Torgeir Tønnesen

55

Kanskje er bortrykkelsen av menigheten veldig nær, - om det enn høres ut som fantasier.

1 Tess 4.16 : for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå; 17 der etter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. 18 Trøst da hverandre med disse ord!

Publisert: 10. sep 2020

USA har hatt sine største branner noensinne, og sin største orkan noensinne. Samtidig herjer pesten Covid-19, og opptøyer og plyndring i mange byer. Folk både frykter og flykter, fra den ene plagen til den andre. Jesus beskriver slike scener i verden i Matteus 24. Etnos mot etnos (folkeslag mot folkeslag, svart mot hvit, etnisitet mot etnisitet) Tenker vi at disse ting indikerer verdens ende og en bortrykkelse av menigheten?

Mange vil nok le og smile av slikt.

2020 år er gått siden Jesus ble født, og vi feirer dette hver Jul. Mange bibelfortolkere med meg, som tenker at menneskeheten er 6000 år gammel, tror på det vi kaller "tidsaldrene", altså på ulike bibelske riker og regjeringer som har vært og som skal komme. Man er ikke adventister av den grunn. 

En ting er alle enige om: at vi nå lever i det bibelen kaller "hedningenes tidsalder", eller "nådens tidsalder". Begge deler er riktig etter mitt skjønn. Teologer som jeg heller til, mener at det skal gå 2000 år, fra Jesu død til hedningens tidsalder er forbi. Da er nåden forbi. Da går vi  inn i det vi kaller tusenårsriket, som blir da det 7. tusenår, det fredelige tusenårsriket, -den 7 dagen, hviledagen for verden og menneskene. Jeg tror vi er der nå.

Som følge av denne teologien, tror jeg at det vi nå forventer snart, er det bibelen kaller  «den store trengsel». Det er en apokalyptisk forferdelig periode på jorden, hvor alt er krisebefengt, naturen kommer ut av kontroll, menneskenes ondskap eskalerer, og frafallet fra kristen tro blir komplett. Jesus sier i Lukas 18.8:  1930 oversettelse:

«Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?»9 Han sa også denne lignelse til nogen som stolte på sig selv at de var rettferdige, og foraktet de andre.  

Jesus snakker også om veene, og om frafall og falske profeter som kommer over jorden Matteus 24:

3 Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enrum og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hvad skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende?  4 Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill!  5 For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill.  6 Og I skal høre krig og rykter om krig; se til at I ikke lar eder skremme! for det må så skje, men enden er ikke enda.  7 For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der.  8 Men alt dette er begynnelsen til veene.  9

I denne forbindelse snakker Jesus igjen på slutten av kapittelet om falske profeter, og om et stort åndelige frafall.

Han gjentar Jesus:

24 For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig. 25 Se, jeg har sagt eder det forut.

Når Jesus beskriver trengselen i verden, og den store trengsel (ikke samme ting) sammen med frafall fra troen og falske profeter, er det ikke tilfeldig. Historien viser oss på generelt grunnlag, hvordan de farlige ideologiene, ismene, Kommunisme og Nazisme, og åndelig frafall går side om side og fører til krig, død og ødeleggelse.

Verden går nå gjennom en åndelig og ideologisk krise samtidig, etter min mening. Forvirring og rådvillhet. Politikere som slåss som guttunger om makten. Folkemasser i opprør- men de vet ikke retningen eller målet for sitt opprør. Demokrati ropes det – men kan demokrati redde verden? Kan demokrati redde økonomien? Kan demokrati stoppe branner, orkaner og oversvømmelser? Aldri har verden opplevd naturens elementer i sånt oppløsning og opprør som nå.

Derfor tror jeg på et skifte nå: Verden mislykkes på alle måter. Kirken mislykkes og er frafallen. Jesus griper inn. Menigheten, dvs de som er klar og rede, frelst, født på ny og bryllupskledd, de rykkes opp for å møte Jesus i skyer opp til himmelen. De gjenværende må leve med anti-krist, og med trengselen, og må prøve og unngå dyrets digitale merke 666. 

Hvorfor slipper de ekte kristne unna? Jeg finner ikke noe bibelsk grunnlag for å tro at Gud lar noen kollektivt henrette sin menighet. Gud vil utfri og frelse - det er en tråd som går igjen i bibelen. Johannes åpb 3.10:

 10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og fri dig ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderike, for å prøve dem som bor på jorden. 11 Jeg kommer snart.

Mye mer på min kanal her: https://www.youtube.com/channel/UCBVErc7iygm1-2OmfjSJY7Q?view_as=subscriber

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3778 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
16 dager siden / 1242 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
22 dager siden / 897 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
14 dager siden / 846 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
14 dager siden / 642 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 579 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
26 dager siden / 571 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere