Adrian Smith-Stenberg

2

Fremskrittspartiet vil stoppe pensjonsranet

Våre eldre har rett på en verdig og rettferdig alderdom.

Publisert: 4. des 2020

Der Arbeiderpartiet innførte pensjonsranet i 2011, foreslår Fremskrittspartiet nok en gang å fjerne den urettferdige underreguleringen av pensjonen.

Fremskrittspartiet foreslo på tirsdag 10. november å innføre en massiv pensjonssatsing til pensjonistene. En satsing som innebærer at pensjonister skal få samme kjøpekraftsutvikling som lønnsmottakere. Det burde være rett og rimelig at våre eldre får en verdig og rettferdig alderdom. Der Arbeiderpartiet innførte pensjonsranet i 2011, foreslår Fremskrittspartiet nok en gang å fjerne underreguleringen av pensjonen. 

 I Oslo bor det over 196.000 personer som er 50 år eller eldre. Dette er osloborgere som har vært med på å bygge opp Norge til det fantastiske landet vi har i dag. I 2011 innførte Arbeiderpartiet pensjonsreformen som satte i gang underreguleringen av pensjonen. Pensjonsreformen har i praksis svekket eldre sin økonomi, der særlig de med minst merker det hardest. 

Reformen i 2011 har ført til en merkbar underregulering av pensjonen. Pensjonen har blitt regulert i takt med lønnsvekst minus 0,75 prosentpoeng. Dette fører til at de eldre for hvert lønnsoppgjør sakker etter. Reallønnsveksten har faktisk vært så lav at alderspensjonene har gått ned om man også tar til høyde for prisstigningen i samfunnet. 

Fremskrittspartiet har foreslått gjentatte ganger, blant annet 14. mai og nå sist 6. oktober, å fjerne underreguleringen og sette til rette for en mer verdig og rettferdig pensjon for våre eldre, mot Arbeiderpartiet og Høyre sine stemmer. FrP har kommet med sitt alternative statsbudsjett, og har foreslått i samarbeid med SV, om å fjerne underreguleringen. Vi vil bruke 2,5 milliarder kroner på å sikre pensjonistene samme kjøpekraftsutvikling som lønnsmottakere. 

 Våre eldre som har bygget opp vårt fantastiske land har rett på en verdig og rettferdig alderdom. Dessverre kom pensjonsreformen i 2011 og svekket pensjonistenes økonomi, mot våre stemmer. Vi vil rette opp i Arbeiderpartiets skader. Fremskrittspartiet foreslår i vårt alternative budsjett å fjerne underreguleringen, et pensjonsforlik som vil komme alle eldre i Oslo og Norge til gode. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere