Halvor Moxnes

26

FOLK EIER VIGSELEN!

Hva betyr det at kirken har en vigselspraksis som inkluderer alle, likekjønnede og ulikekjønnede, i alle menigheter i landet?

Publisert: 22. sep 2020

Halvor Nordhaug  (VL 15.09) protesterer mot at jeg sier at «i dette perspektiv kan kirken bare ha ett syn, nemlig at alle som ønsker det, skal bli ønsket velkommen til å inngå ekteskap.» Med dette vil jeg peke på at en slik praksis forkynner en teologi for folk flest, som tar utgangspunkt i deres situasjon. Der hvor kirkene før var stengt for likekjønnede, er alle nå åpne for dem. De blir tatt imot med de samme ordene som alle andre: «Dere er kommet hit til for å inngå ekteskap. Vi er samlet her for å glede oss med dere. Vi skal høre deres løfter til hverandre og be om Guds velsignelse over dere og over hjemmet dere.”  Dette er en velkomst som ikke er 50%, men 100 %. 

I denne sammenheng er det ikke avgjørende at det finnes en annen liturgi som fortsatt utelukker likekjønnede. For det er de som vil gifte seg som går først! Prester og teologer med et annet syn kan ikke stoppe en vigsel. Kirken, ved prosten, er forpliktet til å finne en prest som vil vie dem i deres lokale kirke.

Avstemningen på Kirkemøtet var, som Nordhaug sier, et kompromiss mellom to ulike teologiske syn, forhandlet mellom teologer og kirkeledere. Men resultatet var at de slapp evangeliet løs og gav vigselen til alle folk. Nå er den folkets eiendom. Uten at Kirkemøtet var klar over det (?), etablerte det en praksis som var uttrykk for en «teologi nedenfra», som tar utgangspunkt i folks situasjon.

Inspirasjonen til en slik måte å gjøre teologi på kom først fra latin-amerikansk frigjøringsteologi. Den tok utgangspunkt i Jesus som sto på de fattiges side, og var en protest mot hierarkiets teologi i den katolske kirke. I Norge er Bymisjonen et eksempel på diakoni og liturgi som har et nedenfra perspektiv, som inkluderer utstøtte og marginaliserte.

Homofile og lesbiske var lenge usynliggjorte og diskriminerte også i norsk kristenliv og fratatt retten til anerkjennelse av samliv gjennom kirkelig vigsel. Det var dette Åpen Folkekirke fikk rettet opp gjennom Kirkemøtets vedtak i 2016. Dette vedtaket avspeilte den holdningsendringen som var skjedd blant folk flest, også i kirken. Samtidig har flertallet på Kirkemøtet sagt at de vil respektere retten til å ha et annet syn. Det har Nordhaug rett i. 

Men det avgjørende er respekten for at vigselen tilhører alle som ønsker å gifte seg. Den er et uttrykk for en folkets teologi, en «teologi nedenfra» på norsk!

Halvor Moxnes,

Professor em., UiO

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere