Bjørn-Kristian Svendsrud

7

Hvem skal ta valget; Kvinnen eller staten?

Noen politikere tror at de må begrense kvinnens rett til å vite, for at de ikke skal ta feil valg. Men et valg om egne barn skal ikke staten ta, det privilegiet må ligge hos familien og kvinnen selv.

Publisert: 25. mai 2020

Leder i KrFU, Edel-Marie Haukland skriver 21. mai i Vårt Land om bioteknologiforliket mellom FrP, SV og Ap. Hun mener dette handler om å finne feil ved alle fostre, og at det å hjelpe ufrivillig barnløse vil gjøre kjønnsceller om til en handelsvare. Tvert imot. Jeg mener dette handler om at alle kvinner skal få muligheten til å få mest mulig kunnskap om livet som skapes i sin egen livmor. Å tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige er en etterlengtet likestilling.

Jeg mener vi i større grad må ha tillit til folk. Ved å tillate NIPT-testen og tidlig ultralyd vil kvinner som venter barn få mulighet til å få all tilgjengelig informasjon om sin graviditet. Det er ikke ensbetydende med at kvinner velger å ta abort dersom det er noe anormalt med fosteret. I forliket slås det fast at helsevesenet har et selvstendig ansvar for å sørge for at abort ikke skal fremstå som det eneste alternativet når fosteret er sykt. For mange er ikke abort et alternativ, men ved å tilby tidlig ultralyd og NIPT-test vil man få tilbud og mulighet til å vite, og dermed kunne forberede seg. Dette valget må ligge hos den enkelte, og ikke hos oss politikere.

Nye metoder gir et bedre kunnskapsgrunnlag

Mye har skjedd siden 2004, året da KrF satt i regjering og bioteknologiloven sist ble modernisert. Nye metoder har kommet på banen, metoder som tilbys i andre land og som der blir akseptert som etisk og medisinsk forsvarlig. Mange kvinner har frem til nå sett seg nødt til å reise til utlandet for å gjennomføre en enkel blodprøve. Denne enkle blodprøven er faktisk forbudt i Norge, og istedenfor å tillate denne vil KrF at man fortsatt skal benytte seg av den risikofylte fostervannsprøven som i seg selv øker risikoen for spontanabort. Dette til tross for at det finnes et risikofritt alternativ, som vil gi samme informasjon som tilbys i dag. Haukland spør hvordan FrP kan gå inn for at staten skal bruke store summer på dette. Hun glemmer at det vi først og fremst tar til orde for er at dette skal bli lovlig, hvorvidt staten skal medfinansiere en slik test er opp til regjering og Storting i fremtidige statsbudsjetter.

Noen alvorlige sykdommer, som for eksempel Edwards syndrom gjør at fosteret stort sett ikke overlever svangerskapet. Dersom fosteret overlever, lever de ofte korte og smertefulle liv. Ny teknologi gjør det mulig å gi denne informasjonen tidlig, men dagens lovverk stopper det.

Eggdonasjon likestilles med sæddonasjon

Haukland antyder at Stortinget kan bryte menneskerettighetene når vi tillater eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. Haukland leser Barnekonvensjonen slik fanden leser bibelen. Eggdonasjon vil innrammes på lik linje som sæddonasjon, hvor barnet har rett til å kjenne sitt opphav fra fylte 15 år. Denne retten foreslås nå lovfestet.

Sæddonasjon har vært lovlig i 90 år. KrFU har heldigvis ikke tatt offentlig til orde for å forby dette, men jeg klarer ikke å se hvordan man kan argumentere imot eggdonasjon uten at dette også skulle gjelde for sæddonasjon. At sæddonasjon og eggdonasjon blir likestilt skulle bare mangle i 2020. 

Debattens premisser

 Vi skal respektere at liberaliseringene i bioteknologiloven for mange er etisk utfordrende. For meg handler det allikevel om at alle barn er like mye verdt, uansett hvordan de kommer til verden. Eggdonasjon vil gi ufrivillig barnløse muligheten til å få barn slik sæddonasjon har gjort i 90 år. Og det handler om enkeltmenneskets rett til selv å velge hvilken informasjon man ønsker å få tilgang på, uten at staten skal bestemme hva du har godt av å vite eller ikke.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere