Terje Haugom

39

Kan de gjøre dette?

Publisert: 23. okt 2020

Kan de gjøre dette?

I vitenskapens verden hersker det generell enighet om at vår klode er mellom 4 og 5 milliarder år gammel. I den kristne tro bør det ikke være noen umulighet å se skapelsesberetningens (1.Mosebok) 6 dager som vakre bilder på perioder i Jordas historie, der land og hav formes, og dyra – og til slutt mennesket – kommer inn i verden etter tur og orden. Skaperens allmakt og rolle forringes ikke, om man via et åpent sinn klarer å se det slik. Det er jo en stor mulighet for at de eldste bibelske skrifter også var beregnet på mennesker som levde for tusener år siden, og som – for å kunne fatte og begripe hvordan det hele ble til, - måtte få historien i enkle og lettforståelige bilder.

Noen trossamfunn har egne skoler, som drives som offentlige skoler, men har trossamfunnets offisielle syn i bunn, særlig i fag som religion og naturhistorie. Blant disse skolene er det noen som – i orienteringsfag – lærer barn og unge at Jorden er bare 6000 år gammel. Slik er det med den saken, om noen skulle våge å opponere. Som pensjonert adjunkt fra Grunnskolen – og med god kjennskap til det jeg her beskriver, - synes jeg det er betimelig å stille spørsmålet: Kan disse menighetsskolene ha lov til å undervise i naturhistorie med slike opplysninger som «fakta»? Gjør de dette, fordi skriftene i Bibelen ikke er eldre enn 6000 år, og derfor kan ikke Jorden være eldre heller? Er ikke å fornekte naturvitenskapens og arkeologiens dokumenterte fakta og målinger litt i drøyeste laget? Det burde ikke være noen konflikt mellom det vi vet i dag, og en kristen tro det enkelte menneske måtte ha i sitt hjerte! Hvorfor skal disse elevene unndras fra den kunnskap skolen egentlig skal formidle?

Terje Haugom, samfunnsdebattant.

Krohnåsv. 62, 5239 RÅDAL.   988 47 162.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere