Roald Øye

Pensjonist
360

Urettettferdig behandling av jøder og den jødiske stat.

Den nasjonale og internasjonale forskjellsbehandling av jøder og den jødiske stat blir påpekt av en av jødene som ennå bor i landet vårt, lederen for Senter mot antisemittisme. dr. Michal Rachel Suissa. Kirken og styresmaktene med preses Olav Fykse Tveit og statsminister Erna Solberg i spissen er nasjonale målgrupper, som hun retter kritikken sin mot.

Publisert: 10. aug 2020

 Mange etniske nordmenn vil være enig med henne og føle skam over det Den norske kirke har vært med på av urettferdig behandling overfor jødene og Israel helt opp til vår egen tid.

Å være medlem av et av regjeringspartiene eller en menighet i Den norske kirke, kan i våre dager bli en belastning for mennesker hvis og når de innser hva våre ledere er med på. Lederen skriver på SMAs hjemmeside: http://sma-norge.no:: «Hvorfor har oppgjøret med rasismen unntak for diskriminering av jøder?»

Hun spør: - - «hva det var med frigjøringen av jødenes historiske fedreland fra okkupasjon og fremmedstyre som mange nordmenn ikke fullt ut kan akseptere? Det skulle vel ikke være det forhold at de fleste av innbyggerne ikke er "palestinere," men jøder og derfor fremdeles er gjenstand for årtusengammel mytedannelse? I grunnen er det vel strengt tatt ingen som er mer "palestinere" enn jødene som bodde der i tre og et halvt tusen år før de europeiske legionene okkuperte landet, fordrev dem ut i diaspora, omdøpte jødelandet til Palestina og lot arabiske innvandrere innta det?»

 Jeg har liten tro på at dr. Michal Rachel Suissa sin saklige utredning om urettferdig behandling av jøder og den jødiske stat vil ha noen virkning på lederskapet i Den norske kirke og stat. 

Jeg vil oppfordre alle sannhetssøkende etniske nordmenn, både preses og statsminister så vel som vanlige benkeslitere i styre og stell, til i hvert fall å lese lederens utblåsning på sin hjemmeside. Vi må la vår røst høre slik at det blir et folkekrav at jødene og Israel får en fair behandling på lik linje med andre folk og nasjoner!

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere