Glenn Hole

12

Ord er makt, ord er våpen, ord kan brukes til å inspirere godt eller vondt

Det var med vanvidd og sjokk en hel verden ble vitne det som utspant seg 6. januar 2021 på Capitol Hill, Washington, USA

Publisert: 8. jan 2021

Kampen om makten i samfunnet er en kamp om makt over ordene. Ord er makt, og den som har makten over ordene, har stor innflytelse på hvordan vi tenker. Ord kan være skarpe og presise eller vage og diffuse. Av og til passer det ene, av og til det andre.

Det er lite som kan bygge så mye opp som gode ord, og det er lite som kan rive ned så mye som vonde ord. Kritiske ord kan såre, og kjærlige ord kan oppmuntre. Ord kan skille i fiendskap eller forene oss i vennskap. Ord kan både rive ned og bygge murer. Ord kan berike og forbanne. Av og til kan fraværet av ord være det beste, det sies «tale er sølv, men taushet er gull». Når munnen er lukket, forsnakker man seg ikke, Ett ord i tide er bedre enn ti i utider.

Ordene vi velger i vår muntlige og skriftlige kommunikasjon har betydning. Valg av ord er med på å påvirke den politiske dagsordenen, til kaos eller orden. Ordene vi bruker kan endre alt. Ord er makt og kan brukes til å skape en absurd virkelighetsforståelse som raskt brer om seg som en vedtatt sannhet, det har menneskets historie vist tidligere. Ord uttrykt i det offentlige rom kan være som små doser av gift som over tid, gjør stor skade i et demokratisk samfunn. Som mennesker er vi hele tiden utsatt for ordets makt som påvirker oss i den ene eller andre retningen. Vi opplever virkeligheten gjennom ordene.  Ordene vi velger, er avgjørende for hvordan vi tolker hverandre og situasjonen vi befinner oss i. Ord kan inspirere frem en mester og ord kan drepe.

Så la oss velge våre ord med varsomhet og omtanke.


Glenn Hole, Ph.D

Ledelsesfilosof


Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere