Kathrine Kleveland

9

Hareide vil melde jernbanen inn i EU

Hvem hadde trodd at KrF skulle bli partiet som melder norsk jernbane inn i EU?

Publisert: 15. mai 2020

Kristelig Folkeparti har alltid vært del av alliansen mot norsk EU-medlemskap. Tidligere partileder og nåværende samferdselsminister Knut Arild Hareide har tatt til orde for at Norge bør benytte vetoretten oftere i EØS-sammenheng. I forbindelse med ACER-saken, der KrF sa nei, uttalte Hareide at han «er skeptisk til byråer og tilsyn som står utenfor politisk kontroll». Han og partiet var opptatt av at tilknytning til EU-byråer måtte være i tråd med grunnloven.

https://krf.no/nyheter/nyheter-fra-krf/krf-sier-nei-til-acer/

Partiet ville også at Høyesterett skulle vurdere lovligheten, men ble nedstemt.

Nå har Hareides departement lagt fram en lov- og samtykkeproposisjon som ikke bare krenker Grunnlovens regler for myndighetsoverføring, men som også setter til side EØS-avtalens såkalte to-pilarprinsipp. Proposisjonen baserer seg på høringsnotatet som ble presentert av Hareides forgjenger, Jon Georg Dale fra Fremskrittspartiet.

Ved suverenitetsavståelsen til energibyrået ACER lot man myndighetsoverføringen skje via EØS-tilsynet ESA. Nå bruker man ikke en gang dette juridiske fikenbladet. Regjeringen lener seg fullstendig på EU-pilaren i EØS-samarbeidet. Freidig kaller man det for «en nyskaping i EØS-retten».

En fersk juridisk betenkning fra professor Christoffer Conrad Eriksen slår utvetydig fast at myndighetsoverføring direkte til EUs jernbanebyrå ERA er mer enn «lite inngripende» og representerer et klart brudd med EØS-avtalens intensjon. Professor Eriksen har forvaltningsrett, statsrett og EU/EØS-rett som spesialfelt. Stortinget har etter hans syn ikke hjemmel i Grunnloven til å innføre EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett eller i EØS-avtalen etter den framgangsmåten proposisjonen legger opp til.

Et minstekrav for en samferdselsminister fra KrF må være at en lovproposisjon er i pakt med Grunnlovens krav og respekterer EFTA-pilaren i EØS-samarbeidet. Prinsippet om at Norge aldri skal overføre myndighet direkte til EU var et avgjørende premiss for at KrF omfavnet EØS-avtalen som et varig alternativ til EU-medlemskap. To-pilarsystemet, hvor myndighet i overføres til EFTA-organene i EØS-strukturen, utgjør sammen med vetoretten selve suverenitetsvernet i EØS-avtalen.

Er Kristelig Folkeparti virkelig villig til å selge sitt eget hjertebarn og sitt tradisjonelle forsvar for Grunnloven til gjengjeld for en eller annen motytelse fra sine regjeringspartnere?

Velgerne, ikke minst jernbanens ansatte og brukere, vil stusse over at KrF oppfører seg mer EU-lydige enn Fremskrittspartiet.

Jernbaneselskaper over hele Europa er i alvorlig krise og må ha statsstøtte. EUs fjerde jernbanepakke pålegger statene å konkurranseutsette persontrafikken. Den britiske regjeringen har benyttet sin nyvunne uavhengighet fra EU til å gjøre det motsatte ved å renasjonalisere en rekke jernbaneselskaper.

Når Hareide fremmer en lovproposisjon som i realiteten melder Norge inn i EU på jernbanesektoren, er det i seg selv alarmerende. Når dette skjer i en krisesituasjon hvor Stortinget mer enn noensinne trenger full handlefrihet for å redde infrastrukturen vår, fremstår samferdselsministeren som uansvarlig og holdningsløs.

Skal Hareide og KrF redde sitt gode navn og rykte, må proposisjonen trekkes tilbake.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2736 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
27 dager siden / 1884 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
2 dager siden / 1200 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 996 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
29 dager siden / 686 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
13 dager siden / 617 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere