׃

1. På hvilken måte kan Davids bakgrunn og oppvekst ha påvirka han til å skrive Salme

23 ?

Davids bakgrunn og oppvekst kan vi få innblikk i om en leser i Første Samuelsbok. Der kan vi blant annet lese om at han var miste mann i flokken på åtte brødrer. Han fordrev nok meste parten av tiden ut å gjetet sauer for sin far. Når Profeten Samuel er på leting etter en ny konge for Israel ettersom Saul har vendt seg bort fra Herren og fører Israel etter egne interesser og tanker. Samuel treffer da på faren til David som heter Isai og bor i Betlehem. Etter å ha få truffet syv av han sønner til Isai får nok Samuel fra Gud at ingen av disse sønnene er på tenkt til konge og må derfor spør Isai om han har flere sønner, å får da vite at David den yngste gjeter sauer og han drar da ut til ham.

Vi får da inntrykk av at David har vert mye ute alene siden dette var hans oppgave, han har hørt Gud i fjellene og er veldig villig å gjøre det kallet Gud bringer ham igjennom profeten.

David har opplevet mange ganger hvordan Gud er nær ham, han har blant annet sloss mot løver for å beskytte sauene og har også en nåde gave forhold til musikk. Han har vært minste mann og har nok vært mye for seg selv og derfor hatt stort behov for Gud. Han er også veldig ydmyk og tillitsfull for Gud.

 

 

 

 

 

2. Tema i første del av Salmene er Herren som hyrde.

a. Hvordan opplever David det å ha Herren som sin hyrde?

b. Hvilke likhetstrekk ser du mellom dyr som trenger hyrde og oss

mennesker ?

c. Vers 2 og 3 nevner noen steder der det er godt å være. Hvor kan vi finne

steder som er gode å være, for vårt åndelige liv hvis vi skal tolke dette ut

fra vår livssituasjon i dag?

David opplever Herre som en god hyrde , Salme 23 skrev han nok i ung alder, og han føler ikke han har mangel på noe, han er rett å slett tilfreds.

Som en kan lese i 1.pet 2,25 :Dere var jo villfarne får, men er nå omvent til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. Uten vår hyrde ville vi rota oss bort, vi ville vært helt villfarne akkurat som sauer ville blitt uten en hyrde , en har to valg når det gjelder sauer enten ha gjeter som passer på de eller ha de på innegjerd område. Uansett trenger de å bli sett etter. Likt med oss mennesker, om vi ikke hadde hatt noe som passa på oss, ledet veien for oss, hadde vi gått oss helt bort, Gud er som en gjeter, når en kristen snubler, hjeper han en opp igjen, kommer den kristne ut av den rette stien kaller Gud en inn igjen.. Men likhet med dyr kan vi også lukke ørene og springe bort i fra han som vil oss godt. Vi har en hyrde som lar oss gå i ferdig lagt vei om vi er villige å komme. Uten Gud sendte sin sønn for å dø for oss hadde vi vært helt fortapte i oss selv.

I vers 2 og 3 legger David litt ut om steder som er godt å være på, jeg tror David mener dette som mer åndeligt en bokstavlig, som i likhets trekk til vår tid som vi er travelt opptatt med vårt kan jeg kjenne at å komme seg litt vekk fra alt mas, få alene tid med Jesus være i bønn. David var mye alene og Gud fikk jobbe mye med ham, for meg er det veldig viktig med kristnet felleskap, møter der en får høre om Bibelen som er Guds ord, rett og slett være nær Gud og legge alt mitt bort og bare la Gud ta seg av meg.

 

3. Hvordan vil du utlegge vers 4

Hva menes med utrykket “ dødsskyggens dal” ?

I vers 4 kan en lese følgene :

Selv om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.

 

 

 

 

 

David av Israel

 

 

Konge av Israel og Judea

 

Født: ca 1040 f.Kr.,

Død: ca 970 f.Kr.,

Foreldre:

datter av Adael.

Ektefelle‍(r):

Barn:

 

Regjeringstid: over Judea ca. 1010 - 1003 f.Kr.;
over Judea og Israel ca. 1003 - 970 f.Kr. Betlehem Jerusalem Isai
Moren er ikke nevnt i Bibelen, men er identifisert av Talmud som Nitzevet, Mikal, datter av Saul, Akinoam, Abigajil, Ma’aka, Haggit, Abital, Egla og Batseba. Absalom, Amnon, Tamar og Salomo som ble hans etterfølgere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Det å være frelst av Jesus Kristus, det å vite at Jesus har tatt alle våre synder på seg og naglet dem til korset, gjør at en trenger ikke være redd, vi er satt fri fra dommen vi trenger ikke leve som trell under synden, vi har Gud med oss i alt vi gjør og han vil beskytte oss når vi går på hans vei. Om vi blir pint eller slått blir vi det for hans skyld og vi kan vite at en gang er vi frie fra all smerte og vi får komme til Gud.

”Dødsskyggens dal” har jeg grublet mye over… hva betyr dette ? Selv om jeg går i dødsskyggens dal…. Vi mennesker er syndige, vi lever i en verden som er full av fristelser som vi blir prøvet på hver dag, dødsskyggens dal kan nok om skrives til syndens dal eller fristelsens dal… selv om jeg blir fristet og selv om jeg mange ganger ramler i synden eller blir forlokket av fristelser er Gud med meg, jeg kan få be til ham, å han vil hjelpe meg opp igjen. Han sendte Jesus til oss for å ta straffen vår, så jeg kan gå gjennom ” dødsskyggens dal” å vite jeg er fri, jeg har ingen ting å frykte.

4. Et nytt tema dukker opp i vers 5.

 

A. Forklar hvordan du oppfatter dette temaet?

B. Finnes det andre steder i Bibelen der dette er lignende tema er omtalt?

5 Du dekker bord for meg like for øynene på mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.

Gud legger alt til rette jeg oppfatter dette som kristen kan en få lov å gå i ferdiglagte gjerninger, han vil legge alt til rette om man velger å følge hans kall. Han vil passe på oss forhold til folk som vil ødelegge oss. Går vi etter hans vilje har vi ingen ting å frykte i fra våre ” fiender ”. Siste del av vers 5 står det om han har salvet mitt hode, han har renset oss og gitt oss alt, alt han har , har vi fått, sin sønn, den eneste sønnen han hadde har han renset oss med, vi fortjener ingen ting, men han har gitt oss så mye at vi ikke kan forstå det.

Vi kan lese i blant annet i Andre Mosebok hvordan Gud er med folk, leder dem ut av Egypt og redder dem i farer, men når de går sin egen vei må Gud på nytt og på nytt lede dem inn på rett vei.

I det nye testamente kan man blant annet lese om kampen til Paulus og de andre disiplene hvordan, Gud er med de i gode og vanskelige stunder.

 

 

 

5. Hva kan ”olje” være et symbol på i Bibelen?

Olje er et symbol på renselse, og hvordan kunne Gud rense oss? Jo med sin Sønn, blodet hans rant på korset, blodet hans renser oss. Olje er symbol på Jesus blod. I gjennom hele GT er det blod som må til under et offer, og vi kan lese om at de smørte dyre blod på dør karmene for at dødsengelen skulle gå forbi dem. Olje = Jesus blod

6. Forklar hvordan du forstår vers 6.

Selv om jeg vil oppleve oppturer og nedturer her på jorden kan jeg være sikker på at Gud er med meg igjennom alt og jeg en dag skal få lov å komme ”hjem” til ham og leve evig i hans godhet, hvor jeg ikke skal mangle noen ting. Der skal alle brødre og søstre i troen på Jesus Kristus samles i en herlig evighet.

 

 

7.Hva er det viktigste for deg i denne Salmen?

Løftene som kommer fram i vers 6 er for meg det store uforklarlige, at jeg skal få komme hjem til Gud i hans godhet er fantastisk, noe som jeg kan vite med sikkerhet. Men her i hverdagen er det at jeg kan vite han er med meg i alt, og jeg kan vandre i hans nærhet, selv om jeg synder får jeg vandre med han pga av Jesus, oljen, blodet som renser meg.

Det er vanskelig å trekke et vers ut av Salme 23 , siden hele salmen omhandler hvordan det er å leve med Gud som sin hyrde.

 

Besvart av Steinar Malmin

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 1484 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1290 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
11 dager siden / 1068 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
8 dager siden / 964 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
30 dager siden / 626 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
17 dager siden / 433 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere