Steinunn EGELAND STEINUNN Egeland

2

3- deling av foreldrepermisjonen

Foreldrepermisjonen må utformes slik at den er til det beste for barnets og de fleste mødres og fedres behov. Behovene er forskjellige, derfor må det være rom for valgfrihet.

Publisert: 24. nov 2020

Annette Trettebergstuen fra AP skylder Krf for elendig familiepolitikk. Hun skyter seg selv i foten, fordi hun sier at hun kunne gå på jobb når hun ville. Valgfrihet er nettopp Krfs familiepolitikk. Det ser ut som Anette T glemmer at ikke alle kvinner velger som henne. Solid forskning fra England om Europeiske kvinners ønsker, viser at 20 % av kvinner ønsker å velge slik hun gjør. (Anne Kirstine Sørensen, «Moderland. Når staten kupper børnene»). Mesteparten av kvinner ønsker seg mer tid med sine barn og sier at det er en forutsetning for at de skal ville få flere barn (https://forskning.no/barn-og-ungdom/hvorfor-far-vi-ikke-flere-enn-to-barn/1667784).


Og hva er så barnas behov i denne politikken? Er det overhodet plass for det som er best for de  fleste barn?

Veldig få kvinner jobber slik at far kan komme med barnet på mors jobb for amming, slik AT opplevde. De fleste barn trenger morsmelk i opptil ett år i henhold til WHO, Helsdirektoratet, Jormorfobundet osv. Og fleste kvinner ønsker å kunne kombinere arbeidsliv med det å være den biologiske personen hun er og amme så lenge barnet har godt av det. Det er derfor kvinnepolitisk viktig å gi kvinner valgfrihet på dette området og ikke tvinge de til jobb før de ønsker det.

Mange fedre har en slik at jobb at de ikke kan ta permisjon akkurat når dagens rigide 3-delte permisjon tilsier det. Familiene vet selv best når det passer best for dem.

Tredelt foreldrepermisjon har ført til at en av tre kvinner tar i dag ULØNNET permisjon og får dermed lavere livslønn og pensjon, samt mister sykerettigheter etter fødsel. Dette er det motsatte av likestilling!!


Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere