Gro Skaaren-Fystro

1

Tonen fra toppen i Oljefondet og Norges Bank

Ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet har skapt en flodbølge av velbegrunnet offentlig kritikk. Tonen fra toppen er grunnleggende når etiske regelverk, antikorrupsjonsprogram og tillit skal bygges og praktiseres. I denne saken har tonen vært usedvanlig skurrete.

Publisert: 29. mai 2020

Ansettelsen av hedgefondinvestoren Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet har skapt en flodbølge av velbegrunnet offentlig kritikk. Den retter seg mot Norges Bank for en ureglementert ansettelsesprosess. Dernest mot norske politikere og toppbyråkrater som har latt seg påspandere et rådyrt seminar i USA og hvorvidt seminaret enten var et forsøk på eller om det hadde noen effekt på ansettelsen av ny oljefondsjef. Og sist men kanskje viktigst, mot Nicolai Tangens bruk av skatteparadis i opparbeidelsen av sin private milliardformue og mulige interessekonflikter mellom egne investeringer og Oljefondets portefølje.

Til sammen utgjør denne kritikken en dårlig start for den nye oljefondsjefen - selv med en avtale som skal ta høyde for mulige interessekonflikter. Representantskapet i Norges Bank var skarp i kritikken av ansettelsesprosessen, og sentralbanksjef Øystein Olsen sa at han skulle ta med seg kritikken i formuleringen av avtalen med Tangen. Nå er avtalen undertegnet, og det blir interessant å se representantskapets vurdering, og spesielt til spørsmålene om full åpenhet om alle sider ved Tangens økonomi, investeringer og eierforhold.

Men selv om avtalen skulle vurderes som god, løser den ikke alle problemer med denne ansettelsen.

Den mangelfulle ansettelsesprosessen er det for seint å gjøre noe med, og det samme med seminaret. Videre vil selve premisset til Tangen om å beholde sitt eierskap fortsette å utgjøre en utfordring selv om ordningene for å forhindre interessekonflikter er omfattende. Oljefondsjefens private formue vil fortsatt være plassert i skatteparadis, og det er ikke tillitsvekkende.

Tilliten både til Oljefondet og Norges Bank har blitt svekket gjennom denne ansettelsesprosessen, og den må møysommelig bygges opp igjen. Det forventes en bratt læringskurve til større åpenhet, etterlevelse av etiske regelverk og Oljefondets forventningsdokumenter om skatt og korrupsjon.

Det er bra at representantskapets brev fikk såpass bred dekning i media og kanskje  innholdet burde bli pensum for framtidige ledere. Det er også bra at Norges Bank tar høyde for deler av denne kritikken i dette i ansettelsesavtalen.  Men enda viktigere er det nå at de som sitter med skoa på gjør ting riktig praktiserer det regelverket som allerede er på plass – og viser at det får konsekvenser når reglene blir brutt. Det gjelder både sentralbanksjefen, den nyutnevnte oljefondsjefen og de norske lederne som deltok på Tangens seminar-

Tonen fra toppen er grunnleggende når etiske regelverk, antikorrupsjonsprogram og tillit skal bygges og praktiseres. I denne saken har tonen vært usedvanlig skurrete.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
20 dager siden / 1479 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1288 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
11 dager siden / 1062 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
7 dager siden / 958 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
29 dager siden / 611 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
16 dager siden / 426 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere