Peter Lund Bullen

1

En appell for folkekirken

Hvis folkekirken skal være for hele folket må ikke "åpen folkekirke" kun være tomme slagord - det må vises i praksis.

Publisert: 3. des 2020

Da jeg var en ung, kritisk skeptiker undret jeg meg over kristendommens myriade av kirkesamfunn. Hvorfor tror alle at nettopp de har rett? Som tiden gikk fant jeg ut at det var mer nyansert enn som så, det var ikke bare de forskjellige kirkesamfunnene som var uenige, men det skulle selv være vanskelig å finne et kirkesamfunn som var enige innad sine egne fire vegger. Kirkesamfunnene har jo tilsynelatende ikke én eneste ting til felles! Eller, bortsett fra troen på Jesus Kristus, da.

Nå har det seg sånn at denne troen på Jesus Kristus ikke er en fillesak for kristendommen, tvert imot. Det ligger i ordet kristendom at Kristus er i sentrum. Jeg vil dermed påstå at et hvert individ som setter sin lit til Kristus, er en kristen. Dette har økumenisk overføringsverdi til kirkesamfunnene – ethvert kirkesamfunn som fremmer troen på Kristus, er et kristent trossamfunn. All annen teologisk splid blir sekundært, kirkesamfunnene har Kristus til felles, og det er Kristus som er kjernen.

Den norske kirke er en teologisk mangfoldig kirke. Noen snakker om synden, andre skyr unna ordet «dommen», noen er homofile, andre har ikke samvittighet til å vie homofile par. I all denne uenigheten er det godt å ha noe til felles, nemlig Kristus. Det krever mye av kirken å romme så vidt uenige mennesker, men hvis vi skal gjøre porten vid og taket høyt er det nødvendig å prøve.

Det er nettopp dette som er folkekirke for meg, en kirke som ønsker å omfavne flest mulig folk. Ikke bare de norske, ikke bare de utenlandske, ikke bare kvinner, ikke bare menn, ikke bare rette, ikke bare skeive, ikke bare konservative, ikke bare liberale, men alle. Mitt ønske for folkekirken er at den kan være et sted for alle. Hvis dette høres banalt ut, la meg påpeke at dette er ingen selvfølge.

Hvis mitt ideal av en folkekirke skal bli realisert kreves det en innskrenkning av makten på toppen, altså ikke Jesus, men biskopene. Hvis folkekirken skal være for folket, kan ikke biskopene stemple en minoritet av kirken for vranglære, ja selv om de er konservative. Toleranse bør gjelde de med en liberal samlivsetikk like mye som de med et klassisk embetssyn.

Hvis en kirke skal være en folkekirke kan den ikke være liberal. Den kan ikke være konservativ heller. Hvis folkekirken skal romme hele folket kan ikke hennes øvrige ledere drive konservativ heksejakt og underminere bibelsk berettigede standpunkter. Jeg foreslår heller å la lokalmenigheten bestemme deres teologi, om den er bibeltro og konservativ eller radikal og liberal er folkets beslutning, ikke bispekollegiet. La folket styre sine egne lokalmenigheter, det er slik folkekirken kan være der, ikke bare for få, men for alle.

Mangfold, toleranse, åpenhet. Er dette kjennetegn ved din idealfolkekirke også, eller skal de forbli tomme slagord?

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere