Greta Aune Jotun

186

Regnbuefalsum og neroiske tilstander

Å se landets politiske og kirkelige (!) ledelse danse og vifte med frisex-flagget - og kommunene og Kirken heise det til topps, er mer enn bedrøvelig.

Publisert: 11. aug 2020

Det er å håpe at politiske ledere og øvrige befolkning i Norge, i denne spesielle tiden vi opplever nå, vil bevilge seg noen tenkepauser om Norges tilstand. - - Ikke om følgene av Covid-19, de blir - naturlig nok, og nødvendigvis - stadig tenkt på og snakket om - - . Men, det er også nødvendig, absolutt nødvendig, å sette fokus på landets moralske og åndelige tilstand. Hvor er Norge nå? Er dagens status på nevnte områder god for landet? For folket? Også for barna som vokser opp og behøver god veiledning for livet?

Når jeg tenker igjennom de siste tiårenes åndelige og moralske utvikling - to forhold som definitivt hører sammen og påvirker hverandre, kan jeg tro jeg er inne i en vond drøm. Men dessverre. Det er ingen drøm. Det er virkeligheten. Og den avslører et lands forfall.

Hva skyldes at Norge har falt så dypt? Og hva skyldes at så mange borgere ikke forstår at landet "ligger nede"? Jeg vil kalle det forførelse. Til de som ikke forstår betydningen, les: Når mennesker fyller seg med all verdens underholdning og påvirkning fra mennesker uten moralske grenser, er forførelsen aktiv, forfallet nært - og ofte autoritært.

Jeg forflytter meg til USA. I 1978 fikk en ung politisk aktivist, Gilbert Baker, den "skarpe" ideen å lansere et flagg han kalte Rainbow flag - Regnbueflagget. Dette ble et samlingsflagg for Pride-bevegelsen, en bevegelse beslektet med kulturmarxismen. Men flagget var et falsum. Regnbuen, den opprinnelige og eneste og som i blant viser seg på himmelen, har sju farger. Baker-flagget hadde først åtte, så ble det seks - og langt fra riktige fargetoner. Etter hvert fikk også personer med diverse andre seksuelle følelser ideen om egne flagg: Aseksuelle, bifile, demi-seksuelle, inter-seksuelle, pan-seksuelle, poly-seksuelle, trans-seksuelle, kvinner med variable lesbiske følelser - og andre. Flaggene fikk ymse design og farger. Også disse gruppene kjemper for å oppnå "rettigheter" - med følelser (!) som argument.

Aktivismen nevnt ovenfor økte på nittitallet, og de fleste flaggene ble lansert mellom 1995-2018. Og det kommer sikkert flere. "Regnbue"-flagget av 1978 ble adoptert også av den norske LHBT+-bevegelsen. Disse har som kjent en forening som agiterer for kjønns- og seksualitetsmangfold (!), og i tråd med bevegelsen i USA, stilt krav om aksept for medlemmers varierende følelsesliv - og hva det kan føre til. Også norske myndigheter har gått "fem på". Bevegelsen, som nå kaller seg FRI, får hvert år store beløp fra Statsbudsjettet til "driften". De har også krevd å få agitere for egne legninger i barnehager og skoler. Seksuell umoral kamufleres med ord som rettigheter, toleranse, kjærlighet, frihet osv. Resultat: Mange forvirrede, redde og ulykkelige barn. Og forførte unge.

Noen forkynner at det finnes opptil ti kjønn (!). Og nå kan barn (!) og voksne bestemme selv hvilket kjønn de vil være. Det vedtok norske myndigheter i 2016, også med følelser som begrunnelse, se https://helsenorge.no/rettigheter/endring-av-juridisk-kjonn. Et par andre årstall med vedtak som også har vært tragiske for landet vårt: 1993 og 2008-2009. I tillegg har vi enda en lov som - i stor grad - har medvirket til landets forfall - og til stor mangel på arbeidskraft: 1978-loven, med tillatelsen å drepe ufødte barn (!).

Med tanke på alle flaggede seksuelle varianter i verden, spesielt i USA, og som helt klart vil innta Norge om avvikling av fornuft og normalitet fortsetter, vil jeg anbefale kommunene å si nei til å heise Frisex-flagget. Ja, jeg mener: FRI-bevegelsen bør være så fri at de forandrer navnet på flagget sitt. Å vifte med et falsum er dumt. Vel. Etter hvert må kommunene, som nå flagger for fri sex, gå til innkjøp av minst et titalls nye flaggstenger for ikke å "diskriminere" seksuelle varianter nevnt ovenfor. Kravene vil nok komme. Og innfris? Å se landets politiske og kirkelige (!) ledelse danse og vifte med frisex-flagget - og kommunene og Kirken heise det til topps, er mer enn bedrøvelig. Diskriminering? - å opphøye en spesiell gruppe, er i aller høyeste grad diskriminering av andre. Det ville blitt et hundretalls flagg å heise om alle som føler seg "slik eller slik", ville stille krav om å bli flagget for.

Kravene fra FRI ville for noen tiår siden blitt kalt med ord jeg ikke vil bruke. Nå kan man knapt antyde at det finnes bare to kjønn, og slett ikke si at samliv mellom to av samme kjønn er unormalt eller synd, og heller ikke at seksuelt mangfold er umoralsk. Den som sier det, kan bli anmeldt for diskriminering - og bøtelagt (!). Jeg tror de fleste i vårt land er uenig i en frisex-livsstil - og seksuell propaganda rettet mot barn og unge (som jeg mener bør forbys). Men når medlemmene i bevegelsen er så "skjøre" at de ikke tåler motsigelser, tier altfor mange for å slippe å bli konfrontert med meningsdiktatorene - og domstolene. Det neste blir vel fengsel. Hallo, Norge! - hva har skjedd med deg? Ønsker myndighetene neroiske tilstander?

Så var det tenkepausene. Er det lov å antyde at følgende er nyttig lesning? - Romerbrevet 1 i Bibelen. Denne teksten ble skrevet av en meget lærd mann som i sine yngre dager var en innbitt kristenforfølger.

12 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere