Torgeir Tønnesen

71

Mange kristne holder de 10 bud - og tror at de blir frelst

"Dere er skilt fra Kristus, dere som vil rettferdiggjøres ved loven; Dere er falt ut av nåden. " (Galaterne 5 ,4 )

Publisert: 4. des 2020


Du som ikke elsker din neste. 

Du som sliter med småløgner og dårlig samvittighet fordi du jobber på søndagen. Du som tror du må betale tiende for å bli frelst. Du som falt i hor - og tror at du går fortapt. Hvordan vil du rettferdiggjøres for Gud? Det hjelper ikke å prøve å holde budene.

De 10 bud ble gitt til Moses, for strengt å følges i sin tid, men budene har ingen spesiell plass i vår pakt med Kristus.

Man kan bryte budene.

Mange kristne i Norge og ellers omkring i verden, er opplært til å holde de 10 bud, og holde dem hellige. Mange plages i sin samvittighet når de bryter et bud, og tror de kan gå fortapt og ikke slippe inn i himmelen. Men er det slik? Kan man bevisst bryte budene og likevel komme til himmelen? Ja, det kan man. Men på visse vilkår, ellers er man på en farlig vei.

Moseloven og de 10 bud er ett og samme system, og samme ånd. Gode og nyttige.

Det første man må vite om moseloven, er at budene er like hellige og herlige for Gud og mennesker den dag i dag, som de var den gang. Budene står der som et vitnesbyrd om Gud, for alle folk på jorden. Vi sier ofte at de er «allmenngyldige». Budene er satt for «urettferdige og for syndere»(1 Tim 1,9) Derfor har budene en viktig funksjon i dag, for både kristne og for alle andre. De 10 bud skal minne folk om sin synd, og om Gud. 

Vi skal grunne på dem og slutte oss til dem, og erkjenne at de er gode og nyttige for menneskeheten. Likevel holder ikke dette til frelse, og til himmelsk borgerskap.

Budene er også evige, og vil aldri opphøre. Derfor sa Jesus at han ikke kom for å oppheve loven(budene) men for å oppfylle loven. Jesus har nå oppfylt loven, noe som betyr at den funksjonen loven og budene hadde for jødene, ikke har noe med kristendommen å gjøre. I kristendommen følger vi ikke loven, men Kristus og Hans lov.

Kristne skal derfor ikke leve ved loven, eller dømmes ved loven. Vi skal leve ved Kristus, og dømmes av Kristi domstol.

Hva betyr så det i praksis?

Det betyr at dersom vi holder alle budene, gjennom hele vårt liv – så blir vi likevel ikke frelst av den grunn. Det betyr - at skal du bli frelst og komme til himmelen, så må du oppfylle en annen lov, nemlig Kristi lov. Kristi lov er slik: (Rom kap 3-4-5-6-7-8)

1) Du blir frelst ved tro på Kristus

2) Du blir frelst ved å tro, - at i Kristus erklæres du rettferdig for Gud (anerkjent) - uten å holde noen formell og skriftlig lov, eller oppfylle noe bokstavelig krav. Kristi lov er åndelig, ikke bokstavelig:

3) Kristi lov er tofoldig, dvs det innebærer å elske Gud og din neste som deg selv. (Matteus)

4) Kristi lov begynte på pinsedag og gjelder frem til opprykkelsen. Kristi lov gjelder i den tidsperioden vi kaller nådens tidsalder - eller nådens tidshusholdning. (Grovt sett 2000 år)

Fantes Kristi lov i den gamle pakt? Ja, Men kun skyggen av den. (Kol 2,17-Heb 8.5)

Det finnes en hemmelighet ved Kristi lov, nemlig at den er pre-eksistent. Gudsmenn og Gudskvinner som levde før Moses, levde på sett og vis under Kristi lov, men kun i skyggen av Kristi lov. For eksempel Abraham hadde ingen lov, men han trodde likevel på Kristus. Abraham forstod at Gud ikke var bare en, men tre. De gamle patriarkene forsto treenigheten. Abraham og David og profetene m.fl. fikk åpenbart skyggen av Kristus, de kunne se Messias langt bort og «hilse ham velkommen». (Heb 11.13)

Patriarkene så ham altså åndelig, idet de forstod at Gud hadde planer om et perfekt offer for synd, - en som skulle komme, og som var større enn dyreoffer og lammeblod. De så en menneskesønn og de så et lam, slik Johannes døperen så lammet. «Se, der - Guds lam som bærer verdens synd» (Matteus)

Hvem er du som dømmer din neste? Vet du ikke at du dømmer deg selv? (Rom 2.1)

Du som er misunnelig på naboens fine Mercedes, - og du som til og med kunne tenke deg hans kone. Du som snyter litt på skatten - og ikke betaler alt du skylder til rett tid.

Du kan ta det helt med ro - du blir ikke dømt av loven eller Moses, men av Kristus. Er Jesus mer nådig enn Moses? Nei, ikke nødvendigvis, Jesus kan faktisk være strengere. (Heb 10.29) Men Jesus har det fortrinn at han kan tilgi deg på sekundet. Han forstår deg også - om du har en gyldig grunn til å fikse litt på skatten. Finnes det gyldige årsaker for å synde? Ja det kan det i Guds øyne.

Husk at Jesus vet om din synd – før du fullbyrder den, slik han også visste at Judas ville synde.

Han forstår hvorfor du falt i den ene og andre synden, og Jesus kan tilgi disse syndene på et øyeblikk. Han vet om dine svake punkt og dine påførte brist. Han vet om smerten du har hatt i din sjel, som gjorde det umulig å holde ethvert bud. Han vet hvordan denne verden og menneskene har pint din sjel. Han vet at du ikke ville krenke din neste med vilje, men at du syndet av andre årsaker.

Synd likevel aldri uten noen årsak – og synd aldri slik at din neste blir krenket. 

Disse vilkårene er evige, og gjelder i alle tidsaldere. Husk at, om du synder, så blir du dømt av Gud - ikke av loven. Gud må dømme hver enkelt sak. Så du må ha vektige grunner for å bryte noen av budene.

Men til himmelen kommer du, så lenge du lever i nåde, tilgivelse og anger.

Jeg anbefaler ingen å jobbe på søndagen, dersom det plager naboen din. Og jeg anbefaler ingen å drive hor. Noen synder er nemlig større og styggere enn andre. Det er en myte at alle synder er like for Gud. Det er stor forskjell på synd.  

  21 Ham som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.(2 Kor 5.21)

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere