Jørn Maurstad

74

Kommentar til boken: Male and Female he created them.

Jeg vil advare kristne om å ta denne boken for 'god fisk'

Publisert: 24. jul 2020

På samlivsrevolusjonen.no har de lagt ut en tekstutgave av boken Male and Female he created them. Boken har ført til at forfatteren vært i politiets søkelys. På Samlivsrevolusjonen spør de om hva det sier om Finland, som vurderer å straffeforfølge forlaget som fortsatt lar boken bli liggende ute på nettet. Jeg vil imidlertid advare kristne om å ta denne boken for 'god fisk'. Etter min mening, egner boken seg best til å illustrere hvordan en bestemt type argumentasjon, går sammen med en bestemt type Bibeloversettelser.

Bokens fulle tittel er ‘Male and Female he created them. Homosexual relationships challenge the Christian concept of humanity’. Forfatter er MP Dr. (MD) Päivi Räsänen, og boken er gitt ut med støtte av Lutheran Heritage Foundation, USA.

Kort om bokens innhold. Forfatteren hevder at utviklingen i retning av et pluralistisk samfunn utfordrer kristne til å tenke over hva som er basis for deres etiske posisjon og hvordan den begrunnes. Hun hevder at vi nå står ved et veivalg, hvor vi må enten velge kristne kjerneverdier, eller en trend som avviser dem. Men hvor godt fundert er begrunnelsen Räsänen gir for sitt syn?

Romerbrevet kapitel 1,24-32 utgjør en viktig basis for hennes argumentasjon. Jeg vil derfor se nærmere på hvordan hun bruker dette avsnittet.

Räsänen gjengir teksten fra Rom 1 i en engelsk språklig versjon. Hvilken Bibeloversettelse den er hentet fra skriver hun ikke noe om.

Det står i hennes Bibeloversettelse av vers 24 (midterste del): ‘in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies’ (Min kursiv). I den norske 1930 utgaven skrives dette slik: ‘i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer sig imellem’. I den engelsk språklige Bibeloversettelsen som United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) bruker, så oversettes dette slik: ‘to impurity through the lusts of their hearts for the mutual degradation of their bodies’. Merk at i Bibeloversettelsen til Räsänen, er ordet ‘sexual’ lagt inn foran ‘impurity’.

Når det gjelder vers 26- 27, skriver Lærenemnda 2006 at disse versene er vanskelig å oversette presist. Sandvei nevner at oversettelsen av vers 26 gjøres underforstått av hvordan dette står i forhold til vers 27. Teologer som James Brownson og Bernadette Brooten, har kommet til helt motsatt konklusjon angående betydningen av vers 26 (Homofilt samliv i historisk, bibelsk og aktuelt kirkelig perspektiv 2016).

I Räsänen sin engelskspråklige oversettelse så står det i vers 26 (siste del): «Even their women exchanged natural sexual relations for unnatural ones» (Min kursiv).

I USCCB sin engelsk språklige oversettelse så står det i vers 26: «Their females exchanged natural relations for unnatural” (Min Kursiv). Merk fravær av ordet ‘sexual’, og at ‘females’ brukes, men ikke ‘women’.

Hos Räsänen står det i vers 32 (midterste del):’ God’s righteous decree (…), they not only continue to do’, mens i USCCB sin versjon av vers 32 så står det: ‘the just decree of God (…) they not only do’ (Min kursiv). I sin argumentasjon viser hun til uttrykket ‘God’s righteous decree’.

Det er en større vekt på synd, seksualitet, rett til fordømmelse og indignasjon i den engelsk språklige versjonen som Räsänen bruker sammenliknet med USCCB sin versjon.  

I boken er hele Rom 1, 24-32 gjengitt. Hun hevder med grunnlag i dette avsnittet, at den naturlige åpenbaring (general revelation) er tilstrekkelig til å vise mennesket som syndig i forhold til Gud. Räsänen skriver: “The Apostle Paul indicates that the general revelation is already sufficient to prove the fallen state of humanity before God. According to Paul, homosexual relationships are a clear example of behaviour which is contrary to the order of creation”. Så skriver hun: “If our understanding of the general sense of justice was not distorted by sin, we would by nature be able to perceive homosexuality as unnatural, even if we had not even heard about the Bible”. 

Her bekrefter hun indirekte at det går an å mene at homoseksualitet er unaturlig, uten å ha lest i Bibelen! Räsänens påstand innebærer også, at det å mene at homofilt samliv er synd vil være helt uklanderlig. Räsänens resonnement følger av hennes oppfatning av hva Paulus mener.

Sammenlikn derfor dette med kommentaren som USCCB gir. De skriver: “In order to expose the depth of humanity’s rebellion against the Creator, God handed them over to impurity through the lusts of their hearts. Instead of curbing people’s evil interests, God abandoned them to self-indulgence, thereby removing the facade of apparent conformity to the divine will. Subsequently Paul will show that the Mosaic law produces the same effect; cf. Rom 5:20; 7:13-24. The divine judgment expressed here is related to the theme of hardness of heart described in Rom 9:17-18”.

Dette gir en helt annen forståelse av teksten enn den Räsänen gir. Hennes utlegging kan ikke gjøre rede for følgende: Hvis ‘the general relevation’ er tilstrekkelig til å vise mennesket som syndig for Gud, hvordan da forklare resten av Romerbrevet? Med sitt utgangspunkt evner ikke Räsänen å se at det noen ganger er nødvendig med kritikk også av meninger gitt av de som er imot homofilt samliv.

Exodus bevegelsen viser at oversettelser av typen som Räsäsen bruker, ikke bare handler om språklige forskjeller. De gir opphav til en bestemt teologi, som har vist seg å skade andre mennesker. Jeg har lyttet igjennom en times intervju med Alan Chambers, tidligere leder av Exodus-bevegelsen (lagt ut på bloggen til Niclas Öjebrandt). Exodus sammarbeidet i mange år med reparative terapi. I beskrivelsen av dette, sier A. Chambers at det hadde forekommet brudd på menneskerettigheter i noen land.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere