Tor-Olav Foss Baldersheim

77

Islam – tro, ideologi eller tilhørighet?

Det er uheldig med for snevre definisjoner når man diskuterer islam, muslimer og ulike politiske synspunkt.

Publisert: 13. jan 2011

Innen de islamske samfunn er det krefter som ønsker å stille klokken mange århundrer tilbake. Noen av disse ortodokse kreftene ønsker endog å gå tilbake til 600-tallet, til slik Muhammeds nærmeste levde. Navnet som brukes på dem er salafister.

Blant en del av disse grupperingene finnes en del som mener seg berettiget til å definere hvem som er muslimer og hvem som er frafalne kjettere, takfirer. Al Qaidas ideolog, Al-Zawahiri, er blant dem som mener å ha denne retten og hans taler mot sjiamuslimer, er like så harde som de han har holdt mot amerikanere.

Denne tendensen til at grupper innen islam definerer hvem som ikke er muslimer er et gammelt problem og vil nok være noe som islam vil slite med også i den nærmeste fremtiden.

Interessant nok finnes det på sett og hvis en form for motstykke til dette i mange islamkritiske miljøer. Det er en gjenganger i islam-diskusjonene på nett at muslimer, som gruppe, skal identifiseres med og knyttes til ulike holdninger, handlinger eller synspunkt.

Der salafister og andre definerer muslimer ut av islam, defineres tilfeldige muslimer inn i eksempelvis salafismen av mange islamkritikere. I stedet for å se på muslimer som en gruppe ulike mennesker, som deler en felles identitet, men som i nokså varierende grad ønsker å implementere ulike regler og påbud, så blir de på mange måter ofte gjort til agenter for et politisk prosjekt, per definisjon.

Ser man derimot nærmere på holdninger aggregert, så vil man finne at det at det er betydelige forskjeller mellom land og over tid. Dette gjelder både i forhold til hva man ønsker av islamsk lov og hva man synes er tillatt og riktig i ulike situasjoner, herunder sett i forhold i konflikter med andre land. Det er mønstre og en del av dem må tas meget alvorlig, men bildet er ikke statisk.

Riktignok kan det gjerne være vanskelig å prate seg bort fra reelle uenigheter og motsetninger, men snakker man nærmere med muslimer på tomannshånd, så er det i hver fall min erfaring, at det gjerne er langt flere nyanser og refleksjoner bak de ulike synspunktene, enn hva mange har lett for å tro.

 

http://pewglobal.org/

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

mye kan enkelt avklares

Publisert over 9 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

Ser man derimot nærmere på holdninger aggregert, så vil man finne at det at det er betydelige forskjeller mellom land og over tid. Dette gjelder både i forhold til hva man ønsker av islamsk lov og hva man synes er tillatt og riktig i ulike situasjoner, herunder sett i forhold i konflikter med andre land. Det er mønstre og en del av dem må tas meget alvorlig, men bildet er ikke statisk.

En kan vel ikke godt forvente av nordmenn flest at de skal være eksperter på de ulike muslimske grupperingene. Det de fleste forholder seg til er vel rett og slett det man hører, ser og opplever selv. Og det er også det som gjerne diskuteres.

Dersom størsteparten av muslimer i Norge faktisk ikke ønsker et mer radikalt islam her, er det viktig at representanter for disse miljøene står frem og gir klare uttalelser på vegne av denne gruppen og i tillegg aktivt motarbeider at de sprer slik propaganda.  Så lenge endel vanskelige temaer møtes med enten voldsomme demonstrasjoner (som i saken med karrikaturene) eller taushet (som i selvmordsbombersaken), er det lett å trekke slutninger for de som ikke kjenner miljøene fra innsiden.

Mange etterlyser vel rett og slett at det i større grad snakkes sant også i forhold til hva som egentlig skjer i muslimske miljøer i Norge. Hvorfor blomstrer disse radikale ungdomsmiljøene? Hva er det slags målsetning disse har med sitt arbeid? Hva synes offisielle talsmenn for muslimer om disse målsetningne osv? Hvorfor er det så taust rundt dette?

Kommentar #2

Tor-Olav Foss Baldersheim

77 innlegg  1162 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Det er et vanskelig tema dette her og for ordens skyld, så er jeg i mot den masseinnvandringen som pågår, da det følger med både en del sosiale problemer og fordi det også følger med en risiko for sekteriske konflikter.

Det som likevel er viktig er at man ikke tar de verste uttalelsene man leser og generalisere ut i fra dem eller at man bygger seg modeller der man finner noen ting som er ille i islams historie og så avleder grove ting ut fra det.

I det siste har jeg sett ganske mye av leserkommentarer i aviser og blogger, som har vært veldig grove. Jeg ønsker ikke å gjengi alt her, men det skjer en form for haussing, der det på en måte bygges opp en argumentasjonsrekke som går i retning av at "fordi talsmenn NN tilsynelatende ikke tok avstand fra ditt eller datt, så følger det at person ZZ er mer eller mindre med på at..."

Selv er jeg såpass heldig at jeg er vokst opp med nære muslimske venner, samtidig som jeg har festet, trent og jobbet med ganske mange forskjellige andre muslimer. Det er enorme individuelle forskjeller, men tro meg når jeg sier at mange av dem nærer dyp uro for utviklingen i landene de stammer fra, uavhengig av om de er liberale eller konservative.

For å likevel gå vekk fra det personlige og over til det generelle, så er det for min del ikke noe vanskeligere å være uenig med muslimer, enn det er å være uenig med andre. Veldig ofte kan mennesker ønske helt forskjellige ting fra meg, men likevel ha mange gode sider og det bør være mulig å forholde seg normalt til dem likefullt.

Legg så til at det ofte er store uenigheter muslimer i mellom, så bør man være litt aktsom.

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 2925 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
7 dager siden / 1196 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1171 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
13 dager siden / 861 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
5 dager siden / 745 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
5 dager siden / 578 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
17 dager siden / 550 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
2 måneder siden / 492 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere