Kjell G. Kristensen

112

Bibel quis?

Hvordan stemmer Bibelen med angitt tid? Etter hva jeg erfarer når jeg leser fra Bibelen, er at innholdet stemmer dårlig med vår angitte tid. Selvfølgelig mangler jeg motsigelser fra motdebattanter, men nå debatterer man jo ikke lengre, men skriver et svar på tiltale – og det kan man jo gjøre?

Publisert: 13. mai 2020

Jeg velger meg ut noen ubesvarte spørsmål: 

Nr.1:  Når ble døperen Johannes født? - I følge Luk.1.36-38 var Elisabet allerede i sjette måned før engelen skulle komme over Maria.

I følge Luk.1.26f. ble det sendt ut et budskap til Maria da Elisabet var i sjette måned av engelen Gabriel: Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,  og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.  Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

Spørsmål nr.2: På hvilken måte merker man et slikt kongedømme, lar han andre konger styre for seg, og lar han kongene styre folk med rettferdighet slik lovnaden er gitt? (1.Kor.15.24-28, Rom.3.29-30)

Spørsmål nr.3: Har den evige tid begynt alt, og hva gjør man i så fall med all annen tid? Eller spurt på en annen måte: Har ikke Jesu ord noen verdi når man leser fra Joh.6.38-40?: For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. Og det han vil, han som har sendt meg, er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag. For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. - Altså er det noe alle vil kunne oppleve når tid ikke lengre måles i timer, dager og år? (Åp.10.5-6)

Hvis man tar for seg døperen Johannes fødsel igjen, fortelles det i Matt.11.12-13 at alle profetene og loven varte frem til døperen Johannes dager, og fra da av trenger himmelriket seg frem, og alle som trengte seg på rev det til seg...

Spørsmål nr.4: Hva vet man angående disse hendelsene, trenger himmelriket seg fortsatt frem, eller gjelder ikke evangelisten Matteus ord om falske messiaser og sammenligninger med Noahs dager i k.24.? Eller hva med de falske profetene som skulle gjøre store tegn og under som fører vill før den endelige Messias? I Åp.11.1-6 har de makt til å stoppe regnet og lukke himmelen... tok Matteus feil angående disse profetenes dager, at de varte frem til Johannes dager? Eller kom Johannes etter alle profetenes dager? (Luk.3.1-6) - Husk at Messias var født et halvt år etter!

Spørsmål nr.5: Når ble Jesu født? Eller gir Paulus noen gode svar på dette i A?: Gal.4.4: Men "i tidens fylde" sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. - og var "tidens fylde" rundt år 0, og med en innføring av vår kalender i 1582 og i år 1700 på grunn av dette? 

- B: Siden tidens fylde også nevnes som hele Guds frelsesplan i Ef.1.10, gikk denne i vasken for de som er født utenfor tidens fylde? - Altså i samme tidsrom som i spørsmål A.

- C?: 1.Kor.15.13: For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. 

- D: Eller hvordan fastsette hans fødsel i Paulus lignelse i 1.Kor.15.21-23 ?: Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til. ...... Hvordan se dette i forhold Kristus egne ord i Joh.6.40 i spørsmål 3?

Lykke til med fortolkninger!


3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2418 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
26 dager siden / 1871 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1115 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 913 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
28 dager siden / 671 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
11 dager siden / 599 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere