Annette Thunold Svae

3

Vi bør forebygge rusbruk med ungdomsaktivitet, ikke stigma KrFU

Et mål med regjeringens rusreform er å bekjempe sosial utstøting, men KrFUs nestleder er uenig i at marginalisert ungdom havner i utenforskap når rusbruken er kriminalisert.

Publisert: 13. mai 2020

I debatt med meg i Nettavisen svarer nestleder i KrFU Hadle Rasmus Bjuland med at tvungne ruskontrakter ikke fører til marginalisering. KoRus etterspør forskning, men kartleggingen deres av kontraktene viser at marginalisert ungdom faller oftest tilbake i straffesporet. De har blitt møtt med få tilleggstiltak utenom kontrolltiltak.


Med rusreformen vil Regjeringen minske stigma, marginalisering og utstøting. Rusreformutvalget understreker at stigma er en tilsiktet effekt påført via straff. Bjuland ofrer ikke stigma oppmerksomhet. Han legitimerer KrFUs ønske om å opprettholde sanksjoner med reduktiv skremsel om psykosefare, forskeren Wayne Hall påviser cannabis å ha for noen få disponerte individer, ved utstrakt bruk. Bjuland overser forskerens resultat; at cannabis medisinsk sett: “har færre og generelt mer moderate uheldige helseeffekter enn alkohol”.


Den legale statusen skulle tilsi at alkohol er mindre risikofylt enn de forskjelligartede rusmidlene mange misvisende ser under ett; som narkotika. Men alkohol rangerer som det mest skadelige rusmiddelet. En innsikt som ikke betyr at man underkjenner at andre rusmidler medfører potensiell skade. Foreningen for human narkotikapolitikk mener, som KrFU, at lavest mulig rusbruk er et folkehelsemål, men vi vil ha slutt på unødig, splittende og stigmatiserende forskjellsbehandling.


Å avkriminalisere bruk og innehav til eget bruk er et første skritt til likeverdighet. Men rusreformen avhjelper ikke folkehelseproblemet at de ulovlige rusmidlene produseres og omsettes illegalt og tilbys uten verken aldersgrenser, kvalitetssikring eller varedeklarasjoner som kan informere dosering. Når lovlige alkohol drypper på mindreårige tross aldersgrensene, vet de tross alt at varen ikke er metanol og får livsviktig informasjon om styrkeforskjeller mellom øl og brennevin. Det er en ansvarsfraskrivelse når politikere unndrar seg tilsvarende reguleringsansvar for andre rusmidler. I stedet styrer flesteparten ut fra en utopisk tro på at politiet makter å bekjempe tilgangen på det voldsutsatte milliardmarkedet, mens de kun tar fire prosent.


Forebygging blir desto viktigere, men urinprøvetesting setter ungdom i risiko og senker satsing på mindre krenkende metoder. Naturlig cannabis kan spores lenge, men forbindes ikke med dødsfare. Noen unge eksperimenterer i stedet med livsfarlige erstatninger som ikke gir utslag på testene. En dansk studie (Pedersen m.fl.) viser at innsats-intensive metoder med fokus på bakenforliggende årsaker heller enn på kontroll av rusbruken og belønning ved samtykkebaserte målsettinger, gir best resultat. På Island forebygger de med pårørendesamarbeid, større bevilgninger til fritidstilbud, påbudte innetider for unge under 16 år og fritidskort.


Bjuland mener tvungne kontrakter presser ungdom til avrusing, men ungdom har ikke et alvorlig rusproblem bare fordi de har prøvd cannabis på en fest. KrFU må ta høyde for at hjelpetrengende ungdom som ikke bryter et narkotikaforbud oversees eller faller bakover i køen, når kriminalisering medfører at knappe tilbud belastes med ungdom som ikke nødvendigvis trenger hjelp.


Av Annette Thunold Svae

Foreningen for human narkotikapolitikk



Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2736 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
27 dager siden / 1884 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 996 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
29 dager siden / 686 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
13 dager siden / 617 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere