Sigmund Voll Ådnøy

Skribent og Visjon Norge-kritikar
140

Finn årene før du ror, Ola Grytten

En NHH-professor krever større redelighet fra NRK - men ser ikke bjelken i sitt eget øye.

Publisert: 4. des 2020

«Ellingsens utgangspunkt er at jeg har skrevet at NRK har hevdet at BCC-medlemmer er hjernevasket og at lederne er kriminelle. Men hvor har jeg skrevet det? Ingen steder.» 

Det skriver Ola Grytten (avisa Dagen forrige uke) i sitt svar til NRK-responsen v/prosjektleder Cecilie Ellingsen. Det gjelder altså dokumentaren «Guds utvalde: Smiths venner». Etter at denne ble sendt, trådte professor Grytten til som en slags BCC-forsvarer. Men freidig offensivt. Han hjelper gjerne BCC-lederne med å sverte NRK Brennpunkt. 

Grytten skrev i sitt første innlegg (det Ellingsen besvarte) at NRK «legger premisser i hendene på publikum slik at de trekker de konklusjonene NRK ønsker». 

Jeg ser ikke mye forskjell på 1) å si at NRK hevder noe og 2) å si at NRK aktivt gir folk premisser slik at folk trekker de slutninger NRK ønsker. 

Grytten skriver også: «NRK insinuerer økonomisk kriminalitet eller sammenblanding av privat og menighetsøkonomi.» Og: «Professor i skatterett Ole Gjems-Onstad konfronterer NRK med at deres insinuasjoner om økonomisk kriminalitet er uforståelig». 

Å insinuere vil si å antyde, beskylde på en fordekt måte. Å si at NRK insinuerer noe er i praksis å si at de hevder det, om enn litt lavmælt. Gryttens budskap  da bli at NRK blant annet har påstått at noen av lederne er kriminelle. 

I sitt nyeste innlegg skriver Grytten noe litt mildere. Han sier at NRK «fremstiller saken på en måte som åpenbart lett forleder publikum til å tro at menighetens medlemmer er hjernevasket og det foregår økonomisk kriminalitet». 

En måte som lett forleder, altså. Så NRK er ikke så skyldige likevel? Best å bestemme seg snart. 

Grytten skriver: «Så til Jonathan van der Linden, som har drevet falskneri overfor BCC, og som NRK benytter som kilde. For det første sier Ellingsen jeg feilinformerer når jeg hevder han ikke har hatt en ledende rolle innenfor BCC. Det sier en del om presisjonsnivået når NRK ikke skjelner mellom å være ansatt i en bank knyttet til et trossamfunn og være leder i en menighet.» 

Det sier litt om presisjonsnivået hvis Grytten ikke medgir at BCCs organisasjon er langt mer enn menighet(er). At banken var en viktig del av BCC. «En ledende rolle innenfor BCC» var nettopp det Van der Linden hadde.

«Les kommentarfeltene på NRKs egne hjemmesider, så kan man selv se hvordan folk oppfatter denne saken, og hvordan BCC-medlemmer opplever grov hets på bakgrunn av NRKs oppslag.» 

FolkFolk har oppfattet dokumentaren på ulike måter. Folk flest har ikke hetset BCC-medlemmer. Det er skikkelig ille med hets mot noen av medlemmene, og med synsing fra noen om ting de ikke vet noe om. Men la oss ikke overdrive. 

Jeg syns det er verdt å merke seg hva avisa Dagens leder sier (tirsdag 24.11.):  

«For et ordinært medlem i BCC er det ikke vanskelig å forstå opplevelsen av å stå overfor en mektig motpart når det er NRK man møter. Hos en allerede sårbar minoritet kan følelsen av utenforskap allerede sitte dypt i, og det at det blir satt et slikt søkelys på menigheten kan bidra til at denne følelsen blir forsterket. 

På den annen side kan ikke dette i seg selv være noe avgjørende argument mot kritisk journalistikk. Det kan komme reaksjoner også om fremstillingen er perfekt balansert. Det handler blant annet om holdninger, eller fordommer, som finnes blant annet hos dem som ytrer seg i ulike kommentarfelt.» (Min utheving.) 

Jeg føler med de som blir plaga. Det tror jeg NRK Brennpunkts folk også gjør. Hvem gjør ikke det? Dette er ikke NM i empati-selfies. «Dersom dette ikke var hensikten», skriver Grytten om NRK og at barn blir trakassert. Dette er svært grovt. Og feigt.

Og pinlig. Man bør bruke årer når man ror, ikke kyllingklubber

 

På forhånd takk fra en «utenforstående» 


P.S. I sitt første innlegg skrev Grytten også: «Jeg sendte ytring til NRK, der jeg stilte kritiske spørsmål ved deres innslag. Dette nektet de å publisere. De som hevder at det ikke er rom for alternative røster hos BCC, dokumenterer så til fulle at den karakteristikken passer bedre på dem selv!» Dette er nesten infantil argumentasjon. NRK Ytring får mange innlegg tilsendt. NRK Ytring er blant arenaene der det er aller vanskeligst å få innlegg/kronikk publisert. Selv med høy aktualitet er det vrient. Og selv med en god tekst. Noe Gryttens tekst forresten slutta å være midt i det siterte avsnittet. Fra et ovarenn av syt og logisk brist bærer det ut i en hoppbakke av fordreining og uredelighet, med nedslag til 12 i stil.

Og dessuten: Ole Gjems-Onstad fikk et liknende innlegg publisert på NRK Ytring. Og: Gryttens to innlegg på Dagen.no er delt eller likt tusenvis av ganger. Ting blir lest og hørt. Ingen grunn til å sutre. Men dét gjør Grytten (som tilsynelatende leker ekspert på både redaksjonelt arbeid, journalistikk, dokumentarisme og retorikk) – også i en Kanal 10-video denne uka. I prat med Marita Moltu sier han at han tenkte på Nord-Korea da han så på Kringkastingsrådet, og at NRK er en totalt lukket institusjon. At Brennpunkt la svaret i munnen på seerne (er seerne en gjeng brødhuer?) og at det er manipulerende journalistikk. At en del av dokumentaren er "fake news", selv om han ikke vil si at NRK ljuger. At media i Norge ikke i det hele tatt er tilhengere av trosfrihet ... At Arbeiderpartiet angrep Steinar Reiten (KrF) og sa at vi ikke skulle rette kritisk blikk mot NRK, men at den kritiske journalistikken kun skal gå mot trossamfunna. Og noen andre, mer redelige ting ...

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere