Brynjulv Hernes

4

Venstre og kristendommen

Venstre har hatt landsmøtte. Det vert ikkje lettare for KrF.

Publisert: 29. sep 2020

Eg spør meg: Kva gale har kristendommen gjort for Norge, når Venstre vil ha den ut frå lovverket vårt. Ikkje kan vi syngja: Norske mann i hus og hytte, takk din store gud, eller: Vil Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengt på huset byggja. Vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja.  I noverande regjeringserklæring er det vist til kristen-dommen. Også i grunnlova vert det vist til kristendommen. Så denne saka er eg stert usamd med V. Det er og vel kjent at abortsaka er viktig for KrF. Her er V på full kollisjonskurs med KrF. Aktiv dødshjelp er også ei sak som kan gjera samarbeid med KrF vanskeleg.    

For KrF er menneskeverdet heilt sentralt, så her det altså fleire sakar der V bryt ut frå saker  som KrF.  Og leiaren i Unge Venstre har heilt rett i at det er mykje som skil V frå KrF. Eg skulle ynskja at innhaldet i diktet til Einar Skjæråsen fekk gjennomslag hjå liberalistane i V:

Du ska itte trø i graset. Spede spira lyt få stå. Mållaust liv har og e mening du lyt sjå og akte på. I Guds jord og i hass  er du sjøl eit lite strå.

Brynjulv Hernes

Samnanger

    6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere