Øyvind A. Jørgensen

23

Hvilken farge skal Jesus framstilles i?

Publisert: 30. jun 2020

Når vi skal prøve å svare på dette, tror jeg det er fruktbart å spørre hva intensjonen er med framstillingen? Hvis det er å uttrykke at man identifiserer seg med Jesus, at han også er «vår frelser», at han «er med oss i kampen for rettferdighet», at han «er en del av den kulturen vi lever i» e.l., kan det være naturlig og berettiget å framstille ham i en bestemt farge. Dette Jesus-bildet får til dels en symbolsk betydning. Da kan f.eks. Jesus framstilles som afrikaner i Afrika, kineser i Kina eller europeer i Europa. Det utelukker naturligvis ikke at det kan være nødvendig å vurdere enkelte framstillinger spesielt.

Noe annet er det om man vil framstille Jesus som den han var historisk, hvordan han så ut da han levde her. Han var «ganske sikkert mørkhudet», skrev Vårt Land 27.6., for han «vokste opp i Midtøsten og oppholdt seg mye utendørs.» Han var jøde, må vi vel kunne si. Så var han selvsagt ikke europeer og selvsagt ikke hvit. Men heller ikke afrikaner eller svart, eller kineser for den saks skyld.

Jeg tror det er grunn til å spørre om menneskeheten er tjent med at ulike grupper i verden skal framstille Jesus i hver sine farger. En fare ved dette er også at det blir mindre tydelig at Jesus var et virkelig, konkret menneske som ble født og levde på et bestemt sted i et bestemt folk. Derfor mener jeg kunsten f.o.fr. bør søke å framstille Jesus slik han var, så langt det er mulig å vite nå. Slik var han og slik er han for alle mennesker. Vi har den samme Jesus. Om denne Jesus kan alle si at «han er også vår» og «han hører også til i vår kultur.»

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere