Shoaib Sultan

54

Uverdig analyse

Sosialantropologiprofessor Unni Wikan argumenterer mot stråmenn og skaper skremselsbilder.

Publisert: 1. feb 2011

Det var en merkelig opplevelse å lese "rapport fra innsiden" av Unni Wikan. Her kom det frem de merkeligste påstander. Wikan er sosialantropolog, og er på sitt beste når hun skildrer dagliglivet til de hun kjenner fra flere opphold og tett kontakt med befolkningen. Dette er styrken til den kvalitative forskningen. Det er når hun utvider fra sine kontaktpunkter til "alle" eller "de fleste" egyptere at hun bommer på målet.

Når Wikan kaller Mubarak "en ganske hederlig mann" er det vanskelig å vite hva man skal si. En ting er korrupsjonen hvor hans andre sønn Alaa, en forretningsmann, skal ha blitt favorisert i privatiseringsprosesser og offentlige avtaler. Omfattende juks ved valg er en annen. Politisk undertrykkelse og tortur er en tredje. En mann som med brutal undertrykkelse av befolkningen har klamret seg til makten i 30 år er i tillegg "ikke spesielt maktglad"? På toppen av det hele, han er "heller ikke en despot." Nå vites ikke hva Wikan legger i dette begrepet, men leksikalt er vel en despot en som styrer ved hjelp av frykt. Den politistat som Mubarak har lagt opp til med et mylder av ulike sikkerhetsstyrker kan vel neppe kalles noe annet enn et despoti.

Så kommer det virkelig utilgivelige. Det virker nemlig som om myndighetene vil utmatte og skape motløshet hos demonstrantene ved å skape anarki som det eneste alternativet. Det utilgivelige er at Wikan her støtter denne strategien. Uio sin programerklæring forpliker vel i tillegg med tanke på demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet.

Deretter kommer stråmannsargumentasjonen, det dobbeltsidige angrepet på muslimbrødrene. På den ene siden har de egentlig ikke så mye støtte, på den andre siden beskylder hun dem for en rekke standpunkter som hun så tar avstand fra på sine egyptiske venners vegne. At hennes egyptiske venner kan tro at brorskapet har slike standpunkter er forståelig. At en av Norges mest kjente akademikere gjør det er utilgivelig. Når det gjelder om muslimbrødrene har eller ikke har støtte, så er det best å ikke spekulere i det her oppe i nord, og la folket bestemme det "der nede" gjennom frie og rettferdige valg. Også om vi ikke liker resultatet.

Kommentaren om at "Om folket ønsket seg demokrati, har pipen nå en helt annen lyd." gir også en besk smak i munnen. Det er kanskje utilsiktet, men denarroganse som ligger i dette bør mane til ettertanke.  Jeg tror også at med dagens demonstrasjon med millioner på gatene i Kairo så viser det at Wikan tok feil. Fullstendig feil!

At folk vil ha ro er jeg enig med Wikan i, men å si at Mubarak har "vist seg situasjonen verdig ved ikke å gi etter for demonstranter" er igjen ganske ille all den tid vi vet at resultatet er over hundre drepte og mange tusen skadde. Jeg ser ikke Mubaraks verdighet i blodpølen fra demonstrantene eller i fra torturkamrene som hans "nye" visepresident har stått bak. Litt av en "hurriyya (frihet)," dette. Ville Wikan likt å leve med slik "frihet"? Det tror jeg ikke noen av oss ville.


Wikan vil ha oss til å tro at Kairo 2011 er en parallell til Teheran 1979, snarere enn Berlin 1989. Det tyder på at hun er svært lite oppdatert på den akademiske litteraturen om den ideologiske utviklingen i 'moderate' islamistiske bevegelser i Midtøsten det siste tiåret. Muslimbrødrene er en av svært mange aktører i det demokratiske opprøret mot Mubarak, og slett ikke den dominerende. Forut for opprøret mot Mubarak-regimet i Egypt erklærte The Economist på lederplass at dersom det nå var slik at egyptere og andre arabere faktisk vil velge islamister i frie, åpne og demokratiske valg, så er det deres selvsagte rett. Som den franske islamforskeren Olivier Roy har påpekt i kronikk i Dagsavisen sist lørdag, så er tiden for lengst forbi for de vestlige akademikere og politikere som vil diktere folks politiske valg og fremtid i Midtøsten og andre steder i en belærende tone.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Reagerte også på Wikans håpløse innlegg. Det minnet meg om en nettdebattant jeg snakket med en gang, som nettopp hadde blitt kjent med noen Chilenere, og kunne fortelle at selv om Pinochet var en diktator, så var det mange i Chile som syntes det var best slik.

Javisst var det det! Det er alltid noen som synes det er best slik, hvis ikke hadde diktatur vært umulig å gjennomføre. Allikevel har ikke disse menneskenes meninger noen verdi. Det er veldig lett å forsvare diktatur som det minste onde, når man selv ikke er blant dets ofre. Dem som har rett til å uttale seg om "prisen er verd å betale", er dem som betaler den.

Kommentar #2

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.

The Economist på lederplass at dersom det nå var slik at egyptere og andre arabere faktisk vil velge islamister i frie, åpne og demokratiske valg, så er det deres selvsagte rett. Som den franske islamforskeren Olivier Roy har påpekt i kronikk i Dagsavisen sist lørdag, så er tiden for lengst forbi for de vestlige akademikere og politikere som vil diktere folks politiske valg og fremtid i Midtøsten og andre steder i en belærende tone

Det Wikan påpeker er vel nettopp det at deler av det egyptiske folket nå ser at av to onder, vil de velge det minst frihetsinnskrenkende. Folk trenger ikke lenger vestlige akademikere og politikere til å fortelle seg hva islamistiske styresett innebærer. De har selv tilgang på denne kunnskapen i større grad i dag. Det er vel en av hovedårsakene til at islamister ikke ønsker økt kunnskap til folket, der hvor de råder grunnen. Nå meldes islamister som initiativtagere i den videre kampen mot å kvitte seg med Mubarak. Dette skremmer et folk som tross alt vet litt om hva frihet innebærer og heller vil utvide enn innskrenke den. Jeg vil tro dette ikke minst gjelder den minoriteten de kristne utgjør. De har alt å tape på et islamistisk styresett.

Jeg synes Wikans analyse virker godt gjennomtenkt og balansert og hun har ikke minst god kontakt med folket i det landet hun omtaler.

Kommentar #3

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Sissel Johansen, det har jeg ikke inntrykk av at hun har. Hvis en følger med i de media som dekker saken best, og har folk på bakken i Egypt (deriblant folk med utdanning fullt på høyde med Wikan), får en et totalt annet bilde.

Demonstrantene hevder f.eks at lovløsheten etter at Mubarak trakk politiet tilbake - vandalisering av kulturskatter og plyndring - var bevisst spill for å diskreditere opprøret i verdensopinionen. Hæren og borgerverngrupper har nå gjenopprettet orden, sier de, og arrestert mange - mange som hevdes å være regimets politifolk.

Hvilket grunnlag har Wikan for å akseptere myndighetenes versjon ukritisk? Jo, at hun kjenner noen egyptere som gjengir den. Da synes jeg det er bedre å følge med på det demonstrantene selv sier, og det som rapporteres av andre folk fra bakken i området.

Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hun KAN ha rett i at det finnes et stråmannssystem. Det er intet ukjent fenomen i den delen av verden.

Da Saddam Hussein i sin tid ble arrestert var det pga et brudd i rekken av "safe-houses". Meldinger bringes fra hus til hus frem til sitt endelige mål. Når det ikke er mulig å sende ordinære brev, når man ikke kan ringe, når alt skal være supersonisk hemmelig kan den slags systemer være gode å ha. Saddam ble angitt av noen i kjeden og møtte sin skjebne.

Jeg likte ikke det øvrige av det Wikan uttalte, men på akkurat dette punktet kan hun ha rett.

Kommentar #5

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Harald Korneliussen. Gå til den siterte teksten.

Hvilket grunnlag har Wikan for å akseptere myndighetenes versjon ukritisk?

Nei, jeg er enig med deg at det trengs flere momenter og flere versjoner for å kunne se det hele og fulle bildet, men jeg tolket det hun skrev som mer en gjengivelse av en del av "folkeoppfatningen" enn hennes egen tolkning. Derfor er jeg ikke helt istand til å svelge Sultans påstand om at hun skaper stråmenn og skremselsbilder.

Kommentar #7

Shoaib Sultan

54 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Harald Korneliussen. Gå til den siterte teksten.

.

Javisst var det det! Det er alltid noen som synes det er best slik, hvis ikke hadde diktatur vært umulig å gjennomføre. Allikevel har ikke disse menneskenes meninger noen verdi. Det er veldig lett å forsvare diktatur som det minste onde, når man selv ikke er blant dets ofre. Dem som har rett til å uttale seg om "prisen er verd å betale", er dem som betaler den.

Veldig godt formulert avslutningsvis Harald. Takk for en god kommentar!

Kommentar #8

Shoaib Sultan

54 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Moderator bryter inn med en setning for å forklare om noen skulle være i tvil: De uthevete og boldete setnigene er sitater fra Sissel Johansens innlegg, mens den normale skriften er svarene fra Sultan.

Hilsen moderator.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det Wikan påpeker er vel nettopp det at deler av det egyptiske folket nå ser at av to onder, vil de velge det minst frihetsinnskrenkende. Folk trenger ikke lenger vestlige akademikere og politikere til å fortelle seg hva islamistiske styresett innebærer. De har selv tilgang på denne kunnskapen i større grad i dag. Det er vel en av hovedårsakene til at islamister ikke ønsker økt kunnskap til folket, der hvor de råder grunnen.

Nei, det er ikke det hverken the Economist eller Wikan sier. Hadde man trodd dette ville man i større grad støttet et demokrati selvsagt. Det the economist sier er enkelt forklart «back off» ... la folk velge selv.

Nå meldes islamister som initiativtagere i den videre kampen mot å kvitte seg med Mubarak. Dette skremmer et folk som tross alt vet litt om hva frihet innebærer og heller vil utvide enn innskrenke den. Jeg vil tro dette ikke minst gjelder den minoriteten de kristne utgjør. De har alt å tape på et islamistisk styresett.

Det er her du nok tar feil. Det er og grunnen til at den kristne minoriteten er sterkt representert i opprøret. AT «islamistene» er initiativtagere tror jeg egentlig heller ikke på. Man kan gjerne tro dette, men det, men fakta tilsier altså noe annet.

Jeg synes Wikans analyse virker godt gjennomtenkt og balansert og hun har ikke minst god kontakt med folket i det landet hun omtaler.

Igjen, du kan selvsagt tro og mene dette, men jeg ser ikke noe som støtter det du sier.

Ser du millionene som strømmer ut i gata i Kairo idag, virker det som et fornøyd folk? Husk i tillegg at dette dreier seg om en situasjon med Kairo «lukket» ... altså man har stengt jernbanen til byen, men gjør en masse andre ting for å hindre flest mulig å komme ...likevel strømmer det på!

Jeg synes ikke du tar tak i noe av det jeg legger frem som problemer. Det kan godt hende jeg tar feil, men da vil jeg gjerne pekes i rett retning. Hva synes du forøvrig om torturanklagen ... kjenner du til hva som foregikk i egypts torturkamre, som blant andre Mubaraks "nye" visepresident stod bak?

Forøvrig takk for kommentar!

  

Kommentar #9

Shoaib Sultan

54 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Harald Korneliussen. Gå til den siterte teksten.

Sissel Johansen, det har jeg ikke inntrykk av at hun har. Hvis en følger med i de media som dekker saken best, og har folk på bakken i Egypt (deriblant folk med utdanning fullt på høyde med Wikan), får en et totalt annet bilde.

Enig der Harald.p { margin-bottom: 0.21cm; } Her må man holde tunga rett i munnen. Wikan er en sosialantropolog, en dyktig en. Det gjør henne ikke spesiellt egnet hverken til å kommentere «islamisme» eller statsforhold i den arabiskspråklige verden.

Tenk deg det motsatte. EN afrikansk antropolog som kommer til Oslo, og bosetter seg her. Vil ett år, eller tre års opphold med en norsk familie i seg selv gi ham innblikk i hvordan det norske valgsystemet fungerer? Den politiske drakampen?Legg til at familien selv er fattig og ikke deltar i offentligheten på noen måte eller er aktiv i noe, og analfabeter...Vi ser alle at det blir håpløst.

Skulle man spørre en statsviter om hvilke forhold fattige i Egypt lever under hadde det vært like galt.

Demonstrantene hevder f.eks at lovløsheten etter at Mubarak trakk politiet tilbake - vandalisering av kulturskatter og plyndring - var bevisst spill for å diskreditere opprøret i verdensopinionen. Hæren og borgerverngrupper har nå gjenopprettet orden, sier de, og arrestert mange - mange som hevdes å være regimets politifolk.

Ja, håper dette blir satt fokus på i ettertid også og etterforsket

 

Hvilket grunnlag har Wikan for å akseptere myndighetenes versjon ukritisk? Jo, at hun kjenner noen egyptere som gjengir den. Da synes jeg det er bedre å følge med på det demonstrantene selv sier, og det som rapporteres av andre folk fra bakken i området.

Helt enig. Legg til at egyptisk TV driver et propagandahardkjør (så paralellvisninger av egyptisk tv og vestlige / al jazeera ... to forskjellige verdner. Nasjonal TV blir brukt for å advare folk mot å komme ...

Kommentar #10

Shoaib Sultan

54 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Hun KAN ha rett i at det finnes et stråmannssystem. Det er intet ukjent fenomen i den delen av verden.

Hva snakker du om? Hvor tar hun opp dette? Hvis du tenker på mitt innlegg snakker jeg om stråmannsargumentasjon, som er noe helt annet, nemlig en «tankefeil».

Takk for kommentar 

Kommentar #11

Shoaib Sultan

54 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Nei, jeg er enig med deg at det trengs flere momenter og flere versjoner for å kunne se det hele og fulle bildet, men jeg tolket det hun skrev som mer en gjengivelse av en del av "folkeoppfatningen" enn hennes egen tolkning. Derfor er jeg ikke helt istand til å svelge Sultans påstand om at hun skaper stråmenn og skremselsbilder.

Jeg ser ikke hvordan du leser dette da, fordi det er helt tydelig at hun forteller hva disse folkene synes, for så å verifisere synet deres. Så det er hennes tolkning som kommer frem. Leser du det noen ganger, veldig nøye, så tror jeg du også ser det. Jeg leste den artikkelen opptil flere ganger og prøvde å analysere nettopp fra det utgangspunktet nemlig, og jeg er rimelig overbevist om at du bare ikke har lest det nøye nok til å se hennes meninger tre frem.

Med tanke på stråmannsargumentasjonen så er det helt klart det. Hun konstruerer et bilde av hva muslimbrødrene vil ønske og mene, for så å ta avstand fra det. Problemet er bare at alt vi kjenner til av faglitteratur på området sier noe annet.

Kommentar #12

Shoaib Sultan

54 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei der Else,

Problemet er nok ikke mangel på kunnskap i seg selv, men heller kunnskapsfokus. Wikan er ikke videre dyktig på emnet "islamisme"/politisk islam eller hva man nå skulle ønske å kalle det. Naturlig nok, det er faktisk ikke feltet hennes.

Takk for kommentaren

Kommentar #13

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

hvem regnes som meningsberettigede?

Publisert over 8 år siden

Hvilken bakgrunn synes du man bør ha, Sultan, for evt. å kunne mene noe om islamisme/politisk islam?

Jeg vil vel tro at en i Unni Wikans situasjon også kan ha hatt sitt fokus på dette fenomenet i sin mangeårige kontakt med bl.a. Egypt. Ikke minst har hun nok et ganske klart bilde av hva store deler av befolkningen tenker om saken.  Men kanskje er det nettopp slik mange allerede gjør seg sine tanker om; at det ikke er så populært at ikke-muslimer hverken mener noe eller uttaler seg om Islam og islamisme? Vi ser vel bl.a eksempler på dette her til lands. Mer moderate muslimer blir også lett tilbakevist og kritisert når de kommer med informasjon om dette.

Kommentar #14

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.

Hva snakker du om? Hvor tar hun opp dette? Hvis du tenker på mitt innlegg snakker jeg om stråmannsargumentasjon, som er noe helt annet, nemlig en «tankefeil».

Jeg ser ikke bort fra at jeg kan ha feiltolket det du skrev. Jeg assosierte til de stråmannsfunksjoner jeg kjenner til. Det er lite som når frem her i Norge om Muslimbrødrene. Det gjør at jeg nok tror at de kan operere med stråmenn, og at de kommer frem når det er klar bane. Dette vil vi først få se når det er for sent.

I en kommentar i en annen tråd uttrykker jeg uro over at egypterne kan komme til å måtte revolusjon to ganger. Først mot det sittende regimet, så mot revolusjonens barn. Hvis de imiterer det gamle styret kommer man ikke i mål. Mange ganger skjer det med revolusjoner at de som overtar går inn i rollene til de som gikk, og gjør det på ganske lik måte. Det man må oppnå er at det virkelig storrengjøres og at man kommer frem til en fremtidig styreform så raskt som mulig. Man må ikke stoppe halvveis. Virkelig endringer sitter lengre inne enn overfladiske. Derfor er det betenkelig hvis betydelige grupper som Det Muslimske Brorskap sitter i skyggene og spiller backgammon og drikker te mens de andre risikerer å få hodet kuttet av, og tror at de skal høste seieren når de første slag er vunnet. Åpenhet er ikke akkurat muslimske fellesskaps styrke.

Sultan; Du skriver at du ikke tror at noen kan tilegne seg kunnskap om et land på bare tre år. Der tar du feil. Gi meg en måned i hvilket som helst land med et språk som er fremmed for meg, og jeg skal kunne føre enkle samtaler etter den tid. Gi meg et år og jeg skal være godt orientert om alle forhold, ikke bare om hvordan jeg kommer meg til trygdekontoret, men om hvordan hele samfunnet fungerer. Jeg snakker av erfaring.

Noen klarer slikt. Men så bosetter vi oss ikke i ghettoer da.

Kommentar #15

Shoaib Sultan

54 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Hvilken bakgrunn synes du man bør ha, Sultan, for evt. å kunne mene noe om islamisme/politisk islam?

Jeg vil vel tro at en i Unni Wikans situasjon også kan ha hatt sitt fokus på dette fenomenet i sin mangeårige kontakt med bl.a. Egypt. Ikke minst har hun nok et ganske klart bilde av hva store deler av befolkningen tenker om saken.  Men kanskje er det nettopp slik mange allerede gjør seg sine tanker om; at det ikke er så populært at ikke-muslimer hverken mener noe eller uttaler seg om Islam og islamisme? Vi ser vel bl.a eksempler på dette her til lands. Mer moderate muslimer blir også lett tilbakevist og kritisert når de kommer med informasjon om dette.

Hvilken bakgrunn sier du, vel det er gjerne en fordel om du har jobbet med stoffet. Jeg tror ikke jeg helt tar denne diskusjonen, vil bare anbefale deg å slå på tv eller kanskje ta en titt på direktesendt tv fra egypt:http://english.aljazeera.net/ trykk på live stream. Så kan du tenke "hva store deler av befolkningen tenker om saken" ... i tillegg, jeg har ikke engang tatt opp at hun ikke er muslim, hvorfor gjør du det til en sak? Skal jeg angripes for noe du sier på vegne av meg?

 

Kommentar #16

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Analyse??

Publisert over 8 år siden

Er det ikke slik at det er mulig å være sosialantropologiprofessor og legge sammen sin selvopplevde erfaring og kunnskap og komme ut med sin originalversjon??  Hvorfor er det et poeng at alle analyser skal være identiske?

Det er vel ikke slik at det er ufaglig å "tenke sjæl"?  Og - en blir vel ikke faglig diskvalifisert hvis en er frimodig nok til å dra egen slutninger?

Eksempelvis - jeg er ikke voldsomt overbevist om den store gjennomslagskraften i det egyptiske samfunnet etter det jeg ser på tv.  Av en befolkning på ca. 80 mill. var ca. 200.000 samlet på Tahrir - plassen.  Dette ifølge tv2 som mente at Al Jazzera bommet skikkelig når demonstrantanslaget kom opp i millionklassen.

Men - media er utvilsomt viktig.  Det er en sterk pådriverklang i det meste av det presenterte nyhetsbildet.

Og - også jeg hadde gått ut på gaten og protestert hvis noen tok nettet - så enkelt er det.

Og - jeg gjenkjenner tanken din, Sultan, det kommer i mitt indre hver gang media drar fram Midt-Østen eksperter av det kaliber som bl.a. fremkommer i Hårstad sitt innlegg - "Islamismens hurrakorps".  En liker helst analyser som er i tråd med ens egen.

 

Kommentar #17

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.

Skal jeg angripes for noe du sier på vegne av meg?

Jeg velger heller ikke å gjøre noe poeng av at Wikan ikke er muslim, så der velger du å feiltolke meg. Jeg spør deg ganske enkelt hvem som, etter din mening, er berettiget til å uttale seg om islamisme/politisk islman. Jeg har nemlig fått med meg at heller ikke al-kubaisi virker å være berettiget. Så jeg mener spørsmålet mitt er meget berettiget.  Ellers kan jeg vanskelig se at jeg angriper deg, så hvis det skal såpass lite til, Sultan, er det nok ikke vanskelig å innta en offerrolle - for både den ene og den andre av oss. Hvis det er det vi ønsker, vel å merke. Det velger jeg å ikke tro om deg.

Kommentar #18

Shoaib Sultan

54 innlegg  566 kommentarer

svar i aftenposten idag

Publisert over 8 år siden

Interessant svar fra Hanna Yousef i avisen idag, viktige og interessante poenger. Les her.


Et annet fra Inger Bigum. Les her.

Kommentar #19

Shoaib Sultan

54 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg velger heller ikke å gjøre noe poeng av at Wikan ikke er muslim, så der velger du å feiltolke meg. Jeg spør deg ganske enkelt hvem som, etter din mening, er berettiget til å uttale seg om islamisme/politisk islman. Jeg har nemlig fått med meg at heller ikke al-kubaisi virker å være berettiget. Så jeg mener spørsmålet mitt er meget berettiget.  Ellers kan jeg vanskelig se at jeg angriper deg, så hvis det skal såpass lite til, Sultan, er det nok ikke vanskelig å innta en offerrolle - for både den ene og den andre av oss. Hvis det er det vi ønsker, vel å merke. Det velger jeg å ikke tro om deg.

Da beklager jeg feiltolkning fra min side, jeg leste det du skrev som om du mente at jeg stod for at ikke-muslimer ikke kunne uttale seg om islam.

Hvem som kan uttale seg. Enhver. Både Wikan og al-Kubaisi kan selvsagt uttale seg. Det de ikke kan, er å forlange at man skal være enig med dem. Jeg påpeker at det de sier er feil, og prøver å legge til grunn informasjon jeg har som viser at de tar feil.

Poenget i forhold til Wikan var at enkelte tar det at hun har bodd i og skrevet om Egypt som bevis på at hun har rett. Poenget mitt var altså at såvidt jeg har kunnet bringe på det rene (og hun skriver mye, så jeg skal ikke være altfor sikker) så har hun faktisk ikke skrevet noe faglig om islamisme / politisk islam. Selvsagt tar det ikke fra henne retten til å skrive noe om det, men det tar fra henne retten til å bruke sin Egypt ekspertise som grunnlag for dette. Det blir nemlig en måte å gi det som sies tyngde. Det er den jeg er uenig i.

Les f.eks kronikken i dagens Aftenposten av Jacob Høigilt. Du kan se den her. Mye av arbeidet hans er på islamisme. Da snakker jeg ikke om kronikker m.m. men hans faglige artikler og bidrag i bøker m.m. Er jeg enig i hans analyser? Ikke alltid. Kan jeg dra noen av faktaene i tvil? Sjeldent. Faktisk det jeg har lest så langt, aldri.

Det jeg har gjort med Wikans artikkel er at jeg drar fakta i tvil. Så langt har ingen vist noe til fakta som skulle tilsi noe annet. Det som skjer i Egypt styrker mine poenger vil jeg si, men det vil sikkert andre være uenige i.

Mer moderate muslimer blir også lett tilbakevist og kritisert når de kommer med informasjon om dette.

Det handler vel igjen om det er "informasjon" eller "påstand". Ellers refererer jeg til det som står ovenfor her.

Kommentar #20

Shoaib Sultan

54 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Knut Nygaard:

Er det ikke slik at det er mulig å være sosialantropologiprofessor og legge sammen sin selvopplevde erfaring og kunnskap og komme ut med sin originalversjon??  Hvorfor er det et poeng at alle analyser skal være identiske?

Poenget er vel at jeg kritiserer analysen. Ikke at den skal være identisk med min, men at jeg mener hun tar feil. Noe jeg (ihvertfall forsøker) å belegge med fakta og påpeke sviktende grunnlag i hennes argumentasjon.

Det er vel ikke slik at det er ufaglig å "tenke sjæl"?  Og - en blir vel ikke faglig diskvalifisert hvis en er frimodig nok til å dra egen slutninger?

Selvsagt. Men henger ikke det man sier på greip, vel så får man høre det. Synes du ikke det er riktig?

Eksempelvis - jeg er ikke voldsomt overbevist om den store gjennomslagskraften i det egyptiske samfunnet etter det jeg ser på tv.  Av en befolkning på ca. 80 mill. var ca. 200.000 samlet på Tahrir - plassen.  Dette ifølge tv2 som mente at Al Jazzera bommet skikkelig når demonstrantanslaget kom opp i millionklassen.

TV2 mener det. Jeg har brukt timer både på Al Jazeera, BBC, CNN og diverse andre kanaler. Samlet sammen fra ulike kilder vil jeg mene at Al Jazeera nok var nærmere. Dette er dog en sak vi sikkert kan mene hvert vårt om, ingen av oss har mulighet til å komme med et reellt tall. Vi baserer oss på anslag av andre.

Din påstand om gjennomslagskraften til demonstrasjonene er dog beviselig feil. Hvordan så? Vel vi har sett en diktator og despot som har sittet i 30 år presset fra skanse til skanse. Etter først å overse og knuse opprøret med makt, med flere hundre drepte og flere tusen skadde, så gikk han med på å avsette regjeringen og oppnevne en ny. Etter at politiet mislyktes med brutal undertrykking så skal hæren ha fått beskjed om å skyte med skarpt. Militæret gikk ut på nasjonal TV og sa at de aldri vil åpne ild mot egen befolkning. Og demonstrasjonen har nå skapt så mye press at Mubarak nå gikk ut igår natt og sa at han ikke tar gjenvalg, men sitter ut perioden. (sept.) Uansett hva man synes om det, så er det faktisk stor og tung påvirkning og stor bevegelse som denne har fått i stand.

I ettertid vil jeg anta at du er enig med meg.

Men - media er utvilsomt viktig.  Det er en sterk pådriverklang i det meste av det presenterte nyhetsbildet.

Selvsagt. Det er derfor Mubarak har nasjonal TV som spyr ut propaganda som skal hindre folk i å reise seg opp.

Og - også jeg hadde gått ut på gaten og protestert hvis noen tok nettet - så enkelt er det.

You and me both :)

Og - jeg gjenkjenner tanken din, Sultan, det kommer i mitt indre hver gang media drar fram Midt-Østen eksperter av det kaliber som bl.a. fremkommer i Hårstad sitt innlegg - "Islamismens hurrakorps".  En liker helst analyser som er i tråd med ens egen.

Du kan nok ha noe rett i det. En tilgir mer og mindre ettersom man er enig eller uenig. Men jeg forsøker å skille på når jeg er uenig, og når noe er beviselig feil. Det er ikke det at jeg er uenig med Wikan, jeg mener hun baserer seg på alt annet enn fakta. Det har jeg da forsøkt å peke ut. Så får andre dømme på om det lykkes eller ei.

Kommentar #21

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Wikan og Media

Publisert over 8 år siden

Professor Unni Wikan lot seg intervjue på NRK AlltidNyheter idag, og dersom det hun sier er riktig (det styrker henne litt at hun har også bodd i Egypt), forteller det oss samme historien vi opplevde i Maria Amelia saken - at mediaoppstyr og marsjering i gatene langt fra representerer folket.

For Wigan hevder det stikk motsatte av det nå hele verden tilsynelatende tror - verdens politiske ledere inkludert - basert på hva media har formidlet de siste dagene (jeg har 5 internasjonale 24/7 nyhetskanaler på flatskjermen), ikke overhodet gjenspeiler virkeligheten. Som er at det fleste egyptere egentlig støtter Mubarak.

 

Kommentar #22

Shoaib Sultan

54 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hørte det jeg også, og må si jeg var ganske sjokkert. Her hørtes det ut som hun syntes voldsbruken fra pro mubarak folkene var flott. Hun sa noe slikt som: "ja endelig har de som støtter Mubarak kommer på banen" ... og journalisten spurte henne ikke det problematiske med å støtte en diktator og despot. Hvordan "vet" man at de fleste faktisk stemmer på ham? Sist valg var jo kraftig rigget, så ille at (selv) USA reagerte veldig kraftig.

Kommentar #23

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.

Her hørtes det ut som hun syntes voldsbruken fra pro mubarak folkene var flott. Hun sa noe slikt som:

Jeg lurer på om vi ikke har en tendens til å høre det vi vil høre? For vi både leser og hører tydeligvis forskjellig. Jeg tror Wikan på ingen måte mener at voldsbruk er flott - langt derifra! Til det er hun altfor klok! Den dama skal man ikke undervurdere, Sultan.

Det hun nok tenker, som mange andre også gjør, er at det slett ikke er et ensartet bilde av situasjonen i Egypt. De fleste er nok enige om at endring er på høy tid å få, men det er et gammelt ordtak som sier: man vet hva man har - ikke hva man får. Nå må du nok ganske sikkert regne med at veldig mange egyptere husker Irak meget godt. Det at et kynisk enevelde faller, er slett ikke ensbetydende med at et annet som overtar vil gi noe som helst bedre levekår. Man har vel i Irak heller sett klare bevis på det motsatte. Derfor må gode løsninger være på plass, mener nok flertallet, før dagens styre kastes. Det virker fornuftig for de fleste, tror jeg. Og det er også dette Wikan forsøker å formidle - litt i utakt med et noe ensartet mediabilde.

Det er vel mye som tyder på at Mubarak fortsatt har en god del lojale tilhengere og disse kommer også nå i større grad på banen. Som jeg skrev i en annen kommentar: når man får velge mellom to onder, er det ikke helt sjelden man velger det man allerede tross alt kjenner.

Kommentar #24

Shoaib Sultan

54 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Jeg sier bare som en kontakt fra Egypt sa til meg: "Om noen var i tvil om Mubaraks kriminelle rulleblad, er disse angrepene et tydelig bevis."

En rekke øyenvitner forteller om at pro Mubarak folk blir fraktet inn med biler, de har også ridd inn i menneskemengden på kameler og hester og trampet ned kvinner og barn.

Vedr. hva Wikan synes, nei jeg tror ikke hun gleder seg over voldsbruken, men det var absolutt ingen klar fordømmelse av disse angrepene når hun snakket, men et bifall av at nå var de kommet på banen. Jeg ble som sagt sjokkert!

Mest leste siste måned

Bryllup med bismak
av
Trond Langen
29 dager siden / 2353 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
21 dager siden / 1909 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
14 dager siden / 1899 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
26 dager siden / 1767 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1733 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
14 dager siden / 1537 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
14 dager siden / 1230 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
17 dager siden / 1160 visninger
Forledet av Frp
av
Vårt Land
21 dager siden / 1098 visninger
Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
rundt 1 måned siden / 1070 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere