Torgeir Tønnesen

65

Verden skal avsluttes i sin nåværende form, - og antikrist tar over styringen.

Når menigheten og alle sanne kristne er borte fra jorden, ved opprykkelsen, er saltet også borte, forklarte Jesus. Mange sier at tusenvis av folkeslag ikke er nådd med evangeliet, så "endetiden" er ikke aktuelt nå. Jeg tror ikke det stemmer. Jeg tror veien er allerede nå, banet for antikrist. Han skal styre verden alene som en verdenshersker. Mange forstår dette, selv ved å ikke lese bibelen grundig, - selve historiens gang tvinger antikrist frem.

Publisert: 21. okt 2020

Hvem er antikrist?

- Antikrist kommer like etterpå det store kristne frafallet, - som er nå.

Han er en "kristen" - men en ekumenisk leder for flere religioner. 

-Han er inkarnasjonen av den onde, etter samme prinsipp som Jesus var Guds inkarnerte sønn.

-Han skal styre jorden i 3.5 år - like lenge som Jesus hadde sin tjeneste (3.5 år).

-Han skal kreve tilbedelse og bli tilbedt – slik Jesus i sin tid ble opphøyd som Gud

-Han vil drepe alle kristne (de som ikke kom med i bortrykkelsen), innta landet Israel og starte kriger.

Antikrist er selve motstykket til Jesus, og vil derfor komme ut fra den universelle frafalne menighet, - den katolske eller karismatiske.

Antikrist kommer frem, - innenfra menigheten, lurer seg frem i det politiske systemet, og blir anerkjent også av Jødene og Israel. Han blir verdens største politiske leder, og leder for flere religioner, men han selv gjør hevd på å være Gud.

Jesus snakker med disiplene om antikrist og verdens ende ( ikke om Jerusalem ende i år 70) i Daniels bok (8,9,10 11) Lukas 21, Markus 13 og Matteus 24.

 Lukas 21. 20:

«Men når I ser Jerusalem bli kringsatt av krigshærer, da skal I vite at dets ødeleggelse er nær. 21 Da må de som er i Judea, fly til fjells, og de som er inne i byen, må gå ut, og de som er ute på landet, ikke gå inn i den; 22 for dette er gjengjeldelsens dager, for at alt det som skrevet er, skal bli oppfylt.

Tyrkia, Iran, Libya, Syria, IS, Libanon og flere land har ønske om å "befri Jerusalem" i dag, og tiden nærmer seg:

Matteus 24. 15

«Når I da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn - den som leser det, han se til å skjønne det! – 16

Mange tradisjonelle bibelfortolkere stagnerte sin egen doktrine, ved å tro at Jesus kun snakker om Jerusalems fall i år 70, og at oppfyllelsen var Antiokius Epifanus, som slaktet en gris i tempelet: at dette var "styggedommen". 

Men Antiokus levde før Jesus kom til jorden (død 164 f.kr), så det kan ikke stemme. Denne vranglæren har ledet menighetens inn i passivitet og villfarelse. Antikrist er en konkret, reell person og figur, ifølge Paulus. Man kan gjerne si at Antiokius var en antikrist, men han er ikke DEN antikrist, som Jesus peker på.

Det ser vi ut av sammenhengen som Jesus taler om. Jesus sier:

Resten av Matteus 24 ser slik ut: 

-Det skal være total trengsel i verden.

-Det skal være verdens ende(tidsalderens ende, hedningenes tidsalder, nådens tidsalder).

-Det skal være stor nød på jorden

-Det skal være gjengjeldelsen dager

-Jesus snakker om sin egen gjenkomst i sammenhengen

- Ble ikke de dager forkortet, sier Jesus, ville «intet kjød bli frelst» (dvs hele verden ville omkomme av krigen)

Jesus sier at Antikrist skal sette opp "den ødeleggende styggedommen" på tempelplassen, «der den ikke burde stå» - eller «på det hellige sted»

Hva styggedommen er for noe, vet ikke jeg, men sannsynligvis er det selve antikrist som er styggedommen.

Jesus nevner IKKE noe om at styggedommen skal settes opp i tempelet, - så vi trenger ikke vente på at det skal settes opp noe nytt tempel, før antikrist kommer. Antikrist kommer uten hjelp av noe tempel.

Men før dette skjer - skjer bortrykkelsen - den kan skje i morgen, eller idag,

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere