Terje Haugom

31

Middelalderkirkene i Norge.

Publisert: 23. sep 2020

Middelalderkirker i Norge.

De 158 steinkirkene vi har fra middelalderen i Norge, trenger sårt til restaurering. Foreløpige beregninger viser at behovet vil bli dekket til en pris av ca. 2 milliarder. Denne viktige delen av vår kristne kulturhistorie må tas vare på.

I de aller fleste av disse verneverdige kirkene befinner det seg et pipeorgel. Mange er i god stand, men mange har også behov for en omfattende og kostbar restaurering. Her snakker vi om millionbeløp. Dersom stat og kommune ønsker å få et fullverdig orgel i disse kirkene – uten å bruke millioner på det, men heller noen få hundre tusen, - velger de med fordel markedets desidert beste digitale kirke-orgel, bevarer den gamle, flotte pipefasaden, og så plasseres digitalorgelets spesial-høyttalere bak fasaden. Den nye spillepulten – som fåes i passende utførelse og tresort, - kan plasseres der den gamle spillepulten stod, eller et annet egnet sted. Slik man har gjort i svært mange liknende kirker, i Sverige bl.a. Med barokk-orgelets klang, tangentfølelse, og rikholdige register - som den italienske orgelbyggeren Viscount i Mondaino står for (Se: www.jerker.antoni.se), - vil middelalderens og de senere tiders kirkemusikk bli ivaretatt på en verdig og klingende måte – fullt på høyde med de tradisjonelle pipeorgler. Og utgifter til orgel-vedlikehold, stemming, reparasjoner, jevn temperatur og luft-fuktere kan kirkevergen bare glemme. Pengene trengs til så meget annet også!

Når musikken og orgelklangen er vakker og historisk, bør ikke gamle holdninger og såkalte prinsipper fra konservative kretser få ødelegge de muligheter som ligger i et fullverdig og moderne instrument! Det er i sakens natur betimelig å stille spørsmål: Har den gamle kirken elektrisk lys? Finnes det i kirken et digitalt forsterker- og høyttaleranlegg, som bl.a. presten og tekstleser bruker for at menigheten skal kunne høre Guds ord klart og tydelig? Kanskje en teleslynge også? Hvilken lov er det da som forbyr musikken til Guds ære å komme fra velklingende høyttalere, forbundet med et av vår tids og kommende tiders kvalitets digital-orgel? Det hevdes fra noen kirkeverger – og med rette – at organister som ikke vil bruke et moderne kvalitets digital-orgel i sin tjeneste, bør finne seg noe annet å gjøre. Disse orgler er i bruk i stadig flere kirker i verden!

Den digitale utviklingen på musikkens område – og særlig med tanke på orgel – er kommet så langt, at de trauste pipeorgler – med sine krav til dyr installasjon, restaurering og vedlikehold i multi-millionklassen, nå har fått fullverdige og betydelig rimeligere arvtakere til den evig-grønne og vakre kirkemusikk-skatten. De gamle middelalder-kirker vil på ingen måte lide noen nød, om de vakre toner trylles fram fra gode høyttalere bak en historisk pipefasade. De som protesterer, gjør dette av uvitenhet og angst for å få en uventet og god opplevelse!

Terje Haugom, pensj. organist, og entusiast. [[Krohnåsv.62, 5239 Rådal, 98847162]]

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere