Bjarte Helland

6

Ulemper ved anbudskonkurranser, koordinerings problemer og utfordringer

ERA, ikke de beste løsninger for fremtiden? Hvorfor skal man fjerne prising som et klimatiltak? Det er rart at man ikke legger føringer for pris og innføring av rabatter for å fremme offentlig transport. Industri- og næringspartiet utfordrer Stortinget til å ta grep

Publisert: 10. aug 2020

I Norge har vi lange tradisjoner rundt NSB. Det nasjonalt eide selskapet har hatt som oppgave å sørge for et brukervennlig tilbud til reisende, uansett distanse. I 2013 begynte opphevingen av NSB sitt monopol på jernbanetransport. Dette ble frontet av flere partier som den mest forbrukervennlige løsningen, og at billettprisene skulle gå ned.

I dag har vi 6 forskjellige selskaper som opererer forskjellige strekninger, vi ser sterk reduksjon i tilbudet og prisøkning på billetter. I dagens jernbanesituasjon eksisterer det ikke lengre langdistansefordeler, med mindre man kjøper billetter fra Vy (tidligere NSB). Er man ikke oppmerksom på dette, kan turen bli dyrere hvis man skal reise med flere leverandører. Da NSB hadde enerett på trafikk hadde vi fordeler ved å kunne kjøpe billetter som gikk fra Bergen til Kristiansand eller Trondheim. Med dagens frislipp har man i forbindelse med anbudene ikke lagt inn et krav om langdistanse-samarbeid. Dette er blant de viktigste føringene man bør legge i en anbudsprosess, for å redusere forvirringen som kan oppstå for dem som ikke erfarne reisende.

Industri- og næringspartiet (INP) stiller seg svært undrende til at anbudsprosessen ikke omfattet disse momentene, og at det reduserte tilbudet går så hardt ut over spesielt de som har minst. Her er det en sterk økning i utgifter for reisende i kategoriene honnør, ufør og studenter. Miljøhensyn tilsier at vi bør belønne dem som reiser kollektivt, og det bør derfor bli gjennomført noen endringer snarest. Skal Norge gå i bresjen som en miljø- og klimanasjon, må det tilbys effektive, praktiske og rimelige kollektivløsninger.

Konkurranseutsetting av jernbanen og samtidig fraskrivelse av kontrollansvar på offentlige transportmidler i denne skala er nytt i Norge. Mange av reglene som gjelder i EU er laget med utgangspunkt i større befolkningstetthet og tar lite hensyn til våre geografiske og klimamessige utfordringer.

INP utfordrer sittende regjering, som har spisset de globale klimamålene for Norge, til å iverksette tiltak for å endre på dagens praksis. Vi kan ikke fortsette å være pådrivere for høye miljømål hvis vi ikke kan gi insentiver i form av enklere og billigere offentlig transport. INP er betenkt over prioriteringen med å konkurranseutsette offentlig transport når det medfører redusert tilbud og dyrere reiser. Det er svært foruroligende at det ikke er opprettet en felles plattform for billettkjøp.

Det bør være enklere og billigere å velge den mest miljøvennlige transportmetoden i Norge.

Bjarte Helland 1.nestleder INP www.inpartiet.no 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere