Rolf Kjøde

40

Tilpasning og identitet

Etter mitt skjønn tar ikke Travis – og Elgvin – tilstrekkelig høyde for at islam, til liks med annen religion og sekulær materialisme, er en åndsmakt som driver bort fra evangeliet.

Publisert: 29. mai 2020

Min gode kollega, Torleif Elgvin, og jeg har diskutert offentlig spørsmålet om såkalte muslimske etterfølgere av Jesus tidligere uten at vi har latt oss overbevise av hverandres argumenter. Når jeg avslutningsvis kort velger å imøtegå ham her, skyldes det primært hans drøye antydning i Vårt Land 28. mai om at vi som ikke følger John Travis i hans radikale C5-strategi, lefler med misjonskolonialisme.

Det er en underlig anklage i lys av samtaler jeg selv hadde med bredden av evangelikale kirkeledere i Dhaka, Bangladesh, i 2018. Disse bengalske lederne avviste – med teologiske argumenter – mine antydninger om i større grad å nærme seg innsidebevegelsenes strategi for å nå den muslimske befolkningen. Skepsisen i de yngre kirkene i sør mot disse bevegelsene er ikke ukjent og skal ikke blindt følges, men å plassere deres motstand som en form for misjonskolonialisme, faller på sin egen urimelighet.

Etter mitt skjønn tar ikke Travis – og Elgvin – tilstrekkelig høyde for at islam, til liks med annen religion og sekulær materialisme, er en åndsmakt som driver bort fra evangeliet. At kristen misjon skal våge å gå langt i kulturell tilpasning, er vi enig om. Kristen misjon må også bruke de tilknytninger som Muhammed hentet fra jødisk og kristen tro og kontekst som bro i misjonsoppdraget, ikke minst troen på at der bare er én Gud. Jeg lar meg derimot uroe mer enn Elgvin av de synkretistiske trekkene som også Travis bekrefter hos C5, og som er tydelig i noen av de bengalske innsidebevegelsene.

Elgvin antyder at dette ikke er en strategi men noe som Ånden har ledet inn i. Jeg skriver dette på vei inn i pinsen og med stor glede over dens budskap. Det er likevel vanskelig å forholde seg til argumentet, da det i en ramme av åndelighet lett unndrar seg for prøving. Åndens primære oppgave er å herliggjøre Kristus. Jeg er ikke i tvil om at alle som retter sin misjonstjeneste mot den muslimske verden, drives av nettopp det.

Etterfølgere av Jesus bekjenner med den universelle kristne kirke at Jesus Messias er kommet som Guds Sønn i kjøtt og blod, også når det er selve anstøtet. Jeg kan ikke forstå det annerledes enn at en slik tro er i strid med å ha en muslimsk identitet.

Rolf Kjøde, Høgskolelektor NLA Høgskolen

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
20 dager siden / 1479 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1288 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
11 dager siden / 1062 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
7 dager siden / 958 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
29 dager siden / 611 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
16 dager siden / 426 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere