Arvid Dan Kvanes

1

Hvorfor vil de som står bak partiet sentrum sannsynligvis ødelegge KRF?

Jeg tror selvfølgelig ikke at de nevnte personer som ser ut til å bestå stort sett av tidligere KrF-medlemmer utenom Geir Lippestad, har onde hensikter. Det hadde vært akseptabelt om tidligere KrF-medlemmer hadde gått inn i andre etablert partier, men ikke at de nå oppretter et nytt parti.

Publisert: 20. okt 2020

Jeg tror selvfølgelig ikke at de nevnte personer som ser ut til å bestå stort sett av tidligere KrF-medlemmer utenom Geir Lippestad, har onde hensikter. Det hadde vært akseptabelt om tidligere KrF-medlemmer hadde gått inn i andre etablert partier, men ikke at de nå oppretter et nytt parti. Sannsynligvis blir resultatet at KrF kommer under sperregrensen ved kommende stortingsvalg som gir partiet kun 2 representanter på Stortinget. Gallupen for partiet har stort sett ligget på under 4% det siste året, men nå også kommet opp på over 4%. Partiet har siden stiftelsen i 1933 vært et parti som har ivaretatt vår kristne kulturarv. Partiet har deltatt i mange regjeringer, og Kjell Mange Bondevik har som kjent vært statsminister. Partiet Sentrum skiller seg ikke vesentlig ut fra KrF i sitt program, ut fra det lederen Lippestad har uttalt. Han brukte imidlertid uttrykket humanetiske verdier om programmet, og nevnte ikke kristendommen. 


Ved stortingsvalget i 2017 fikk KrF kun 4,2 % oppslutning, og dette resulterte i 7 representanter, hvorav 5 utjevningsmandater. I 12 fylker uten stortingsrepresentanter var oppslutningen 1,8% til 4,2% av stemmene. Den tragiske konflikten i partiet i 2018 som resulterte i at flere fra venstreside meldte seg ut av partiet, var både trist og unødvendig. Den jevne avstemmingen om retningsvalget kom av at valget av representanter ikke stod i forhold til avlagte stemmer ved stortingsvalget. Fylkene uten stortings-representanter var overrepresentert. Hoveddelen av partiets velgere er borgerlige. Jeg støttet det uavhengige alternativet til blokkene i stortinget som Hans Fredrik Grøvan var talsmann for. Nå er FrP utenfor regjeringen, og dermed er den konflikten ute av verden. Konflikten gjaldt ikke politiske saker, men retningsvalg kan endres.Alle burde kunne ha fortsatt i partiet, og dermed unngått den tragiske splittelsen. 


De som støtter opprettelse av Sentrum, glemmer at KrF må ha støtte i regjeringen, og dermed legges det begrensinger på hva partiet kan fronte i det offentlig rom. Det gir seg utslag i saker som gjelder flyktninger, hvor det ikke er flertall på Stortinget for å ta imot et større antall flyktninger til landet. Nå gjelder det å redde KrF som landsdekkende parti på Stortinget. 


Mine personlige synspunkter er at jeg anbefaler partiet De Kristne (PDK) om ikke delta i kommende stortingsvalg ettersom det eneste de oppnår er å ødelegge for KrF. Ved Stortingsvalget 2017 fikk PDK 8578 stemmer (0,3%)og 10523 stemmer (0,4%) ved fylkestingsvalget 2019, og dette gir er ingen mulighet til å få stortingsrepresentant ved kommende valg.Når det gjelder det nye partiet Sentrum, så synes jeg det er merkelig at tidligere KrF-ere støtter dette når kristendommen er kun en avmange humanetiske verdier som partiet har som verdigrunnlag. Dette partiet burde ikke stille opp i stortingsvalg uten dokumentasjongjennom et kommunevalg for stor sannsynlighet for stortingsmandat. Jeg synes det er trist at flere av deres representanter oppgir at de var tidligere Krf-ere, og dermed synliggjør at de ønsker å svekke KrF. Arvid Dan Kvanes - KrF-medlem fra 1973.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere