Kjartan Eide

1

FN må forby handel med ville dyr

Koronakrisen: en må skille mellom det å finne årsakene til koronautbruddet og det å spørre ‘Er det et rasistisk virus?’

Publisert: 14. mai 2020

Det vises til en artikkel av Solveig Moldrheim og Elisabeth Harnes i Vårt Land 12. mai. Selv om jeg er helt enig med forfatterne i å ta avstand fra å bruke epidemien til rasistiske ytringer, mener jeg det er viktig å skille mellom dette og det å komme til bunns i hva som forårsaket epidemien og forhindre at det samme skjer igjen.

Jeg synes det også er for lettvint å avfeie USA’s kritikk av Kina med setningen ‘Når Trump bevisst kaller det for «The Chinese virus» skapes det jubel i de høyrepopulistiske leirene’.

Det har lenge vært allment kjent at Koronakrisen startet i byen Wuhan i Kina. Også kineserne innså at det var stor sannsynlighet for at viruset var overført fra flaggermus via handel med ville dyr. Kinesiske myndigheter stengte derfor disse markedene i januar. For noen uker siden ble det meldt at de nå hadde åpnet disse markedene igjen. Selv har jeg stusset over at denne saken ikke har vært mer oppe i media.

Allerede under Ebola-epidemien i 2003 ble det konstatert at epidemien startet i markeder med handel med ville dyr. Hvis en hadde forbudt slik handel da, og satt makt bak forbudet, bl.a. ved satellittovervåking, ville kanskje Koronaepidemien vært unngått. I dag bør det være klart for alle hvor viktig det vil være å forhindre slike epidemier i fremtiden.

FN bør snarest vedta et forbud mot handel med ville dyr og sette makt bak det.  

Kjartan Eide

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere