Roald Øye

Pensjonist
371

«Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet».

«Hva gjør vi når terroren rammer»? spør dr. Michal Rachel Suissa, i en artikkel på Senter mot antisemittisme, SMA, sin hjemmeside. Den kom i min innboks 23. oktober i år. Suissa er leder for SMA. Artikkelen kan dessuten leses i bladet «SMA Info», som etter det jeg har hørt, blir sendt til ca. 10000 abonnenter fire ganger i året. Artikler på hjemmesiden kommer ukentlig i like mange abonnenters innbokser. Informasjonen er likevel bare som en dråpe i havet når det gjelder å avhjelpe det norske folks manglende kunnskap om urettferdigheten som globalt begås mot jøder over hele verden, og forskjellsbehandlingen av det jødiske folks hjemland, Israel.

Publisert: 28. okt 2020

I årets siste nummer av «SMAs Info» redegjør redaktøren i en artikkel hvor utbredt forskjellsbehandling av Israel er fra topp til bunns både i det norske og i det internasjonale samfunn:  

Hun spør: «Hva gjør vi når terroren rammer?» Svaret hennes er relevant og aktuelt i kjølvannet av drapet på, og halshuggingen av, den franske læreren på åpen gate utenfor Paris fredag den 16. oktober i år. Artikkelen kan leses på SMAs hjemmeside. Det kan bli en øyenåpner for dem som «hungrer og tørster etter rettferdighet». Det tror jeg  redaktøren gjør på vegne av det jødiske folk, som hun er en del av. Hun har skrevet og skriver utrettelig om urettferdigheten mot dette folket som ingen ende vil ta. Ingen i Norge har bedre forutsetninger enn henne til å svare på spørsmålet om antisemittismens ulike ytringsformer:

Hennes forfedre hadde i lang tid bodd i Marokko, og foreldrene bodde i det muslimske landet i Nord-Afrika inntil familien ble kastet ut i 1949 (!). De kunne heldigvis  dra tilbake til redningen i Israel, der Rachel ble født åtte år senere. Sine barne- og ungdomsår fikk hun i dette landet, og sin akademiske utdannelse tok hun ved Det hebraiske universitet i Jerusalem. Hun snakker både hebraisk og arabisk i tillegg til engelsk, fransk og norsk, har en doktorgrad i kjemi og vært ansatt i mange år som førsteamanuensis i legemiddelkjemi ved Høgskolen i Oslo. Sine ressurser har hun etter ankomsten til Norge helhjertet stilt til rådighet for den sionistiske sak.

Jeg kjenner til hvordan Den norske kirkes øverste representanter teologisk stiller seg til denne saken. De deltok i NRKs storslagne overføring av Kirkeukas avslutningsgudstjeneste i Nidarosdomen søndag 4. oktober. Den ble rosende omtalt i norske medier. Gudstjenesten overvar jeg hjemme i min egen stue, og det ble en blandet opplevelse.

Jeg hadde en ubehagelig følelse under overføringen, for den strålende  gudstjenesten minte meg hele tiden om hva Jesus sa om fariseerne og de skriftlærde som tjenestegjorde i tempelet i Jerusalem på Jesu tid. Han kalte de høye herrer for «kalkede graver». Dr. Michal Rachel Suissa omtalte i sin artikkel våre dagers norske fariseere og skriftlærde i liknende ordelag, om enn ikke like krast som den Jesus ga fariseerne og de skriftlærde for 2000 år siden.

Jeg er enig med dr. Michal Rachel Suissa at Den norske kirkes øverste ledere, som deltok i Kirkeukas storslagne avslutningsgudstjeneste i Nidarosdomen søndag 4. oktober, var representanter for Norges mest sofistikerte form for antisemittisme. Jeg tror de fleste kristne sionister i denne saken er enig med den norske representanten for Guds utvalgte folk: Antisionismen er et bedrøvelig kapittel i Kirkens historie, og den lever blant oss i beste velgående.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere