Kåre Kvangarsnes

23

Ingen reaksjon fra Vårt Land på SIAN-demonstrasjonen i Bergen

Vi kan være takknemlig for at politiet hindret liv i å gå tapt.

Publisert: 26. aug 2020


Vårt Lands journalister og spaltister er kjent for å kritisere islamkritikere og innvandringsskeptikere og å rapportere om og moralisere om alt som smaker av fremmedfrykt og muslimfientlighet, og advare om alt de oppfatter som høyreradikale trusler i vårt samfunn. Vold og trusler fra venstreradikale og muslimer synes avisen ikke å være interessert i å rapportere om eller advare mot på samme måte.

SIAN-demonstrasjonen og volden den ble møtt med i Bergen er behørig omtalt og dokumentert i de fleste media gjennom film, vidoer og nyhetsartikler. Fokuset i de venstrevridde mediene og fra politikere på venstresiden har vært politiets maktbruk som de mener har vært overdrevet. På høyresiden nødvendigheten av at politiet har maktmonopolet og benytter de midler de har til rådighet for å verne liv og helse og ytringsfriheten.

Vårt Land på sin side har tydeligvis ikke vært interessert i å kommentere elller ta stilling til en av de mest voldspregede motdemonstrasjoner vi har vært vitne til i Norge der lederen for SIAN ble slått ned av rasende ungdommer/menn og politiet ble pepret med stein og egg og sperringer stormet.

 Etter at demonstrasjonen var opphørt, angrep en del av demonstrantene politistasjonen i Bergen, tydeligvis for å hevne seg på politiet som hadde forsvart en lovlig markering mot islam. Noe lignende har vi vel aldri sett i Norge før?

Hvilket inntrykk skal en sitte igjen med når Vårt Land ikke tar stilling til vold fra venstreradikale og muslimer? 

Vil avisen være troverdig eller er den først og fremst styrt av ideologi ?

 Er SIAN-lederen så forhatt at han ikke er verdig et forsvar når han blir slått til blods? Hva med politiets rolle i et demokrati? Mener Vårt Land at politiet  skulle tatt seg tid til å prate med demonstrantene -bedrive dialog under demonstrasjonen kanskje? 

Er vold fra muslimer som er krenket allright for Vårt Lands del, siden avisen ikke forhaster seg med å si noe? Hva har vi redaktører til egentlig? Vente og se hvor vinden blåser? Være like taus som Erna?

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere