Greta Aune Jotun

189

Når Visjon Norge-tilhengerne klapper, bør man være på vakt

Publisert: 18. sep 2020

Fra flere hold er jeg blitt tipset om en predikant, en uredd forkynner som treffer spesielt unge mennesker, Levi Jensen (LJ). Det ligger flere videoer fra ham og om ham på YoyTube, og for å finne ut mer om personen, har jeg sett på noen av disse. Som: Levi Jensen får sitt mest intense anfall og blir satt i transe, LJ har fått i seg noen sterke saker og får kraftige anfall, LJ kollapser og får anfall på TV (Visjon Norge-VN) og LJ og Jan Hanvold taler og deler på Visjon Norge.

Jo, jeg har også sett videoer hvor LJ forkynner evangeliet om Jesus Kristus, og forklarer frelsens vei for de unge. Bra! Han tør også forkynne at abort er synd, at homofilt samliv er synd, at pornografi er synd - og han støtter Israel (temaer som stadig diskuteres). Derfor går han rett til hjertet også på en del bibeltroende kristne. For: Mange er underernært på forkynnelse om hva som etter Guds Ord er sant og rett, ettersom de fleste av Den norske kirkes biskoper og prester, og etter hvert ledelsen i mange frimenigheter, ikke lenger forkynner om synd og omvendelse; antakelig fordi de ikke tør, av hensyn til myndigheter og folkemeningen - eller de er selv blitt forført. Så hylles LJ (og Hanvold & Co.), for: endelig har vi noen som tør å forkynne sant (om de nevnte sakene). Og i pur glede over dette, glemmer mange at Ordet forkynner at man ikke skal ha fellesskap med de som vandrer utilbørlig, men vende seg fra slike.

At man forkynner sant om deler av Guds Ord, er ingen forsikring om at forkynnere er Kristi disipler. Fruktene, livsførselen, forteller hva og hvem en person er. Les gjerne Matt. 4:1-11. Hvem forkynte fra Skriftene for Jesus? Jo, Fristeren, Forføreren. Kristne må prøve alt som forkynnes og leves mot hva Ordet sier; Ordet, Kristus, som er Sannheten.

De som tror Den Hellige Ånd opptrer som klovn eller forvandler mennesker til forvridde og brølende skapninger, bør lese seg opp på alt Kristus ga evangelistene og apostlene å forkynne - og hva de selv erfarte om Åndens gjerninger - og jevnføre dette med oppførselen i nevnte videoer om/med LJ - og vranglæren fra VN-kanalen. Kristne organisasjoner som bruker denne kanalen, gratis eller som betalende, bør tenke over hva de støtter. Å sammenligne VN med den sekulære kanalen NRK, for å unnskylde samarbeidet, slik mange gjør, viser dårlig skjønn.

Eksempel på vranglære fra VN: Hva Kristus klart og utvetydig har forkynt om skilsmisse og gjengifte, er forkastet, og synd tillates og forkynnes. "Frelsesbønnen" blir bedt over mange mennesker som har valgt å leve i synd. Dette er grov forførelse av de som søker frelse. Som nevnt: På fruktene skal treet kjennes.

Jeg gjengir et avsnitt fra et innlegg publisert i Dagen 06.03.17, tittel "Den Hellige Ånds gjerninger": Ved å studere hva Skriftene forkynner om Den Hellige Ånd, har jeg ikke funnet noen bekreftelser på at de troende blir oppfordret til å streve etter kjødelige reaksjoner og ekstase; gulvfall, dyrelyder, risting eller vedvarende latter. Jeg kan heller ikke finne at mennesker i Åndens tjeneste har fått i oppdrag å dytte mennesker til å falle i gulvet, slik noen pastorer og andre kristenledere praktiserer. Den Hellige Ånd gir heller ingen dispensasjon til å leve i forhold som strider mot Guds Ord, men formaner til troskap mot Ordet - og å bære Åndens frukt; slik også Paulus minnet om: Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Altså: De troende skal jage etter helliggjørelse - og bære frukt som er omvendelsen verdig. Kjærligheten til Gud vår Far og Kristus består i å være lydige mot Ordet. Dette er hva Ånden formaner til. For uten helliggjørelse, skal ingen se Herren.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere