Solveig Fiske

16

Atomvåpen må forbys!

Den 6. og 9. august er det 75 år siden USA slapp to atombomber over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. 200.000 døde. Biskop Solveig Fiske mener vi må gjøre menneskeverdet til vårt viktigste vern mot krig og vold.

Publisert: 3. aug 2020

Jeg skulle ønske jeg kunne si, 75 år siden bombene falt, at verden har tatt lærdom av det som skjedde i Hiroshima og Nagasaki.

Jeg skulle ønske at verden avskaffet atomvåpen, etter å ha sett konsekvensene for folk og samfunn i Japan.

Jeg skulle ønske jeg kunne si at dette aldri vil kunne skje igjen.

Vi har frem til 2020 snakket om å feire freden – feire at de vonde krigsårene tok slutt i mai 1945. Men, for mange var ikke krigen over den våren.

Den 6. og 9. august i 1945, ble Hiroshima og Nagasaki rammet av krigens kanskje mest grusomme enkelt-øyeblikk. En bombe, som vi aldri hadde sett maken til, ble sluppet over de to japanske byene, og tett opp mot 200 000 døde. Det er nesten ikke til å tro – og det er en sterk påminnelse om hvilken skade vi mennesker er i stand til å påføre hverandre.

Det er stor grunn til å kjenne på sorg ovenfor disse hendelsene, og det er også naturlig å føle et sinne for at noe slikt faktisk kunne skje.

I løpet av disse 75 årene har vi heldigvis ikke opplevd at flere atombomber blir sluppet, men vi har vært nære ved, ved flere anledninger. Og, vi har sett flere såkalte prøvesprengninger, som minner oss på hva slags krefter det er snakk om. Dessverre er det også en økende tendens til opprustning, og det snakkes i flere land om både å øke, og anskaffe våpenarsenal. Det er skremmende, noe vi som fellesskap må være årvåkne overfor, og stå opp mot.  

Den norske kirke, gjennom Mellomkirkelig råd har vært tydelig på sitt syn på atomvåpen i lang tid. I 2010 kom de med en uttalelse som slår fast at; atomvåpen er en av de største truslene mot menneskeheten, og ba derfor regjeringen om å arbeide for et folkerettslig forbud mot atomvåpen. Dette gjør Den norske kirke fordi atomvåpen rammer noe som er helt grunnleggende for oss som lever på kloden vår. Det er en trussel mot folk og samfunn, mot land og liv, og ikke minst mot skaperverket vi er gitt til å forvalte. Selv om argumentasjonen for å ha atomvåpen nettopp er tuftet på menneskets sikkerhet, vet vi at den minste feil kan føre til katastrofale hendelser. At vi faktisk må ha slike monstervåpen for å sikre vår trygghet, gir et bilde av en verden som er kald og rå.

Jeg mener vi må kjempe, for å gjøre menneskeverdet til vårt viktigste vern mot krig og vold.

Atomvåpen er som Leger mot atomvåpen sier: «det mest destruktive og inhumane våpenet som finnes. Skadene ved et atomangrep vil være så omfattende at ingen stat eller humanitær organisasjon vil kunne gi nødvendig hjelp». Når atomvåpen er en trussel mot menneskeverdet, må det forbys. Derfor er det så viktig med FNs vedtak om atomvåpenforbud fra 2017, og vi håper flere land vil slutte seg til dette, også vårt eget.

Jeg tror, at vi en gang vil se en verden uten atomvåpen.

Jeg tror, at vi en gang vil se en verden, der menneskeverdet er det rådende prinsipp.

Jeg tror, at vi en gang vil møte alle mennesker med kjærlighet og respekt, slik Kristus har lært oss.

Solveig Fiske

biskop

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere