Rune Aas

18

La oss komme tilbake til utgangspunktet, som er Guds Ord

Publisert: 16. okt 2020

Til debatten angående oppgaver innen den norske kirke, hvem som skal ha preste-embetet og andre tjenester, er svaret å finne i Bibelen. Kirke-kulturen kan i blant gli så langt bort fra Guds ord at man ikke lenger følger Guds ords verdier og prinsipper. Martin Luther hadde i sin tid dette dilemmaet å sloss med under reformasjonen. Den gangen prøvde prestestanden i den katolske kirke å si at det ikke var troen alene som førte til frelse, men at gjerninger også kunne frelse. Det gikk så langt at et av slagordene i den katolske kirke lød:»straks pengene i kassen klinger, din sjel ut av skjærsilden springer.»Hva er det i vår tid som gjør at det sklir ut? En av årsakene er innblanding utenfra. Etter en lang tid av politisk inblanding i den norske kirke, deriblant utnevning av den første kvinnelige biskopen, i sin tid, på begynnelsen av 90-tallet, har det mange ganger vært en politisk innblanding i kirken, også i andre saker. Den gangen var det arbeiderpartiets kirke-og utdanningsminister som gjorde denne utvelgelsen kjent. Det er etter lang tids politisk innblanding i den norske kirke, sammen med frafall og andre faktorer, et behov for å komme tilbake til utgangspunktet, Guds Ord, slik at det bygges på skriften, og ikke det resultatet denne innblandingen har ført med seg. Kirkekultur og Guds skrevne ord kan iblant si to forskjellige ting på bakgrunn av politisk innblanding, samfunnsmessige forandringer, og presters utøvelse av preste-embetet og mangel på visdom. Mangel på visdom+ Frafall+ politisk innblanding= bygging av Guds rike uten å følge Guds Ords prinsipper og verdier, og må være en uheldig utvikling. Den norske kirke, og også andre kristne tro-samfunn, trenger å komme tilbake til utgangspunktet som er gitt oss i Bibelen. Jesus sier i en lignelse at å bygge på fjellgrunn er mye vanskeligere en å bygge på sandgrunn. Når flom og uvær kommer, vil det bygget som er bygd på den lettvinne måten, som er sandgrunn, rase overende, men derimot det huset som ble bygd på fjellgrunn, selv om det krevde mye mere arbeid, det ble da stående urørt av flom og uvær. Denne lignelsen peker på å bygge livet sitt på Guds Ord. Herren vil bruke både men og kvinner nå, som alltid, men det er viktig å finne sin plass i menigheten, Guds drøm for hver enkelt av oss, der vi er som»plommen i egget.»Den plassen finner vi med å bygge på Guds Ord, og Hans ledelse og åpenbaring, hver enkelt av oss. Da har Gud lovet oss sine velsignelser.  Vi skal alle en dag avlegge regnskap for livene våre innfor Herren. Det ville være kjedelig om verket, våre gjerninger på jorda ikke var Guds fullkomne vilje, for da ville vi ikke få full lønn for strevet, som venter oss i evigheten. Så, sørg for at du gir Herren og Hans engler byggemateriale, det vil si gjør Guds vilje med ditt liv, og hvis du er i tvil-gå til Bibelen og se i Guds Ord. Gud går aldri utenom sitt eget Ord. Han er Ordet. Som det står: Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Jesus Kristus er Ordet. Du kan ikke skille Herren fra Hans ord, da har du desverre blitt forført. Kom tilbake til utgangspunktet,Guds Ord, slik at du får en rikelig belønning når du kommer hjem. Herren har lovt oss boliger i den himmelske verden. Gi Gud byggematerialer med å gjøre hans vilje med ditt liv. Er du i tvil, tilbring tid med Herren i bønn, og legg vekk det du er i tvil om helt til du har fått bønnesvar.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere