Jørn Maurstad

73

Transpersoner og de dødes oppstandelse.

Mange avviser at transpersoner kan inkluderes i den kristne kirken, basert på feilaktig oppfattelser av både Bibelen og LHBTI personer.

Publisert: 12. aug 2020

På Dagens debatt tirsdag 11.august skrev Ottar Myrseth, prest i Den nordisk-katolske kirken, et innlegg kalt ‘Kroppens teologi’. Den er en kort omtale av pave Johannes Paul II sin bok fra 2004, Kroppens teologi. Denne setter han i sammenheng med LHBTI bevegelsen.

Myrseth skriver angående boken: «Han fornyar innsikta om Skaparen som gjorde mennesket til mann og kvinne, om Frelsaren som døydde for å frelse heile menneskekroppar, om meininga med eit liv i sølibat, om ekteskap som guddomeleg gåve og om kroppsleg oppstode på den siste dag. I lys av inkarnasjonen viser JPII at kroppen er sakramental».

Om LHBTI skriver Myrseth: «Den seksuelle revolusjonen skulle bane veg for fri og naturleg omgang med kropp og mangfaldig seksuell utfalding. Men fruktene er usunn kroppsfiksering, større vanskar med å halde på varige relasjonar og kjønnsdysfori. Og born og unge får tilbod om kjønnskorrigering med hormonar og kirurgi.

I LHBT+rørsla er sterke krefter i sving for å definere identitet utan samanheng med kropp. Dette bygg på eit gnostisk menneskesyn som bryt tvert med det kristne».

Men hva sier Bibelen om den kroppslige oppstandelsen? Er det et krav til en perfekt kropp?

I Matteus 5, 30 så står det: «Og om din høyre hånd lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen kommer til helvete».

I 1.Korinterbrev kapitel 15 skriver Paulus: «Men nå vil vel noen si: «Hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de?». Du uforstandige menneske! Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør. Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag. Gud lar det få den skikkelse som han vil, hvert enkelt slag får sin egen skikkelse.» (Vers 35-38). I vers 42 står det: «Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet».

I samtalen med saddukeere sier Jesus at de som kommer med i oppstandelsen, verken gifter seg eller blir bortgiftet (Luk 20,34-36).

I Joh 3,16 handler det om ‘hver den som tror’. Det er ikke våre kroppslige erfaringer, enten de er gode eller dårlige, eller blir oppfattet som normale eller avvikende, som er avgjørende for frelsen og oppstandelsen, men Jesus.

Kristenlivet har betydning både for dette liv, og for det kommende. Men Myrseth sitt innlegg, føyer seg inn i rekken av de som i møte med alt som er vanskelig å forså i forhold til LHBTI personer, velger å bygge opp en teologisk tenkning, som stenger disse menneskers erfaringer ute i fra kirken. Kan hende at dette er like mye vranglære som den gnostiske.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere