Jørn Maurstad

51

Jesus i Bibelen, Jesus i Da Vinci-koden.

Kan vi lære noe fra Da Vinci-koden? Det viser seg at den kan kaste lys over homofilidebatten. Det blir ikke samme svar med Da Vinci-kodens Jesus.

Publisert: 13. mai 2020

Var Jesus homo? Ikke ifølge Da Vinci-koden. Bjørn Helge Sandvei har med et lite sitat i fra Da Vinci koden, i sin store polemikk mot Sammen 2013 (Homofilt samliv i historisk, bibelsk og aktuelt kirkelig perspektiv). I Da Vinci-koden står det en fleipekommentar angående at Jesus skulle ha hatt et seksuelt forhold til Maria Magdalena. Den lyder slik: «Så var han iallfall ikke homo».

Av de jeg har lest som argumenterer for at kirken skal anerkjenne homofilt samliv, legger de fleste vekt på at den måten som samfunnet og kirken har møtt homofile på, står i motsetning til hvordan Jesus møtte mennesker. Da Vinci kodens fleipebemerkning viser at denne tankegangen bare kan være mulig ut ifra Bibelens Jesus, altså den Jesus som vi møter i de fire evangeliene. 

Kathy Baldock og hennes kollega Ed Oxford, la frem materiale fra et bokprosjekt de arbeider på i Seattle i november 2019. Dette materialet viser at ordet ‘homosexuals’ kom inn i den amerikanske bibel- oversettelsen Revised Standard Version 1946 ved en feiltagelse, og at det var meningen å rette dette opp. Innen dette kunne skje kom imidlertid denne oversettelsen til å prege flere amerikanske Bibeloversettelser i tiårene som fulgte. Baldock har også gått igjennom engelskspråklige oversettelser av det greske ordet arsenokoitai, samt hvordan debatten om homoseksualitet har foregått blant konservative kristne i USA. Hun skriver om dette på sin blogg: fra slutten av 70 –tallet var ordet ‘homosexual’ den mest brukte oversettelsen i engelskspråklige Bibeloversettelser av arsenokoitai. Sammenfallende med dette, så skjer det en endring i oppfattelsen fra at ordet arsenokoitai kun handlet om menn (utnyttende forhold), til også å inkludere kvinner. Hun siterer: Denne endringen ‘appears to have been “prompted not by criteria of historical criticism”—a respected form of literary scholarship—“but by shifts in modern sexual ideology”. (Dale B. Martin, “Arsenokoites and Malakos: Meaning and Consequences,” Biblical Ethics & Homosexuality: Listening to Scripture, edited by Robert L. Brawley (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 1996, 119).

Jeg har funnet et sitat i fra den norske debatten som viser at en slik sammenblanding av menn og kvinner også skjer her. Det er i fra et innlegg av Olav H.Kylland i Dagen 6. juni 2019 (Frikirkelig nettverk for likekjønnet samliv). Sitatet han gjengir er fra Valen-Senstad: «Når Guds Ord for eksempel sier at menn som ligger med menn, kvinner som ligger med kvinner, slike som driver hor, utukt og slikt som er mot naturen, ikke skal arve Guds rike (1 Kor 6,9), og at man fornekter dette Ords sannhet og alvor, da har man samtidig fornektet det dette Ord sier om hvorfor Jesus måtte komme og nødvendigheten av hans soningsdød.  Om man så likevel taler om evangeliet, så er det i en annen betydning enn den Guds Ord forstår med det» (fra boka: Gud har åpenbart seg. E.A.C. Eikenes forlag 2009).

Her har man selv har kommet i skade for å forkynne ‘et annet evangelium’.

Det er enighet om at Jesus ikke eksplisitt har uttalt seg om homofilt samliv. Men man har fått mye ut av dette likevel. Sandvei nevner at R.A.J. Gagnon har skrevet enn 500 siders bok (The Bible and homosexual practice,2001) hvor han blant annet tar opp Jesu forhold til gammeltestamentlig/jødisk samlivsetikk. En kan bare tenke seg hvordan dette hadde sett ut, dersom man kunne ha slått fast at Jesus hadde hatt et seksuelt forhold til Maria Magdalena!

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2736 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
27 dager siden / 1884 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 996 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
29 dager siden / 686 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
13 dager siden / 617 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere