Jan Nordeide

3

Endring av bioteknologilov og lærdom frå frå virus pandemi

Publisert: 25. mai 2020

Endring av bioteknologi lov og lærdom frå virus pandemi

 

Under nedstenginga av landet i corona -pandemi krisa var det forbod mot å reise til eiga hytte  i ein annan kommune . Trass i at det kunne vere rimeleg og rasjonelt for  individ, ,familier, for smitta og ikkje smitta. Det vart ikkje akseptert ,fordi summen av alle rimelege enkelt løyve, kunne vere negativt for samfunnet og eit  godt/tryggare liv i felleskapet.

I vår hyper individualistiske tid hadde vi gjenoppdaga at summen av individuelle rettar og friheter,kunne bli negativt for felleskapet Det har vore eit synspunkt det ikkje har vore lett å få gehør for i samfunnsdebatt og etikk, Her såg vi at,rettighet ,eit gode den enkelte krev ,det kravet må staten  på vegne av oss alle, avveie  mot  solidaritet med andre, Statens politikk la vekt på felleskaps nytten herunder framtidige generasjonar.

 

Ein kunne håpt at vi som folk  hadde fått augo oppfor dette i vår politiske og etiske tenkning. ”Det heiter ikkje berre eg no lenger, det må også heite vi.”

Men lærdommen var fort gløymd av våre folkevalde i dette tilfellet frå AP,SV ,FRP,MDG 

når dei no vil endre bioteknologi lova på prinsipielt viktige og djuptgripande område, med fleire nye individuelle rettigheter  Det er sikkert ikkje vanskeleg  å finne individ som har nytte   av tidleg ultralyd og  NIPT ikkje invasiv prenatal test av fosterets gener Men kva signal er det staten sender når dette gjeld alle?Får  vi det gode framtidssamfunn når staten vedtar at barnets rett til å vite kven som er genetisk mor og hennar familie er mindre viktig  enn frihet for vaksne. Det er  mange som ikkje veit det  det grunna  livetes mange tilfeldigheter Det er noko  anna  når staten på vegne av felleskapet fråtek deg retten

 Ein rett kan vere -rimeleg  for enkelt individ,men summen av rettar i  ei allmenn lov ,kan vere negativ for det samfunnet vi ønsker

 

 

Jan Nordeide

 


Førde


Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
20 dager siden / 1479 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1288 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
11 dager siden / 1062 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
7 dager siden / 958 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
29 dager siden / 611 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
16 dager siden / 426 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere