Torstein Langesæter

177

Dei 6000 åra

Publisert: 16. apr 2009

Veldig mange kristne har fjerna seg frå bibelens klare ord om menneska si historie.

 

Etter Skrifta sine ord  var Adam og Eva dei to fyrste menneska.

 

 

http://bki.no/es/bkiforumb.asp?TOPIC_ID=1814


http://www.cephasministry.com/water/bible_believers_6000_years.html

 Gud skapte på 6 dagar og kvilte på sabbaten.


På same måten har Gud gitt menneska 6000 år før 1000-årsriket kjem.


Desse 6000 åra er enno ikkje slutt.Mange forventa at desse 6000 åra skulle slutta ca 1996 slik Ussher meinte.

 


http://en.wikipedia.org/wiki/Ussher_chronology

Desse 6000 åra sluttar om  ca 19 år.Desse 6000 åra er inndelt i 3 periodar på 2000 – 2000 - 2000 år

Den fyrste perioden er frå Adam til Abrahams kall.


Den andre 2000- årsperioden er frå Abrahams kall til Jesus vart døypt.


Den tredje og siste 2000- årsperioden er frå Jesu vart døypt ca år 28 inntil 2000 nye år er slutt.

 

Årene 1- 2000 (etter syndefallet), ble kalt TOHU eller adskillelsen.

Årene 2000 - 4000 ble kalt TORAH eller opplysning (etter at loven ble gitt)

Årene 4000 - 6000 ble kalt Y'MOT MASHIACH, Messias' dager (begynte ved Jesu fødsel i det 4000. år).

Vi er fremdeles i denne tidsperiode.


I det 6000. år er det forventet at det Messianske riket skal komme, og det skal vare inntil år 7000.

Da begynner OLAM HABA eller evigheten.
Oldtidens rabbinere så 7 dagers uken som et mønster for 7000 års planen fra Gud. De trodde at sabbaten var et bilde på det Messianske riket, som vi kaller for tusenårsriket."

 

 

Jødane skriv om desse 6000 åra mange stader

 

The Olam Hazeh is sometimes divided into three distinct periods:

A. The Age of Tohu - The age of desolation. The first 2000 years of the Olam Hazeh, i.e. from the fall of Adam until the calling of Abraham.

B . The Age of Torah - The age of instruction. During this age, each of us is given
the opportunity to honor the Name of the LORD by peforming mitzvot and
learning Torah.

C . The Age of Messiah -- "Yemot Hamashiach" or the Messianic Era. The Messiah
will usher in a new era of peace for humanity and restore national Israel to
greatness. The Messiah will usher in Yom YHVH, the "Day of the LORD,"....

Jødane delte inn åra i jubelår eller frigjevingsår. Jubelåret  kom kvart 50.år. 

Syndefloda er den store katastrofen som Skrifta spesielt nemner forandra kloden

 

Syndefloda kom 1656 år etter Adam .

 

Den kom 292 år før Abraham vart fødd

 

Den globale syndefloda kom 2317 år Kristus.6000 år er 120 jubileum.
(120*50)

Moses er eit bilde på desse 120 jubileum. Han vart 120 år og livet hans var inndelt i 3 periodar på 40-40-40.

 


Han var 40 år i Egypt ,så 40 år i landflyktighet og så leia han Israel i 40 år . Så gjekk Israel inn i Kanaan.

Heile bibelen er full av slike bilete.

Me går no inn i dei siste åra før Jesu gjenkome.

 

Stridens kjerne vert i Israel og Jerusalem. Israel eller jødane er Guds Folk og snart vil alle folkeslag samla seg mot landet for å knusa dei.

I likninga om fikentreet gjev Jesus oss det sikre teiknet.


fritt oversett frå artikkelen
http://www3.telus.net/thegoodnews/finalgeneration.htm

”Og då han var på Oljeberget,kom disiplane til Jesus…dei sa: ”Gjer kjent for oss kva som er teiknet på Din gjenkomst og verdas ende,slik at me kan forstå det og fortelja andre om det”..og Jesus sa: ”Forstå likninga om fikentreet. Når de ser at det skyt knoppar og det blømer ,då veit de at det er nær slutten”.Og eg Peter svara og sa til han: ” Forklar dette med fikentreet, korleis me skal forstå det,for fikentreet blømer og gjev si frukt kvart år. Kva er meininga med fikentreet?”
Me forstår det ikkje.Jesus svara han og sa :


”Forstår du ikkje at fikentreet er Israels hus(nasjonen Israel).Likssom ein mann planta eit fikentre i hagen sin og det ikkje gav frukt sjølv om han venta på det i fleire år..då han såg at fikentreet ikkje gav frukt ,gav han beskjed om å riva treet opp med rota…Jesus seier : Har de ikkje forstått at fikentreet er Israels Hus (nasjonen Israel).Eg seier til deg at når fikentreet skyt knoppar og blømer i endetida,då skal forførande messiasar stå fram og gje håp til menneska med orda sine…”

Likninga om fikentreet er forteljinga om Guds Folk – Israel eller jødane som fekk mange sjansar . Gud såg etter treet slik ein gartnar gjer det. Men frukta kom ikkje.Til slutt gav han beskjed om å fjerna treet.


Men Gud har ikkje forkasta Folket sitt.
I 1948 oppfylte Han likninga om fikentreet . Han gjenoppretta nasjonen Israel igjen , slik Han hadde lova.
Jesu ord er at ” den generasjonen som ser fikentreet livna til liv igjen ,skal ikkje dø ut før alt har skjedd -før Jesu gjenkomst har inntruffe.
Med andre ord skal nokon av dei som levde i 1948 ikkje dø ut før alt har skjedd. Dei 6000 åra har sin slutt i år 2028. Då har det og gått 80 år sidan staten Israel vart gjenoppretta.


Dersom ein ser på den bibelske kronologien så vart Abraham fødd år 1948 (sjå artikkel) etter Adam.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Espen Utaker

298 innlegg  459 kommentarer

Linjeskift

Publisert over 11 år siden

Hei.

 

Pass på at du ikke bruker så mange linjeskift. Det kan bli litt vanskelig å lese innlegget når det kommer så spredt.

 

Mvh

Espen UtakerDebattleder

Kommentar #2

Kjetil Mogård Bergem

1 innlegg  35 kommentarer

Ukorrekt

Publisert over 11 år siden

Jeg må si jeg stiller meg kritisk til en slik tallbruk i forbindelse med Bibelens beretninger, spesielt når jeg ikke finner noe grunnlag for dette i Bibelen selv. 

Hvor henter du alle disse tallene fra? 

"På same måten har Gud gitt menneska 6000 år før 1000-årsriket kjem."

Hvor henter du grunnlag for å si dette? Hvis du har det fra aldersberegningen ut i fra slektstavlene som ramses opp, så tror jeg nok du ikke treffer helt. Hvis jeg husker korrekt mener mange bibelforskere at det flere steder mangler navn, og at listene ikke er komplette. (hvis noen vet noe mer konkret om dette tar jeg gjerne imot presiseringer) Vil ikke dette forskyve alt? 

Og gir Bibelen et godt grunnlag til å si at vi kan rekne oss fram til Jesu gjenkomst? 

Du prøver å gjenfortelle liknelsen om fikentreet, men det du "siterer" stemmer langt ifra med hva Bibelen sier. Søk opp på Mark 13 på bibelen.no, så finner du en bedre oversettelse fra grunnteksten. Din gjenfortelling både inkluderer ting som ikke skal være med, og ekskluderer mye som skulle vært der. Du glemte også en viktig setning som Jesus sier etter å ha fortalt lignelsen:

"Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen, heller ikke Sønnen, bare Far. "

Dette burde vel være nok til å si at vi ikke kan rekne oss fram til endetida.

Det er sikkert mange andre her som kan gå nøyere i detaljen på det du sier enn det jeg kan og har tid til, så debatten får gå videre. 

Kommentar #3

Joachim Juverud

1 innlegg  65 kommentarer

Fossil

Publisert over 11 år siden

http://www.youtube.com/watch?v=w0gAcbAGPH4

Og det burde være nok.

Kommentar #4

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Svar til Bergem

Publisert over 11 år siden

 

"Dette er boka om Adams-ætta. Den dagen Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds bilete.  2 Til mann og kvinne skapte han dei. Og han velsigna dei og kalla dei menneske, den dagen dei vart skapte.     3 Då Adam var 130 år, fekk han ein son som var så lik han som hans eige bilete, og han kalla han Set.  4 Etter at Adam hadde fått Set, levde han endå 800 år og fekk søner og døtrer.  5 Heile levetida åt Adam vart 930 år. Så døydde han.     6 Då Set var 105 år, fekk han sonen Enosj.  7 Etter at Set hadde fått Enosj, levde han endå 807 år og fekk søner og døtrer.  8 Heile levetida åt Set vart 912 år. Så døydde han.     9 Då Enosj var 90 år, fekk han sonen Kenan. 10 Etter at Enosj hadde fått Kenan, levde han endå 815 år og fekk søner og døtrer. 11 Heile levetida åt Enosj vart 905 år. Så døydde han.    12 Då Kenan var 70 år, fekk han sonen Mahalalel. 13 Etter at Kenan hadde fått Mahalalel, levde han endå 840 år og fekk søner og døtrer. 14 Heile levetida åt Kenan vart 910 år. Så døydde han.    15 Då Mahalalel var 65 år, fekk han sonen Jared. 16 Etter at Mahalalel hadde fått Jared, levde han endå 830 år og fekk søner og døtrer. 17 Heile levetida åt Mahalalel vart 895 år. Så døydde han.    18 Då Jared var 162 år, fekk han sonen Enok. 19 Etter at Jared hadde fått Enok, levde han endå 800 år og fekk søner og døtrer. 20 Heile levetida åt Jared vart 962 år. Så døydde han.    21 Då Enok var 65 år, fekk han sonen Metusjalah. 22 Enok ferdast med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metusjalah, og han fekk søner og døtrer. 23 Heile levetida åt Enok vart 365 år. 24 Enok ferdast med Gud. Så vart han borte, for Gud tok han til seg.    25 Då Metusjalah var 187 år, fekk han sonen Lamek. 26 Etter at Metusjalah hadde fått Lamek, levde han endå 782 år og fekk søner og døtrer. 27 Heile levetida åt Metusjalah vart 969 år. Så døydde han.    28 Då Lamek var 182 år, fekk han ein son. 29 Han kalla han Noah" 1 Mosebok 5

Her er slektsledda frå Adam og Eva ned til Noah som dei fleste kjenner frå syndefloda.Syndefloda kom 1656 år etter Adam vart skapt .Dette er enkelt å rekna ut.Så har du slektsledda etter Noah.

"Dette er etterkomarane etter Sem. Då Sem var 100 år, fekk han sonen Arpaksjad, to år etter storflaumen. 11 Og etter at han hadde fått Arpaksjad, levde han endå 500 år og fekk søner og døtrer.    12 Då Arpaksjad var 35 år, fekk han sonen Sjelah. 13 Og etter at han hadde fått Sjelah, levde han endå 403 år og fekk søner og døtrer.    14 Då Sjelah var 30 år, fekk han sonen Eber. 15 Og etter at han hadde fått Eber, levde han endå 403 år og fekk søner og døtrer.    16 Då Eber var 34 år, fekk han sonen Peleg. 17 Og etter at han hadde fått Peleg, levde han endå 430 år og fekk søner og døtrer.    18 Då Peleg var 30 år, fekk han sonen Re’u. 19 Og etter at han hadde fått Re’u, levde han endå 209 år og fekk søner og døtrer.    20 Då Re’u var 32 år, fekk han sonen Serug. 21 Og etter at han hadde fått Serug, levde han endå 207 år og fekk søner og døtrer.    22 Då Serug var 30 år, fekk han sonen Nakor. 23 Og etter at han hadde fått Nakor, levde han endå 200 år og fekk søner og døtrer.    24 Då Nakor var 29 år, fekk han sonen Tarah. 25 Og etter at han hadde fått Tarah, levde han endå 119 år og fekk søner og døtrer.    26 Då Tarah var 70 år, fekk han sønene Abram, Nakor og Haran." 1 Mosebok 11

Då er du komen fram til Abraham.Og derifrå er det ikkje så vanskeleg vidare fram til vår tid. Dette med dei 6000 åra som skal fylgjast av 1000-årsriket er nemnd mange stader.

"Barnabas 15:3 Of the Sabbath He speaketh in the beginning of the creation; And God made the works of His hands in six days, and He ended on the seventh day, and rested on it, and He hallowed it. Barnabas 15:4 Give heed, children, what this meaneth; He ended in six days. He meaneth this, that in six thousand years the Lord shall bring all things to an end; for the day with Him signifyeth a thousand years; and this He himself beareth me witness, saying; Behold, the day of the Lord shall be as a thousand years. Therefore, children, in six days, that is in six thousand years, everything shall come to an end."

http://en.wikipedia.org/wiki/Irenaeus#666

“Irenaeus held to the old Jewish tradition that the first six days of creation week were typical of the first six thousand years of human history, with Antichrist manifesting himself in the sixth period. And he expected the millennial kingdom to begin with the second coming of Christ to destroy the wicked and inaugurate, for the righteous, the reign of the kingdom of God during the seventh thousand years, the millennial Sabbath, as signified by the Sabbath of creation week. “        

 

 

 

Kommentar #5

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Svar til Fossil

Publisert over 11 år siden

Utviklingslæra er sjølvsagt totalt i strid med bibelens ord om korleis det heile starta.

 

F.Josefus beskriv korleis menneska spreidde seg etter syndefloda.

 

kpt 6:

1. Now they were the grandchildren of Noah, in honor of whom names were imposed on the nations by those that first seized upon them. Japhet, the son of Noah, had seven sons: they inhabited so, that, beginning at the mountains Taurus and Amanus, they proceeded along Asia, as far as the river Tansis, and along Europe to Cadiz; and settling themselves on the lands which they light upon, which none had inhabited before, they called the nations by their own names.For Gomer founded those whom the Greeks now call Galatians, [Galls,] but were then called Gomerites. Magog founded those that from him were named Magogites, but who are by the Greeks called Scythians.Now as to Javan and Madai, the sons of Japhet; from Madai came the Madeans, who are called Medes, by the Greeks; but from Javan, Ionia, and all the Grecians, are derived. Thobel founded the Thobelites, who are now called Iberes; and the Mosocheni were founded by Mosoch; now they are Cappadocians. There is also a mark of their ancient denomination still to be shown; for there is even now among them a city called Mazaca, which may inform those that are able to understand, that so was the entire nation once called. Thiras also called those whom he ruled over Thirasians; but the Greeks changed the name into Thracians. And so many were the countries that had the children of Japhet for their inhabitants. Of the three sons of Gomer, Aschanax founded the Aschanaxians, who are now called by the Greeks Rheginians. So did Riphath found the Ripheans, now called Paphlagonians; and Thrugramma the Thrugrammeans, who, as the Greeks resolved, were named Phrygians. Of the three sons of Javan also... osv Josefus nemner og spesielt BEROSUS :" for even Manetho, who wrote the Egyptian History, and BEROSUS, who collected the Chaldean Monuments, and Mochus, and Hestieus, and, besides these, Hieronymus the Egyptian, and those who composed the" I kommentaren til Berosus sine tekstar står det:"When the waters of the flood subsided, the Ark rested on a high hill called Gordicus in Armenia. Noah and his family, eight people altogether, came out of the ship, 833 years before the foundation of Troy and 2317 years before the birth of Christ"

 

8 personar overlevde syndefloda og frå desse har menneska spreidd seg over heile kloden.

 

Kommentar #6

Lars Auskog

1 innlegg  92 kommentarer

RE: Svar til Bergem

Publisert over 11 år siden

Hadde du tatt en direkte kikk på gudens arbeid (naturen), istedet for menneskeskrevne gudsinspirerte tekster, vil du finne at mennesket som en art er mer enn 100000 år gammel - ikke 6000. Ifølge 'skaperverket' så er jordas alder utvilsomt eldre enn 4 milliarder år.

Kommentar #7

Torbjørn Eitland

5 innlegg  6 kommentarer

Du har ikke åpenbaring

Publisert nesten 11 år siden

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

                          Vår overgivelse!

 

Det  Gud gjør for å få oss overgitt, er å slå oss ned av vår høye hest. Det var dette som bokstavelig talt skjedde med Paulus. Selvsikker på seg selv red han mot Damaskus, da ett blendene lys kom fra himmelen. Paulus ble kastet ned på bakken, skjelvende. Så hørte han en stemme som sa, ” Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?” (Apg 9:4).

Paulus visste at han manglet noe i livet sitt. Han hadde kunnskap om Gud, men ingen åpenbaring. Nå på sine knær , hører han disse ordene fra himmelen: ” Jeg er Jesus, han som du forfølger” ( 9:5). Disse ordene snudde Paulus sin verden opp ned. Ordet sier, ” skjelvende og forferdet, sa Paulus: Herre, hva vil du jeg skal gjøre?” (9:6). Paulus sin omvendelse var ett dramatisk verk av den Hellige ånd.

Paulus ble ledet av den Hellige Ånd til ett liv i overgivelse. Han spurte, ”Herre, hva vil du jeg skal gjøre?” hjertet hans ropte ut, ”Jesus, hvordan kan jeg tjene deg? Hvordan kan jeg tilfredstille deg? Ingenting annet betyr noe. Alt jeg har gjort i livet mitt er null verdt. Du er alt for meg nå.”

Paulus hadde ingen andre ambisjoner eller drivkrefter enn dette: ” Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus” (Fil 3:8). Etter dagens standard av sukksess, så var Paulus totalt misslykket. Han konstruerte ingen bygninger, han hadde ingen organisasjon. Metodene han brukte ble fornektet av andre ledere.Les 2 Kor 10-12. Faktum er at Paulus sin forkynnelse provoserte mange av hans tilhørere. Hans forkynnelse var:” Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler”. (Matt 11:29).

Når vi står for Gud på dommens dag, så vil vi ikke bli dømt etter hvilken menighet vi har tilhørt, eller hvor mange vi har omvendt. Det vil bare være ett spørsmål den dagen: Var hjertet vårt helt overgitt til Gud? La vi tilside vår egen agenda til fordel for Gud`s agenda. Fulgte vi bare med strømmen , eller søkte vi ham alene for ledelse? Løp vi fra seminar til seminar på leting etter svar, eller fant vi hele fylden i ham.

Vi må ha en ambisjon, og det er å lære oss det vår far gir  oss. Ingenting vi gjør eller sier av oss selv er verdt noe. Vårt mål må være : ” jeg vet min far er med meg, fordi jeg gjør hans vilje”.

Torbjørn Eitland  21.09.2009

 

Kommentar #8

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

6000 år - 2028

Publisert nesten 11 år siden

Eg ser Eitland  har skrive ein innlegg under "dei 6000 åra.

Desse 6000 åra er heilt nøyaktig beskrive i bibelen.

Jesus viser til " lova og profetane " som Guds inspirerte ord.

Der ligg og slektstavla frå Adam og Eva.

Me kan stola 100 % på dette.

Etter 6000 år kjem 1000-årsriket.

Etter 6 dagars arbeid kjem sabbaten - den sjuande dagen.

Dette biletet har Gud vist utallige gonger.

Difor er det og viktig å halda rett dag. (i motsetning til kva Paulus seier)

Desse 6000 åra er inndelt i jubelårsyklusar. Jubelåret kom kvart 50.år.

6000 år er 120 jubileum.

Det er på året nøyaktig 2000 år  eller 40 jubileum frå Adam til Abrahams KALL .

Det er nøyaktig 2000 år eller 40 jubileum frå Abrahams kall til Jesus vart døypt.

Det er nøyaktig 2000 år eller 40 jubileum frå Jesus vart døypt til han kjem tilbake.

Desse 6000 åra sluttar i jubelåret 2028.

http://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html

Barnabas kjente til dette:

Barnabas 15:4
Give heed, children, what this meaneth; He ended in six days. He
meaneth this, that in six thousand years the Lord shall bring all
things to an end; for the day with Him signifyeth a thousand years;
and this He himself beareth me witness, saying; Behold, the day of
the Lord shall be as a thousand years.
Therefore, children, in six
days, that is in six thousand years, everything shall come to an end.

Jødane skriv om dette mange stader.

http://www.hebrew4christians.com/Articles/Chayei-Olam/chayei-olam.html


Det er enno 19 år til det er slutt .

Snart vil Antikrist visa seg tydeleg fram slik som og Barnbas skriv.

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3796#toptarget="forside"

Barnabas 15:5
And He rested on the seventh day. this He meaneth; when His Son
shall come, and shall abolish the time of the Lawless One (Antikchrist), and shall
judge the ungodly, and shall change the sun and the moon and the
stars, then shall he truly rest on the seventh day.

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Spørsmål til Torstein Langesæter

Publisert nesten 11 år siden

 

 

 

 

Årene 4000 - 6000 ble kalt Y'MOT MASHIACH, Messias' dager (begynte ved Jesu fødsel i det 4000. år).
Vi er fremdeles i denne tidsperiode.

 

 

 

Heile bibelen er full av slike bilete.
Me går no inn i dei siste åra før Jesu gjenkome.

 

 

 

 

Du skal ha ros for avsnittet om fikentreet, dessverre tok du deg for liten tid til å sjekke dette emnet nøyere etter i sømmene.

Fortellingen om da trærne holdt råd og skulle salve seg en konge finner du hos Dom.9.10ff. (det samme gjør du om da havet holdt råd og skulle gå til krig mot trærne i Apokryfene, 4.Esra, 4.13-20) I forbindelse med fortellingen om fikentreet kommer vi også i berøring med “Himmelens hær” , (Jes.34.4) det er et stort emne det også, men sjekker du opp dette med himmelens hær vil du kunne se under skapelsesberetninge (1.Mos.2.1-2) at himmelens og jordens hær ikke ble fullført før på den syvende dag.

Hvordan forklarer du dette i det du mener at perioden skal slutte på den sjette dag?

 Dessuten hevder du at Israels folk har fått tilbake sitt land, hvordan kan du være så sikker på det? Jeg tror det er motsatt, se her, Rom.9.6: Men ikke så at Guds ord skulle ha slått feil. For ikke alle som stammer fra Israel, er virkelig Israel.

Det gjelder her å finne ut om hvem som er Israels rettmessige folk, og hvem var det? Hvem var Abraham og hvor kom han egentlig ifra?

Sitat slutt.

Hvis Bibelen er full av bilder, hvorfor bruker du dem ikke istedenfor å bruke internett sin propagandapolitikk?

Hvorfor ser du ikke på skriftsteder som bekrefter Jesu tid?

Eks. Matt.26.18: Gå inn til byen til en mann der og si til ham: Mesteren sier: ”Min tid er nær. Hos deg vil jeg holde påskemåltid sammen med mine disipler.”

Og Joh.7.6: Jesus sier til sine brødre: Min tid er ennå ikke kommet, men for dere er det alltid den rette tid!

Og Joh.7.8: ”Dra selv opp til høytiden! Jeg går ennå ikke opp til denne høytd, for min tid er ennå ikke fullendt.”

Så skriver Torstein:

Sitat slutt.

Vi vet at for to tusen år siden blir det påstått at Jesus levde, døde og stod opp igjen, Jesus var som sagt innom byen Jeriko og møtte en mann som der hette Sakkeus. I følge utgravningseksperter som har vært på stedet og gravet i ruinene, for det er det Jeriko i dag er, så kan de konstantere at byen ble siste gang lagt i ruiner for over tre tusen tre hundre år siden. Hvordan tolker du dette? Hvis byen ikke eksisterte for to tusen år siden, er historien om Jesu liv i denne perioden usann, og ingen bibelvers kan heller konstantere at utsagnet er riktig, men er del av menneskelige spekulasjoner.

Jeg er enig i at Torsteins innlegg her har et usedvanlig dårlig forankringsgrunnlag i de hellige skriftene og mangler totalt henvisninger til skriftsteder hvor man kan slå fast hans argumentasjon.

Bare for å ta et par enkle ting, når Torstein allikevel velger å holde sin propaganda utenfor bibelske normer, og velger ut periodene selv fra internett.

La oss ta Torsteins sist nevnte periode som et eksempel for å teste ut om han har god nok argumentasjon for å forsvare sine påstander.

Jeg siterer Tortein:

Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Spørsmål til Torstein Langesæter

Publisert nesten 11 år siden

 

Beklager at innlegget stokket seg, jeg prøver en gang til.

Jeg er enig i at Torsteins innlegg her har et usedvanlig dårlig forankringsgrunnlag i de hellige skriftene og mangler totalt henvisninger til skriftsteder hvor man kan slå fast hans argumentasjon.

Bare for å ta et par enkle ting, når Torstein allikevel velger å holde sin propaganda utenfor bibelske normer, og velger ut periodene selv fra internett.

La oss ta Torsteins sist nevnte periode som et eksempel for å teste ut om han har god nok argumentasjon for å forsvare sine påstander.

Jeg siterer Torstein:

Årene 4000 - 6000 ble kalt Y'MOT MASHIACH, Messias' dager (begynte ved Jesu fødsel i det 4000. år).
Vi er fremdeles i denne tidsperiode.

Heile bibelen er full av slike bilete.
Me går no inn i dei siste åra før Jesu gjenkome.

Sitat slutt.

Vi vet at for to tusen år siden blir det påstått at Jesus levde, døde og stod opp igjen, Jesus var som sagt innom byen Jeriko og møtte en mann som der hette Sakkeus. I følge utgravningseksperter som har vært på stedet og gravet i ruinene, for det er det Jeriko i dag er, så kan de konstantere at byen ble siste gang lagt i ruiner for over tre tusen tre hundre år siden. Hvordan tolker du dette? Hvis byen ikke eksisterte for to tusen år siden, er historien om Jesu liv i denne perioden usann, og ingen bibelvers kan heller konstantere at utsagnet er riktig, men er del av menneskelige spekulasjoner.

Så skriver Torstein:

Heile bibelen er full av slike bilete.
Me går no inn i dei siste åra før Jesu gjenkome.

Sitat slutt

Hvis Bibelen er full av bilder, hvorfor bruker du dem ikke istedenfor å bruke internett sin propagandapolitikk?

Hvorfor ser du ikke på skriftsteder som bekrefter Jesu tid?

Eks. Matt.26.18: Gå inn til byen til en mann der og si til ham: Mesteren sier: ”Min tid er nær. Hos deg vil jeg holde påskemåltid sammen med mine disipler.”

Og Joh.7.6: Jesus sier til sine brødre: Min tid er ennå ikke kommet, men for dere er det alltid den rette tid!

Og Joh.7.8: ”Dra selv opp til høytiden! Jeg går ennå ikke opp til denne høytd, for min tid er ennå ikke fullendt.”

Du skal ha ros for avsnittet om fikentreet, dessverre tok du deg for liten tid til å sjekke dette emnet nøyere etter i sømmene.

Fortellingen om da trærne holdt råd og skulle salve seg en konge finner du hos Dom.9.10ff. (det samme gjør du om da havet holdt råd og skulle gå til krig mot trærne i Apokryfene, 4.Esra, 4.13-20) I forbindelse med fortellingen om fikentreet kommer vi også i berøring med “Himmelens hær” , (Jes.34.4) det er et stort emne det også, men sjekker du opp dette med himmelens hær vil du kunne se under skapelsesberetninge (1.Mos.2.1-2) at himmelens og jordens hær ikke ble fullført før på den syvende dag.

Hvordan forklarer du dette i det du mener at perioden skal slutte på den sjette dag?

Dessuten hevder du at Israels folk har fått tilbake sitt land, hvordan kan du være så

sikker på det? Jeg tror det er motsatt, se her, Rom.9.6: Men ikke så at Guds ord skulle ha slått feil. For ikke alle som stammer fra Israel, er virkelig Israel.

Det gjelder her å finne ut om hvem som er Israels rettmessige folk, og hvem var det? Hvem var Abraham og hvor kom han egentlig ifra?

 

 

 

 

Kommentar #11

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Re: 6000 år

Publisert nesten 11 år siden

Her skal jeg forsvare Torstein i noe, at menneskeheten har fått 6000 år til rådighet. Det står ikke i bibelen direkte 6000 år, men mange slike tall er skjult og åpenbart i andre fortellinger og hendelser i GT. Langesæter er inne på skapelsen som skjer på 6 dager. Peter sier vel det at 1000 år er som en dag og en dag som 1000 år. 2.Pet.3,8. Bibelen taler ofte om dag og dager. Jesus sier i de dager..osv er myntet på endetidens avsluttning. Jesus så 2000 år fremover hvor menigheten skulle gå mot sin avsluttning. Jødene lever på slutten av det 5 år tusen, rundt 5800. Jødene, de er jo den ledende i verden til å holde slike årstall i hevd. Det er veldig viktig for dem å føre slektstider korrekt. Ettersom bibelen taler om 6 dager, altså 6000 år, skal menigheten på den tid, like før de 6000 år er inne, rykkes bort til himmelen. Da taler skriften om at det skulle bli en trengsel for jøden på 7 år. Se Daniel 9,24-27. Her må det litt visdom til. 70 uker skulle tilmåles jødene,landet og byen Jerusalem. I Nehemias bok fikk presten Esra og Nehemias i oppdrag å begynne å bygge på Jerusalem. Jerusalem var da nedtrått av fienden og templet lå nede. Det skulle vare  i 7 uker for å bygge opp dette. 7 uker blir altså 49 år. Dette stemte på en prikk. Så skulle det gå 62 uker til, altså 434 år til, og 434 +49 =483. Det skulle gå 483 år fra da ordet om å gjennbygge Jerusalem til Jesus døde på korset. Og dette stemte på en prikk, for det står: I tidens fylde sendte Gud sin Sønn.. osv.  Da opphørte loven og pakten og en ny tid kom, nemlig hedningenes tidshusholdning. Nå manglet det en uke, altså 7 år for jødenes tilmålte tid. Den tid mellom Jesu død og menighetens bortrykkelse stoppet denne tiden fordi jødene er forsatt ufrelste. Den dag vi rykkes bort, skal Gud igjen starte tiden for jødene. Gjennom denne siste 7 års perioden som vi kaller den store trengsel, vil atter Gud søke opp Israel til frelse. Når de 7 år har gått kommer Jesus synlig igjen og vil starte fredsriket, 1000 års riket for Israel. Da har det gått 7000 år tilsammen. Når de 1000 år er til ende, vil dommen komme og etter det vil han skape en ny himmel og en ny jord.

Kommentar #12

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Re: Israel

Publisert nesten 11 år siden

Jeg tror det er motsatt, se her, Rom.9.6: Men ikke så at Guds ord skulle ha slått feil. For ikke alle som stammer fra Israel, er virkelig Israel.

Det gjelder her å finne ut om hvem som er Israels rettmessige folk, og hvem var det? Hvem var Abraham og hvor kom han egentlig ifra?

 

Det det menes om alle stammer fra Israel, er virkelig Israel, betyr at det er ikke alle i Israel som er frelst og tror på Jesus. De som er hedninger og er frelst blir betraktet også som en åndelig Israelitt. Det er ikke i kjøttet som jøde som teller, men at du er gjenfødt og er blitt ett med Kristus som teller. Det er det åndelige som teller, ikke det kjødelige. Derfor, er alle kristne israelitter i ånden, og det de som er de ekte israelittere, nettopp fordi Jesus er det.

Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Re: Israel

Publisert nesten 11 år siden

Terje Johansen

Når du skriver at det er det åndelige som teller, må jeg bare bekrefte at det åndelige kommer til slutt, du er her inne på det forgjengelige og uforgjengelige som allerede er fastsatt til å gjelde den siste tiden ved den siste basun. (1.Kor.15.52-54)

Når du kommeterer det åndelige må jeg bare beklage og si at det ikke gjelder for det kjødelige Israel når du kommenterer avstamming så er du nødt til først å se på det kjødelige slik det nevnes i Bibelen, for det åndelige er ikke det første men det naturlige. (1.Kor.15.46) Slik er det med Jesus også ; for det er en kjent sak at vår Herre er runnet ut av Juda, og Moses har aldri sagt noe til den stammen om prestedømme. (Heb.7.14)

Derved skulle vel saken være klar, dagens Israelere jager i disse dager ut de som er av Juda, som hvis du sjekker opp er dagens palestinere.

Så nevner du at skapelsesberetningens seks dager er de seks tusen år hvor menigheten skulle rykkes inn i himmelen, hvor står dette? Jeg skal være enig i at de seks dager er seks tusen år, men da bør du også få med deg at Jesus ikke ble døpt og fikk sitt navn før åtte dager var gått, altså åtte tusen år var gått (Luk.2.21) Da er vi snarere inne i det niende årtusen?

Kommentar #14

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: Svar til Fossil

Publisert nesten 11 år siden

 

17.04.09 kl. 00:30 skrev Torstein Langesæter:

Utviklingslæra er sjølvsagt totalt i strid med bibelens ord om korleis det heile starta.

 

 

 

--------------------------------------------

Jeg vet at du ikke finner et eneste bevis der ute på at jorda er noe mindre enn en milliard år, derfor skal jeg la være å spørre deg.  Det eneste jeg vil si er dette, som jeg synes er fantastisk godt sagt:

Enhver er salig i sin tro.

 

Kommentar #15

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: Svar til Fossil

Publisert nesten 11 år siden

 

23.09.09 kl. 21:12 skrev Frode Meland:

 

17.04.09 kl. 00:30 skrev Torstein Langesæter:

Utviklingslæra er sjølvsagt totalt i strid med bibelens ord om korleis det heile starta.

 

 

 

--------------------------------------------

Jeg vet at du ikke finner et eneste bevis der ute på at jorda er noe mindre enn en milliard år, derfor skal jeg la være å spørre deg.  Det eneste jeg vil si er dette, som jeg synes er fantastisk godt sagt:

Enhver er salig i sin tro.

 

 Jesus seier at me kan stola på mosebøkene.

Der er heile kronologien nedskrive i frå Adam og Eva og framover.

Eg har gjengitt her:

http://bki.net/6000/6000aar.html

EVENT

TIME

SCRIPTURE

DATE

Adam's creation to Seth's birth

130 years

Gen. 5:3

130 AM

Seth's birth to Enosh's birth

105 years

Gen. 5:6

235 AM

Enosh's birth to Cainan's birth

90 years

Gen. 5:9

325 AM

Cainan's birth to Mahalaleel's birth

70 years

Gen. 5:12

395 AM

Mahalaleel's birth to Jared's birth

65 years

Gen. 5:15

460 AM

Jared's birth to Enoch's birth

162 years

Gen. 5:18

622 AM

Enoch's birth to Methuselah's birth

65 years

Gen. 5:21

687 AM

Methuselah's birth to Lamech's birth

187 years

Gen. 5:25

874 AM

Lamech's birth to Noah's birth

182 years

Gen. 5:28-29

1056 AM

Noah's birth to the Flood

600 years

Gen. 7:6

1656 AM

Flood to Arphaxad's birth

2 years

Gen. 11:10

1658 AM

Arphaxad's birth to Salah's birth

35 years

Gen. 11:12

1693 AM

Salah's birth to Eber's birth

30 years

Gen. 11:14

1723 AM

Eber's birth to Peleg's birth

34 years

Gen. 11:16

1757 AM

Peleg's birth to Reu's birth

30 years

Gen. 11:18

1787 AM

Reu's birth to Serug's birth

32 years

Gen. 11:20

1819 AM

Serug's birth to Nahor's birth

30 years

Gen. 11:22

1849 AM

Nahor's birth to Terah's birth

29 years

Gen. 11:24

1878 AM

Terah's birth to Abram's birth

70 years

Gen. 11:26

1948 AM

 Artikkelen viser som du ser at det gjekk 1948 år frå Adam til Abraham vart fødd.

Noah var 600 år då flommen kom. Det skjedde 1656 år etter Adam.


Som du ser er det heile systematisk oppbygd.

Dei 6000 åra til ende om 19 år.

Då kjem 1000-årsriket.

Kommentar #16

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Tidsregning

Publisert nesten 11 år siden

Tostein Langesæter

Jeg stilte deg en rekke spørsmål, jeg går ut fra at du ikke finner gode nok svar siden jeg dokumenterer rett fra Bibelen, og det er ikke greit og avfeie det som står i den som løgn.

Du skriver i ditt svar til Meland at Jesus sier at en kan stole på Mosebøkene, det er riktig, men da må du jo forhåpentligvis sette lit til dem du også? Du begynner oppramsingen av slekter og begynner med Set, det er vel og bra, men hvis du tar med deg begynnelsen til Set hadde det vært fint.

1.Mos.5.1: Dette er boken om Adams ætt. På den dag Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds LIKNELSE.

Videre: 1.Mos.5.3: Da Adam var 130 år gammel, fikk han en sønn i sin LIKNELSE, etter SITT BILDE. Han kalte ham SET.

Begrunnelsen til Set, 1.Mos.4.25:

Adam holt seg atter til sin hustru, og hun fødte en sønn og alte ham Set. (Hun sa:) For Gud har satt meg en annen sønn i Abels sted, fordi Kain slo ham i hjel.

Hvis du forstår hva lignelser og billedlig fremstilling betyr, vil du forstå at meningene er annerledes en de står skrevet. Navnet Set på hebraisk er et ordspill med "å sette" - Gud hadde satt en annen enn Kain i hans sted. Ser vi nærmere på navnet Kain (1.M.4.1) ligner det hebraiske ordet Kain på "fått" ; Eva sa: "Jeg har fått" en mann ved Herren da hun fødte Kain.

Bibelen er skrevet på en slik måte at den er selvforklarende, og undersøker vi navnet Kain som selvfølgelig også er en lignelse og et bilde på noe helt annet enn det som det gis inntrykk av, da må en søke for å finne det ut, ha tro på at en finner svaret, og det gjør man hvis en bare leter etter i skriften.

Kanin var jordbruker, det vil si at han dyrket jorden og ikke himmelen. (det var først ved Enok at de begynte å påkalle Herren) Dette førte til at Kain gjorde en misgjerning, han slo sin bror Abel i hjel.

Det var Abel som begynte med ofring, han bar fram et av de førstefødte lam i flokken og deres fett, og Herren la merke til hans offer. (1.M.4.4)

Hva førstefødt i bibelsk forstand betyr kan vi jo tenke oss, Jesus gjør nemlig krav på tittelen "den første og den siste" Abel var jo sauegjeter, noe som også er en forbindelse til Jesus som sa "Vokt mine får", og liksom Jesus ble et offer, ble også Abel det. Heb.11.4: Ved tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. Ved den fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig, for Gud vitnet om hans gaver, Og ved sin tro taler han ennå etter sin død.

Jeg håper jo at du kan forstå rekkevidden av disse ord og ikke bare se på Bibelen som en historisk del for å regne seg frem til dommedag.

Kains vei er Bileams villfarelse og er Korahs gjenstridighet (Judas 1.11)

Siden Bibelen er skrevet i billedspråk er det derfor vanskelig med utregninger av slekter, og viser til eksemplet ovenfor med Korah, han var ”sønn” av Oholibama, som også forklares hos Esek.23.k hvor det nevnes to døtre - født av en mor, de drev hor i Egypt, der trykket de sine bryster, og der kjente de på deres jomfruelige barm, deres navn var Ohola (betyr hennes eget telt) og Oholiba (mitt (Herrens) telt er i henne (i Jerusalem)

V44: De gikk inn til henne som folk går inn til en skjøge. Slik gikk de inn til Ohola og Oholiba

V4: Om deres navn er å si: Ohola er Samaria og Oholiba er Jerusalem.

Et slektsledd er regnet som 35 år (se Job som ble 140 år og fikk se sine barn i fjerde ledd: 140:4 = 35)

Ætte tavlen til Jesus et i Matt.1.1-17 regnet fra Abraham i 14 ledd (490 år, 35x14) fra ham til David, 14 ledd fra David til bortførelsen til Babylon, og 14 ledd fra bortførelsen til Messias. (Til sammen 3x14 ledd som er 42 ledd - 42x35 år = 1470 år)

Se Matt.1.17

 

 

Kommentar #17

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re Kri

Publisert nesten 11 år siden

Det er ikkje godt å forstå kva du meiner Kristensen.

Slektstavla i bibelen er så enkel at dersom ein kan lesa så står det svart på kvitt.

Adam var fyrst .Han fekk son sin Set då han var 130 år.

Slik held det fram ,ledd på ledd fram til Noa. 1 Mosebok 5.

Syndefloda kom 1656 år etter Adam.

http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm

Kortid skjedde syndefloda, jau nøyaktig 2317 år før vår tidsrekning

 

"The world was destroyed on 18th April, in the 600th year of Noah, and this brings an end to the First Age of the World, according to the computations of Philo the Jew.

When the waters of the flood subsided, the Ark rested on a high hill called Gordicus in Armenia. Noah and his family, eight people altogether, came out of the ship, 833 years before the foundation of Troy and 2317 years before the birth of Christ."

1656  pluss 2317 = 3973 år

Så kan du rekna saman resten.

År 2028 vert 6000 etter Adam

Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Re: Tidsrengning

Publisert nesten 11 år siden

 

Du forstår vel at Bibelen er skrevet i et billedspråk, det står da svart på hvitt at fortellingene er lignelser slik jeg viste til?

Det er ikke normalt at “personene” i bibeltekstene oppnår høyere alder enn hva vi kan oppnå i dag slik du tolker bibelen som et historisk dokument.

Det står at Enok vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metusalah, da var han allerede 65 år. Metusalah ble 969 år da han døde, du må vel skjønne at dette ikke er normal levealder for mennesker, særlig hvis du tolker det dit hen at dette er gammel historie som var før oss, da hadde dem jo ikke alle de resurser til hjelpemiddel for å bli gammel slik som vi er belemret med.

En skal jo ikke gå mange år tilbake i tid for å kunne se at folk før i tiden slet med å oppnå noen særlig høy alder pga hardt arbeid og sykdommer og dårlig kosthold.

Derfor er ikke navnene på personene reelle, men er bilder på lands ideologi.

Hagar er et godt eksempel på slik ideologi, hun var en egyptisk trellkvinne (1.M.16.1) som Sarai (Sara) gav Abram (senere Abraham) for å gi ham barn siden Sara ikke fødte noen. I Gal.4.22-27 er disse to kvinner forklart som to pakter hvor den dypere meningen er at Hagar er et fjell i Sinai i Arabia som tilsvarer det Jerusalem som er nå fordi det er i trelldom med sine barn. Mens Sara tilsvarer et Jerusalem som er fritt og er der oppe i himmelen.

Men når tekstene i bibelen skriver at Hagar er et bilde på det Jerusalem som er nå, mener den en bestemt og fastsatt tid, fordi ordet “nå” forklares i 2.Kor.6.2: “Se, nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag.”

Dette sikter med andre ord til endens tid, og er fullt i tråd med hva Gud selv sier om forkynnelsen av Bibelen og hva fortellingene i den går ut på i Jes.46.10: det er jeg som fra begynnelsen (i Bibelen) forkynner enden.

Altså Torstein Langesæter, så er fortellingene i Bibelen ikke historisk relatert, men metaforisk og handler om endetiden fra første side.

Bibelen er ingen fossil bok som gir oss kunnskap om hvordan ting var før i tiden, den ligger foran oss. Det vi leser i den er ting som kommer i fremtiden, fordi fremtiden også har vært tilstede før også, som i en sirkel - det har med Guds skapelsesprosess å gjøre som vi ikke skjønner noe av - men hvis du leser Pred.1.9 bør du forstå at jorden har gått under flere ganger før, og det som kommer er bare gjentagelser av det som har vært til tidligere, det blir nesten som å spole tilbake en film en har sett og starte fremvisningen på nytt.

En tidsforskyvning i tid står forklart i 2.Kong.20.9-11 hvor skyggen av solen skal bevege seg ti trinn tilbake.

Ti trinn er en betegnelse for en tidsperiode på kanskje noe slikt som 10 000 år, da er det ikke rart at menneskene ikke kan erindre det som har hendt så langt tilbake i tid slik Pred.1.11 beskriver det: Ingen minnes dem som før har levd, heller ikke vil de som siden skal komme, leve i minnet hos dem som kommer etter dem.

Du står på ditt i ditt historiske syn på Bibelen og tidsregning, men jeg hevder at din utregningsmetode er feil, fordi 2028 ikke er det samme som år 6000. Jødene holder rede på sin egen tidsregning, og de er i år (sept. 2009 - sept. 2010) i det herrens år 5770. Dette betyr at ved utgangen av sept. 2010 gjenstår 230 år før det 6. Årtusen inntrer i jødenes kalender, verre enn det er det ikke. Det gir oss det historiske årstallet 2240 i vår kalender.

Du er dessuten veldig opphengt i dyret hos Joh. Åp. og mener tiden stopper for dyret når det 6.årtusen kommer, for da kommer tusenårsriket, det er ikke riktig. I følge skapelsesberetningen er det da Gud skaper om mennesket til å være lik ham, det nye mennesket.

Dyret i Joh. Åp. er det samme som er gjengitt hos prof. Daniel om de ti horn, hvorav det ut av det ene vokste fram et lite horn som vokste og ble overmåte stort mot sør, mot øst og mot det fagre land. Det vokste helt opp til himmelens hær og kastet noe av hæren og av stjernene til jorden, og tråkket dem ned.

Her vil jeg at du stopper opp et øyeblikk, blar i Bibelen og ser på 1.Mos.2.1-2: Så ble himmelen og jorden fullført med hele sin hær. Gud fullførte på den 7.dagen detverk han hadde gjort.

Ergo hvilte ikke Gud på hele den 7. dagen, men fullførte himmelens og jordens hær.

Følgelig tar du feil når det gjelder tiden, for så lenge hæren i himmelen og på jorden ennå står, er dyret ikke borte fra jordens overflate slik det beskrives i Jes.34.4: hele himmelens hær skal smuldre bort. Himmelen blir rullet sammen som en bokrull, og all dens hær skal visne og falle ned, som bladet faller av vintreet og det visne løv av fikentreet.

Du som var så flink med å beskrive fikentreet kan vel se dyret i disse linjer?

Dyret blir ikke borte når år 6000 inntrer, det lever fortsatt når Gud fullfører himmelens og jordens hær år 7000 og tusenårsriket (hviledagen) er ikke mellom den 6. og 7. dag, men mellom den 7. og 8. dag.

Håper du forstår dette bedre?

Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

RE: Re: Tidsregning

Publisert nesten 11 år siden

Det kan se ut av siste avsnittet i mitt siste innlegg som om jeg mener at dyret allerede er til ved overgangen til det 6.årtusen, men det er ikke sikkert at det har kommet til før vi nærmer oss det 7.årtusen

Kommentar #20

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

KR

Publisert nesten 11 år siden

Barnabas 15:5 seier at Antikrist vil verta øydelagd ved Jesu kome etter 6000 år.

And He rested on the seventh day. this He meaneth; when His Son
shall come, and shall abolish the time of the LAWLESS ONE , and shall
judge the ungodly, and shall change the sun and the moon and the
stars, then shall he truly rest on the seventh day.

Barnabas nemner den LOVLAUSE eller Antikrist. Han vil verta avsett når Kristus kjem no etter 6000 år.

"And 6, 000 years must needs be accomplished, in order that the Sabbath may come, the rest, the holy day “on which God rested from all His works.” For the Sabbath is the type and emblem of the future kingdom of the saints, when they “shall reign with Christ,” when He comes from heaven, as John says in his Apocalypse: for “a day with the Lord is as a thousand years.”Since, then, in six days God made all things, it follows that 6, 000 years must be fulfilled. (Hippolytus."

http://www.cynet.com/JESUS/Prophecy/jubilee.htm

Kva er no i ferd med å skje?

Verdskrig III .

I kveld fekk alle sjå Obama saman med den franske og britiske sjefen advara Iran.

Det er atomanlegga som er striden.Iran bøyer ikkje av for presset.

Sanksjonar kjem no,og ein av desse er blokkering av utførsel av olje.

Dette vil utløysa tredje verdskrig .

"Stille før stormen"

http://www.youtube.com/watch?v=MrZf2CF3zzI

 

 

 


Kommentar #21

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Tidsregning igjen

Publisert nesten 11 år siden

Kan ikke se noe om at Jesus skal komme etter de 6000 år. Men det står ”The 6,000 years of man will exactly complete 120 Jubilees”

Det er det samme som 1.M.1.26: La oss gjøre mennesker i vårt bilde… det er på den 6. dag. Kan ikke finne at antikrist skal ødelegges etter denne hendelse, den vil måtte komme senere. Men en ting er sikkert, antikrist komme er i 1.Joh.2.18 annonsert til den siste time, alle vet at det er tolv timer i en dag (Joh.11.9)

Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og under. (2.Tess.2.9)

 

Kommentar #22

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Re Kr

Publisert nesten 11 år siden

6000 år er nøyktig 120 jubileum  (120*50)

Jubelåret kom kvar femtiande år.

2000 år  -2000 år -2000 år

eller

40 jubileum - 40jubileum  - 40 jubileum

No er me inne i den siste 2000 årsbolken eller dei siste 40 jubileum.

Den starta då Jesus las frå jubileumsprofetien i Esaias 61 . Det skjedde i år 28 e Kr.

http://www.hebroots.org/2housesch5.html#CHAP5

http://www.cswnet.com/~duxrow/webdoc8.htm

http://thekingdomofgodisnearing.com/120genesis.shtml

SABBATSRIKET kjem etter 6000 år med strev.

I 1000-årsriket skal riket for Israel gjenopprettast og  Jesus tek sete i det bokstavlege Jerusalem.

Før det skjer vil det verta grusomme tider her på kloden der jødane kjem i fokus.

Men fyrst kjem no verdskrig III mellom Iran og Vesten og i dette biletet vil Antikrist stå klart fram for alle.

Heile den vestlege verda vil samla seg bak han,fordi dei ikkje har noko anna alternativ.

http://www.jpost.com/

West to Iran: Disclose nuke ambitions

Ahmadinejad to Obama: Don't push Iran over 'secret' plant

 

 

 

Kommentar #23

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Andre kilder også ?

Publisert nesten 11 år siden

Hvis man myser litt rundt i gamle bibiloteker fra Jødedommen finner man flere bøker som omhandler dette tema.  Hvis man myser litt i det slavsike bibliotek så finner man en bok om som kalles den "Slaviske Adamsbok" .. Den forteller om Adam og Evas liv og død.. Til slutt forteller egelen Mikael - som tar med seg Adams lik til paradis - at Guds sønn skal komme tilbake å vekke ham opp etter 5500 år.

Så da er det bare å hente kalulatoren igjen..

Kommentar #24

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Haugen

Publisert nesten 11 år siden

Haugen.

Eg held meg til "lova og profetane" . Der er mosebøkene med  med sin enkle kronologi.

"Dette er boken om Adams ætt. Den dagen Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds bilde.  2 Til mann og kvinne skapte han dem. Og han velsignet dem og gav dem navnet menneske, den dagen de ble skapt.
     3 Da Adam var 130 år, fikk han en sønn som var ham lik, som hans eget bilde, og han kalte ham Set.  4 Etter at Adam hadde fått Set, levde han enda 800 år og fikk sønner og døtre.  5 Hele Adams levetid ble 930 år. Så døde han.
     6 Da Set var 105 år, fikk han sønnen Enosj.  7 Etter at Set hadde fått Enosj, levde han enda 807 år og fikk sønner og døtre.  8 Hele Sets levetid ble 912 år. Så døde han.
     9 Da Enosj var 90 år, fikk han sønnen Kenan. 10 Etter at Enosj hadde fått Kenan, levde han enda 815 år og fikk sønner og døtre. 11 Hele Enosj’s levetid ble 905 ............................OSV

Og dersom du tek dette til etterretning så er dei 6000 åra snart over.

Jesus henviser til skapinga og:

Matteus 19,4

"Han svarte: «Har dere ikke LEST at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne  5 og sa: ' Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett.' "

Diverre har veldig mange kristne fjerna seg frå bibelens klare ord.

Adam og Eva var dei fyrste to menneska.

http://www.cephasministry.com/water/bible_believers_6000_years.html

"Seks dagar etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes, bror hans, og førte dei opp på eit høgt fjell; der var dei åleine.  2 Då vart han forvandla for auga deira: Andletet hans skein som sola, og kleda vart kvite som lyset.  3 Og sjå, Moses og Elia synte seg for dei og samtala med han.  4 Då tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal eg byggja tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia.» Matteus 17

Dei 6 dagane er snart slutt.

 

 

Kommentar #25

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

RE: Haugen

Publisert nesten 11 år siden

 

25.09.09 kl. 20:57 skrev Torstein Langesæter:
...............

Dei 6 dagane er snart slutt.

Jada, Holder man seg biblelens bøker har du helt rett. og vi venter på 1000 årsrike ( 14. dag )

Jeg har alltid hatt sans for å samenligne disse historiene med andre tilsvarene historier. 

Mayakalenderen ligner litt på de bibelske 14 dager som du snakker om her.  Mayakalenderen har 13 perioder i sin. Riktig nok avsluttes den i 21 desember 2012 og alle dagenene er ca 40 gangen lengre enn den forige når man regner bakover til "the big bang".

Kommentar #26

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: Haugen

Publisert nesten 11 år siden

 

25.09.09 kl. 21:22 skrev Kjell Haugen:

 

25.09.09 kl. 20:57 skrev Torstein Langesæter: ...............

Dei 6 dagane er snart slutt.

Jada, Holder man seg biblelens bøker har du helt rett. og vi venter på 1000 årsrike ( 14. dag )

Jeg har alltid hatt sans for å samenligne disse historiene med andre tilsvarene historier. 

Mayakalenderen ligner litt på de bibelske 14 dager som du snakker om her.  Mayakalenderen har 13 perioder i sin. Riktig nok avsluttes den i 21 desember 2012 og alle dagenene er ca 40 gangen lengre enn den forige når man regner bakover til "the big bang".

 14 dag?

Den sjuande dagen er det viktige i den bibelske forståinga. Sabbaten kallast det.

Det som har vore litt uklart er kortid dei sluttar.

Då er det viktig å kjenna jubelårsyklusen slik bibelen gjev den.

Det året Jesus las frå jubileumsprofetien i Esaias var eit jubelår.Det var heilt nøyaktig 80 jubileum etter Adam.

The Spirit of the Lord GOD is upon me; because the LORD hath anointed me to preach good tidings unto the meek; he hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound;
2: To proclaim the acceptable year of the LORD, and the day of vengeance of our God; to comfort all that mourn;

Han kom òg til Nasaret, der han var oppvaksen, og på sabbaten gjekk han inn i synagogen, som han brukte å gjera. Han reiste seg for å lesa frå Skrifta, 17 og dei gav han boka til profeten Jesaja. Han opna bokrullen og fann den staden der det står:
          
    18  Herrens Ande er over meg,
           for han har salva meg
           til å forkynna ein god bodskap for fattige.
           Han har sendt meg for å ropa ut
           at fangar skal få fridom,
           og at blinde skal få sjå,
           for å setja undertrykte fri
          
    19  og ropa ut eit nådeår frå Herren." Lukas 4

Den einaste setningen Jesus utlot var

"the day of vengeance of our God"

 "ein dag med straff frå vår Gud."

Dette vert fyrst oppfyllt på Yom Kippur (dommens dag) i jubelåret .

http://www.biblestudy.org/bibleref/holy-days/jubilee-and-the-sabbath-year.html

When Is the Jubilee Year?

According to William Whiston's footnotes to Josephus, 24 B.C. was a Sabbatical year, and 23 B.C. was a Jubilee year. This would mean that A.D. 27 was a Sabbatical year, and A.D. 28 was a Jubilee year. If this is true, then 1977 was a Sabbatical year and 1978 a Jubilee year. Sabbatical years would occur in 1985, 1992, 1999, 2006, 2013, 2020 and 2027, with the next Jubilee in 2028.

http://www.tipsfortop.com/countdown/countdown1.html

Gu er veldig systematisk i alt Han gjer.

http://philologos.org/bpr/files/Misc_studies/ms028.htm


 

 

 

Kommentar #27

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

RE: RE: RE: Haugen

Publisert nesten 11 år siden

Misforstå meg rett nå..

 

Først skapte Gud himmel og jord på 6 dager og hvilte den syvende.( første sabatt)

"En dag er som 1000 år"..

Fra Adam til nå er det 6 dager ( 6000 år )

Da gjenstår den siste dagen - eller 1000 årsriket. ( den andre sabbaten)

Tilsammen en 14 dagers historie  fra perm til perm i Bibelen.

Kommentar #28

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Haugen

Publisert nesten 11 år siden

 

25.09.09 kl. 22:01 skrev Kjell Haugen:

Misforstå meg rett nå..

 

Først skapte Gud himmel og jord på 6 dager og hvilte den syvende.( første sabatt)

"En dag er som 1000 år"..

Fra Adam til nå er det 6 dager ( 6000 år )

Da gjenstår den siste dagen - eller 1000 årsriket. ( den andre sabbaten)

Tilsammen en 14 dagers historie  fra perm til perm i Bibelen.

 Jo,jo.

Sabbaten er viktig for den skal minna oss om skapinga for nesten 6000 år sidan og den skal minna oss om den kvila som no kjem etter 6000 år.

8 Kom kviledagen i hug, så du held han heilag!  9 Seks dagar skal du arbeida og gjera di gjerning. 10 Men den sjuande dagen er sabbat for Herren din Gud. Då skal du ikkje gjera noko arbeid, korkje du eller son din eller dotter di, korkje tenaren eller tenestkvinna eller feet, eller innflyttaren i byane dine. 11 For på seks dagar skapte Herren himmelen og jorda og havet og alt som i dei er; men den sjuande dagen kvilte han. Difor velsigna Herren sabbatsdagen og lyste han heilag.

Jubelåret eller frigjevingsåret er knytta til Yom Kippur-dommens dag.

På Yom Kippur(soningsdagen) skal luren ljoma.

 "Så skal du telja sju sabbatsår fram, sju gonger sju år, så tida for dei sju sabbatsåra vert førtini år.  9 Og den tiande dagen i den sjuande månaden skal du blåsa i horn; på soningsdagen skal de la hornet lyda i heile landet. 10 De skal halda det femtiande året heilagt og lysa ut fridom i landet for alle som bur der. Det skal vera eit frigjevingsår for dykk. Då skal de koma attende, kvar til sin eigedom og si ætt. 11 Det femtiande året skal vera eit frigjevingsår for dykk. Då skal de ikkje så, ikkje hausta det kornet som har sått seg sjølv, og ikkje plukka druene av ustelte vintre. 12 For det er eit frigjevingsår; og de skal halda det heilagt. De skal eta av grøda på marka." 3 Mosebok 25

Kva skal me dømast etter? Jau,dei ti boda som ligg i det himmelske tempel i paktkista.

Lovkista
10 Du skal laga ei kiste av akasietre, to og ei halv alen lang, halvanna alen brei og halvanna alen høg. 11 Kled henne med reint gull både innvendes og utvendes, og set ein gullkant ikring henne! 12 Støyp fire gullringar og fest dei i dei fire føtene på kista, to på kvar side! 13 Lag så stenger av akasietre, kled dei med gull, 14 og smøy dei inn i ringane på sidene av kista! Desse stengene skal de bera henne med. 15 Dei skal støtt vera i ringane på kista; dei må aldri takast or. 16 I kista skal du leggja lova som eg vil gje deg.
    17 Så skal du laga til ein soningsstad; han skal vera av reint gull, to og ei halv alen lang og halvanna alen brei. 18 På endane av soningsstaden skal du setja to kjerubar som du har laga av hamra gull, 19 ein kjerub på den eine sida og ein på den andre. Du skal laga dei så at dei går i eitt med endane på soningsstaden. 20 Kjerubane skal halda vengene utbreidde og lyfte, så dei tekkjer over og vernar soningsstaden med vengene sine. Dei skal vera vende mot kvarandre, med andletet ned mot soningsstaden. 21 Så skal du setja soningsstaden opp på kista, og i kista skal du leggja lova som eg vil gje deg. 22 Der vil eg møtast med deg. Alt det eg byd deg å tala til israelittane, vil eg seia deg frå soningsstaden mellom dei to kjerubane som er over lovkista."

"Så må dei då reinsast på denne måten, dei jordiske etterlikningane av det som er i himmelen. Men den himmelske heilagdomen må reinsast med betre offer enn desse. 24 For Kristus gjekk ikkje inn i ein heilagdom som er laga av menneskehand og berre er eit bilete av den sanne heilagdomen. Han gjekk inn i sjølve himmelen og stig no fram for Guds andlet for vår skuld. 25 Han gjekk heller ikkje inn for å bera fram seg sjølv som offer fleire gonger, slik øvstepresten kvart år går inn i heilagdomen med blod som ikkje er hans eige. 26 Då måtte han ha lide mange gonger heilt frå verda vart grunnlagd. Men no, ved endetida, har han stige fram éin gong for alle for å ta bort synda med sitt offer. 27 Slik alle menneske må døy éin gong og sidan koma for dommen, 28 slik er òg Kristus ofra éin gong for å bera syndene for dei mange, og så skal han andre gongen koma til synes, ikkje for synda si skuld, men for å frelsa dei som ventar på han. "  Heb

Kommentar #29

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Bruk sunn fornuft

Publisert nesten 11 år siden

Nå er jo bibelen endra på ørten hundre ganger de siste to tusen år. Luther fjernet ordet allegori. At det skulle tolkes allegorisk. Selv er jeg sterkt forundret over hvor mange viktige og profetiske tekster som bibelforlaget har endret eller fjernet bare fra 1930 utgaven og til 2005. Ren forfalskning!

 

Jeremia 8:8 Hvordan kan dere si: «Vi er vise,

        vi har Herrens lov hos oss»?

        Skriverne har jo forfalsket den

        med sin løgngriffel.

Et viktig spørsmål i den sakalte 6000 år gamle skapelsesberetningen er hvor Dinosaurusene kommer fra. Når levde dem da, og hvorfor beskrives det mange dyr i bibelen, men ikke Dinosaurene? Forestill deg at disse monsterdyrene levde i dag, men ingen fant det verdt å skrive ned...

I koranen bruker man seks epoker og ikke dager’

Kommentar #30

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Bruk sunn fornuft

Publisert nesten 11 år siden

 

Et viktig spørsmål i den sakalte 6000 år gamle skapelsesberetningen er hvor Dinosaurusene kommer fra. Når levde dem da, og hvorfor beskrives det mange dyr i bibelen, men ikke Dinosaurene? Forestill deg at disse monsterdyrene levde i dag, men ingen fant det verdt å skrive ned...

I koranen bruker man seks epoker og ikke dager’

Dette med evolusjon og dinosaurusar  er det hundrevis med videoar om på nettet.

http://www.youtube.com/watch?v=hTcQ0NnIDbQ

Bibelen er heilt tydeleg:

Dette er boken om Adams ætt. Den dagen Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds bilde.  2 Til mann og kvinne skapte han dem. Og han velsignet dem og gav dem navnet menneske, den dagen de ble skapt.
     3 Da Adam var 130 år, fikk han en sønn som var ham lik, som hans eget bilde, og han kalte ham Set.  4 Etter at Adam hadde fått Set, levde han enda 800 år og fikk sønner og døtre.  5 Hele Adams levetid ble 930 år. Så døde han.
     6 Da Set var 105 år, fikk han sønnen Enosj.  7 Etter at Set hadde fått Enosj, levde han enda 807 år og fikk sønner og døtre.  8 Hele Sets levetid ble 912 år. Så døde han.
     9 Da Enosj var 90 år, fikk han sønnen Kenan. 10 Etter at Enosj hadde fått Kenan, levde han enda 815 år og fikk sønner og døtre. 11 Hele Enosj’s levetid ble 905 år. Så døde han.
    12 Da Kenan var 70 år, fikk han sønnen Mahalalel. 13 Etter at Kenan hadde fått Mahalalel, levde han enda 840 år og fikk sønner og døtre. 14 Hele Kenans levetid ble 910 år. Så døde han.
    15 Da Mahalalel var 65 år, fikk han sønnen Jared. 16 Etter at Mahalalel hadde fått Jared, levde han enda 830 år og fikk sønner og døtre. 17 Hele Mahalalels levetid ble 895 år. Så døde han.
    18 Da Jared var 162 år, fikk han sønnen Enok. 19 Etter at Jared hadde fått Enok, levde han enda 800 år og fikk sønner og døtre. 20 Hele Jareds levetid ble 962 år. Så døde han.
    21 Da Enok var 65 år, fikk han sønnen Metusjalah. 22 Enok vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metusjalah, og han fikk sønner og døtre. 23 Hele Enoks levetid ble 365 år. 24 Enok vandret med Gud. Så ble han borte; for Gud tok ham til seg.
    25 Da Metusjalah var 187 år, fikk han sønnen Lamek. 26 Etter at Metusjalah hadde fått Lamek, levde han enda 782 år og fikk sønner og døtre. 27 Hele Metusjalahs levetid ble 969 år. Så døde han.
    28 Da Lamek var 182 år, fikk han en sønn. 29 Han kalte ham Noah og sa: «Han skal trøste oss i vårt arbeid og i våre henders slit med jorden som Herren har forbannet.» 30 Etter at Lamek hadde fått Noah, levde han enda 595 år og fikk sønner og døtre. 31 Hele Lameks levetid ble 777 år. Så døde han.
    32 Da Noah var 500 år, fikk han sønnene Sem, Kam og Jafet" 1 Mosebok kpt 5

Kam Sem og Jafet var sønene til Noah og frå dei kjem alle menneska som overlevde syndefloda som skjedd 2317 år f Kr eller 292 år før Abraham.

Sems ætt
10 Dette er Sems etterkommere. Da Sem var 100 år, fikk han sønnen Arpaksjad, to år etter storflommen. 11 Og etter at han hadde fått Arpaksjad, levde han enda 500 år og fikk sønner og døtre.
    12 Da Arpaksjad var 35 år, fikk han sønnen Sjelah. 13 Og etter at han hadde fått Sjelah, levde han enda 403 år og fikk sønner og døtre.
    14 Da Sjelah var 30 år, fikk han sønnen Eber. 15 Og etter at han hadde fått Eber, levde han enda 403 år og fikk sønner og døtre.
    16 Da Eber var 34 år, fikk han sønnen Peleg. 17 Og etter at han hadde fått Peleg, levde han enda 430 år og fikk sønner og døtre.
    18 Da Peleg var 30 år, fikk han sønnen Re’u. 19 Og etter at han hadde fått Re’u, levde han enda 209 år og fikk sønner og døtre.
    20 Da Re’u var 32 år, fikk han sønnen Serug. 21 Og etter at han hadde fått Serug, levde han enda 207 år og fikk sønner og døtre.
    22 Da Serug var 30 år, fikk han sønnen Nakor. 23 Og etter at han hadde fått Nakor, levde han enda 200 år og fikk sønner og døtre.
    24 Da Nakor var 29 år, fikk han sønnen Tarah. 25 Og etter at han hadde fått Tarah, levde han enda 119 år og fikk sønner og døtre.
    26 Da Tarah var 70 år, fikk han sønnene Abram, Nakor og Haran." 1 Mosebok kpt 11
 

Det finst nokre gode kjelder om det som skjedde er syndefloda som me ser spor etter over alt.

http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm

http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-1.htm

kapitel 6:

"Now they were the grandchildren of Noah, in honor of whom names were imposed on the nations by those that first seized upon them. Japhet, the son of Noah, had seven sons: they inhabited so, that, beginning at the mountains Taurus and Amanus, they proceeded along Asia, as far as the river Tansis, and along Europe to Cadiz; and settling themselves on the lands which they light upon, which none had inhabited before, they called the nations by their own names. For Gomer founded those whom the Greeks now call Galatians, [Galls,] but were then called Gomerites. Magog founded those that from him were named Magogites, but who are by the Greeks called Scythians. Now as to Javan and Madai, the sons of Japhet; from Madai came the Madeans, who are called Medes, by the Greeks; but from Javan, Ionia, and all the Grecians, are derived. Thobel founded the Thobelites, who are now called Iberes; and the Mosocheni were founded by Mosoch; now they are Cappadocians. There is also a mark of their ancient denomination still to be shown; for there is even now among them a city called Mazaca, which may inform those that are able to understand, that so was the entire nation once called. Thiras also called those whom he ruled over Thirasians; but the Greeks changed the name into Thracians. And so many were the countries that had the children of Japhet for their inhabitants. Of the three sons of Gomer, Aschanax founded the Aschanaxians, who are now called by the Greeks Rheginians. So did Riphath found the Ripheans, now called Paphlagonians; and Thrugramma the Thrugrammeans, who, as the Greeks resolved, were named Phrygians. Of the three sons of Javan also, the son of Japhet, Elisa gave name to the Eliseans, who were his subjects; they are now the Aeolians. Tharsus to the Tharsians, for so was Cilicia ... osv"

Kommentar #31

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

RE: Bruk sunn fornuft

Publisert nesten 11 år siden

 

26.09.09 kl. 13:46 skrev Tore Holte:

Et viktig spørsmål i den sakalte 6000 år gamle skapelsesberetningen er hvor Dinosaurusene kommer fra. Når levde dem da, og hvorfor beskrives det mange dyr i bibelen, men ikke Dinosaurene? Forestill deg at disse monsterdyrene levde i dag, men ingen fant det verdt å skrive ned...

I koranen bruker man seks epoker og ikke dager’

 Om ikke Dinosaurene er nevnt så er i alle fall sjøuhyret visstnok nevnt der (Esek.32.2, Jer.51.34) og den buktende dragen (Jes.27.1) som skal drepe uhyret som er i havet.

Kommentar #32

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Tja...

Publisert nesten 11 år siden

Bibelen er kanskje tydelig om du leser den ordrett, men hvorfor skulle skriverne ville forfalske tekstene? Hvorfor sår bibelen så mye splittelse? Hvorfor sier Jesus at kunnskapens nøkkel er stjålet av de skriftlærde, og at sannheten derfor må skrives i våre hjerter?

 

Det står vel også noe slikt som at ikke engang sønnen kjenner den tiden du sikter til Torstein

 

Bibelen er et oppkomme av feil og forfalskninger. Her er et LITE utvalg

 

MOTSIGELSER I BIBELEN

 

http://home.powertech.no/haraldfa/mot-xx.html

 

Også i viktige spørsmål som ”skal verden frelses” Ja/Nei...

 

Vi finner også

 

   5 Se, jeg sender profeten Elia til dere

        før Herrens dag kommer, den store og skremmende.

     6 Han skal vende fedrenes hjerter til barna

        og barnas hjerter til fedrene,

        så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. Malaki 4.5

 

hva skal man tro?

 

Svaret ditt om dinosaurusene sier meg forøvrig ingenting

Kommentar #33

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Yom Kippur

Publisert nesten 11 år siden

Jesus seier:

"Eg har gjeve dei ditt ord. Men verda hatar dei fordi dei ikkje er av verda, slik eg ikkje er av verda. 15 Eg bed ikkje at du skal ta dei ut av verda, men at du må vara dei frå det vonde. 16 Dei er ikkje av verda, slik eg ikkje er av verda. 17 Helga dei i sanninga, ditt ord er sanning" .Johannes 17

Guds ord slik me finn det i "lova og profetane" kan me stola på.

Paulus sine bøker er falske.

No kjem Yom Kippur.

Sitat:

"Yom Kippur: en dag å minnes minoritetene og de forfulgte Verden over.

Av dr. philos. M. Rachel Suissa, redaktør for SMA-info

Søndag kved den 27. september startet Yom Kippur og varer i 25 timer. Denne dag er dagen vi jøder minnes Templet som fortsatt ikke er på plass, og på alle de grusomme pogromene og folkemordet som ble utført på oss. Det er også en dag av håp og bønn for en bedre verden for hele menneskeheten.

Ingen andre folkeslag enn jødene har en “moral-dag” som sin helligste dag; den dagen går jødene i seg selv, kritiserer sine handlinger og lover seg selv og G-d om å prøve å bli bedre mennesker fra nå av. Ingen mennesker er fullkomne og vi alle tar feil. Det er viktig at vi har mulighet til en ny start, og derfor er det viktig at vi alle har en ’Yom Kippur’ som et verktøy for å øke medmenneskeligheten i Verden.

September-oktober er en periode med mange viktige jødiske helligdager: Rosh Hashana (nytt år), Yom Kippur (forsoningsdagen), Sukkot (løvhyttefesten), Shmini Atzeret (folkemøtet på den åttende dagen) og Shimchat Torah (Torah’ens glede). Denne hellige perioden representerer forskjellige sykluser i menneskets liv og dets forhold til medmennesker, naturen og G-d. Det er i denne tid, i følge jødedommen, at menneskets skjebne blir avgjort.

Før vi jøder kan glede oss over det nye året, påleger jødedommen oss om å bruke de første ti dagene til et moralsk regnskap og en moralsk rensing. Ni dager har G-d avsatt til menneskene for at de skal sone synder seg i mellom og kun én dag for å sone synder mot G-d, Yom Kippur. På denne dagen gir G-d menneskene den endelige dom og avgjør hvem som blir innskrevet i “Livets bok” for det kommende år. G-d kan tilgi menneskene for synder de har begått mot andre, men kun etter at de blir tilgitt av sine medmennesker. Dette krever at mennesker tar kontakt med hverandre og ber om unnskyldning.

Vi jøder, som var slaver i 400 år, har ikke lov til å lukke øynene når f.eks. våre kristne brødre i Sudan blir solgt som slaver og daglig blir slaktet av araberne. Et folkemord som begynte i 1955 og som hittil har kostet ca. 3 millioner uskyldige liv, må få en sentral plass i dette årets Yom Kippur. I år brukte jeg nok en god del av de ti dagene til å tenke på alt jeg ikke har fått gjort for mine kristne brødre og søstre i Sør-Sudan, for 40 millioner kurdere, 25 millioner berbere, 12 millioner koptere, 3 millioner assyrere og mange andre hvis land er okkupert av araberne og muslimene, og som ingen vil høre om. Det ser ut for meg som om Verden venter på at de skal forsvinne i all stillhet. I denne Yom Kippur skal jeg redegjøre for G-d hva jeg personlig har gjort å få deres lidelse fram i det offentlig rom.

Jeg tar også med i mine bønner mine jødiske brødre fra Hebron, som skjelver av frykt for igjen å bli revet ut av fedrenes by, en by med 3800 års jødisk historie. Jeg skal også be for araberne i Irak, som til daglig blir myrdet av sine egne i en grusom voldesspiral.

Jeg har mye å berette mine medmennesker om, og like mye til min G-d, når den siste delen av Yom Kippur-gudstjenesten kommer, den vi kaller for “Ne’ila.” (å låse). Når Torah-skapet åpnes i synagogen, da er det min siste sjanse til å be G-d om å tilgi mine synder før helligdagen slutter.

Og jeg ber mine kristne brødre i Sudan om tilgivelse.
Og jeg ber mine kurdiske brødre om tilgivelse.
Og jeg ber mine berberske brødre i Nord Afrika om tilgivelse.
Og jeg ber mine kristne brødre i Egypt om tilgivelse.
Og jeg ber mine arabiske brødre om tilgivelse.
Og jeg ber mine jødiske brødre fra Hebron om tilgivelse.
Og jeg ber mine brødre Verden over om tilgivelse.
Jeg ber deg og alle andre som jeg bevisst eller ubevisst har fornærmet, om tilgivelse.

Jeg håper at mine brødre i Israel og i Sudan og andre steder i Verden da vil høre lyden av shofaren fra gudstjenesten og vite at de ikke er alene. Nå er det Israels G-d, kjærlighetens G-d, barmhjertighetens G-d og forsoningens G-d som er med dem.

Jerusalem, som symboliserer fred, frihet, medmenneskelighet, sannhet og rettferdighet minnes ved Yom Kippurs slutt med hilsenen: “Neste år i Jerusalem”."

Yom Kippur er dommens dag.

Den ENDELEGE Yom Kippur dommens dag vil verta oppfyllt no heilt nøyaktig etter 6000 år slik jødane sine høgtider viser. Det skjer i år 2028.

Desse hausthøgtidene skal minna oss om at det no snart er slutt.

Menneska har berre fått 120 år eller jubelår.

Då skal ikkje lenger Gud stridast me menneska.

"Menneska tok til å aukast på jorda, og dei fekk døtrer.  2 Gudesønene såg at menneskedøtrene var vene og tok nokre av dei til koner, dei som dei helst ville ha.  3 Då sa Herren: «Min ande skal ikkje for alltid bu i menneska; for dei er berre veike skapningar. Levetida deira skal vera 120 år.» 1Mosebok 6

"Kom, lat oss venda om til Herren!
        For han som reiv sund, vil lækja oss;
        han som slo, vil binda om våre sår.
     2 Han vekkjer oss til liv etter to dagar,
        den tredje dagen reiser han oss opp,
        så vi kan leva for hans åsyn.
     3 Lat oss læra å kjenna Herren,
        ja, jaga etter å kjenna han!
        Han kjem like visst
        som ljoset om morgonen.
        Han kjem til oss som regnet,
        lik vårregn som væter jorda." Hosea 6

Desse to dagane eller 2000 år frå Jesu var her er no snart til ende.

Då skal me få sjå Herren åsyn til åsyn og leva evig.

http://www.youtube.com/watch?v=CIvogGWEscc&feature=channel_page

http://www.youtube.com/watch?v=JWsHOWNQOnw


Kommentar #34

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Hvor lenge er tider?

Publisert nesten 11 år siden

I Daniel står det En tid, TIDER (Udefinerbart begrep) og en halv.

 

1290 dager i følge din utregning er tolv tusen og nitti år, men det står ikke at dette handler om verdens undergang, bare at salige er dem som venter og når frem til 1335 dager. Nå finnes det flere ettetavler i bibelen. Jesu ettetavle er beskrevet i både matteus og Lukas, og de er helt forskjellige og vil derfor gi ulike svar. Jeremia skriver som sagt at skriverne har forfalsket skriftene. Det var mange konflikter før som nå om rettigheter til arv og landområder. Hva slags garanti har du for at den ettetavlen du bruker er riktig? Har Malaki feil i 4:5

 

Med tanke på Daniel og Malaki så tyder dette på at den endetid du venter kan unngås. Hele poenget med den nye Adam og det nye mennesket er jo å forsøke å forandere verden til det bedre, men det forutsetter at folk virkelig er født på ny, og ikke bare tror det.

 

Jesus kalles den nye Adam, men var han da også den gamle Adam? Akkurat som det verdslige i oss må dø, og vi må bli nye? Jesus kalles også kongenes konge. En tittel Nebukadnesar har.. I Dan star det at han må fornyes for at det skal bli slik.

 

”Jeg så et tre som stod midt på jorden” Det nådde til himmelen, og var synlig til jordens ende. Alt liv fikk føde av det...

 

Midt i hagen står livets tre i skapelsesberetningen..

 

I drømmen hans heter det at dette tre skal hugges ned, og bare rotstubben skal stå igjen. Hvilket betyr at hans rike skal oppstå når han han sanner at himmelen har makten. – at Guds lover bestemmer over selv kongenes konge.

 

Dette skjer fordi Nebukadnesar tar Guds aere og sier at det er han som i sin egen makt hadde bygd dette veldige rike. Derfor tas kongeriket fra ham.

 

Så går han igjennom en forvandling som tar sju tider.

 

Hans hjerte skal bli som et dyr og han skal ete gress og vetes med dugg fra himmelen i disse sju tider, og inntil han sanner at at den høyeste rår over kongedømme og kan gi det til hvem han vil. Det står at håret ble som ørnefjaer, og neglene som fugleklør.

 

Da innser han Guds makt, og får sin glans tilbake. Altså blir han igjen kongenes konge, en tittel som også menneskesønnen Jesus bærer. (Endetiden?)

 

Vi snakker om livstreet og den sannhets ånd som utgir alle av disse sønnene fra Melkisedek til til Jesus, og slik jeg ser det er det ikke selve Jesus som kommer igjen, men sannhetens ånd.

 

Nebukadnesar sitt rike ble ødelagt, men skal gjennoppstå. Er det ikke dette som kalles gjenopprettelsen av Guds rike på jorden? Snakker vi om fredsriket i de 1000 år? Endetid betyr ikke nødvendigvis undergang, men slutten på en tidsbestemt epoke.

 

Jeg ser da kanskje kong Nebukadnesar som kongenes konge, også som den falne Adam, også kalt Guds sønn, men som måtte bli ny. Jesus kalles den nye Adam, og hvis han er den første som er født ren, så må jo dette handle om en slags renselse og fornyelse av hele treet? For hvis Jesus er den nye Adam, må han jo også ha vært den gamle? Han kalles jo den første og den siste. (ÅP 1.17)

Kommentar #35

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

RE: Hvor lenge er tider?

Publisert nesten 11 år siden

 

27.09.09 kl. 18:42 skrev Tore Holte:

I Daniel står det En tid, TIDER (Udefinerbart begrep) og en halv.

 

Jeg synes paralellen til Mayaenes regnemetode fungerer bra.  Definere at en "periode"/tider/dager blir 40 dager lengre enn den forige når man regner bakover i tid.  De deler det hele opp i 13 "perider" som med den kalkulasjonen ender opp tilbake til the big bang for noen milliarder år siden. 

Kommentar #36

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

RE: Tja...

Publisert nesten 11 år siden

 

27.09.09 kl. 16:00 skrev Tore Holte:

Bibelen er kanskje tydelig om du leser den ordrett, men hvorfor skulle skriverne ville forfalske tekstene? Hvorfor sår bibelen så mye splittelse? Hvorfor sier Jesus at kunnskapens nøkkel er stjålet av de skriftlærde, og at sannheten derfor må skrives i våre hjerter?

 

Det står vel også noe slikt som at ikke engang sønnen kjenner den tiden du sikter til Torstein

 

Bibelen er et oppkomme av feil og forfalskninger. Her er et LITE utvalg

 

MOTSIGELSER I BIBELEN

 

http://home.powertech.no/haraldfa/mot-xx.html

 

Også i viktige spørsmål som ”skal verden frelses” Ja/Nei...

 

Vi finner også

 

   5 Se, jeg sender profeten Elia til dere

        før Herrens dag kommer, den store og skremmende.

     6 Han skal vende fedrenes hjerter til barna

        og barnas hjerter til fedrene,

        så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. Malaki 4.5

 

hva skal man tro?

 

Svaret ditt om dinosaurusene sier meg forøvrig ingenting

 

 

Hei Tore Holte!

Tror du svarte feil person, men det går greit, jeg skjønte at svaret var til meg. Jeg er ikke ening i Torstein Langesæter’s versjon av Bibelen. Jeg har forstått at hele Bibelen er skrevet i et tegnspråk/lignelser (1.M.5.1), derfor skjønner vi ikke motsigelsene der før en finner svarene andre steder i Bibelen som er selvforklarende, men svarene ligger andre steder i tekstene. Eks. vannet i skapelsesberetningen samler Gud til et sted og kaller det hav, i Åp.17.15 blir vann forklart som folk, skarer og nasjoner og tungemål.

Når du nevner dinosaurene er ikke Bibelen konstruert for å ta opp skapelsen og utviklingen av jorden generelt, den dreier seg kun om Adams ætt (1.M.5.1 - fra den første Adam som ble til en levende sjel og til den siste Adam som blir til en ånd som gir liv (1.Kor.15.45), dermed er Bibelen en utviklingslære om det hellige som blir skapt (Luk.1.35) og ikke selve skapelsen av jorden som sådan, men gjenskapelsen av den, fordi Bibelen kun beskriver endetidshistorien, Jes.46.10, hvor Gud sier: det er jeg som fra begynnelse (av bibelen) forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke er skjedd…

Derved kan en hver ting forklares om du mener den motsier seg selv - du forstod ikke noe av min henvisning når det gjaldt dinosaurene - jeg viste til sjøuhyret som ble fortalt Menneskesønnen å istemme en klagesang over Farao, kongen i Egypt, og si ham: Du ville være en ung løve blant folkene, og så var du som et sjøuhyre i havet. Du for fram i dine elver og gjorde vannet grumset med føttene og gjorde elvene mudret.

Siste del er ovenfor forklart, vannet er menneskehavet, elvene er folk i bevegelse, Farao, hvis du tar navnets betydning fatt, betyr ”det store kongehus” og betyr slett ikke navnet på en spesiell konge, men har betydning som et stort kongehus for fremtiden, og den som styrer kongehuset ville være som en ung løve ( identisk med endetidens første dyr i Dan.7.4: det første dyr var likt en løve og hadde ørnevinger, - og Åp-10.3: Og han ropte ut med veldig røst, som når en løve brøler. Da han hadde ropt ut, talte de sju tordener med sin røster. - Også Åp.13.2: Dyret som jeg så, lignet en Leopard, og det hadde føtter som en bjørn, og munnen som på en løve (løven som brøler) og dragen gav det sin kraft og sin trone og stor makt.)

Altså gjenspeiler navnet Farao seg rett inn i endetiden - liksom alle andre navn - og Farao selv som ville være denne unge løven står forklart i 1.M.49.9: En ung løve er Juda. Mer behøver jeg ikke å si. Alt bibelsk materiale passer inn i endetiden, en trenger ikke søke informasjon andre steder fra om man søker etter den riktige informasjonen i skriftene. De forklarer hvem dyret og antikrist, løgneren er, og om barnet som fødtes da kvinnen måtte fly ut i ørkenen da dyret, den ildrøde dragen som hadde syv hoder og ti horn stilte seg i veien for kvinnen da hun skulle føde, men hun fødte et guttebarn (Åp.12.3-5) og forklares i Jes.9.6 som fredsfyrsten (Jesus) men er ikke noe guttebarn i seg selv, men en lignelse på en ætt som tar en annen retning en andre folk og stammer, og forklaringen på antikrist og løgneren står like nedenfor, som hodet og hale, hodet er Israels eldste, en aktet mann, halen er en profet som lærer løgn er halen.

Liksom Apokryfene beskriver begynnelsen av skapelsen som Jakob, og denne verdens slutt som Esau - fordi det var Jakob som holdt Esau om hælen da de ble født (som i en sirkel for gjenskapning, det dreier seg om flere verdensaldere (7begynnelser og ender) og varer fra Abraham til Abraham (et stk.Bibelhistorie) fordi han var stamfar til Esau og Jakob - dersom slutten på et menneske er hælen og hånden er begynnelsen - da skal du ikke spørre mer Esra. (Apokryfene, 4.Esra,6.7-10)

En kan tro hva man vil, men en hale og en hæl er uansett slutten, og hvis man er nyfiken nok til å studere de hellige skrifter, vil man også finne ut at da den samme død rammet alle hjem, og de gjenlevende var så få at de var for få til å begrave dem - deres beste etterkommere var blitt revet bort i et eneste øyeblikk. Før dette hadde de nektet å tro på deg (hedningene), fordi de drev med trolldom (avgudsdyrkelse). Men da deres førstefødes sønner døde, måtte de erkjenne; Dette folk er Guds sønn! (Apokr. Visdommens bok, 18.12-13)

Du skriver om Elias som skal komme før Herrens dag kommer - hva skal en tro?

Bibelen gir alltid svar; Matt.11.12-14: Men fra døperen Johannes dager til nå* trenger de seg inn i himlenes rike med makt, og de som trenger seg inn, river det til seg. For alle profetene og loven, like til Johannes, profeterte. Og om dere vil ta i mot det (tro det) han er den Elias som skulle komme. (* Nå, betyr i endens tid: Se, nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag! 2.Kor.6.2)

Altså er døperen Johannes og Elias den samme ( om du tør å tro på det) …. - Du vet at Jesus lurte litt på hva folk trodde på, og han spurte en gang sine disipler, hvem sier folk at Menneskesønnen er? De svarte: Noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremia eller en av profetene. (Matt.16.13-14)

Jesus kunne være dem alle sammen, fordi han ikke var noen person, en ætt, Gal.3.16, Åp.22.16, og navnene gjenspeiler bare en ideologi i denne ættens historie.

 

Kommentar #37

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

RE: Hvor lenge er tider?

Publisert nesten 11 år siden

 

27.09.09 kl. 18:42 skrev Tore Holte:

I Daniel står det En tid, TIDER (Udefinerbart begrep) og en halv.

 

1290 dager i følge din utregning er tolv tusen og nitti år, men det står ikke at dette handler om verdens undergang, bare at salige er dem som venter og når frem til 1335 dager. Nå finnes det flere ettetavler i bibelen. Jesu ettetavle er beskrevet i både matteus og Lukas, og de er helt forskjellige og vil derfor gi ulike svar. Jeremia skriver som sagt at skriverne har forfalsket skriftene. Det var mange konflikter før som nå om rettigheter til arv og landområder. Hva slags garanti har du for at den ettetavlen du bruker er riktig? Har Malaki feil i 4:5

 

Med tanke på Daniel og Malaki så tyder dette på at den endetid du venter kan unngås. Hele poenget med den nye Adam og det nye mennesket er jo å forsøke å forandere verden til det bedre, men det forutsetter at folk virkelig er født på ny, og ikke bare tror det.

 

Jesus kalles den nye Adam, men var han da også den gamle Adam? Akkurat som det verdslige i oss må dø, og vi må bli nye? Jesus kalles også kongenes konge. En tittel Nebukadnesar har.. I Dan star det at han må fornyes for at det skal bli slik.

 

”Jeg så et tre som stod midt på jorden” Det nådde til himmelen, og var synlig til jordens ende. Alt liv fikk føde av det...

 

Midt i hagen står livets tre i skapelsesberetningen..

 

I drømmen hans heter det at dette tre skal hugges ned, og bare rotstubben skal stå igjen. Hvilket betyr at hans rike skal oppstå når han han sanner at himmelen har makten. – at Guds lover bestemmer over selv kongenes konge.

 

Dette skjer fordi Nebukadnesar tar Guds aere og sier at det er han som i sin egen makt hadde bygd dette veldige rike. Derfor tas kongeriket fra ham.

 

Så går han igjennom en forvandling som tar sju tider.

 

Hans hjerte skal bli som et dyr og han skal ete gress og vetes med dugg fra himmelen i disse sju tider, og inntil han sanner at at den høyeste rår over kongedømme og kan gi det til hvem han vil. Det står at håret ble som ørnefjaer, og neglene som fugleklør.

 

Da innser han Guds makt, og får sin glans tilbake. Altså blir han igjen kongenes konge, en tittel som også menneskesønnen Jesus bærer. (Endetiden?)

 

Vi snakker om livstreet og den sannhets ånd som utgir alle av disse sønnene fra Melkisedek til til Jesus, og slik jeg ser det er det ikke selve Jesus som kommer igjen, men sannhetens ånd.

 

Nebukadnesar sitt rike ble ødelagt, men skal gjennoppstå. Er det ikke dette som kalles gjenopprettelsen av Guds rike på jorden? Snakker vi om fredsriket i de 1000 år? Endetid betyr ikke nødvendigvis undergang, men slutten på en tidsbestemt epoke.

 

Jeg ser da kanskje kong Nebukadnesar som kongenes konge, også som den falne Adam, også kalt Guds sønn, men som måtte bli ny. Jesus kalles den nye Adam, og hvis han er den første som er født ren, så må jo dette handle om en slags renselse og fornyelse av hele treet? For hvis Jesus er den nye Adam, må han jo også ha vært den gamle? Han kalles jo den første og den siste. (ÅP 1.17)

 Tore Holte

Jeg er helt enig i din paradering, ganske riktig kalte Jesus seg for kongenes konge, 1.Tim.6.14-15, det er det to til som gjør, Artaxerxes i Esr.7.12, og Nebudkadnesar i Dan.2.37, synene Nebukadnesar hadde gjalt for en fjern framtid, Dan.8.26, og Dan.2.29, de siste dager i verset førut. Han er et bilde på treet som skal komme som alle nasjoner henger seg på, Dan.4.20,22, det var så mektig at det gav føde for alle.  Treet tjener mennesket til brensel. Han tar av det og varmer seg med det (Jes.44.15) - vi kan forvente en ny teknologi fra dette treets side, det oppdager og utvikler nok et ny type energi, og produksjon av høyteknologiske produkter sørger for inntekteter til alle nasjoner - det gir føde til alle.

Da de hadde fulbyrdet alt som var skrevet om ham (Jesus), tok de ham ned av treet og la ham i en grav. Apg.13.29, 1.Pet.2.24, Åp.22.2, altså er Jesus både den første og siste, Esau og Jakob, se mitt forrige innlegg. Han blir også kalt ER; 1.M38.7: Er, Judas førstefødte var ond i Herrens øyne, og Herren lot ham dø. Dette tilsvarer Immanuel, (dyret som må dø, en rest overlever av Jakob, se forrige innlegg) Immanuel betyr med oss er Gud; Matt.1.23, i Jes.7.14 - 16 ser vi at Immanuel på den tid han vokser opp, er der slik velstand at han kan ete rømme og honning (se vers 21-22) Men før han skjønner å forkaste det onde og velge det gode - går det ille - landet til de to kongene du gruer for, blir lagt øde.

Dette er hittil opplysninger som ennå ikke er oppfylt, altså ligger det foran oss i fremtid, men nå står treet midt i byens gate, et tre som gir livets vann (evig liv til folk) På bege sier av elven stod livets tre som bærer frukt tolv ganger  og gir frukt hver måned. Og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene. Åp.22.1-2

Du spør hva er en tid?

Alt har jo sin tid, men en tid er det satt for alt det som skjer under himmelen, Pred.3.1.

Dette er et ugangspunkt til videre besvarelse, nå vet vi at en tid er avsatt for alt som skal skje... jeg har lest at alt som skal skje, skal skje på en og samme dag, altså i løpet av 1000 år - en dag er som tusen år... altså vil en tid tider og en halv tid være 3500 år.

Kommentar #38

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

6000 år -Yom kippur

Publisert nesten 11 år siden

"The year of Jubilee was the Day of Atonement (Leviticus 25:9-11).

This was a year and day of liberty. Yeshua came to preach this liberty at His first coming.

From Adam, it has been almost 6,000 years and 120 Jubilees. ( year 2028)

 The number 120 points to the end of the age of the flesh and the reign of the life of the spirit (Genesis 6:3).

The ultimate fulfillment of the year of Jubilee will take place at the second coming of Messiah.

The earth will be redeemed and come into full and complete rest from the curse brought upon it by Adams sin.

Complete restoration of mans lost inheritance will take place.

Gods people will be totally set free set at liberty, from all sin, sickness and disease, death, and the curse.

Satan, the source of all these things, will be bound and true rest will be realized.

The tabernacle of God will be with men and He will dwell with them. So, the year of Jubilee and the day of Atonement speak of the fullness of the redemptive plan of God for man."

http://ffcba.org/index.php/devotions/yom-kippur-2/

Kommentar #39

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Hei Kjell

Publisert nesten 11 år siden

Svaret var faktisk til Torstein, men jeg ser også at noe av det kunne vært til deg. Disse skapningene har jeg selv brukt en gang som en mulig teori på Dino.

 

Jeg rekker ikke ta for meg alt du skriver her, men jeg skal forsøke meg på noe. Svar to må jeg i såfall bruke litt tid på.

 

Jeg er enig med deg i at svarene ligger andre steder. Skal man bedre forstå Åpenbaringen så må man lese profetene. Bilder og lignelser er jeg kjent med. Luther skal ha vært ekstrem på å fjerne ordet Allorgi fra bibelen. Det å tolke tekstene Allegorisk. Jesus talte som vi vet i lignelser og måtte forklare det for disiplene etterpå. Ikke engang dem skjønte det.

 

Det står lite om slangen Leviatan I GT, men noe finnes og det virker som om man beskriver to forskjellige slanger. Den gamle slange omtales som et gjenstridig folk. I 4. Esra derimot finner jeg noe interessant;

 

4. Esra 6:49 Da utpekte du to levende vesener; den ene kalte du Behemot, den andre Leviatan. Du plasserte dem hver for seg, for den sjuende del av jorden, der hvor vannet var, kunne ikke romme dem begge. Og som bolig for Behemot gav du en av de delene som ble tørrlagt tredje dag, et land med tusen fjell. Men til Leviatan gav du den sjuende delen, den som rommer vannet. Disse to har du bevart som føde for dem du vil, når du vil.

 

Havet har flere betydninger i bibelen som du selv er inne på. Det er selve havet, det skjulte i mennesket og verden, og også folkehavet. Man må se det i sammenheng med hva som forklares.

 

En teori jeg har (Forutsetter at skapelsesberetningen ikke er ordrett riktig. Det finnes også flere modeller)

 

Også hjernen kan tolkes som kunnskapens eple. Vi bruker i følge forskerne bare 0,1 til 10% av vår bevisthets potensialet, eller som Bibelen sier at man sover, og slangen i hagen som fristet Eva kan være Kundalinislangen, den som går langs ryggraden og har du lest om Yoga og Chakra så har du kanskje hørt om den.

Det er beskrevet en spesiell slange i bibelen som kalles Leviatan, og i Jobs bok står følgende om da han forbanner den dag han ble født; - La dem som forbanner dager, forbanne den, de som er kyndige i å mane frem Leviatan. (Les Esekiel 8 og Jesaja 28:15 om Israels eldste som du nevner)

I en engelsk versjon står det ”Å reise Leviatan” (Reise slangen)

I hinduistisk filosofi regnes dette som en kundalini opplevelse, hvor selve energi
søylen i vår aura får en sterk oppreisning og utvidelse. Kundalini kraften har sin opprinnelse ved et psykisk energisenter ved halebenet, kalt rot chakraet. Deretter reiser denne energien seg langs ryggsøylen til den optimalt sett når krone chakraet. Dette handler om en enorm bevisthetsutvidelse.
 

Slik jeg ser det finnes to veier til kunnskap. Fristelsens og den rette vei. Derfor står det i bibelen at når tiden er inne skal de som ser gjøres blinde og de blinde gjøres seende. Vi leser f.eks om forgården som skal være åpen for trollmen, etc i åpenbaringen.

Dette med kunnskapens eple og historien bak kan kanskje også beskrive hele menneskehetens historie. Altså at det ikke skjedde da, men er noe som utvikler seg, om man ser det i historisk perspektiv. (Allegorisk tolkning) (Se mitt innlegg om den åttende skapelsesdag)

 

Jeg ser likevel et stort problem i at tekstene er grundig endret over årene. Man har liksom omskrevet det etter sitt eget hode, og fordi man ikke har forstått den dypere betydning. Jeg skal komme tilbake til dette på egen post.

 

Du nevner Johannes som Elias, men så vidt jeg har forstått benekter både Johannes og Jesus at de er Elias. Jeg tror derfor at den Elias det er snakk om enda ikke er kommet. Jesus ble ikke mottatt, og istedet for å gå til det bedre, har verden blitt mye værre. Noe nytt må skje.

 

Jeg liker forøvrig svært godt 4.Esra i denne sammenheng

 

mvh

Kommentar #40

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

RE: Hei Kjell

Publisert nesten 11 år siden

 

27.09.09 kl. 22:22 skrev Tore Holte:

Svaret var faktisk til Torstein, men jeg ser også at noe av det kunne vært til deg. Disse skapningene har jeg selv brukt en gang som en mulig teori på Dino.

 

Jeg rekker ikke ta for meg alt du skriver her, men jeg skal forsøke meg på noe. Svar to må jeg i såfall bruke litt tid på.

 

Jeg er enig med deg i at svarene ligger andre steder. Skal man bedre forstå Åpenbaringen så må man lese profetene. Bilder og lignelser er jeg kjent med. Luther skal ha vært ekstrem på å fjerne ordet Allorgi fra bibelen. Det å tolke tekstene Allegorisk. Jesus talte som vi vet i lignelser og måtte forklare det for disiplene etterpå. Ikke engang dem skjønte det.

 

Det står lite om slangen Leviatan I GT, men noe finnes og det virker som om man beskriver to forskjellige slanger. Den gamle slange omtales som et gjenstridig folk. I 4. Esra derimot finner jeg noe interessant;

 

4. Esra 6:49 Da utpekte du to levende vesener; den ene kalte du Behemot, den andre Leviatan. Du plasserte dem hver for seg, for den sjuende del av jorden, der hvor vannet var, kunne ikke romme dem begge. Og som bolig for Behemot gav du en av de delene som ble tørrlagt tredje dag, et land med tusen fjell. Men til Leviatan gav du den sjuende delen, den som rommer vannet. Disse to har du bevart som føde for dem du vil, når du vil.

 

Havet har flere betydninger i bibelen som du selv er inne på. Det er selve havet, det skjulte i mennesket og verden, og også folkehavet. Man må se det i sammenheng med hva som forklares.

 

En teori jeg har (Forutsetter at skapelsesberetningen ikke er ordrett riktig. Det finnes også flere modeller)

 

Også hjernen kan tolkes som kunnskapens eple. Vi bruker i følge forskerne bare 0,1 til 10% av vår bevisthets potensialet, eller som Bibelen sier at man sover, og slangen i hagen som fristet Eva kan være Kundalinislangen, den som går langs ryggraden og har du lest om Yoga og Chakra så har du kanskje hørt om den. Det er beskrevet en spesiell slange i bibelen som kalles Leviatan, og i Jobs bok står følgende om da han forbanner den dag han ble født; - La dem som forbanner dager, forbanne den, de som er kyndige i å mane frem Leviatan. (Les Esekiel 8 og Jesaja 28:15 om Israels eldste som du nevner)I en engelsk versjon står det ”Å reise Leviatan” (Reise slangen)I hinduistisk filosofi regnes dette som en kundalini opplevelse, hvor selve energisøylen i vår aura får en sterk oppreisning og utvidelse. Kundalini kraften har sin opprinnelse ved et psykisk energisenter ved halebenet, kalt rot chakraet. Deretter reiser denne energien seg langs ryggsøylen til den optimalt sett når krone chakraet. Dette handler om en enorm bevisthetsutvidelse. Slik jeg ser det finnes to veier til kunnskap. Fristelsens og den rette vei. Derfor står det i bibelen at når tiden er inne skal de som ser gjøres blinde og de blinde gjøres seende. Vi leser f.eks om forgården som skal være åpen for trollmen, etc i åpenbaringen.Dette med kunnskapens eple og historien bak kan kanskje også beskrive hele menneskehetens historie. Altså at det ikke skjedde da, men er noe som utvikler seg, om man ser det i historisk perspektiv. (Allegorisk tolkning) (Se mitt innlegg om den åttende skapelsesdag)

 

Jeg ser likevel et stort problem i at tekstene er grundig endret over årene. Man har liksom omskrevet det etter sitt eget hode, og fordi man ikke har forstått den dypere betydning. Jeg skal komme tilbake til dette på egen post.

 

Du nevner Johannes som Elias, men så vidt jeg har forstått benekter både Johannes og Jesus at de er Elias. Jeg tror derfor at den Elias det er snakk om enda ikke er kommet. Jesus ble ikke mottatt, og istedet for å gå til det bedre, har verden blitt mye værre. Noe nytt må skje.

 

Jeg liker forøvrig svært godt 4.Esra i denne sammenheng

 

mvh

 

Hei Tore!

Jeg kan se at vi i utgangspunktet har samme syn på Bibelen, og at du også støtter ditt syn til Apokryfene, som gir mange gode svar til bibelens fortellinger for øvrig. Jeg ble ganske forbløffet over å se svarene der hvor du ellers kan lese fortellingene i Bibelen, et av eksemplene er “den fattige enken”, beskrevet i Mark.12.42 og Luk.21.2.

Hvis du har den Apokryfiske boken, min er 3.opplag1997, der står forklaringen på denne enken på s.609, eller 4.Esra,15.46 ff

Med henblikk på denne forståelsen kan vi se at kvinnen, helt fra Eva, er i en dypere betydning en beskrivelsen av en by - Jerusalem, og beskrives som en kvinne i alle sine stadier - som ung pike (1.M.24.43, 1.Kong.1.2) - jomfru - trolovet - (Maria) gift kvinne (5.M.22.22) som er bundet til sin mann så lenge han lever, inntil han dør, da blir hun løst fra loven som bandt henne til mannen. (Josef) I 1.Kor.7.34 er der forskjell på hustruen og jomfruen, den ugifte kvinne har omsorg for det som hører Herren til, mens den gifte kvinne har omsorg for verdens ting, hvordan hun kan være sin mann til behag.

Nå står det slik at hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne driver hor. (Matt.5.32)

I en dypere betydning kan en si at dette er et bilde av Jerusalem - beskrevet som Eva, Adam kalte henne Eva (betyr liv, se Esek.16.6) og i Salm.87.5 står det at om Sion blir det sagt: Hver og en er født der, og han , Den høyeste, gjør det fast.

Hagar er et annet bilde av Jerusalem i Gal.4.24-31, her er Jerusalem i trelldom under arabisk innflytelse, mens det nye og frie Jerusalem som ligger i himmelen er fritt, og er bildet av Sara.

Jeg er imponert over din forståelse av Bibelen og er enig med deg angående hva du skriver om Yogaen i forbindelse med kunnskapens eple, og jeg er glad en kan debattere slike ting i stedet for å sette verden på hodet. Jeg vet ikke om du har en metode for å finne frem til ting i Bibelen på, men jeg kan fortelle at jeg har det.

Før dataen kom, oppdaget jeg at mange fortellinger i skriften var ganske så like, og etter hvert satt jeg med en notisbok og noterte ned nøkkelord og hvor jeg kunne finne dem igjen. Dette ble en nokså umulig og tidkrevende metode, og det må det også ha vært for Luther som aldri opplevde hva en datamaskin kan utføre når det gjelder opphentning av opplysninger fra skriftene, så nå bruker jeg Bibelen på data, en ordbok blir for dårlig, med data kan man søke etter både ord og setninger og deler av setninger.

Grunnen til at jeg begynte slik var en rekke opplysninger fra Bibelen om at profetord ikke skulle tolkes egenhendig, altså måtte opplysningene være å finne mellom bokens permer. Jeg begynte å forstå at bibelverset som sier: Let, så skal du finne - hadde noe for seg. Også verset som sier at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn, ga forståelsen av at finner en to like utsagn i skriften av to forskjellige, så er det sannheten vi leser.

Jeg ser på Bibelen som en fortelling om endetiden, fortellingen om Kain som slo Abel i hjel, hvor Set kommer i hans sted, ligner mye på historien om mennesket, menneskesønnen og Jesus. Det er snakk om tre trinn - slangen som Moses opphøyde i ørkenen, som er lik med Menneskesønnens opphøyelse (Joh.3.14), fra det å være en slange, ble slangen (mennesket) opphøyet til Menneskesønn og videre fra Menneskesønn til frelser - for navnet Jesus betyr nemlig Gud frelser.

At der er tre trinn i denne utviklingen til frelsen er gitt eksempler på flere steder i bibelen, som hos Hos.1. k. da Herren sa til Hosea at han skulle gå å finne seg en horekvinne (et bilde på det troløse Israel) landet driver hor og følger ikke Herren. Da gikk han og ektet Gomer, Dibla’ims datter og hun ble med barn og fødte en sønn - kall ham Jisre’el (betyr Gud sår) for om kort tid vil jeg hjemsøke Israels blodskyld på Jehus hus og gjøre ende på kongedømmet i Israels hus. Det skal skje at jeg en dag bryter i sønder Israels bue i Jisre’els dal. Hun ble igjen med barn og fødte en datter - kall henne Lo - Ruhama (den som ikke får miskunn/tilgivelse) Men over Judas hus vil jeg miskunne meg, jeg vil frelse dem ved herren deres Gud... Jeg vil ikke frelse dem ved bue eller sverd eller krig, ved hester eller ryttere.

Da hun hadde avvent Lo - Ruhama, ble hun igjen med barn og fødte en sønn - kall ham Lo - Ammi (betyr ikke mitt folk) men likevel skal tallet på Israels barn bli som havets sand som ikke lar seg måle eller telle. Og det skal skje: På det stedet hvor det ble sagt til dem: Dere er ikke mitt folk! - skal dette bli sagt til dem: Den levende Guds barn!

Altså nok et bevis på en utvikling gjennom tid - først Jisre’el (Gud sår) (den som planter og vanner er ett, 1.Kor.3.8, 1.Kor.3.6: Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst)

Hvis en ser neste kapittel betyr Ammi - mitt folk: si til søstrene Ruhama (dere som har fått miskunn - Judas hus) Gå i rette med deres mor (Jerusalem) gå i rette med henne! For hun er ikke min hustru, og jeg er ikke hennes mann (den ugifte kvinnen har omsorg for det som hører herren til), få henne til å ta bort sine horeminer fra ansiktet og sine utuktige fakter fra brystene (sine tårn, Høys.8.10) for at jeg ikke skal kle henne naken (lik Eva i Esek.16.6) og stille henne fram som hun var den dag da hun ble født (naken), og gjøre henne lik en ørken, et tørt land, og la henne dø av tørst! Og hennes barn vil jeg ikke miskunne meg over, for de er horebarn. For deres mor drev med hor, hun som fødte dem har båret seg skammelig at - hun sa: Jeg vil gå etter mine elskere, de som gir meg brød og vann og ull og lin og vin. Se derfor stenger jeg veien med torner (dragen som stilte seg foran kvinnen da hun skulle føde i Åp.12.1-5, det er tornebusken, Mark.12.26, Dom.9.14) Jeg reiser en mur foran henne så hun ikke finner sine stier. Når hun løper etter sine elskere skal hun ikke nå dem. Når hun søker etter dem skal hun ikke finne dem. Da skal hun si: Jeg vil vende tilbake til min første mann. For den gang hadde jeg det bedre enn nå.

Hun skjønte ikke at det var jeg som gav henne kornet, mosten og oljen, og at det var jeg som gav henne sølvet og gullet i mengdevis - som de brukte til Ba’al.

Vel, dette blir litt langt å gjenfortelle, men historien er interessant, og du kan sikkert slå opp selv og lese resten selv hvis du synes dette er en bra forklaring på fremtiden til Jerusalems barn, det viktige her er at Lo - Ruhama (den som ikke har fått miskunn) ble til Ruhama (den som har fått miskunn - opphøyelsen av slangen) Herren vil miskunne seg over Lo - Ruhama og si til Lo - Ammi: Du er mitt folk  (Ammi) - og det skal svare: Min Gud!

De var altså tre her også, Jisre’el, Lo - Ruhama og Lo - Ammi, og er bilder på styresett og ideologi.

Dette betyr i all hovedsak at den som utrydder verden er også den som etterpå vil frelse den, nettopp fordi Satan omgjør seg selv til en lysets engel. Da handler det om at mørket blir til lys, det onde (ER og Immanuel) velger det gode. De er også den gjenstridige ætt som du nevnte, men også en rest som er blitt vasket og tvettet rene - for om deres synder er som purpur (dyrets farge til kvinnen i Åp.17.4, 18.16) skal de bli hvite som snø og om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.

Du bemerker at både Johannes og Jesus benekter at de er Elias, og det er korrekt at Johannes gjorde det, i Joh.1.20 - 21.

Jeg må her vise til at utsagnet er ment å vise til antikrist - den som nekter å vedkjenne seg Jesus, han er antikrist (2.Joh.7) Johannes er jo døperen som døper med vann - vannet er folk og nasjoner, altså er Johannes en som skal forføre mange og i likhet med Noah og Menneskesønnen bringe vannflommen over jorden - vi døpes da med vann. Mens Jesu som kommer etterpå døper ikke med vann, men med hellig ånd. Det står slik at ånden (Jesus) vannet (Johannes) og blodet (døden), disse tre samstemmer, 1.Joh.5.8.

Ser vi nærmere på regelen om to og tre vitners utsagn, ser vi at Elias har full oppdekning her, Matt.11.14, Matt.17.10-12, Luk1.17, Mark.6.15, i Mark.9.5 er der igjen snakk om tre stykker: Moses, Elias og Jesus.

I Mark.9.12 står det at Elias må komme først og sette alt i rett stand og sammenliknes med Menneskesønnen: Og hvordan står det skrevet om Menneskesønnen? At han skal lide meget og bli foraktet.

Jeg ser ikke bort i fra at din fortelling om Yoga og kundalini kraften kan ha tilknytning til fremtidens bevissthetsnivå, men jeg tror også att all viten som nå lagres på datamaskiner også vil komme til nytte - all kunnskap samlet over tid gir et enormt potensial.

Når det gjelder kunnskapens nøkkel som ble tatt av de lovkyndige, er dette en historie basert både på fortid og fremtid, fordi at som skjer i fremtid har også skjedd i fortid, Pred.1.9-11. Hvis du forfølger saken ved å se på henvendelsene under verset kommer du videre: det var de skriftlærde og fariseerne som stilte seg i veien til himlenes rike for menneskene, Matt.23.13, og kan sammenlignes med dragen som stilte seg i veien for kvinnen da hun skulle føde.

(de var jo kjent for alle sine gjerninger - de ville gjerne ha hedersplassene i gjestebudene, de fremste setene i synagogene, få hilsninger på torgene og ble kalt Rabbi (Mester) av menneskene, Matt.23.5-8 - de følte seg med andre ord som om de skulle være Messias)

Vi kan også se at det er disse som vil ønske å fare rundt om på jorden (den røde hest i Sak.1.8-9): Matt.23.15: Ve, dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som farer omkring over hav og land for å vinne en eneste tilhenger. Og når han er blitt det, gjør dere ham til et helvetes barn, to eller tre ganger verre enn dere selv!

At disse har tatt kunnskapens nøkkel er en lengre fortelling, det handler egentlig om Guds ark som også er beskrevet som Gud herlighet eller Herrens herlighet eller også Israels herlighet: 1.Sam.4.21: Hun kalte gutten Ikabod (ingen herlighet) og sa: Bortveket er herligheten fra Israel - fordi Guds ark var tatt… (kunnskapens nøkkel)

Har du lest Bibelkoden II av Michal Drosnin?

Her fortelles det om jakten på en jernark som visstnok skal være gjemt i Sittims dal ved Dødehavet på Mazadas piskelignende utstikker, i den skal all kunnskap om menneskene og alt liv på jorden være lagret i en datasentral som endog kan snakke -en obelisk. Drosnin driver med å tolke den hebraiske bibelen matematisk, men mangler kodenøkkelen for å dekode innholdet i bibelen fordi opplysningene synes å være lagret oppå hverandre.

Herrens herlighet er jo beskrevet i Esek.1.k. som et stormvær fra nord med flammende ild - slik observeringer av ufoer i Hessdalen er blitt filmet - midt i ilden viste det seg noe som så ut som blankt metall. Og beskrivelsen av denne står det videre om, og til slutt i Esek.1.28 får vi vite at slik så Herrens herlighet ut.

Med til historien om da Guds ark ble tatt tror jeg vi finner om da Farao og den store larmen som lot den rette tid gå forbi (Jer.46.17) - de hindret mennesker til å komme inn i Guds rike (fariseerne og de skriftlærde) og dette er noe i likhet med Jesu utsagn også - Min tid er ennå ikke kommet, men for dere er det alltid den rette tid. Joh.7.6

Leviatan er beskrevet som den raske dragen og den buktende dragen i Jes.27.1 som henviser til 24.21, himmelens hær og jordens konger, 51.9: Rahab, Job26.13: slangen, Esek.29.3 Farao, Åp.12.9: Satan, og 19.20:dyret, i tillegg heviser verset om Rahab til Jes.30.7: Storskryteren, 2.M.6.6 viser til Israels barn, 14.14 viser til at dette er Herren, 15.12 hans høyre hånd slukte jorden, Salm.74.14 viser til Leviatans hoder som ble til føde for ørkenens folk - Leviatan er forklart som sjøuhyret her som er Farao, i Salm. 87.4 er Rahab nevnt som filisterlandet og Babel som Tyrus sammen med Etiopia. Esek.29.3 bekrefter at sjøuhyret er Farao.

I denne forbindelse ser jeg for meg de gresshoppesvermer som skulle komme inn over Egyptens land (2.M.10.4) og forklares som midianittene og amalekittene og alle Østens barn som lå der i dalen så tett som gresshopper, og det var heller ikke tall på kamelene deres. De var tallrike som havets sand.

Kommentar #41

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Behemot og Laviatan

Publisert nesten 11 år siden

Fant noe mer som jeg har notert ned om disse to . Behemot og Laviatan, Behemot er hos Job 40.10 sammenlignet med en okse i vers 11 kommenteres dens kraft i hoftene, det sender en vider til 1.M.32.22 -31 i historien om da Jakob sloss mot en ukjent mann, da han hadde vunnet viste det seg at Jakob hadde kjempet med Gud og vunnet, etter den tid ble Jakob kalt for Israel.

Jakob kalte stedet Pniel (Guds åsyn), men da solen rant og han nettopp hadde kommet forbi Pnuel, haltet han på sin hofte, derfor er det til denne dag at Israels barn aldri eter spennesenen som er på hofteskålen, fordi han rørte ved Jakobs hofteskål på spennesenen.

Dette sender en rett til Åp.19.16: På sin kledning og på sin hofte har han navn skrevet: Kongenes konge og herrers herre.

Leviatan er annet navn for en Levitt, bror til Moses, Aron var en levitt, 2.M.4.14.

Kommentar #42

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert nesten 11 år siden

http://en.wikipedia.org/wiki/Yom_Kippur.

Det er viktig å forstå meininga med dei jødiske høgtidene.

YOM KIPPUR den desidert viktigaste høgtida.

"Yom Kippur is the tenth day of the month of Tishrei. According to Jewish tradition, God inscribes each person's fate for the coming year into a "book" on Rosh Hashanah and waits until Yom Kippur to "seal" the verdict. During the Days of Awe, a Jew tries to amend his or her behavior and seek forgiveness for wrongs done against God ) and against other human beings "

Yom Kippur fall på den tiande dagen i den sjuande månaden 10/7

Jødane i GT viste ikkje sikkert kortid dette fall fordi det vart avklara fyrst når nymånen viste seg. Då kunne dei rekna seg fram til Yom Kippur.

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/holiday4.html

"The name “Yom Kippur” means “Day of Atonement,” and that pretty much explains what the holiday is. It is a day set aside to “afflict the soul,” to atone for the sins of the past year. In Days of Awe, I mentioned the “books” in which G-d inscribes all of our names. On Yom Kippur, the judgment entered in these books is sealed. This day is, essentially, your last appeal, your last chance to change the judgment, to demonstrate your repentance and make amends."

Desse siste ti dagane før dommens dag er frå 1/7 til 10/7 i JUBELÅRET nr 120 som fell i året 2028.

Det står fast i teksten i 3 Mosebok 25:

Så skal du telle sju sabbatsår fram, sju ganger sju år, så tiden for de sju sabbatsårene blir førtini år. 9 Og den tiende dagen i den sjuende måneden skal du blåse i horn; på soningsdagen skal dere la hornet lyde i hele landet. 10 Dere skal holde det femtiende året hellig og rope ut frihet i landet for alle som bor der. Det skal være et frigivelsesår for dere. Da skal dere komme tilbake, hver til sin eiendom og sin ætt. 11 Det femtiende året skal være et frigivelsesår for dere.

"As I noted in Days of Awe, Yom Kippur atones only for sins between man and G-d, not for sins against another person. To atone for sins against another person, you must first seek reconciliation with that person, righting the wrongs you committed against them if possible. That must all be done before Yom Kippur."

Dommens dag er "appointed" time eller bestemt tid.
Det ligg i ordet høgtid. Høgtid betyr "bestemt tid" eller "appointed time"

Dommens bestemte tid er Yom Kippur i år 2028.


10 dagar før den kjem er Yom Teruah eller Rosh Hashana .Det er varslingsdagen.


Fram til dommens dag har menneska 10 dagar til å gjera opp med sine medmenneske og Gud. Dersom dei ikkje gjer det er dommen deira besegla.

"Dette seier den første og den siste, han som var død og har vorte levande: 9 Eg veit om trengslene du må lida, og kor fattig du er – men du er rik. Eg veit òg at du blir spotta av dei som kallar seg jødar, men ikkje er det, for dei er Satans synagoge. 10 Ver ikkje redd for det du skal lida! Djevelen kjem til å kasta nokre av dykk i fengsel for at de skal setjast på prøve, og de skal lida vondt i ti dagar. Ver tru til døden, så skal eg gje deg livsens sigerskrans!"Op 2,18

Her vert desse 10 dagane nemnd.


På slutten er det ei gruppe som gjer seg klar for dommesn dag 10/7 i jubelåret.

Satan prøver alt han kan å få dei til å gje opp.
Mange vert drepne. Ver tru til døden står det.

Kven er desse som kallar seg jødar utan å vera det?

Det er dei kristne som har gitt avkall på Guds lov og er vorte forførte.

Paulus skriv nokre løgnaktige ord.

"For rett jøde er ikkje den som er jøde i det ytre, og rett omskjering er ikkje det som er gjort i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskoren er den som er omskoren i hjartet, ved Anden, ikkje etter bokstaven. Han får ikkje ros av menneske, men av Gud. " Romarane 2,28


"Sjå, eg lèt nokre koma frå Satans synagoge, slike som lyg og seier dei er jødar, men ikkje er det. Dei skal koma og kasta seg ned for føtene dine, og dei skal skjøna at eg har elska deg."

Dette beskriv dei kristne som har vike frå Guds ord og har følgd etter Paulus.

 

Kommentar #43

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Haugen

Publisert nesten 11 år siden

 

25.09.09 kl. 22:01 skrev Kjell Haugen:

Misforstå meg rett nå..

 

Først skapte Gud himmel og jord på 6 dager og hvilte den syvende.( første sabatt)

"En dag er som 1000 år"..

Fra Adam til nå er det 6 dager ( 6000 år )

Da gjenstår den siste dagen - eller 1000 årsriket. ( den andre sabbaten)

Tilsammen en 14 dagers historie  fra perm til perm i Bibelen.

 Har sett litt på dette, og det ser ut til å stemme ut i fra Bibelen også, og for å sitere Torstein så er Bibelen helt tydelig:

Så skjedde det, etter at de 7 dager var til ende, at vannflommen kom over jorden. (1.M.7.10) 7dager er som sagt 7000 år.

Han (Noah, den 8. 2.Pet.2.5) ventet ennå i 7dager (7+7=14), og så sendte han ut duen. (1.M.8.10) Nå er det snakk om 14000 år.

Men det er ikke bare snakk om 7 sabbatsår, men 7x7 år, slik at tiden for de 7 sabbatsår blir 49 år, (3.M.25.3)

Et jubelår skal dette femtiende år være for dere. (3.M.25.11)

Den endelige jubileumsyklus er på 7 sykluser (7x7 dager/ 7000x7000 år) tilsammen 49000 år, for Herren hvilte på hver 7. dag.

Kommentar #44

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Haugen

Publisert nesten 11 år siden

 

Den endelige jubileumsyklus er på 7 sykluser (7x7 dager/ 7000x7000 år) tilsammen 49000 år, for Herren hvilte på hver 7. dag.

 he,he

Det er så enkelt som å leggja saman alle årstala som er gitt frå Adam og framover så finn du at 6000 år sluttar år 2028.

Adam - til Abraham vart  fødd gjekk det 1948 år

Frå Abrahams fødsel til pakta med Gud  vart inngått gjekk det 99 år

Frå pakta vart inngått gjekk det 430 år til utgangen av Egypt.

Frå utgangen av Egypt gjekk det 480 år til tempelet vart starta bygd.

Frå tempelet vart starta bygd gjekk det 430 år fram til fangenskapet i Babylon starta i år 586 f.kr

http://bki.net/6000/6000aar.html

Dommens dag Yom Kippur vil verta oppfyllt heilt nøyaktig etter 6000 år eller 120 jubileum,nøyaktig på dagane slik det er vist i dei jødiske høgtidene.

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #45

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

DE 7000 ÅR

Publisert nesten 11 år siden

Beklager skrivefeilen, det skal være 7000 x 7 = 49000 år.

Ser en nærmere på dette regnestykket synes det faktisk å stemme forbløffende bra med de øvrige bibelske utsagn.

Hvert år feirer vi jo påske etter tradisjon, det er en høytid. Men i 1.M.9.2 står det at Israels barn skal holde påske på den FASTSATTE TID. Neste vers: Den 14.dag i denne måned, mellom de to aftenstunder, skal dere holde påske på den FASTSATTE TID…

Den fastsatte tid vet vi jo hører endens tid til, Dan.11.27,35.

Det er også snakk om 2 lam som skal slaktes: Presten skal svinge dem sammen med førstegrødens brød og to lam for Herrens åsyn. De skal være viet til Herren og tilhøre presten. (3.M.23.20)

Det ene lammet skal du ofre om morgenen, det andre lammet skal du ofre mellom de to aftenstunder. (2.M.29.39)

En Tid Tider og en halv tid

Dan.7.25, 12.7, Åp.12.14

Dan.7.25 viser til Dan.9.24ff, som viser til 70 uker som er tilmålt alt sammen som skal skje Ditt folk.

Skapelsesberetningen handler om 7 dager som omregnes til 7000 år (1 dag er 1000 år)
Dette tilsvarer en uke. 70 slike uker er 490 000 år.

Den siste uken skal deles i to (fram til en Fyrste står fram skal det gå 7 uker og 62 uker - det er 69 uker. Den siste uken av de 70 gjenstår (etter de 62 uker), da skal byen og helligdommen bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer - og midt i denne uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til opphør. (Dan.9.27)

Deler man en uke (som er 7000 år) i to, blir dette 3500 år, og er identisk med en tid (1000 år) tider (2000 år) og en halv tid (500 år), dette er også identisk med Åp.11.2 hvor den hellige stad skal ligge nedtråkket av hedningefolkene i 42 måneder, og forklares i neste verset:

Jeg vil gi mine to vitner å profetere i 1260 dager (1 måned er 30 dager, 30 x 42 = 1260) I Åp.11.9 er disse dager oversatt til 3 og en ½ dag, i skapelsesberetningen ville dette utgjøre 3500 år.

Som backup på at dette er en riktig utregning kan jeg vise til 4.Esra, 10.40-48 (i tolkning av fjerde syn) og om Sions ødeleggelse: Nå ser du ikke lengre en kvinne men en by, kvinnen du så er Sion som du nå ser som by, det hun fortalte om at hun hadde vært barnløs i 30 år, betyr at det ikke ble ofret der i 3000 år. Hun fortalte om den ulykke som rammet henne da sønnen gikk inn i brudekamret og døde - dette er Jerusalems ødeleggelse.

Til slutt vil jeg påpeke Torstein Langesæters iherdige forsøk på å tolke Bibelen rett frem som en historisk bok, hvor en kan legge sammen alle årstall, og få til at det hele slutter i 2028. I følge Torstein så bruker Bibelen klar tale, og det gjør den også i Tit.3.9: Men tåpelige stridsspørsmål og ættetavler og stridigheter om spørsmål i loven skal du vise fra deg, for de er unyttig og meningsløse.

Vil du forfekte disse uttalelser fra skriften?

 

Kommentar #46

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert nesten 11 år siden

Tit.3.9: Men tåpelige stridsspørsmål og ættetavler og stridigheter om spørsmål i loven skal du vise fra deg, for de er unyttig og meningsløse.

Vil du forfekte disse uttalelser fra skriften?

 

------------------------

Gud gjentek kronologien frå Adam og Eva fleire gonger.

Det er enkelt og likefram.

Utallige er det som har studert dette og kome fram til at desse 6000 åra er heilt på slutten.

"Dette er boka om Adams-ætta. Den dagen Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds bilete.  2 Til mann og kvinne skapte han dei. Og han velsigna dei og kalla dei menneske, den dagen dei vart skapte.
     3 Då Adam var 130 år, fekk han ein son som var så lik han som hans eige bilete, og han kalla han Set.  4 Etter at Adam hadde fått Set, levde han endå 800 år og fekk søner og døtrer.  5 Heile levetida åt Adam vart 930 år. Så døydde han.
     6 Då Set var 105 år, fekk han sonen Enosj.  7 Etter at Set hadde fått Enosj, levde han endå 807 år og fekk søner og døtrer.  8 Heile levetida åt Set vart 912 år. Så døydde han.
     9 Då Enosj var 90 år,--- OSV...

Kva Paulus har i tankane med desse orda,veit eg ikkje.

Men som skrive i andre innlegg. Paulus er ein falsk apostel . Jesus viser til "lova og profetane" som sanningskjelde.Dersom det ikkje er i samsvar med det -så kast det overbord.

Kristne brukar Paulus for som alibi for ikkje å halda den sjuande dagen-sabbaten.

Sabbaten skal minna oss om skapinga.

"Kom kviledagen i hug, så du held han heilag!  9 Seks dagar skal du arbeida og gjera di gjerning. 10 Men den sjuande dagen er sabbat for Herren din Gud. Då skal du ikkje gjera noko arbeid, korkje du eller son din eller dotter di, korkje tenaren eller tenestkvinna eller feet, eller innflyttaren i byane dine. 11 For på seks dagar skapte Herren himmelen og jorda og havet og alt som i dei er; men den sjuande dagen kvilte han. Difor velsigna Herren sabbatsdagen og lyste han heilag."

Dette er nedskrive enkelt i 1 Mosebok korleis det gjekk føre seg.

God's Prophetic Timeline - 7 Days

http://www.youtube.com/watch?v=AvvUuOgWGvI


 

Kommentar #47

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Re: Torstein

Publisert nesten 11 år siden

Hvis du har et tolkningsproblem kan årsaken ligge i din bibelutgave.

Jeg siterer deg:

"Dette er boka om Adams-ætta. Den dagen Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds bilete. 2 Til mann og kvinne skapte han dei. Og han velsigna dei og kalla dei menneske, den dagen dei vart skapte.

Sitat slutt

Din bibelutgave har oversatt Guds liknelse med Guds bilete/bilde. Det betyr for så vidt det samme, men forståelsen av de to ordene kan bli forskjellige. Når vi leser ”i hans bilde” forstår vi at mennesket er likt ham - men det er vi ikke før vi omskapes til det uforgjengelige ved den siste basun (1.Kor.15.52), Kol.3.5: Så død da deres jordiske lemmer - dere har avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger og ikledd dere det nye mennesket med dets gjerninger etter sin Skapers bilde.

Altså er mennesket som er skapt i Guds bilde ”det nye mennesket” og ligger foran oss i framtid.

Hvis en derimot ser på ordet liknelse, forstår en at det er en fortelling som skal forståes på en annen måte en slik en leser det rett fram slik du gjør.

En slik lignelse blir eksempelvis tatt frem og etterpå forklart i Matt.13.24 ff. hvor himlenes rike ble fremsatt med en mann som sådde godt korn i åkeren sin.

Disiplene forsto heller ikke hva han mente med dette og ba om en forklaring, da sa han: Den som sår det gode kornet er Menneskesønnen, åkeren er verden, det gode kornet er rikets barn. Ugresset er den ondes barn.

Hele Bibelen er skrevet i billedspråk (Guds bilde) eller lignelse, så når du leser at vi er skapt i Guds bilde, så betyr det faktisk det nye menneske i fremtid du leser om.

Gud er menneskelig, men han oppstod før vår tid og har distansert seg fra det kjødelige og kan derfor ikke være lik oss, liksom vi heller ikke kan være lik Gud (i hans bilde) som er kjødelige ennå, fordi han er ånd og åndelig, om dette står det utførlig forklart i 1.Kor.15.45 ff om den første Adam som var av jorden - jordisk, den siste Adam var ånd som gir liv (til døde mennesker) og beskrives som himmelsk.

Dette beskrives i v46: Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige (jordiske) deretter det åndelige (himmelske)

Liksom Adam måtte gå den naturlige veien for å bli Gud, må vi også gå den samme vei for å kunne bli lik ham i Guds åndelige verden.

Kommentar #48

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Bilete

Publisert nesten 11 år siden

Kanskje på tide med eit skikkeleg bilete,Kristensen.

Det er mykje hyggelegare når ein ser kven ein diskuterer med.

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere