Terje Tønnessen

150

Kristus Jesus og religionene

Jesus Kristus advarer mot falske profeter, lærere, messiaser. I en tid der kampen i den åndelige verden pågår med full kraft - hele tiden, er det ikke minst viktig å huske og ta konsekvensen av denne advarselen.

Publisert: 20. mai 2020

Jeg tror på Jesus Kristus. Absolutt. Helt og holdent. Jeg tror ikke på Amon, Anahita, Anu, Apsu, Artemis, Astarte, Atum, Baal, Atman, Buddha, Hathor, Isis, Janus, Juno, Marduk, Nabu, Nintud, Pales, Rama, Shiva, Vishnu, Brahma, Indra, Krishna, Rudra, Set, Sin, Terminus, Ushas, Vesta, Vishnu, Yama, Yima, Tor, Odin, Frigg, Balder, Frøy, Njord. Jeg er oppvokst i et kristent hjem der misjon og evangelisering er en selvfølge. Jeg tar Jesu egne ord om frelse og fortapelse alvorlig og bokstavelig (se en rekke skriftsteder i en annen artikkel av meg her på verdidebatt.no med tittel "Frelse eller fortapelse") og jeg gråter sammen med apostelen Paulus når han sier: "Jeg har sagt det ofte og må si det igjen med tårer at det er mange som lever som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen..."(Fil. 3, 18f). I en sekulær tid der noen av de teologisk korrekte og interdialogiske yndlingsordene er religionsdialog og interreligiøs toleranse, opplysning og gjensidig aksept er det mer enn noen gang viktig å holde fast på eksklusiviteten og den absolutte betydning og funksjon Jesus Kristus har når det gjelder frelsen i tid og rom. Hvis alle til syvende og sist blir frelst - alle ateister, sekulære humanister, agnostikere, alle sikher, buddhister, hinduer, alle ateistiske, sekulære jøder og alle andre som hører til en religion eller sekt - blir NT meningsløst og GT komplett uforståelig. Jeg fatter og begriper ikke at noen våger - spesielt hvis man er biskop, teologisk professor, prest eller pastor - å opphøye seg selv og sette seg på sin høye stol og overprøve, evaluere, sensurere, forkaste og avvise Jesu Kristi egne ord i NT. Kristus Jesus er Sannheten. Den absolutte, eksklusive - og dermed ekskluderende. Holder ikke Kristus, holder ingenting. Holder Kristus, holder alt. 

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere