Jørn Maurstad

51

Intersex, transpersoner og kristen tro.

Det er nødvendig å se nærmere på hvordan informasjon om kjønn formidles i kristne organisasjoner. Her beskriver jeg noen grunner for hvorfor det er viktig.

Publisert: 19. mai 2020

Senhøstes og i vinter har det vært en diskusjon i tilknytning til en rekke politiske forslag fra Arbeiderpartiet. Dette har spesielt vært knyttet til diskusjonen rundt oppropet: «Ja til tokjønnsmodellen – Nei til radikal kjønnsideologi». I den forbindelse har Tonje Gjevjon og Randi C. Solheim, skrevet et debattinnlegg i Dagen 7.jan 2020, med tittelen: «Radikal kjønnsideologi er et angrep på samfunnets normer». Innlegget starter ut med: «Hensikten med radikal kjønnsideologi er at hele vår kultur skal bli «queer». Det er den heteroseksuelle majoritetskulturen som skal bekjempes». Innlegget er illustrert med et bilde av ballonger i mange farger og regnbueflagg.

Dette for meg til å reflektere over hvordan forhold som angår intersex og transpersoner, blir formidlet blant kristne.

Elisabeth Meling nevner i ett debattinnlegg på Dagen 17.okt 2019 (Kjønnsmangfold), at den enkle forklaringen mange kristne bruker om intersex personer, er at de er et eksempel på syndefallet, og at skapelsen er i forvrengt tilstand.

Det Bibelen har å si om evnukker kan kaste lys over denne tankegangen.

I Jes 56, 3b-5, Matt 19,12 og Apg 8,26-38 omtales evnukker. I Jesaja så står det: «Evnukken skal ikke si; Se, jeg er et tørt tre. For så sier Herren: Evnukker som holder mine sabbater, som velger å gjøre det jeg vil og holde fast på min pakt, dem gir jeg en minnetavle og et navn i mitt hus og på mine murer. Dette er bedre enn sønner og døtre. Jeg gir dem et evig navn som aldri skal slettes ut». I Matt 19,12 så sier Jesus: «For noen er evnukker fordi de har kommet slik fra mors liv, andre fordi mennesker har gjort dem til evnukker, men det er også noen som har gjort seg selv lik en evnukk for himmelrikets skyld». Historien i Apostelgjerningene handler om at Den Hellige Ånd veileder Filip til en evnukk, som så blir døpt og tar imot den kristne tro. Hver av disse tre tekstene står i tre forskjellige konkrete sammenhenger. Men når det kommer til det som angår Guds rike, så har de ett sammenfallende budskap; til tross for at det står ingenting om evnukker i skapelsesberetningen, så får dette ingen betydning for hvorvidt man kan få plass i Guds rike.

Som en del av sitt bakgrunnsmateriale til diskusjonen i den engelske kirke (The Church of England) angående transpersoner i 2017, nevnes det at anslagvis 1.7% av befolkningen ikke passer helt inn i det å være enten hankjønn eller hunkjønn. Denne tvetydigheten kan sees på kromosomnivå, gener, anatomi, fysiologi og seksuell utvikling. Det foreligger anbefalinger fra FN og Amnesty International om å vente med kirurgiske inngrep på intersex barn, til de er gamle nok til å selv kunne involveres i beslutningsprosessen (kilde: Matilda Wurm).

Inngunn Løkstad Salvesen skriver i et innlegg på verdidebatt 30. mai 2016 (En historisk dag på Stortinget) at følgende land har en lov som godkjenner intersex/tredje kjønn: Nepal, Pakistan, India, Bangladesh, Australia, New Zealand, Tyskland, Danmark og Malta.

I innlegget ‘Kamuflert av homoterapi’ 3. des 2019 på verdidebatt, fremstiller Olufsen-Mehus Arbeiderpartiet sine forslag, som om de utelukkende var basert på FRI- foreningens rosa kompetanse. Uten å ta stilling til de konkrete forslagene, er det likevel nødvendig å påpeke at disse forslagene følger i kjølvannet av at kastreringskravet ble fjernet i 2016 som betingelse for å kunne skifte juridisk kjønn. Bakgrunnsmateriale for denne beslutningen kan finnes i rapporten ‘Rett til rett kjønn- helse til alle kjønn’. Et hovedtema for rapporten var å diskutere helsetilbud for mennesker med kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori. Hensikten var å gi anbefalinger om hvordan endringer av praksisen med at kastreringskravet skal bort, skulle kunne gjennomføres så raskt som mulig. I rapporten nevnes at hvordan mennesker med kjønnsinkongruens blir møtt i skolen, på arbeidsplassen og ellers i samfunnet, har betydning for deres helse.

36 organisasjoner fra tre forskjellige kirkesamfunn, har gått sammen om å spre feilinformasjon om denne loven. I Brosjyren Ekteskapserklæring (3.utgave 2017) fremstilles det slik: «Den nye loven om endring av juridisk kjønn kan bli en krevende utfordring for mange barn og unge. I framtiden vil enhver stå fritt til å definere sitt kjønn ut fra følelser, og ikke biologi».  

Nina Karin Monsen skriver om transpersoner i et innlegg på Dagen debatt fredag 5.juli 2019 (Å være liberal betyr nå å ville avskaffe det kristne synet på seksualiteten). Hun skriver: «Massekroppen skal være uten kjønn (egentlig), uten skjebne (egentlig) og er på vei inn i en transemenneskelighet, styrt av overbevisningen om at fantasien er sannere enn virkeligheten. Forskjellighet er blitt det verste man vet i et samfunn som hevder å dyrke mangfoldet. Samstemte politiske eliter og mengder med kjendiser har lykkes å få mange til å tro at kropp og sjel er så atskilt, at den ene uten begrunnelse kan betvile eksistensen av den andre, og at krig mellom dem er en evig naturlig tilstand. Ånden er tatt bort. Det fullstendig tingliggjorte mennesket er nå sin egen skaper».

Men hvordan står det til med det åndelige livet hos virkelige transpersoner? Den engelske kirke (The Church of England) diskuterte i 2017, hvorvidt det skulle utarbeides et felles liturgisk materiale til bruk for å markere en velkommen til transpersoner, etter gjennomføringen av et slikt skifte. Dette problemet kom opp, fordi en av prestene i en kirke i England hadde fått en forespørsel om dåp av en som gjennomgikk en slik prosess. Denne transpersonen, strevde med de åndelige sidene ved denne prosessen og følte et behov for å komme frem for Gud på ny, med sin nye identitet. Den engelske kirken døper bare personer en gang, men den aktuelle presten løste dette på en veldig fin måte, uten å gjøre noe kompromiss med den engelske kirkens lære. Historien finnes i bakgrunnsmaterialet til diskusjonen (GS 2071A og GS 2071B).

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2418 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
26 dager siden / 1871 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1115 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 913 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
28 dager siden / 671 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
11 dager siden / 599 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere