Daniel Krussand

Pensionist
35

La oss komme tilbake til Guds Ord - en kommentar.

Publisert: 19. okt 2020

Rune Aas skriver:«Det er etter lang tids politisk innblanding i den norske kirke, sammen med frafall og andre faktorer, et behov for å komme tilbake til utgangspunktet, Guds Ord, slik at det bygges på skriften, og ikke det resultatet denne innblandingen har ført med seg. Kirkekultur og Guds skrevne ord kan iblant si to forskjellige ting på bakgrunn av politisk innblanding, samfunnsmessige forandringer, og presters utøvelse av preste-embetet og mangel på visdom. Mangel på visdom+ Frafall+ politisk innblanding= bygging av Guds rike uten å følge Guds Ords prinsipper og verdier, og må være en uheldig utvikling».   Sitat slutt.

Dette er en god analyse av Kirken.  Den er snudd opp ned av politisk innblanding.

Om man er Lutheraner vil man vel tro at det er mulig å gå «tilbake til Guds Ord».

Jeg tror ikke det er mulig fordi Kirken er eid av Staten.  Selv om myndighetene er innsatt av Gud er de preget av Mammon og under verdens dominans.  Vi kan ikke tjene både Gud og Mammon!

Men, langt mer alvorlig, - kirken lærer ikke rett, selv i det helt sentrale, forkynnelsen av evangeliet og forvaltningen av sakramentene.  

Evangeliet.  Du er ikke gjenfødt før du har vært i dyp synde-nød ved overbevisning av Den Hellige Ånd og omvendelse til et nytt liv der Jesus er Herre.  Det er den eneste vei til frelse, - en fødsel av Ånd som taes imot personlig.  

Sakramenter.  Hverken dåp eller konfirmasjon frelser uten overbevisning om synd og omvendelse.  Nattverden er et minnemåltid der vi forkynner Herrens død inntil Han kommer, ikke en fornyelse av frelsen eller et sted for syndsbekjennelse.  Har du gjort synd skal du gjøre opp før nattverden.  Ellers eter du deg selv til dom.

Tjeneste i menigheten er basert på nådegaver og Guds kall.  Det er ikke sjefer i Guds Rike på jorden, - bare tjenere, og ingen har autoritet over kristne søsken i troslivet.  

Menn og kvinner er likeverdige og kan forkynne, tjene og virke i harmoni med hverandre.   En ledende Eldste skal være én kvinnes mann, ha lydige barn, styre sitt hus vel og ha godt ord på seg hos «dem som står utenfor menigheten».  

Enhet og harmoni preger Jesu legeme, beskrevet i Kolosserbrevet tredje kapittel, - er det ikke slik i det fellesskapet du går i, da er noe alvorlig feil.  Kom deg ut!  Finn fred.

Det hjelper ikke å komme tilbake til Guds Ord når man ikke har Åndens lys over Ordet.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere