Tor Bruheim

8

Svar til Per Søetorp «Identitetskrise, overgivelse og kristent liv»

Jeg vil ikke svare altfor personlig offentlig som en sjelesørger, men jeg vil si noe om temaet du tar opp. Mange kristne har i årevis blitt utsatt for vranglære. Det handler om kjøreregler og yrkesvalg. Forkynnelsen har ødelagt mange troende, og de har endt opp i økonomisk ruin. Jeg fikk selv ødelagt 20 år av mitt liv fordi jeg var livende redd for å arbeide. Du skulle gi deg selv 100 prosent til Jesus, og inntektene skulle Gud sørge for. Dette er ikke sant med mindre du er kalt ut i en 100 prosent tjeneste for Gud, og de aller færreste er det.

Publisert: 15. sep 2020

Arbeid med hendene også etter frelsen:
Her sier skriften at vi skal arbeide med hendene, og ikke slutte å arbeide etter frelsens omvendelse:
1 Kor 7,20 Enhver skal være i det kall som han var i da han ble kalt.

Ef 4,28 Den som stjal, skal ikke stjele mer, men heller arbeide og gjøre det gode med hendene sine, for at han kan ha noe å gi til dem som trenger hjelp.

1 Tess 4,10-12 For slik elsker dere også alle brødrene som er i hele Makedonia. Men vi formaner dere innstendig, brødre, at dere må bli enda rikere på kjærlighet, 11 at dere også må sette pris på å leve et stille liv, skjøtte deres egne saker og arbeide med deres egne hender, slik vi påla dere, 12 så dere kan vandre sømmelig overfor dem som er utenfor, og ikke mangle noe*.

Hvor lenge skal vi arbeide?
Jo helt til Herren ber deg om å gjøre noe annet:
Jak 4,13-15 Og nå, dere som sier: "I dag eller i morgen vil* vi dra til den eller den byen og bli et år, kjøpe og selge og få fortjeneste der." 14 Men dere vet ikke hva som skal skje i morgen. For hva er livet deres? Det er bare som en røyk som er synlig en liten stund, og så blir borte. 15 I stedet skal dere si: "Om Herren vil, skal vi leve og gjøre det ene eller det andre."

Det finnes noen som skal få sitt underhold fra menigheter:
Noen ganger kalles mennesker ut i full tjeneste for Gud.
1 Kor 9,14 Slik har Herren også bestemt at de som forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet.

Hvorfor gikk det så galt med mange oppriktige troende?
Fordi de ikke leste bibelen kritisk, men lot predikanter styre livene deres. Hør hva bibelen advarer oss mot. Legg merke til setningen demoners læresetninger:

1 Tim 4,1 Ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger.

De som kalte seg selv til tjeneste uten Guds mandat:
Noen kalte seg selv ut i en tjeneste som de ikke var klar for, og som ikke hadde sitt mandat fra Gud. Hadde de istedenfor gjort hva disse versene sa, ja da hadde kanskje dagen kommet da de virkjelig ble kalt til side av Gud til spesielle oppgaver, og heller ikke da ville det være sikkert at vi snakker om fulltid for Herren. Det kan være enkle jobber i menigheten:

2 Tim 2,20-21 Men i et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire, noen til ære og noen til vanære. 21 Om noen da renser seg fra disse sistnevnte kar, skal han selv være et kar til ære, helliget* og nyttig for Mesteren**, gjort i stand til all god gjerning.

1 Joh 3,3 Og hver den som har dette håpet til Ham, renser seg selv, likesom Han er ren.

Det finnes ting man selv kan velge å gjøre, man tilbyr seg å gjøre ting. Selv da stilles det krav:

1 Tim 3,1-6 Dette er et troverdig ord: Hvis noen ønsker seg en tilsynstjeneste*, er det en god gjerning han har lyst til. 2 En tilsynsmann* må altså være uklanderlig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, ha god oppførsel, være gjestfri og være i stand til å undervise. 3 Han må ikke være henfallen til vin, ikke brutal, ikke grådig etter urettmessig vinning*, men mild, ikke stridslysten, ikke pengekjær. 4 Han må være en som styrer sitt eget hus godt, og ha barn som underordner seg med all ærbødighet. 5 For om noen ikke vet hvordan han skal styre sitt eget hus, hvordan skal han da ta vare på Guds menighet? 6 Han må ikke være en nyomvendt*, for at han ikke skal bli oppblåst av stolthet og falle under den samme fordømmelse som djevelen.

Bibelversene som mange sinte predikanter bruker for å skremme oss:
Du ser de på TV. Ukyndige i Guds ord. De drar fram skriftsteder som tas helt ut av sin sammenheng. Her er noen av skriftstedene de bruker feilaktig:

Luk 14,33 På samme måte er det med hver og en av dere: Den som ikke oppgir* alt han har, kan ikke være Min disippel.

Mark 8,34-36 Da Han hadde kalt til seg folket sammen med disiplene Sine, sa Han til dem: "Den som vil komme etter Meg, må fornekte seg selv, ta opp sitt kors og følge Meg. 35 For den som vil berge sitt liv*, skal miste det, men den som taper sitt liv* for Min skyld og evangeliets skyld, skal berge det. 36 For hva gagn er det for et menneske om han vinner hele verden, men taper sin sjel?

Så hva betyr disse skriftstedene? 
De betyr at de finnes ikke frelse i noen annen enn Jesus, og at du sier nei til å følge lysten i verden. Det betyr ikke at du skal slutte å arbeide med hendene. I så fall ville Paulus sine brever være ren vranglære, og i rak motsetning til det Jesus sier. Du sier ja til å lære av Jesus.

De betyr også at hvis Herren vil, så kan han kalle deg ut i tjeneste. Du er til Hans disposisjon. Om Han ikke sier noe, så følger du instruksene gitt generelt til alle troende:
1) Arbeid med hendene
2) Vær med i et fellesskap om mulig
3) Bli i Hans ord
4) Tjen Gud igjennom dine midler (hjelp andre) og i bønn
5) Forsone andre mennesker med Gud når anledningen byr seg
6) Tilbe og takk Gud

En kommentar til noe av det du sier:
Per Søetorp sier:
"Etter en tid går det sakte opp for en at livet slettes ikke var så enkelt som den kristne «forkynnelses-reklamen» ville ha det til.  Tilbake sitter mange med svarte-Per og en subtil anger som kan være vanskelig å vedkjenne seg."

Mitt gjensvar:
Det du sier her er jo et bevis på at du som mange andre, meg selv inkludert har vært utsatt for er vranglære. At kristenlivet er enkelt står ikke i Guds ord. Her er hva som faktisk står:

Sal 34,20 Mange er plagene for den rettferdige, men Herren frir ham ut av dem alle.

2 Tim 3,12 Ja, og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, blir forfulgt.

Matt 24,7-9 For folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal bli hungersnød, pest* og jordskjelv på forskjellige steder. 8 Men alt dette er bare begynnelsen til veene*. 9 Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle folkeslag for Mitt navns skyld.

2 Tess 1,4 Derfor roser vi oss av dere i Guds menigheter, på grunn av deres tålmodighet og tro i alle deres forfølgelser og trengsler som dere holder ut i.


2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere