Solveig Bendixen

1

Rusreformen, et risikabelt eksperiment

Publisert: 15. mai 2020

I innlegget ‹Bred støtte for rusreformen» går en flokk tilhengere av avkriminalisering  inn med breisida og lovpriser forslaget fra rusreformutvalget med store ord. «Krigen er over, la oss vinne freden» skriver de. To av forfatterne av innlegget var selv medlemmer i utvalget, noen er kjente legaliseringsforkjempere og andre er representanter for ulike organisasjoner i rusfeltet. Men å si at et samlet rusfelt ønsker reformen velkommen, er vel å ta litt hardt i?

Det er ingen som driver «krig mot narkotikabrukere» her i landet i dag. Det er også svært sjelden at unge blir fengslet. Voksne rusmisbrukere kan få tilbud om behandling, såkalt §12-soning i stedet for fengsel. Andre alternativer til fengsel er påtaleunnlatelse med vilkår, ungdomskontrakt, fotlenke, bekymringssamtale, megling i konfliktråd og mye mer.

Norsk ruspolitikk har gjort oss til ett av de landene i Europa med lavest forbruk av narkotika.

I innlegget i Vårt Land blir det vist til en engelsk tvillingundersøkelse. Der fant forskerne en signifikant sammenheng mellom fengselsstraff for de yngste og senere kriminell løpebane. I England er den kriminelle lavalder 10 år. I Norge er den 15.

I forskning kan en finne mange sammenhenger mellom ulike fenomen, men det å knytte årsaksforklaringer til disse funnene, krever stor forsiktighet. Mitt forslag i dette tilfellet er at en tidlig involvering i et rusmiljø er en mer sannsynlig årsak til den senere kriminelle løpebanen enn selve straffen.

Det er lett å finne forskning som støtter både det ene og det andre, alt etter hva en vil ha svar på. For eksempel fant jeg en tvillingundersøkelse fra Nederland i 2006 som sa at når den ene tvillingen hadde brukt cannabis før 18 år og ikke den andre, hadde cannabisbrukeren 16,5 ganger så stor risiko for å begynne med andre typer stoff.

Det er ellers stort sett enighet om at tidlig debut med cannabis ofte medfører en uheldig utvikling senere i livet.

Hva er straff? Det er naivt å tro at vi ville ha oppført oss like lovlydig om vi ikke risikerte en eller annen form for straff når vi «tok oss til rette». Hvis for eksempel det å bryte fartsgrenser ikke hadde medført bøter, ville i alle fall jeg ha kjørt for fort langt oftere enn jeg gjør nå. Risikoen for straff har en preventiv virkning på min kjøring, uansett om forskning skulle finne en sammenheng mellom trafikkbøter og senere kriminalitet. Det kan selvfølgelig tenkes at det knyttes en viss stigmatisering til det å bli tatt for råkjøring også, men når boten får meg til å holde fartsgrensene, virker den likevel både fornuftig og rimelig.

Jeg tror ikke at stigmaet ved narkotikabruk blir borte om vi skulle avkriminalisere. Både alkoholavhengige og spilleavhengige opplever stigmatisering, selv om både alkohol og spill er legalt. Det å pådra seg stigma er nok også mindre farlig enn det å pådra seg rusavhengighet. Stigmaet vil trolig uansett følge, enten det er straffelagt eller straffefritt å bruke narkotika.

I dag er det en del som prøver narkotika en gang eller to, men stopper der, nettopp fordi det er straffbart. Uansett hvilke finurlige juridiske definisjoner som gjelder, vil  «straffefritt» komme til å bli oppfattet som synonymt med «legalt».

Rusreformutvalget sier at en avkriminalisering trolig ikke vil medføre noen nevneverdig økning i narkotikabruk. Dette kan de ikke vite. «Trolig» og «ikke nevneverdig» er forhåpentligvis heller ikke tilstrekkelig når politikerne snart skal vurdere avkriminalisering opp mot risikoen for økte narkotikaproblemer.

Ingen har før avkriminalisert alle typer narkotika i så stor skala som rusreformutvalget foreslår. Dette er et stort eksperiment. Erfaringer fra røykeloven viser at innstramminger og restriksjoner gir lavere forbruk. Jeg er ganske sikker på at en avkriminalisering vil medføre økt bruk av narkotika, og dermed også økte narkotikaproblemer.

Jeg mener at vi bør prøve å forbedre og utvikle de gode ordningene vi allerede har fått på plass. Vi må ikke bruke våre barn og barnebarn i dette eksperimentet!

Dessuten: Er det virkelig sant det AUF-lederen sier i innlegget i Vårt land, at Arbeiderpartiet mener at avkriminalisering må gjelde for alle brukergrupper? I så fall: Har arbeiderbevegelsen sovnet helt hen?

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3713 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
17 dager siden / 1251 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
23 dager siden / 904 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
15 dager siden / 859 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
15 dager siden / 659 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
27 dager siden / 572 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 546 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere