Knut Vindenes

4

Petter Olsen i Indremisjonsforbundet bommer i tilsvar til Erstad i BT

I Bergens Tidende har Emil André Erstad i sin debut som gjestekommentator skildret hvordan han som 16-åring kjørte en bombastisk linje som kristenkonservativ, mens han i dag ser flere nyanser. Petter Olsen, medieleder og redaktør i Indremisjonsforbundet, prøver så i et innlegg i samme avis å skyte ned Erstad sine betraktninger - men snubler i egen hersketeknikk.

Publisert: 3. aug 2020

Emil André Erstad er for folk flest blitt kjent som den liberale rådgiveren til tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide. I sin debut gjestekommentar i BT 30.juli skildrer Erstad hvordan han som 16-åring var både overtydelig og ganske så radikal som kristenkonservativ. Han forklarer hvordan han møtte motargumenter som over tid endret hans syn på ting -  ikke minst hvordan en av lærerne på videregående utfordret Emil til å presentere for klassen fra boken «Betre død enn homofil». Erstads hovedanliggende er at han fortsatt er kristen, men ser langt flere nyanser i ulike etiske og livssynsrelaterte tema i dag som voksen enn han gjorde som 16-åring.


I et innlegg i samme avis 2.august, utfordrer Petter Olsen, medieleder og redaktør i Indremisjonsforbundet, Erstad. Det er veldig bra at kristne ledere er synlige i samfunnsdebatten og tydelig forfekter de bibelske verdier, men her bommes det. Først av alt er det stygg hersketeknikk når Olsen løfter frem bibelforståelse og insinuerer at Erstad mangler nettopp det; "... er det naudsynt å lesa og studera Bibelen i samanheng, slik mellom anna dei to nemnde og respekterte bedehusakademikarane hadde gjort. Det handlar ikkje om å forsvara Gud, men om å setja seg inn i samanhengane i Bibelen."


Det bommes av Olsen fordi han undervurderer følgende to poenger som jeg mener er viktige. For det første er det ikke vår oppgave som kristne å dømme andre. Så er det vel klassisk tilnærming fra mange kristne å insistere på at man ikke dømmer, men bare formidler de bibelske normer. Vi skal sånn sett være veldig forsiktige med å forfekte bibelske normer på generelt grunnlag overfor brede publikum, enten det handler om homofili eller andre tema som sterkt berører mennesker. Dette egner seg bedre i kommunikasjon mellom få personer, og det leder meg til mitt andre poeng, at vi må være ydmyke og nyanserte i vår kommunikasjon som kristne overfor medmennesker som i mange tilfeller befinner seg i sårbare situasjoner. 


Jeg opplever ikke at Erstad har forlatt de bibelske sannheter, men han har tidlig i livet vært gjennom en reise der han nå er mer var for hvordan han møter mennesker og deres liv og spørsmål. Det er ikke det samme som å utvanne det bibelske, men å møte mennesker på deres banehalvdel. Jesus er forbilde i å møte alle typer mennesker og forstå deres situasjon. Siden han var var og er Guds sønn, hadde han det privilegium å kunne være overtydelig. Paulus var som kjent ekspert på å tilpasse sin kommunikasjon til menneskene han til en hver tid møtte.


Knut Vindenes

Aktiv i Bergen Frikirke og aktiv i Bergen Høyre

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere