Knut Alfsvåg

43

Kvinneprest-debattens dilemma

Det er viktig å fremme kvinners og menns likeverd i kirken. Men kan prisen for å realisere dette idealet bli for høy?

Publisert: 15. sep 2020

Isak Lekves innlegg i VL 12.9. illustrerer dette. Slik han framstiller det, skjønte apostlene lite av det budskap de forkynte, Jesus er en helt annen enn vi har trodd, og NT er et tilfeldig resultat av maktkamp i de første menighetene. Det er altså ingen ting igjen av den tro menigheten bekjenner hver søndag. Noen synes det er en vel høy pris å betale for å kunne fremme likestillingsprinsippet med god samvittighet.

Normalt er det derfor en helt annen argumentasjonsstrategi som velges for å begrunne ordningen med ordinasjon av kvinner. Man hevder at det er en uforanderlig kjerne i det bibelske budskap som er godt ivaretatt i kirkens trosbekjennelse. Men innpakningen er kulturelt betinget. Patriarkalske strukturerer i de nytestamentlige menigheter kan derfor oppheves uten at budskapets innhold endres.

Problemet er at det er ikke slik dette er framstilt i NT. Der inngår også måten evangeliet overleveres på, som en del av dets innhold. De viktigste eksemplene på det er dåp og nattverd. Men ifølge NT selv har budskapets kjerne også noe med fordelingen av oppgaver mellom kvinner og menn å gjøre.

Dette prinsippet kan misbrukes, og det er ikke enkelt å formidle og anvende det i en tid som har andre idealer. Derfor trenger vi en diskusjon om hvordan dette skal gjøres. Det er ikke sikkert at vi har funnet alle de gode løsningene. Men den samtalen må føres med innestemme og med respekt for ulike standpunkt og prioriteringer. Både Lekve, domprosten i Tromsø og de bastante feministene har gitt oss gode eksempler på hvordan det ikke skal gjøres. Men håpet om at det skal være mulig å få til den gode samtalen lever fremdeles.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere