Jon Magne Lund

Kommentar–<br></br>redaktør <br></br>i Vårt Land
396

Kondomer til besvær

Publisert: 29. apr 2009

Ja vel – så er paven naiv som sier at kondombruk ikke vil løse hiv-/aidsproblemene. Men hans hardeste kritikere er like naive.

Mer enn en måned har gått siden pave Benedikt XVI innledet sitt besøk i Afrika med en uttalelse som provoserte en hel verden: Kondomer er ikke løsningen på den aidsepidemi som plager store deler av Afrika, de er snarere en del av problemet, Benedikt poengterte at aids er en tragedie som ikke kan overvinnes bare med økonomiske midler, og som heller ikke overvinnes ved å dele ut kondomer, som bare øker problemet. Paven vil løse problemet ved hjelp av det han kaller «en åndelig og menneskelig oppvåkning».

Den enkleste måten å forholde seg til pavens uttalelser på, er å avfeie dem som virkelighetsfjernt nonsens fra en gammel og isolert mann. Eller som utslag av Den katolske kirkes nærmest prinsipielt begrunnede motstand mot kondomer og andre prevensjonsmidler – som jeg på ingen måte vil forsvare.

Dum pave? Men er paven dum og isolert? Bidrar han med sine kondomuttalelser til en form for folkemord, som noen av hans tøffeste kritikere hevder? Folk i det sørlige Afrika er hardest rammet av epidemien. Der er rundt 22 millioner ifølge FN-tall infisert av hivviruset. Tre fjerdedeler av alle dødsfall som hadde sammenheng med aids, rammet Afrika. Afrikanerne har med andre ord et nærmere forhold til hiv og aids enn de fleste andre. Det gir grunn til ettertanke at antakelig det store flertall afrikanske katolske biskoper støtter pavens syn. Eller skal de avfeies med at de tør ikke si annet?

Biskopene sier i likhet med paven at avholdskampanjer er den beste måten for å bekjempe spredningen av hiv. La meg få løfte fram noen erfaringer jeg har gjort meg gjennom mange besøk i det sørlige Afrika – noen for å skrive om hiv/aids og kondombruk. Ved en rekke anledninger har jeg møtt og diskutert problemet med afrikanere. Få støtter Den katolske kirkes bastante nei til kondomer. Men svært mange sier med paven at utdeling av kondomer ikke løser aidsepidemien. Snarere poengterer de som Benedikt at det må en holdningsendring til. De prøver å overbevise folk om at de må være trofaste mot sin partner, de må vise ansvar.

Masse kondomer. Flere steder på landsbygda i Sør-Afrika opplevde jeg at særlig unge menn avviste både kondombruk og trofasthet og seksuell avholdenhet. De hadde rikelig tilgang til kondomer; kondomer ble utdelt gratis overalt. Men de bare lo av den slags og sa det var som å spise bananer med skallet på. Når jeg eller den lokale helsearbeideren jeg var sammen med spurte om de ikke kjente risikoen ved ubeskyttet sex og et utsvevende seksualliv, trakk de på smilebåndet. De var fullt klar over at sjansen for å bli smittet var meget stor. Men de skulle jo dø likevel, og det var så lite håp over det livet de levde at de heller ville oppleve fri sex i øyeblikket enn å tenke fremover.

Også den lokale helsearbeideren sukket fortvilet over svarene og sa at «her hjelper det nok lite med flere kondomer; det må en holdningsendring til.» Slik sett kan kondomer være en del av problemet – det vil si om man tror man har gjort nok bare man sier ja til dem.

Naivt. Å motarbeide kondombruk fortjener ingen støtte. Kondomer hjelper mot aids, samme hva paven måtte si og mene. Men det er naivt å tro at alt løser seg med kondomer.

Den katolske kirke har valgt sitt ståsted: Den oppfordrer til avholdenhet og trofasthet. I tillegg er den gjennom sine hjelpeorganisasjoner og menigheter meget aktiv i kampen mot aids og i humanitært arbeid til hjelp for de smittede og syke.

Paven trenger støtte i sitt arbeid for å fremme en holdningsendring. Så får vi bare håpe på at kirken etter hvert vil tenke mer pragmatisk enn prinsipielt om kondombruk – og at kondomenes ivrigste talsmenn vil innse at utdeling av preventiver må gå hånd i hånd med arbeidet for å vekke folk til ansvarlighet.

Jon Magne Lund 


Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Fredrik W. H. Steensen

100 innlegg  846 kommentarer

Avholdenhet viktig, bestandig!

Publisert over 10 år siden

Det gleder meg å se ditt innlegg som forsvarer den egentlige intensjon i pavens anliggende i debatten...

Det er ingen tvil om at kondomer beskytter mot HIV viruset, men den viktigste beskyttelsen er avholdenhet og det monogame livslange ekteskap. Men for enkelte er dette å sammenlikne med en umulig oppgave, og jeg tror som enkelte andre har hevdet at gratis og uhemmet utdeling av kondomer ikke hjelper uten også en radikal omlegging av den seksuelle adferd.

Kommentar #2

Ann Jeanette Søndbø

1 innlegg  8 kommentarer

Paven har kanskje rett

Publisert over 10 år siden

Jeg tror denne (http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/27/AR2009032702825.html) artikkelen viser  at de som vil heve sin røst og hevde at ”Benedict har feil ang komdomer,” må legge til: ”Benedict og Harvard School of Public Health har feil ang kondomer”. Eller kanskje bedre: ” Benedict, Harvard School of Public Health og verdens kristne før 1930 (inkl Luther og Calvin) har feil ang kondomer.”

Ja, undersøkelser viser at gratis gummi ikke har ført til at smittetallene har sunket i Afrika. Landet som midlertidig skiller seg ut er Uganda. Her har de vendt trenden med "Sticking to One Partner” og "Loving Faithfully."

Pave Paul IV hadde i 1968 en uttalelse ang emnet. Han viste en motvilje til  bruken av preventivmidler. Ved første øyekast virker dette for oss totalt fremmede, men Pavens bekymring var vedrørende konsekvensene av å skille sex fra ‘reproduksjon’ og ansvaret dette innebærer. I sin kommentar nevnte han at anvending av preventivmiddel i lengden kunne føre til relasjoner uten kjærlighet; relasjoner der man betrakter sin partner som ett objekt for tilfredsstillelsen av egne lyster. En kald og kynisk konsum av sex.


"Oavsett vad man tycker om katolsk sexualmoral i övrigt är det svårt att hävda att en sådan kritik inte har någon relevans för oss i dag."

Interessert i mer? Se også hva Joel skriver om svartmalingen av den Katolske Kirke:  http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=488376

Kommentar #3

Silje Pettersen Holand

51 innlegg  342 kommentarer

takk!

Publisert over 10 år siden

Interessant å lese innlegget ditt! Det gav meg noen nye vinkler å se saken fra :) Som faktisk endrer på mye, i motsetning til de første provoserende protest-tankene som kommer opp når en hører om det paven sa. Nå fikk jeg mer forståelse for hvorfor! Og at han faktisk har rett på mange måter! :)

Kommentar #4

Jon Magne Lund

396 innlegg  75 kommentarer

Takk for tilbakemeldinger!

Publisert over 10 år siden

Takk for det du skriver, Steensen. Du verden så enige vi er; dette var mitt utgangspunkt for å skrive kommentaren.

Interessant innspill, Søndbø! Jeg er ikke så negativ til prevensjon som Den katolske kirke er, men pavenes poengtering av at sex ikke må isoleres fra og bli en kynisk konsumvare, er viktig. En holdningsendring i den retning er vel verdt å kjempe for. Det vil også gjøre kampen mot hiv/aids mer effektiv.

Takk til deg også, Holand. Vi ønsker jo å formidle stoff til ettertanke både i kommentarene vi skriver og i Vårt Land for øvrig.

Jon Magne Lund

 

 

Kommentar #5

Andreas Dingstad

47 innlegg  57 kommentarer

Ville det hjulpet med et JA fra Paven?

Publisert over 10 år siden

Takk for et nyansert innlegg Jon Magne. Det er forfriskende med en kommentator som klarer å ha flere tanker i hodet samtidig og klarer å komme med saklig kritikk, fremfor den trøttende følelsesbaserte diskurs som ofte preger pressen. 


Den største bommerten man i dag kan gjøre i Vesten med tanke på å ekskludere seg selv fra offentligheten, er å fremstå som en moralist. Pave Benedikt XVI blir med sine uttalelser et felles hat-objekt som ved å minne oss på menneskets verdighet og oppfordring til trofasthet, setter spørsmålstegn ved den seksuelle revolusjons dogmer.

La oss se for oss følgende scenario: Paven i Roma går ut offentlig og sier: bruk kondom! Ville vi i et følgende tiårsperspektiv se en dramatisk nedgang i antall HIV-smittede i afrikanske land? Har Paven og Kirken virkelig så stor makt? Faktum er jo at man i en årrekke har kjørt på med distribusjon av kondomer, smittetallene er allikevel økende. Det synes derimot urealistisk at de mennesker som av egen fri vilje ikke hører på Kirken i utgangspunktet, plutselig skulle begynne å gjøre nettopp det.

Interessant er det også å høre lederen for Meeting Point Kampala i Uganda, Rose Busingye, sine perspektiver på saken. Her hører vi blant annet om journalistene som i sin misforståtte medfølelse med et kvinnelig AIDS-offer presterte å gi henne en pakke med kondomer. Kvinnen utbryter: ”Min mann er døende og mine seks barn blir snart foreldreløse. Hvilken nytte har denne boksen med kondomer for meg?”

Den katolske kirke bør få delta i kampen mot AIDS på sine egne premisser. Jeg er ikke enig med deg Jon Magne i at Kirken fremstår dogmatisk i sitt prevensjonssyn. På bakken i Afrika vil man finne en stor grad av pragmatisme for eksempel ved muligheten for å beskytte seg selv mot en smittet partner ved å bruke kondom. Se for øvrig også jesuittpateren Michael Czernys grundige gjennomgang av temaet i artikkelen "A human and spiritual wake-up call."

 

Kommentar #6

Espen Utaker

298 innlegg  459 kommentarer

Paven hadde rett

Publisert over 10 år siden

Det er mange interessante og nyanserte innlegg på denne tråden. For å lese mer om temaet anbefales også en titt på Erik Andviks innlegg Paven hadde rett. 

 

 

 

 

Kommentar #7

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Tja .......

Publisert over 10 år siden

Sitat: 29.04.09 kl. 09:43 skrev Fredrik W.-H. Steensen:

Det gleder meg å se ditt innlegg som forsvarer den egentlige intensjon i pavens anliggende i debatten...
Sitat slutt.


Det gleder meg også!


Sitat:

29.04.09 kl. 13:53 skrev Andreas Dingstad:


Den katolske kirke bør få delta i kampen mot AIDS på sine egne premisser. Jeg er ikke enig med deg Jon Magne i at Kirken fremstår dogmatisk i sitt prevensjonssyn. På bakken i Afrika vil man finne en stor grad av pragmatisme for eksempel ved muligheten for å beskytte seg selv mot en smittet partner ved å bruke kondom. Se for øvrig også jesuittpateren Michael Czernys grundige gjennomgang av temaet i artikkelen "A human and spiritual wake-up call."
Sitat slutt.


Gir min tilslutning til dette!


Mvh :)

Kommentar #8

Hallvard Thomas Hole

29 innlegg  237 kommentarer

Prevensjonsmentalitet

Publisert over 10 år siden

Takker for et konstrutivt innlegg.

Da kondomdiskusjonen var veldig levende i media for over en måned siden prøvde jeg å bidra til diskusjonen på vg.nos sider. Det var visst ingen god idè. En time etter at jeg hadde skrevet innlegget var temaet tatt vekk fra vgs hovedside, og da jeg fant fram til diskusjonen oppdaget jeg at innlegget mitt var blitt fjernet. Innlegget mitt bestod av mer eller mindre følgende tankerekke.

1. Paven er den katolske Kirkes overhode. Når han uttaler seg, så er det i første omgang til troende katolikker.

2. Vi kan anta at troende katolikker følger Kirkens lære, også når det gjelder seksualmoralen.

3. Vi kan anta at troende katolikker hører på Paven, når han oppmuntrer til avholdenhet før ekteskapet og trofasthet i det i bekjempelsen av HIV/AIDS.

4. Ergo, troende katolikker er i aller høyeste grad med på å bekjempe HIV/AIDS, for avholdenhet er den eneste 100% sikre metoden i kampen mot AIDS, i hvertfall når det gjelder risiko for spredning gjennom seksuell aktivitet.

5. Vi kan anta at alle ikke-troende i utgangspunktet ikke har noen interesse av å høre på Paven. Hvis Paven mot formodning skulle akseptere kondomer, betyr det at de automatisk ville komme til å høre på Paven? Nei.

Derimot

6. Prevensjonsmidler er laget for å kunne ha sex uten konsekvenser. For det første for å slippe graviditet. Kondom beskytter i tillegg mot sykdommer.

7. Denne prevensjonsmentaliteten, altså fri sex uten konsekvenser, fører til større seksuell aktivitet, dvs. ofte, og det ikke bare med en partner men med forskjellige.

8. Økt seksuell aktivitet øker risikoen for smitte.

9. Utdeling av kondomer fører dermed til økt smittefare, nettopp på grunn av denne prevensjonsmentaliteten.

10. Paven sier at utdeling av kondomer er en del av problemet med spredning av AIDS. Utifra tankerekken jeg her har presentert er det som Paven sier helt logisk.

Når det gjelder prevensjonsmidler og kondomer i forhold til katolsk morallære så er det et tema for seg. Jeg benytter likevel anledningen til å si at vi her må ha klart for oss Kirkens syn på ekteskapet og seksualaktens plass i den. Sex har her to helt klare sider. På den ene siden som en fysisk forening av ektefellene, som utfyller og kompletterer den åndelige og sjelelige foreningen i kjærligheten, på den andre siden gir det nytt liv som en frukt av ektefellenes kjærlighet (ekteskapet er i det minste åpent fordet, selv om dette ikke er resultatet). Ingen av disse to kan utelukkes når to mennesker/ektefeller forenes. Begge sider må være tilstede for at mennesket ikke skal miste sin identitet og intergritet.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere