Spaltist i Vårt Land Ragnhild Mestad

Seksuelle krenkelser angår hele kirken

I Etiopia var det vanlig at voldtatte jenter måtte gifte seg med overgriperen. Mange prester var pådrivere for å bekjempe dette. Religiøse ledere kan bidra til å endre skadelige skikker.

Publisert: 18. mai 2020

Seksuell trakassering og utnytting i bistandsbransjen er uakseptabelt, skrev utenriksminister Ine Eriksen Søreide og utviklingsminister Nikolai Astrup i brev til organisasjoner som mottar tilskuddsmidler fra Norge, 21. februar 2018. Kravene var mellom annet at Norge forventer at alle partnere slutter opp om budskapet om at alle former for seksuell trakassering, utnyttelse og overgrep er helt uakseptabelt. Videre forventer Norge at alle organisasjoner som mottar støtte fra Utenriksdepartementet og Norad har etiske retningslinjer og gode systemer på plass for å forebygge, varsle og håndtere saker som seksuell trakassering, overgrep og vold begått mot og av egne ansatte. Denne tematikken er en viktig del av arbeidsgiveransvaret som organisasjonene selv må følge opp, også overfor egne samarbeidspartnere og ­lokalsamfunnene de arbeider i.

Misjonsorganisasjonene

Med dette som bakgrunn, inviterte Digni flere av misjonsorganisasjonene til samarbeid om et fagutviklingsprosjekt. Digni er en paraplyorganisasjon for det langsiktige utviklingsarbeidet til 20 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn.

Bakgrunnen var at i år 2000 ble de tre organisasjonene Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og Indre­misjonsforbundet (ImF) enige om et felles sett retningslinjer for å håndtere varslinger om seksuelle krenkelser. I 2009 ble NMS (Det Norske Misjonsselskap) med i dette samarbeidet. Digni ønsket å ta i bruk erfaringen for å se om det var mulig å bidra til å øke kompetansen, og etablere etiske retningslinjer for å arbeide med problemstillingen i ulike land.

Misbruk innad i kirkene

Det ble etablert en prosjektgruppe høsten 2018, ledet av Digni, med representanter fra Normisjon, NLM og NMS. Professor Tormod Kleiven fra VID er med som fagperson. Jeg representerer NMS i gruppa. Den Etiopisk-evangeliske kirken Mekane Jesus (EECMY) som er partner både med NLM og NMS, og Normisjon sine partnere i Bangladesh sa ja til å være med i et pilotprosjekt.

Høsten 2019 møtte vi kirke- og organisasjonsledere til samlinger i Dhaka og Addis Abeba. Flere av lederne gav uttrykk for at de forventet at vi, da vi kom, skulle snakke om misbruk av barn og kvinner i samfunnet, temaer flere av dem hadde­ mye erfaring i å jobbe med. Vi ønsket imidlertid i stedet å snakke om maktmisbruk gjennom seksuell krenkelse innad i kirkene. Hvordan håndteres det?

Sopes under teppet

Vi erfarte at kirkene­ og organisasjonene vi møtte står i noen av de samme utfordringene som vi har opplevd og fortsatt opplever i Norge, nemlig at seksuelle krenkelser begått av kirkelige ledere lett blir skjult og sopt ­under teppet. Mens vi har hatt 30 år på å arbeide med problemstillingene, var det en ny opplevelse for mange av deltagerne å snakke åpent om et så tabubelagt tema. I Norge blir heldigvis ikke kvinnen lenger tvunget til å gifte seg med overgriperen­, men mange kvinner – også i Norge – har erfart at hensynet til kirkens ære ble ­styrende for hvordan kirken håndterte saken. Presten fikk fortsette i tjenesten, mens hun ble stående igjen med skammen. Dessverre er ikke dette bare fortid, heller ikke i vårt land. Vi opplevde derfor at vi hadde mange felles problemstillinger som det var meningsfullt å drøfte.

Involvere ledere

Mens bistandsprosjekter tidligere ofte arbeidet isolert fra livet i kirkene og andre trossamfunn, er det i dag mye vanligere å involvere religiøse ledere i samtaler om utvikling. ­Spesielt i holdningsskapende arbeid, har det vist seg å være nyttig å samarbeide med prester, kvinneledere og ungdomsledere i kirkene. Ofte er det de som sitter på løsningene på utfordringene, ikke vi som kommer utenfra. Det blir spennende å følge dette arbeidet etter at reiserestriksjonene er blitt hevet.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
24 dager siden / 1498 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
4 dager siden / 1254 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
15 dager siden / 1093 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
11 dager siden / 993 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 817 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 482 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
20 dager siden / 453 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere