Jarle Mong

9

Ja vi elsker alle i dette landet

«Surrogati, surrogatitei jeg ønsker meg et landsted ved sjøen og en livmor i Bombay» synger Ole Paus, nå kan SV bidra til at livmoren snart befinner seg i Ålesund.

Publisert: 22. mai 2020

Den siste tiden har vist oss at menneskeverdet i vårt samfunn fortsatt står sterkt. Over hele landet har man på alle plan vist offervilje og tatt ansvar. Sammen har vi gitt avkall på grunnleggende behov nettopp for å beskytte og verne om de svakeste og mest sårbare mellom oss. Tiltak som får omfattende konsekvenser blant annet for økonomi og næringsliv har blitt iverksatt nettopp fordi vi i Norge mener at mennesket har en iboende ukrenkelighet og umistelige menneskerettigheter bare i kraft av å være menneske. Dette gjelder også gamle med flere underliggende sykdommer eller mennesker med andre utfordringer som gjør dem mer sårbare. Kampen mot Covid 19 har også vært en kamp for menneskeverdet.

Parallelt med denne kampen trues paradoksalt nok det vi nå alle kjemper for. Frp, Ap og SV har inngått et forlik i Stortinget om liberalisering av bioteknologiloven. Sammen skaper trekløveret flertall for en kraftig liberalisering av lovverket.  Om Frp, Ap og SV får viljen sin vil forslagene bli stemt gjennom uten særlig offentlig debatt allerede 26 mai. Forslagene fra den politisk absurde alliansen er så radikale at de definitivt burde utredes, man har all mulig grunn til å undres over forslagsstillernes hastverk.

Krf har som eneste parti stått på barrikadene og kjemper nå en innbitt og prisverdig kamp mot forslag som representerer et klart linjeskifte fra den gjeldende bioteknologiloven fra 2003 som bygger på prinsippet om menneskets ukrenkelige verdi og ønsket om å motvirke diskriminering. Forliket innebærer at en NIPT-test skal tilbys alle gravide kvinner, dette gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil allerede i uke ni i svangerskapet. Assistert befruktning for enslige tillates, det settes ingen aldersgrense og forbudet mot å utlevere sæd etter givers død oppheves. Flertallet vil også tillate mitokondriedonasjon når metoden er trygg og forsvarlig, barn kan i praksis fødes med arvestoff fra tre foreldre. Foreløpig konkluderer heldigvis 13 av 14 medlemmer i bioteknologirådet med at kunnskapen om metoden med mitokondriedonasjon er for mangelfull.

Om Frp, Ap og SVs forslag blir vedtatt vil man i praksis iverksette et system som minner om en ”kvalitetskontroll” av alle innbyggere. Langt flere tilfeller av Downs syndrom vil bli avdekket og den eneste behandlingen den gravide vil bli tilbudt er abort, mennesker uten utviklingsavvik har dermed flere rettigheter enn mennesker med utviklingsavvik. I Danmark og på Island har tilbudet om tidlig ultralyd resultert i 9 av 10 barn med Downs syndrom velges bort. Mens vi i skrivende stund gjennomfører en landsomfattende dugnad nettopp fordi vi ikke ønsker et sorteringssamfunn forsøker nå Ap, Frp og SV å opprette et før freden har senket seg. 

Forslaget innebærer også et brudd med FNs barnekonvensjon § 7 som sier at ”Barnet ha rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem”. Istedenfor å svekke barns rettigheter burde staten være et vern mot dette. Likestillingsargumentet har preget debatten om bioteknologi. Diskusjonen nærmer seg en parodi når den blir redusert til spørsmålet om hvorfor man ikke kan donere egg når man kan donere sæd. At barnet ikke har en stemme i denne debatten er mildt sagt avslørende.

"Du skal ikke anse andre mennesker som et blott og bart middel til å oppnå dine egne mål, men også som et formål i seg selv", sa den tyske filosofen Immanuel Kant. Når barn konstrueres og avlives på laboratorier og nye familie strukturer designes for å imøtekomme menneskers ønsker og behov er man ikke bare i ferd med å dekonstruere den tradisjonelle familietanken. Man bryter også med et bærende etisk prinsipp som lenge har rådd grunnen i vår vestlige sivilisasjon. For å møte behov og ønsker svekker man de biologiske båndene mellom foreldre og barn som frem til vår tid har vært selvsagte. 

Arbeiderpartiet er ifølge seg selv opptatt av at ”alle skal med”. ”En fremtid der alle skal med” har vært partileder Jonas Gahr Støres mantra. Denne saken illustrerer at dette slett ikke gjelder alle. Arbeiderpartiet ser igjen ut til å havne i den vanlige grøften hvor nytteverdien seirer over egenverdien. Frp fronter seg ofte med kristne symboler og utgir seg for å være en forsvarer av kristne grunnverdier. Denne saken viser at symbolene bare er symboler. Det mest oppsiktsvekkende er allikevel at SVs har snudd i denne saken. De svakes og undertryktes forkjemper synes helt å glemme de stemmeløse i denne kampen. Partiet har tidligere sagt nei til eggdonasjon ettersom kvinner vil få betalt, av en eller annen grunn ser det nå ut til at frykten for utnyttelse av kvinner har forsvunnet. Om eggdonasjon tillates fjernes en viktig skanse mot surrogati, dette burde være et stort tankekors for SV. «Sur­ro­ga­ti, sur­ro­ga­ti­tei jeg øns­ker meg et land­sted ved sjøen og en liv­mor i Bom­bay» synger Ole Paus, nå kan SV bidra til at livmoren snart befinner seg i Ålesund.

Vi lever i en tid der man ser etter nye muligheter. Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å stadig åpne nye dører. Det er dermed ikke sagt at alle dører bør åpnes. Etikken må styre teknikken og det vil fremover kreve en stor innsats for å holde noen dører forsvarlig lukket. Historien og erfaringer fra andre land viser oss at om døren settes på gløtt, er veien kort til vidt gap. ”I fremtiden kommer ikke mennesker til å vise sin storhet ved det de gjør, men ved det de avstår fra å gjøre”, sa filosofen og Norgesvennen Ludvig Wittgenstein for snart hundre år siden. Hans ord fremstår nå nærmest som profetiske. Mitt håp er at Stortingsflertallet vekkes i tide slik at døren kan låses og nøklene kastes i Nordsjøen.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3326 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
11 dager siden / 1217 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1061 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
16 dager siden / 877 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
8 dager siden / 805 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
8 dager siden / 618 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
21 dager siden / 558 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 499 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere